Uffe Lichtenberg

Margrethe Vestager svarer igen på e-valgskritik: Stemmemaskiner er 'digital blyant'

Jeg ville ønske vi ville holde op med at skyde med spredehagl når vi retter kritik mod e-valgs-forsøgene. Indlægget her ovenfor er et godt eksempel på hvorfor.

Det eneste reelle problem med e-valg er gennemskueligheden, men fordi der bliver angrebet fra alle mulige ligegyldige vinkler samtidigt, så lykkes det hende at drukne hendes svar på gennemskueligheden blandt alt det andet. Og så tror jeg ikke hendes (mangelfulde) svar får den kritik det bør have.

Ja, der er udfordringer med at sikre systemet imod snyd, imod at folk kan knytte elektronisk afgivne stemmer til hvem der har stemt, til at sikre at vi ikke mister en masse stemmer hvis systemet crasher, osv. Men det er alt sammen tekniske problemer, som der selvfølgelig findes tekniske løsninger på. Jeg er sikker på at man ved en kombination af KISS og Open Source rent faktisk kunne lave en løsning som jeg ville have fuld tiltro til.

Men dét er faktisk problemet. Fordi jeg ville bygge min tiltro på en baggrund i datalogi og en interesse for kryptografi. Der vil helt sikker være detaljer jeg ikke forstår, men jeg har i det mindste værktøjerne til at sætte mig ned og forstå dem, hvis jeg ønsker det. Men det forventer jeg ikke alle andre har, for pokker da, og jeg ville aldrig ønske et system hvor den slags baggrund var en forudsætning hvis man ønsker at overbevise sig selv om at valghandlingen forløber som lovet.

For vores valghandling, som vi har den i dag, kan forstås af et 8-årigt barn. Så snart man har en helt grundlæggende idé om hvordan tal fungerer (og at man kan lægge dem sammen) så kan man faktisk godt gennemskue om valghandlingen fungerer korrekt. Den fremtidige demokratiske valghandling der bliver lagt op til vil kun kunne forstås på samme niveau af akademikere med en baggrund i matematik på et niveau der langt overstiger gymnasieregning.

Det er det centrale problem! Alle de andre luftkasteller bør ignoreres, fordi det centrale problem kan de ikke løbe fra. Det centrale problem er en fucking showstopper. Og det budskab mener jeg vi bør prøve at få ud til den brede befolkning.

18. februar 2013 kl. 21:52
Hemmelig rapport afslører CSC's og Scanjours katastrofale Polsag-kode

Ét ord: Typescript.

TypeScript er først blevet offentliggjort i løbet af i år, så jeg synes ikke vi kan klandre dem for ikke at have brugt det i denne specifikke sag.

Og hvis de rent faktisk kritiserer dem for at have brugt javascript i en webklient så skal de holde op med at ryge fjolleurt. Hvis de kritiserer dem for at kode slamkode er det noget helt andet.

21. december 2012 kl. 18:21