Carl Hansen

Netcompany bekræfter: Borgere fik adgang til andres digitale post

Mit.dk app'en kan, i modsætning til de andre visningsklienter, IKKE vise post fra personer man har fuldmagt fra. Supporten har oplyst mig at funktionen vil blive implementeret i slutningen af andet kvartal. Gad vidst om det var denne funktion der var fejlbehæftet og derfor er blevet fjernet?

25. marts kl. 15:44
7000 danskere skal teste Nemid-afløser over sommeren

Man tester på samme måde som ved vacciner Man vaccineret 7000 danskere med det nye MitID og måler hvor mange der oplever uønskede bivirkninger! Hvis procentdelen er tilstrækkelig lille er MitID sikker!

3. juni 2021 kl. 07:05
Danmark får digitalt coronapas

Man kan også se sine vaccinationer via app'en "Min Læge"

3. februar 2021 kl. 13:49
Over en halv million hentede kørekort-app det første døgn

Man kunne have valgt at ændre færdselsloven til at hvis politiet ønsker at kontrollere om man er i besiddelse af et lovligt kørekort er det nok at vise et billede af sit kørekort (Forside og bagside) Politiet kontrollerer jo alligevel online om et fremvist kørekort er gyldigt. Forøvrigt bruger de fleste vel lige som jeg kørekortet som ID langt langt oftere end vi viser det til politiet.

2. december 2020 kl. 14:16
Genomcenterdirektør: Dna-data kan kobles til CPR – det sker bare ikke i genomcentret

Hvis dette indlæg skulle berolige mig, er det ikke lykkedes. Den helt store brug af Genom registeret er jo forskning hvor der skal sammenkøres sygdomme, behandlinger og diagnoser med alle muliglige oplysninger fra andre registre på CPR nivau for at lede efter mønste og sammenhænge. Hvis det ikke var CPR numre og Genomer artiklen handlede om men istedet Acetone og Brintoverilte var konklusionen helt modsat. Så længe de opbevares hver for sig kan vi være helt rolige men vi har et fintmasket overvågningssysten der gerne skulle fange de promille der sætter stofferne sammen i det "ondes" tjeneste. Det tilsvarende overvågningssytem er totalt fraværende over for forskningen med vores sundhedsoplysninger og åbentbart også med Genom oplysningerne

18. juli 2019 kl. 10:54
Machine Learning kan fange milliard-svindel - men det offentlige tøver

Hvordan kan der hele tiden være penge til at sætte mange millioner af til digitale eksperimenter, mens man ikke synes, at man har råd til kompetente sagsbehandlere og plejefamilier? Det digitale monster er umætteligt - man vil blive ved md at kunne finde på undskyldninger for at bruge pengene på nye, størrre, dyrere, mere uoverskuelige løsninger - der bliver aldrig mere penge tilbage til den gode behandling.

Det er fordi regeringen har en digitaliseringsstrategi der tilskriver at så meget som muligt skal digitaliseres - hvad enten det giver mening eller ej...

22. marts 2019 kl. 09:05
Aula-tests udløser ros fra brugerne: Overskueligt og mere simpelt end Skoleintra

På siden https://aulainfo.dk/ kan man læse mere om AULA. Det er meget mere end et kommunikationsforum, bl.a. registrers komme/gå tide og fravær med årsag. Men sikkerheden er i top! Aula skal hostes af Amazon Web Services og data opbevares i et EU land. De bliver krypterede og nøglerne til krypteringen er gemt i Danmark under lås og slå og ingen uvedkommende – end ikke Amazon AWS – vil kunne læse de data, som er gemt i Aulahttps://aulainfo.dk/guide-til-foraeldre-og-elever/sikkerhed-i-aula/Og endelig Gladsaxe har været deltager i udviklingsarbejdethttps://aulainfo.dk/foraeldreogelever/gladsaxe-skole-inddrager-foraeldre-laerere-og-paedagoger-i-aula-strategi/Det skal nok blive godt - NOT

20. marts 2019 kl. 16:56
Aula-tests udløser ros fra brugerne: Overskueligt og mere simpelt end Skoleintra

Er der nogen der har stillet spørgsmålene: Hvem har adgang til data? Hvor længe bliver data opbevaret? Kan man få slettet data? Og specielt i Gladsaxe: Har kommunen adgang til data? Med andre ord, er der en bevisthed om at data kan misbruges? Eller har man endnu engang digitaliseret med hovedet under armen?

