Mikael Ibsen

Jobcentrenes it-systemer nedsætter borgeres kontanthjælp ulovligt

Tjah, når skiftende regeringer efterhånden dagligt har sprøjtet opportunistisk lovgivning ud som skidt fra en spædekalv, er der nok efterhånden kun få - eller slet ingen - der kan forventes at have det krævede overblik til at skille sammensuriet af skidt og kanel fra hinanden.

Og så er det jo rart at have en algoritme at vaske hænder i.

25. maj kl. 11:33
Techkommission: Det offentliges anvendelse af algoritmer skal reguleres

Tjah, når skiftende regeringer sprøjter opportunistisk lovgivning ud som skidt fra en spædekalv, er der få eller ingen, af de arme dlævle, som skal administrere sammensuriet, der har en østasiats chance for at enttangle skidt fra kanel, og gennemskue, hvad der egentlig gælder for den pågældende klient, som er den, der normalt ved allermindst om sin egen reelle situation.

Og så er det jo dejligt at have en algoritme at vaske hænder i.

25. maj kl. 11:16
Datafejl koster staten milliarder: 80 procent af fejlene stammer fra Skat selv

Med lovgivning - og lovændringer - ofte af opportunistisk oprindelse, vil den højre hånd i Skat til tider ikke ane, hvad den usynkroniserede venstre går og gør, og det kan intet IT-system følge med til.

Og så længe politikerne skyder løs, og tror at et vedtagent lovforslag er ensbetydende med, at det så også kan praktiseres, vil man aldrig nå at komme til bunds i meningen med disse love før den næste lov toner frem (efter en overskrift i tabloidpressen...)

Hertil kommer så den manglende lyst til at udskifte gamle fodslæbende systemer, så længe de bare kan kravle afsted, og på et tidspunkt kollapser det hele: Lov-iver, manglende samspil med eksisterende lovgivning, opportunisk lovændringer, forældet udstyr - og i den grad manglende rettidig omhu !!!

Og hér står vi så, og skal bruge 350 (kvalificerede ???) årsværk til at rede trådene ud. Mon ikke det bliver min. x3 inden man får set sig om ?

Og hvad vil man så gøre, dér hvor to cirkulærer strider mod hinanden ? Tolke til Skats fordel eller borgerens ?

Og hvis/når man nogensinde virkelig bliver færdig, og er kommet gennem de utallige klager og tvister, der natulivis vil opstå, er der så nogen som drager en lære af denne katadtrofisk flove oplevelse ?

Politikerne fortsætter deres lovgivningsudspyning, Skat vånder sig under pludselige ændringer, som skal implementere - hvis de da ellers kan - og sådan venter vi bare på en ny skandale eller et nyt kaos om nogle år.

Og i mellemtiden mangler så finencieringen af alle politikernes højtflyvene tanker og løfter om klima og CO2-begrænsning - med Danmark i spidsen som verdens frelser.

Men hvem kerer sig dog om den slags jordbundne og triste pengesnak ?

28. april kl. 14:58
Invasionen i Ukraine skaber usikkerhed om cyberforsikringers dækning

ufortøvet udsende en klar redegørelse for deres forsikringsmæssige definition af ordet “krig”, omhandlende enhver nuværende kendt kategori, med tilhørende indflydelse på forbeholdene i policerne, så forsikringstagerne præcist ved, hvor de står - eller ikke står.

Ikke alene skylder man forsikringstagerne denne fairness, men der bruges generelt alt for mange ressourcer på tvister med baggrund i uklare eller vage definitioner, hvadenten disse skyldes dårligt håndværk eller defensive strategier, og da vores retssystemer i forevejen er hårdt belastet med exorbitante lange behandlingstider, kan der gøres en berettiget og tiltrængt indsats hér.

4. marts kl. 11:48
Horesta kritiserer ‘halv sessionslogning’: »Hvorfor skal vores medlemmer hente de oplysninger?«

For nu at følge den allerede igangsatte udvikling lidt nærmere, er her et lille fremadrettet kig:

Alle borgere over fra 6 uger til graven skal have en CIR implementeret, og det samme skal ske ved alle grænseovergange, lufthavne etc. og gælder altså også besøgende fra udlandet.

Skannere opstilles overalt i det offentlige rum med bevægelsessensorer, sådan at personer uden CIR kan identificeres af overvågningskamerarer og indfanges til CIR og en heftig bøde / fængselsstraf for forsøg på omgåelse.

Hertil kommer anmeldelsespligt ved mistanke om overtrædelse kombineret med en dusørordning.

