Mogens Bluhme

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Evidensbaseret IT - JA TAK!

Re: Evidensbaseret IT

Men det slog mig, at man kunne sammenligne IT-projekter, hvor topledelsen er med eller uden datalogisk baggrund. Husk lige at Djøf'ere og CBS'ere ikke kan lide folk i kedeldragter (her også forstået som ingeniører og dataloger). De har ofte en konkret viden,som ikke passer ind i en celle i ...

Re: Åh nej....

Hvorfor lærer de ikke af Norges erfaringer? Det kan jeg sagtens svare på, Anne-Marie. Embedsmænd og politikere vil ikke lære af andres fejl men tror i deres bedrevidenhed altid at deres egne projekter er mere unikke end de er. Vi har nogle fremragende forskere på området - nobelpristageren...
Kommentar til Facebooks skræmmende metoder: Sådan snager de i dine data

Undgå native apps

De er helt uigennemskuelige. Og læg så pres på browser-producenterne - de har også et ansvar for hvad der kan suges af information.

Re: Do no evil?

I militære konflikter handler det om at undgå tabstal i prioriteret rækkefølge: 1) Ens egne soldater (ellers kan der opstår rekrutteringsproblemer og opfattelse af lav værdsættelse i befolkningen hos soldaterne) 2) Civilbefolkningen hos modparten 3) Passivisering eller tilfangetagelse af modpart...
Kommentar til Der findes ikke gode monopoler

Re: Gode og naturlige monopoler

Det er vel meget godt, at staten har magtmonopol. Og dermed ét politi, ét retsvæsen ... og et Monopoltilsyn (Konkurrencestyrelse nu om dage). Hvad pokker laver den amerikanske antitrust komité ? der er langt mellem snapsene, hvor de spænder ben for magtkoncentrationer og markedsdominans.

Jeg vil heller ikke have mit firma i noget selskabsregister

De fleste vil anskue ovennævnte absurd. Men holder analogien ikke? Panama papers afslører behovet for transparens og det er grundlæggende imod internettets idé at skjule sig hvis man har et offentligt (og altså ikke privat) virke. Hvad sker der ved offentligt tilgængelig information? Well - de...
Kommentar til Danske ministerier strammer sikkerheden efter DDoS-angreb

Kan man ikke skjule at man er bag en ekstern anti-DDOS-cloud?

Eksempelvis bruge destination NAT (evt. double NAT) og tunneling? Man skal sørge for at web-IP-adresserne ligger på eget net og ikke sammen med f..eks. mailservere og så må man heller ikke afsløre sig andre steder som ved information på RIPE. Så er der kun de dedikerede tilbage, som fatter mist...
Kommentar til Dataetik på Dansk

Re: Hvorfor....

Derfor undrer det mig i hvor lille grad man gør brug af uafhængige forskere fra universiteterne - det gælder ikke kun denne sag men også hvorfor én som vidste meget om sundhedsplatformen, Jørgen Bansler, ikke var med indover. Og korrekt - antropologer og filosoffer fra univesiteter er også sjæld...
Kommentar til Dataetik på Dansk

Re: Data Bias og gennemsigtighedskrav

Modstykket er diversitet på flere niveau'er, både i data og de personer, som indsamler data og de, som behandler dem og udvikler algoritmer. Google's første generation classifier kategoriserede flere sorte som gorillaer, stort set alle typer software i biler har store problemer med talegenkendel...
Kommentar til Dataetik på Dansk

Re: Hvorfor....

Hvor er dem, som skal forstyrre de tech-positive, så resultatet bliver mere robust? De mangler. Nå - Gry Hasselbalch med en humanistisk baggrund er da med - har sammen med Pernille Tranberg skrevet Dataetik - en konkurrencefordel. Så det er ikke korrekt at der er "bias" i valget af...

Ødelæg spionernes økonomi

Hvis man bærer sig fornuftigt ad kan man gøre det meget omkostningstungt at re-identificere så det ikke kan betale sig. Gardere sig 100 % kan man nemlig ikke.

Re: Forskel på servere og klienter

Man behøver ikke et domæne for at have en webside - DNS er nok verdens indtil dato største succes på en skalérbar distribueret database.
Kommentar til It-tunge virksomheder har størst gevinst af big data analytics

Re: "Big Data" betyder jo mange data...

Netop. Man taler om strukturerede, semistrukturerede og ustrukturerede data eller de tre V'er : Volume, Variety and Velocity. Siden er andre V'er kommet til: Veracity, Validity og Volatility. Men spørgsmålet er om ikke Big Data-begrebet bliver lidt overfladisk hvis ikke man kobler domæne-specif...
Kommentar til Har vi brug for iværksætter-programmer?

Re: Ikke helt enig men næsten....

Alt i alt vil jeg tro at rigtigt mange iværksættere vil holde sig langt væk fra sådan et program. De er heller ikke i målgruppen - det er de underholdingstørstende masser så DR kan få flotte seertal. Jeg deler efterhånden kulturministerens pointe om at besparelser skal ændre DR til at blive...

Re: Forskel på servere og klienter

For at bruge en portal til ytringsfrihed behøver frihedskæmpere jo ikke at eje domæne, webserver eller IP-adresser. Men nu er domæner jo ikke rettet mod private og deres kattevideoer. Hvad ville du sige til at man kunne dække sig ind på cvr.dk anonymt?

Re: Hvad er nyheden?

Alle selskaber ( ok meget meget få undtagelser ) er sat i verden for at tjene penge til ejerne. Pas nu på ikke at bære ved til bålet om kapitalismens elendighed. De fleste virksomhedsledere , jeg har mødt, er interesseret i tre ting - hvoraf ingen har forrang for de to andre : 1) Hensynet ...
Kommentar til Edge computing: Mikro-datacentre rulles ud i 30 amerikanske byer

Re: Så er vi på vej tilbage.....

Til eget datacenter i kælderen, for det er jo reelt det mikrodatacenter er..... Ikke helt - edge computing hdder det jo fordi det kører uden om datacentre - både on-premise og sky. Hvis vi tager udgangspunkt i Industri 4.0 (undlad for Guds skyld at bruge ordet IoT, der er et consumercentris...
Kommentar til Programmering i skolen deler eksperter: Skal der kode på skemaet?

Statistik har det på samme måde som datalogi/kodning

Færdigheder i matematik forudsættes i begge kategorier men de har også andre elementer end rent matematiske (jævnfør den debat, som har været om nedlæggelse af DIKU som selvstændigt institut). Det gamle ordsprog om løgn i stigende potens: løgn, forbandet løgn og statistik, har sin berettigede sa...
Kommentar til Programmering i skolen deler eksperter: Skal der kode på skemaet?

Hvad med dannelse?

Det kan nok ikke undre med det her stærkt teknisk fokuserede forum men det er som om panikken breder sig - konkurrencestat/PISA-målinger mm. - man er tilsyneladende kun ude efter instrumentelle færdigheder for at sikre konkurrenceevnen. Helt ude i hampen var én der foreslog at digtanalyse skulle...
Kommentar til Overbelastet database forhindrer kamerabiler i at scanne nummerplader

Arkitektur?

Det kunne være interessant at vide, hvorfor det har været så vanskeligt at skalere, at det har taget 14 måneder. Har man bevidstløst brugt dyre kommercielle relationsdatabaser? Kunne man ikke bruge en kø-server som proxy til spidsbelastninger eller anvende load balancing? For mig forekommer da...