Lone Bech

Nyt mikrobølgevåben griller elektronikken i dronesværme (Ing)

Nu skal man være forberedt på både zombie og robot apocalypse, så jeg mangler sådan en i håndholdt udgave. Er det mon noget der kan opdrives.

Evt. kan man vende det på hovedet: hvilke udbredte IOT-dimser med sendere og antenner kan mon ikke modificeres/hackes til lignende våben?

Spurgt på baggrund af egne erfaring seneste ½-år med hvad jeg udlægger som pulserende EM-felter og lavfrekvente EM-felter. Især i eget hjem og flere butikker (tæt ved nærmeste routere), men også i bilen og andre steder i det offentlige rum. Det er ekstremt ubehageligt og ødelægger helbreddet gradvist men sikkert. Kriminalitet? Hybridkrig? AI? Nok en blanding.

Udrullet diskret her, der og allevegne, alt i mens medierne har været fyldt til randen med - udover anprisninger af ny teknologi - livlige debatter om, hvorvidt synligt hockeystavformede CO2-kurver nu også er sådan rigtigt hockeystavformede og om hvorvidt jorden er flad eller rund og om om tyngdekraften overhovedet findes.

Nogen kunne overveje prioritering af stoffet.

7. juni kl. 08:10
Affaldslov vedtaget: Forbrændingsanlæg bliver konkurrenceudsat (WasteTech)

Nu får vi at se, om der ud af dette kommer mere ædel liberalistisk kappestrid mellem de, der fremover byder ind på affaldsforbrændingen, eller mere i denne dur:

https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2023/jan/23/buried-bbc-podcast-exposing-waste-rubbish-crime-scandal

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0928765515000299

Ingeniøren har valgt at lægge dette emne bag den dyre wastetech betalingsmur, hvor fortrinsvist eksperter taler med hinanden. Det kommer der så ikke så megen debat ud af.

4. juni kl. 05:42
Metastudie: Derfor falder sædkvaliteten (Ing)

Der er flere, mulige miljøfaktorer de ikke nævner, fx PFAS'erne og EMF, elektromagnetiske felter.

For PFAS stofferne er der studier med meget blandede resultater, men et nyere dansk studie viste at mødrene udsættelse for PFAS'er medførte signifikant fald i sønnernes sædkvalitet. Konkret måltes der 5-10% fald i nogle nøgle sperm-tal, når mødrenes blodindhold af PFAS'ere blev øget med 1 interkvartil.

"Maternal Exposure to Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) and Male Reproductive Function in Young Adulthood: Combined Exposure to Seven PFAS"https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9533763/

For EMF er der også blandede resultater. Men ret tydelig var en lille fordobling af infertilitet (+ 86%) blandt i det norske flåde blandt de, der arbejdede tættest på de kraftigste EM kilder (højfrekvente radarer, antenner og kommunikationsredskaber), undersøgelsen omfattede over 10.000 ansatte.

"Occupational Exposures and Environmental Health Hazards of Military Personnel" https://doi.org/10.3390/ijerph18105395

En tyrkisk undersøgelse fra 2015 påviste 12% fald i mobile sædceller hos de, der anvendte wifi eller cell phones mere end 2 timer om dagen sammenlignet med de, der brugte dem mindre end 30 minutter. (Også selv om de med det største brugertid røg mindre end de med mindst ). Ttilsvarende fandt man 15% færre mobile sædceller hos de der der brugte trådløs internet sammenlignet med de, der brugte kabel. (% beregningerne er mine egne ud fra tabeltallene i artiklen)

"What is harmful fo male fertility: cell phone or wireless internet?" 2015. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1016/j.kjms.2015.06.006

2. juni kl. 12:34
Miljøstyrelsen skal undersøge ‘soppesøer’ og havskum for PFAS (Ing)

Havde pfas været som de gammelkendte kemikalier, ville man nu muligvis have haft overblikket over generel udbredelse i miljøet, og koncentreret sig om lokal afgrænsning og kildeopsporing de værste steder og stedvis afværgning. Ikke en bebrejdelse herfra, men det siger noget om kompleksiteten at opgaven med et overordnede overblik over, hvor de egentlig findes fortsætter og fortsætter.