CIRerne skal være forbundet til samtlige kommunikationsmidler i den enkelte persons besiddelse med strafansvar for, at dette er korrekt etableret.

Mærkeligt, utænkeligt, utopisk, vanvittigt ? Muligvis, men som princip måske afskilligt nærmere end vi tror - vi er jo sådan set allerede godt på vej.

Hvad er forresten en CIR ? Det er da en Chip-I-Røv.

1. marts kl. 11:36
Ny overvågningslov fører til gensyn med sessionslogning i »light-udgave«

Man kan sandelig mærke, at vi har en særdeles magtbevidst flertalsregering, der presser demokratiet lige lovligt rigeligt.

Flertalsregering ? Ja, en de facto flertalsregering, bestående af socialdemokratiet med sine føjelige og alt for taburetbevidste følgere.

Så taburetbevidste, at de nok kommer til at skylde de af deres vælgere, der kan huske lidt fra partiprogrammet, en forklaring ved næste valg.

At kalde dem gummistempler ville jo være injurierende, så derfor formuleringen ovenfor.

21. februar kl. 13:12
Danske myndigheder går fri af international cloud-undersøgelse

inden kampen er begyndt.

Og så slipper vi for at lukke Danmark ned.

17. februar kl. 11:05
Danske kommuner i venteposition efter Stockholms Microsoft-beslutning

før NSA fik infiltreret en “sikker” EU sky.

Mon ikke allerede fra åbningsdagen...

7. februar kl. 16:12
Helsingør Kommune i kovending: Google er ikke uundværlig i folkeskolen

Da jeg ikke kan acceptere din primitive og uforskammede debatform, trækker jeg mig hermed. Der må være grænser - også når uenigheden er stor.

3. februar kl. 09:57
Helsingør Kommune i kovending: Google er ikke uundværlig i folkeskolen

Noget for noget er jo et alment udbredt princip, og rækker adskilligt ud over skole-IT i Helsingør. Man behøver i hvert tilfælde ikke udvise en så fjendtlig holdning til det, som vi har set i de sidste dage. Så det, der har fanget mig i denne tråd, er simpelt hen det småparanoiske syn på USA’s efterretningsvæsen /IT, der ligger under overfladen.

3. februar kl. 00:50
Helsingør Kommune i kovending: Google er ikke uundværlig i folkeskolen

Til Christian Nobel:

Excelarket var sådan set en metafor for Office 360 og hvad der ellers suser op og ned i skyen og lagres hos hvem - og det tror jeg udenmærket godt du vidste. Så hold dig til sagen og spar lige lidt på den belærende pegefinger.

Det, det drejer sig om, er, hvorvidt mange af debattørerne ser spøgelser ved højlys dag i lige præcis Helsingør-sagen eller om det er et faktum, at de data skolebørnene lagrer, systematisk opsnappes af NSA - om ikke før, så siden.

Men lad da endelig børnene få noget andet, som amerikanerne ikke kan snuse i. Så må vi bare håbe, det duer og er stabilt, det er jo børnene, der bliver forsøgskaninerne.

Og midt i al den USA-skepsis, så husk lige, at den dag russerne synes, vi skal være deres Nordsø-flådehavn, er det NATO dvs. hovedsageligt amerikanerne, som skal redde os ud af suppedasen.

Av - det var vist ret fed paranoia, men næppe værre end EU’s holdning til USA som pludselig nærmest er blevet fjenden - i hvert tilfælde datafjenden for nogen, og vores nærmeste allierede for andre.

Forresten - kan vi nu stole på EU - det bliver jo så derfra, opsnapningen af børnenes data foregår. Eller lokalt fra vore efterretningsvæsner med justitsministeren i spidsen ? Spændende eller hvad ?

2. februar kl. 23:18
Helsingør Kommune i kovending: Google er ikke uundværlig i folkeskolen

hvor jeg efter DIN mening står - og hvorfor.

2. februar kl. 20:12
Helsingør Kommune i kovending: Google er ikke uundværlig i folkeskolen

hvad du kan fortælle om, hvordan vores børns fremtid bliver influeret af et excel regneark.

Det må jo være noget skrækkeligt siden al den opstand.

2. februar kl. 18:23
Helsingør Kommune i kovending: Google er ikke uundværlig i folkeskolen

jeg prøver bare at spille visse personers idealforestilling stilling hele vejen i gennem, nemlig den, hvor alt IT fra USA er djævelens værk, som unge mennesker ikke må komme i nærheden af.