20. marts 2019 kl. 14:27
Ny version af Digital Post: Aflyst udbud koster 43 mio. og giver »betydelig forsinkelse«

Hvad er det egentligt vi kan forvente af afløseren for E-boks. Jeg kan ikke helt gennemskue om afløseren kun er til post til og fra det offentlige og den øvrige post vi har været vant til at modtage i E-boks kommer til et parrallelt system? Eller om den øvige post kommer til vores almindelige mailkonti? Eller om historien nedenfor er en storm i et glas vand?https://www.bt.dk/politik/fremtiden-kan-blive-to-i-stedet-for-en-digital-postkasse

10. marts 2019 kl. 14:35
Undervisningsministeren har stadig tillid til 'Den Digitale Prøvevagt'

--- og er det i det hele taget lovligt hvis skolen udleverer overvågningsvideoer til ministeriet ???

Så vidt jeg kan læse mig til kræves der samtykke fra samtlige personer der kan identificeres på videoer for at man kan udlevere dem.

Måske er der et lyst hoved i ministeriet der er kommet i tanke om dette...

https://jyllands-posten.dk/politik/ECE11241601/hvad-skete-der-ministerium-bad-om-at-faa-videoer-fra-gymnasiebesoeg-men-har-nu-trukket-oensket-tilbage/

9. marts 2019 kl. 20:36
Undervisningsministeren har stadig tillid til 'Den Digitale Prøvevagt'

Ifølge http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-03-09-ministerium-vil-have-udleveret-videoer-fra-gymnasiebesoeg

Ministeriet vil selv undersøge, om der blev kastet genstande og råbt skældsord efter Merete Riisager ved det omdiskuterede besøg.</p>
<p>Hvad er op og ned i sagen om undervisningsminister Merete Riisagers (LA) besøg på Ørestad Gymnasium i denne uge?</p>
<p>Det ønsker Undervisningsministeriet klarhed over, og derfor har ministeriet nu bedt om at få udleveret samtlige videooptagelser fra besøget. Det gælder både skolens overvågningsvideoer og elevernes egne optagelser.
Ministeriet vil bruge optagelserne som grundlag for selv at undersøge, om der er blevet kastet genstande og råbt skældsord efter Merete Riisager.

Det er da vist kun politiet der kan forlange den slags udleveret...

9. marts 2019 kl. 17:02
S og SF imod CPR-indsamling i trivselsmåling - men opsiger ikke forlig