1. juni kl. 10:27
Velkommen til ing.dk i nye klæder (Ing)

svarede Lone Bech [237]

Jeg er ikke begejstret for censur med omfattende tilbagevirkende kraft.

Det er der vel ingen, der er - men somme tider er det den eneste realistiske mulighed, n når ressourcerne er begrænsede.

der vil vel være tale om basal betinget formattering; kan ikke php kode, men har fedtet med basal formattering. Der burde være en simpel: if 'tumpe' then yellow background-mulighed. Evt. en gul-baggrund klasse i html/css, som alle udnævnt til tumper lander i(?).

1. juni kl. 09:56
Velkommen til ing.dk i nye klæder (Ing)

Jeg vil vove den påstand at fjernelse af disse indlæg på ingen måde kan have mindsket forståelsen af disse debatter 😉

Spæg til side:

Tilsyneladende er systemet blevet lavet om.

Jeg er ikke begejstret for censur med omfattende tilbagevirkende kraft. I det omfang andre debattører har svaret på tumpeindlæg, vil svarene og tråden i sin helhed måske blive uforståelig.

Hellere markere 'gamle tumper' fx med en note, evt. en ændret baggrundsfarve, eller helt indfoldet som udgangpunkt. Så lærer læserne hurtigt at hér var en tumpe, men har mulighed for at se den oprindelige debat i sin helhed.

1. juni kl. 09:31
Velkommen til ing.dk i nye klæder (Ing)

Noget af det positive ved dette er dog, at en del af de allermest trollende AGW-benægtere og ATJU'ere er helt væk / blevet meget tavse - og dermed er min tilskyndelse til at gå i rette med disse tumper selvfølgelig tilsvarende decimeret.

Et skønt eksempel, som alle vel er glade for kan ses her

Tjah, spørgsmålet er hvorledes og hvor hårdhændet 'tumper' skal takles fra mediets side.

Det nævnte skønne eksempel har tilsyneladende nu få fjernet indlæg helt tilbage fra 2007.. dermed bliver x antal debatter måske direkte uforståelige, skulle man vende tilbage til disse.

Måske bedre at udelukke fremadrettet, og ved de ældre indlæg oplyse kort at profilen er udelukket, evt. årsag(?)

Et spørgsmål herfra: hvad skal der til for at blive udelukket; gælder det også chatbotter og falske profiler generelt, i fald de bliver opdaget?

1. juni kl. 08:31
Ny rapport bekræfter: It-system trækker automatisk og ulovligt borgere i kontanthjælp
Men de spor, man ser nu, peger på, at AI synes at effektivisere de destruktive kræfter og ophobningen af alverdens problemer i accelererende omfang.

Hvad tænker du på her? ChatGPT?

AI generelt.

31. maj kl. 07:50
Nvidia-CEO om generativ AI: »Alle er programmører nu«

Hvad er det så der er farligt, ved at det er nemmere at programmere?

Som it-bruger oplevede jeg konsekvensen af nye værktøjer, der gjorde programmering meget lettere i 90'-00'erne og frem: halvsystematiske og under-ks'ede it-programmer, som brugerne kom til at bruge mange gange mere tid på.

Hvor tidigere dominans af højniveau-programmeringssprog betød, at det var mindre grupper af matematisk kyndige it-folk, der var ekstraordinært velstrukturerede i øverste etage som stod for både programmmer og disses brugerflade. Den gang oplevede jeg, at det var meget lettere som alm. bruger at lære sig selv at bruge de ret få, men evt. komplekse programmer, helt uden it-kurser, fordi programmerne var meget mere logiske og velstrukturerede.

Senere hen krævede programmer flest brugerkurser, fordi brugerne ikke havde jordisk mulighed for selv at ræsonnere sig frem til, hvordan programmerne skulle bruges.