I øvrigt synes jeg der er alt for meget snik snak og tåbeligt vås og vidtløftige idéer om, hvad man dog altsammen kan gøre ved dette pseudoproblen.

Fælles for det hele er, at det altsammen koster penge, og dem skal man næppe regne med kommer dalende ned over et projekt af så ringe vigtighed.

2. februar kl. 17:25
Helsingør Kommune i kovending: Google er ikke uundværlig i folkeskolen

i hverdag og til examener. De skal nok blive dygtige - også til det. De er nemlig adskilligt mere flexible end generationen før dem.

Men måske lidt tænksomme, når de kommer hjem, og alt husets IT er baseret på det stygge USA’ske tredielands-univers.
Er det noget galt med forældrene - er de måske politisk ukorrekte ? Er vi virkelig overvåget af NSA hele tiden ?

Slemt nok. Men når de så senere kommer ud og gerne vil have et job, kommer sandhedens øjeblik, hvor de opdager, at den virkelige verden ser en hel del anderledes ud, end den skolen opflaskede dem i.

Det vil til den tid jo næppe være særligt jobfremmende at måtte indrømme, at man faktisk kun har sporadisk kendskab til Words, Excel mv. fra Microsoft og Google, fordi nogle emsige personer i sin tid fik bandlyst disse slemme USA-produkter i skolen af ideelle eller rent politiske årsager - og fik Datatilsynet med på korstoget.

Nå, men så længe man selv synes, det man gør er godt, betyder det jo ikke så meget, hvad der sker med dem, det går ud over.

Men mon ikke skrækscenariet falder tungt til jorden; de unge mennesker har da forlængst lugtet lunten, og bruger lige præcis de programmer og platforme, der passer dem - når de da ikke lige har skolens hvasse pædagogiske øjne i nakken.

Og det gør de, uanset hvad alle de forskellige prægtige og bedrevidende profeter prøver at påtrykke dem. De skal nok få et job.

2. februar kl. 16:31
Eksperter dumper Helsingør-forklaring: Google er ikke nødvendig i folkeskolen

med et strøg af ironi eller sarkasme, skynder han sig umiddelbart derefter at tilføje:” Nur ein Scherz - nur ein Scherz” (Kun en spøg - kun en spøg)

Så hermed min uforbeholdne undskyldning for denne utilgivelige undladelse til alle de, som foreløbigt har tildelt mig i alt 22 nedadvendte tommeltotter.

Jeg troede i min ungdommelige naivitet, at vi var en lille smule længere fremme i Danmark, hvad angår, disse to udtryksformer, hvilket vi åbenbart så langtfra er, men mange tak for 22 gode grin.

31. januar kl. 23:44
Justitsminister om ulovlig logning: »EU-domstolen står på forbrydernes side«

den om hjemmets ukrænkelighed og brevhemmeligheden, og bemærk samtidig, at der er implementeret over 500 “særegne undtagelser” i de senere års lovgivning.; altså vidtrækkende frit slag for myndighederne til at ignorere paragraffen.

Så løbet er kørt - paragraf 72 er i dag stort set et udløbet levn fra en tid, hvor der stadig var lidt anstændighed i lovgivningen - og respekt for borgerne.

31. januar kl. 13:28
Eksperter dumper Helsingør-forklaring: Google er ikke nødvendig i folkeskolen

blokfløjter skal reguleres !

Og blyanter, som børnene sidder og gnaver på.

31. januar kl. 13:11
Eksperter dumper Helsingør-forklaring: Google er ikke nødvendig i folkeskolen

om der en gang i mellem sniger sig en blokfløjte made in China ind i musikundervisningen.

Tænk grundigt over, hvad der dog ikke kan ske, hvis den lyder så pænt, som blokfløjter nu engang kan, og man i kommunerne begynder at købe flere af dem.

Måske er der skjulte chips i dem. Omgående regulering ved lovgivning påkrævet !!!

31. januar kl. 12:19
Justitsminister om ulovlig logning: »EU-domstolen står på forbrydernes side«

når vi alle, i den nuværende regerings øjne, betragtes som potentielle forbrydere, der skal, logges og kamera-overvåges i “frihedens” særpræget fortolkede navn.

Ikke helt atypisk i et let anstrengt demokrati…

(Og hovsa, ikke at forglemme: Visse af folkestyrets spidser kan muligvis også have bidraget til opfattelsen, selvom det jo nok næppe er dem, justitsministeren tænker på lige hér)

31. januar kl. 11:46