Hvis formålet med at udføre trivselsmålinger bare var at få et overblik over trivslen på de enkelte skoler for at kunne målrette en indsats for forbedringer ville det være helt problemløst med annonyme bevarelser. Men efter min mening er det ikke hovedformålet med trivselsmålingerne. Dels er der et ønske fra myndighedernes side om at kunne sammenligne målingerne over alle de omfattede skoler, dels at bruge dataerne til forskning. Det er forskningsønsket der kræver personhenførbarhed på de enkelte bevarelser. I anledning af at mit barnebarn nu har nået den alder hvor hun lige om lidt får tilbuddet om at deltage i trivselsmålingen og kravet om at deltage i de nationale test, ville jeg gerne undersøge hvad disse to målinger bliver brugt til og anmodeder derfor om agtindsigt ved STIL om følgende: Jeg anmoder hermed om agtindsigt i: Ansøgninger om dataudtræk fra Folkeskolernes årlige trivselsmåling og/eller De Nationale Test, foretaget i folkeskolerne, i årene 2015, 2016, 2017 og 2018. Jeg er interesseret i: Navn på Forskningsinstitutionerne Formålet med de enkelte dataudtræk Omfanget af de enkelte dataudtræk Om der blev givet tilladelse til dataudtræk Jeg har nu fået svar om at dataene er anvendt i 133 forskningsprojekter i perioden. Oversigten vedlægges her:https://www.scribd.com/document/401147408/Bilag-1-Oversigt-Videregivelse-Nationale-Test-Og-TrivselMyndighederne har tilsyneladene et stort behov for at lade "Undersøgelser" og "Forskning" pege på at virkningen af lovindgreb har haft den ønskede virkning, samt til at "påpege problemer" der retfærdiggør lovindgreb, der drejer samfundet i den retning der ønskes. Læs Jesper Tynells fremragende bog "Mørkelygten" Danske universiteter har her sammenfaldende interesser med myndighederne når deres bevillinger er afhængige af at de opfylder myndighedernes ønsker om rapporter der viser det "rigtige" og de enkelte forskeres ansættelser afhænger af at de leverer det ønskede antal forskningsrapporter årligt. I øvriget er det tankevækkende hvor mange offentlige registre der findes og som stilles til rådighed for forskningen. Den bedste opgørelse jeg kan finde kan ses her:https://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Data/Register_VariabeloversigterNår myndighederne så samtid ikke afviser samkørsel med alle mulige andre data, såsom forbrugsdata, lokationsdata, ANGP data, automatisk ansigtsgengældelse fra kameraer i det offenlige rum osv. giver det mulighed for en uhyggelig nøgagtig profilering af hele befolkningen. Men måske er der trods alt håb! Måske er protesten mod overvågningssoftwaren på PC til eksamen blandt gynasieeleverne de første tegn på et spirende oprør mod overvågningssamfundet. Min fulde støtte til de aktionerende gymnasieelever fra en pensionist der fyldte 18 år i 1968!

6. marts 2019 kl. 09:29
Hvorfor stolede politiet ikke på ANPG under menneskejagten?

Et eller andet må Søren Pape jo være fodret med, at stationære ANPG kameraer kan bruges til, siden han ønsker at udvide antallet fra 32 til 48! Er det mon det forslag der nu er kommet til at handle om Miljøzoner?https://www.version2.dk/artikel/regeringen-vil-have-nummerpladescanning-landets-fire-stoerste-byer-1086652I Odense er der ca 38 muligheder for at krydse grænsen ind og ud af miljøzonen så det forekommer mig ikke den mest optimale løsning at sætte en 4-5 ANPG kameraer op.

11. november 2018 kl. 16:18
Hvorfor stolede politiet ikke på ANPG under menneskejagten?

Politiet oplyser at en fejl på en antenne gjorde at GPS'en placerede bilen på fyn. Er det mon bilens eCall system politiet har haft adgang til? Det synes jeg er interessant at få at vide.

9. november 2018 kl. 14:56
Epic-CEO vil samle hele verdens sundhedsdata ét sted: »Siloerne skal væk«

Jeg hørte netop de sidste minutter af "Hjernekassen" på P1 inden radioavisen kl10. Her blev det synspunkt fremført at Danmark har en forpligtigelse til at stille danskernes sygdomsdata inkl. genetiske data til rådighed for hele verdens forskere, da vi nu engang har CPR systemet og en lovgivning der giver mulighed for registersammenkøring uden samtykke!

Tillad mig at citere Martin Niemöller's digt:

Først kom de for at tage kommunisterne, men jeg protesterede ikke, jeg var jo ikke kommunist. Da de kom for at arrestere fagforeningsmændene, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke fagforeningsmand. Da de spærrede socialisterne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke socialist. Da de spærrede jøderne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke jøde. Da de kom efter mig, var der ikke flere tilbage til at protestere.

Det er snart på tide at vi "Privatlivsaktivister" billedlig set: "griber høtyvene og hvæsser leerne, og begynder at marchere mod magtens højborg"

Og hvem er det mon EGENTLIG der skal beskyttes med alle de politi- og hjemmeværnfolk der er koncentreret i København for at sikre terrormål?

5. november 2018 kl. 10:33