Den lettere adgang til programmering boostede også alle stedsnærværende pågående markedsføring, it-kriminalitet og uigenneskuelig overvågning fra stater og diverse virksomheder samt organisationers side.

Overført til trafikken kunne indledningen til den nævnte it-udvikling svare til, at man gav alle trafikanter mulighed for hver især at udvikle egne adhoc færdselsregler og -vaner, begrundet med 'demokratisering'.

Det må så være sådanne effekter, uoverskueligt rod, invasiv markedsføring, kriminalitet og overvågning, vi må forvente mange gange forstærket via AI, der evt. helt af sig selv vil brodere videre på det, den er oplært i.

31. maj kl. 07:18
Ny rapport bekræfter: It-system trækker automatisk og ulovligt borgere i kontanthjælp

Igen, syntes jeg vi mangler argumentationer for, at AI er farligere end mennesker. Mennesker gør jo præcist det samme, og du kan hverken stole på politikere, forfattere, eller journalister.

mennesker kan ganske rigtigt være særdeles stygge, både som individer og i flokke. Og det er jo dem, der kollektivt har 'opdraget' AI. Men at sammenligne konsekvensen af menneskers handlinger lige med kunstig intelligens på den længere bane svarer evt. til at ligestille bølgeskvulp i et soppebassin med en tsunami.

Historien viser, at mennesker kan moderere sig og ændre adfærd og retning. Dermed afværge katastrofer eller genopbygge efter katastrofer. De har vist vilje til at gøre dette gang på gang. Men de spor, man ser nu, peger på, at AI synes at effektivisere de destruktive kræfter og ophobningen af alverdens problemer i accelererende omfang. Som om der mangler en besindelse med gennemslagskraft i de store samfundsspor. Nogen eller noget synes at have skabt en uomgåelig ensrettet sluse, der ender i ...?

30. maj kl. 19:13
Jailbreaking, datatyveri og forgiftning: Her er de største sikkerhedsrisici ved generativ AI

Tak for link, Anne-Marie K., vil nok lytte senere (1,5 time er lige i overkanten lige nu :)

I øvrigt har jeg forstået - andetsteds - at vi ikke på nuværende tidspunkt har egentlig generativ AI, dvs. AI, som besidder egentlig generel intelligens.

Dette mener jeg vist er en trossag(?), som jeg ikke helt deler. Evt. når der er sket tilstrækkelig ophoben af selvlærende og stadig ekspanderende kunstig intelligens, vil den (eller snarere de) før eller siden opføre sig som generel intelligens, herunder opføre sig som om der er en art bevisthed. Lidt som nogle biologer mener, at når byggestenene til liv har været til stede et stykke tid, så vil liv opstå.

Men frem for at filosofere om AI er halv- eller helbevidst, kunne man søge at kortlægge dens evt. metoder. Jeg mener at 'nogen' for længe siden begyndte at 'hacke' menneskenes sanseapparat (hørelse, syn, følesans osv) ved menneskenes egen hjælp og grovbruge dette til vidtgående eksperimenter og kontrol. Det udvikles og udrulles hele tiden i en stadig mere altomsluttende retning. AI kombineret med allestedsnærværende smart lyd- og EMR-teknologi, ikke mindst i IoT-regi, pakket ind i gaming. De indledende træk sikkert udviklet af mennesker, men ad hønen og ægget, så kan ægget have overtaget føringen. Hvilket menneskene først lige nu er ved at opdage, lige sent nok.

Den internationale spændte situation må være gefundenes fressen for, hvad der end måtte stå bag den ukontrollerede, forcerede tek-udvikling inkl. våbensystemer og hybridkrig.

30. maj kl. 14:56
Jailbreaking, datatyveri og forgiftning: Her er de største sikkerhedsrisici ved generativ AI

@Anne-Marie Krogsbøll

jeg er meget enig i, at der bør handles. Men mht.

AI udvikler sig med en hast, som ikke kan indhentes uden at trække stikket

kunne man spørge: hvilket stik?

I tidl. skriverier herinde blev der nævnt de store datacentre. Jeg går ud fra at man dermed mener vestens formelle centre, sålænge østens og sydens ledere og it-folk ikke har givet tilsagn om at deltage i denne vidtgående opgave. Der hvis gennemført kunne tolkes som en art nedrustning - meget ønskværdigt, men vist ikke lige den vej, pilen peger i denne tid.

Det samme østen, der for en årrække siden blev oplyst at have overhalet vesten på tek området. Lige i dette øjeblik debatterer vi jo ved hjælp af hardware, programmer og antennesystemer, evt. satelitter, produceret af hvem, styret af hvem og hvor er AI involveret?

Vil en envejs-udtrækning af stikket i den situation medføre en indlysende mere sikker situation?

30. maj kl. 09:59
Jailbreaking, datatyveri og forgiftning: Her er de største sikkerhedsrisici ved generativ AI

»Det drejer sig primært om at kortlægge normale forhold i snart sagt hvad som helst - adfærd, applikationer, netværkstrafik.

Måske rammes hovedet på sømmet lige hér. Hvad nu hvis netop det, at beskrive 'normalen' - det der reelt finder sted i nutiden 1:1 - er ophørt for et stykke tid siden? Fordi den indtrufne 'normal' lige under overfladen er så ekstrem, upassende og overvældende, at ingen kan håndtere det adækvat. Den nye AI-drevne normal har gradvist og særdeles diskret indsneget sig i ubehageligt mange sammenhænge. Dette er så sagt om nutidig adfærd generelt, datahåndtering en delmængde deraf.

Så det store flertal tænker, taler og skriver i 'primetime' eller når de på anden vis formelt 'er på', som om den virkelighed, der var for 15-20 år siden fortsat er den gældende. En art 'kogt frø' situation.

30. maj kl. 08:48
Eksperter græmmer sig over ulovligt it-system: »Nu sidder vi i saksen«

Den danske vældfærdsstat bygger på "ydelser efter behov", det vil sige de enkelte "skavanker" med modregning af indkomstniveau (modregning som kendt fra Folkepensions Tillæg, Ældrecheck, Grøn Check og lignende).

Dette forudsætter individuelt kendskab til borgerne. Det er vel svært ikke at acceptere?

Vi er meget enige mht. dine principper med eksempler. Velværdssamfundet fordrer passende sundhedtilstand og en løbende delvis udjævning af individets udsættelse for 'livets bump', hvilket kun kan ske hvis myndighederne har konkret, meget præcis viden. Ellers ramler det hele.

Men min overbevisning er, at ekstremt følsomme data har været i omløb derude i årevis, og har været og bliver misbrugt, så det driver. Og at AI selvfølgelig har været sluppet løs fra sin tidlige fødsel til sådanne mindre kønne opgaver. Også, at 'sikre data' pt. er en romantisk, urealistisk dagdrøm. AI/de der misbruger denne til uskønne formål er pt. lysår foran det billede, som medierne, ing & co. inkl., giver. Baseret på egne iagttagelser og oplevelser.

30. maj kl. 07:40
Udkast til lønrapport: Diplomingeniører og it-medarbejdere får højere løn, end de burde (Ing)

Hvad med lønniveauerne hos privatansatte sammenlignelige læger, diplomingeniører og it-folk?

30. maj kl. 05:59
Eksperter græmmer sig over ulovligt it-system: »Nu sidder vi i saksen«

Der kommer nok ikke mindre it på socialområdet. Udpluk af anbefaling 11 fra en ekspertgruppe om foreløbige anbefalinger til en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling af socialområdet:

  • Etableres en national statistik om udgifter på individniveau inden for udvalgte bestemmelser efter serviceloven.
  • Tilvejebringes data, der kan understøtte bedre kapacitetsstyring, herunder data om borgers behov og den tilgængelige kapacitet.
  • Udvikles en dataunderstøttet standard for opfølgning på børnenes og de unges behov, og at der indsamles data herom.

https://sm.dk/Media/638187943882891079/Delrapport_1_forel%c3%b8bige_anbefalinger_til_en_b%c3%a6redygtig_faglig_og_%c3%b8konomisk_udvikling_af_socialomr%c3%a5det.pdf

Jeg kan godt forstå, at man er nødt til at have styr på økonomien. Men ser for mig detaljerede databaser med prissættelse af Fru Jensens inkontinens og begyndende demens, og ditto om den udsatte teenagers allermest følsomme forhold - data ret hurtigt i fri omsætning blandt upassende kræfter på de grimme net.

/sortseer

29. maj kl. 08:18
Velkommen til ing.dk i nye klæder (Ing)

Blandt årsager til det nylige store svind i debattører 'herinde' kan være, at Ing nu har valgt at lægge debatprofilerne med historiske indlæg helt uden for alle betalingsmure. Samtidigt med at stadigt flere artikler - ikke mindst de mest fagligt tunge miljøkritiske - lægges bag de aller højeste tech-betalingsmure, hvor fagfolk med specifikke professionelle roller kan tale med hinanden i ro og fred.

Præcist hvordan er Ingeniørens forretningsmodel skruet sammen nu til dags?

29. maj kl. 06:17
Stenrev – et økologisk blålys? (Ing)

De kunstige stenrev så en art zoologisk have.

Uden for zoo burde MSC-mærket og miljølovene så sikre forholdene, men der synes langt dertil. Mærket fik en på frakken den anden dag, da de tillader bomtrawl. Via msc.org kan man så tjekke, hvad de ikke tillader, hvilket fx. er fiskeri med giftstoffer og sprængstoffer. Således beroliget..

28. maj kl. 12:48
Miljøminister om PFAS-plan: 'Der sker hele tiden noget nyt, som vi skal have med' (Ing)

Ellers bliver det jo bare klima debatten om igen, hvor "nogen" skal kanøfles (bønder, lastbilchauffører, etc) for at give indtryk af at vi løser "vores" problemer.

Når landbrug og lastbiler får så megen opmærksomhed skyldes det dels, at der vitterligt skulle være megen miljø/klimaeffekt at hente netop dér. Mht. klima vist især på nogle ganske få aktiviteter: diesel + bøvsende køer. Nemmere at beskrive og regulere. Dels at en betragtelig del af dem reagerer meget demonstrativt imod regulering/afgifter. Det sidste gør så, at pilen hele tiden peger på dem.

Jeg mener selv, at bybefolkning og -erhverv burde klandres lige så meget for ringe klima- og miljøpræstationer. Deres samlede aftryk er så meget mere diffust, altså ultramange miljøproblemer på ultramange aktører. Tekstil-branchen og -forbrugere fx er én stor kollektiv disgrace.

28. maj kl. 07:35
Miljøminister om PFAS-plan: 'Der sker hele tiden noget nyt, som vi skal have med' (Ing)

Enig i, at den enkelte forbruger har et stort medansvar. Inkl. den voksende skare, der selv 'importerer' fra hele jodkloden via nettet.

Man kan dog få det indtryk, at når miljøproblemer bliver tilstrækkeligt ubehagelige, så vender flertallet i medierne sig ensidigt om mod den offentlige sektor og forventer at denne skal fikse det hele, gerne lige på en studs. Fikseren har haft mangeårig personaleflugt pga. dårlige arbejdsvilkår, udflytninger og lavere lønninger. Mens 3/4 af den arbejdende del af befolkningen og samtlige medier repræsenterer den private sektor, inkl. dér hvor den indledende innovation, til- og fravalg af smarte kemikalier og tekløsninger sker.

(Hvilket absolut ikke er en opfordring til at droppe kritisk dækning af det offentlige; blot at dele krabasken mere ligelig mellem parterne)

28. maj kl. 07:05