Mogens Bluhme

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Data fra 8.500 enheder afslører patienter på norske sygehuse

Sæt nu et loft for fradrag til marketingsudgifter

Det er én af de effektive måder at ødelægge fødekæden i privatlivstyveriet på - så er der ikke så mange midler for hælere - som køberne reelt er - til at aftage tyvekosterne. På minimum EU-niveau. Og vi forbrugere får billigere priser.

Kommunerne fortolker for snævert

I flere svar gør Datatilsynet opmærksom på, at man kan søge et andet behandlingsgrundlag end samtykke, som kommunerne har stirret sig blinde på. Har de dårlige jurister?

Re: Der gøres jo rigtigt meget . . .

Hele diskussionen om, om folk kan finde ud af at anvende det: Det kan de lære, ligesom de har lært at vaske hænder. Men de kan også lære at stoppe trafikken mellem hænder og ansigt. Det er mindre besværligt end at vi skal gå rundt og ligne Hannibal the Kannibal. Men jeg vil som nævnt ikke af...

Re: Der gøres jo rigtigt meget . . .

Ja - men man har indtil nu ikke anbefalet/påbudt mundbind i offentlige rum, selv om det uden tvivl ville begrænse smitten endnu mere. Uden tvivl Anne-Marie? Det finder du ikke en virolog eller epidemolog, der vil lægge hovedet på blokken for. Mange frygter, åndedrætshæmningen kan føre til be...
Kommentar til Grønne grafer - og mangelfuld kommunikation

Re: Stor succes

1) Du løber tør for specialudstyr/medicin/... men kan stadig udøve triage Dødeligheden stiger, men ikke dramatisk fordi det er dem med de dårligste udsigter der tages af respiratoren Det er præcis det, som Sverige riskerer at komme ud i grundet få intensivpladser og Biedermann-typer som st...
Kommentar til Grønne grafer - og mangelfuld kommunikation

Re: Stor succes

Dette er også en blandt flere årsager til, hvorfor WHOs strategi om ”test, isolation/karantæne og kontaktopsporing” ikke er brugbar, nu, i Danmark, på et stadie i epidemiens udvikling, hvor smittespredningen vurderes at være så udbredt i samfundet. Teststikprøver af vira og antistof ud f...
Kommentar til Grønne grafer - og mangelfuld kommunikation

Re: Samfundet fungerer IKKE lige nu!

Det faktum at vores samfund, i modsætning til mange andre, har været istand til at vægte menneskeliv over profit, er på alle måder bevis på at samfundet fungerer efter hensigten. Så fik vi også gendrevet Magaret Thatchers påstand: "There is no such thing as society. There are individual...
Kommentar til Grønne grafer - og mangelfuld kommunikation

Masker kan give falsk tryghed

Læs WHO's opdatering 6.april om brug af masker: https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-th... Hvis man ikke vedligeholder/skifter masken kan det vise sig at være en smittekilde i stedet for. Og den skal også monteres rigtigt for at virke. For slet ikke at tale om k...
Kommentar til Grønne grafer - og mangelfuld kommunikation

Re: Omvendt rationale

Det er sundhedsfagligt supporteret, at vi skal maksimere arealet under den grønne kurve. Uden at kurven bliver rød. Indtil en vaccine eller kur ankommer. Det er præcis det, Martin Ågerup har argumenteret for: at vi skal gå lige til kapacitetsgrænsen med en vis sikkerhedsafstand - jeg er ikke...
Kommentar til Grønne grafer - og mangelfuld kommunikation

Re: Skal regeringen havde kredit for at ”have sovet i timen”?

Det er åbenbart ikke kun den danske regering, der har ladet sig rådgive af fagfolk med en skjult kynisk dagsorden eller usikker viden. At gå fra flokimmunitet som strategi til uundgåelig effekt minder om "den nødvendige økonomiske politik". The Guardian har nogle interessant artiler om...
Kommentar til Corona-hastelov: Politiet kan nu lyn-blokere falske hjemmesider

Hvorfor blokere hjemmesiden?

Jeg har aldrig helt forstået hvad private skal bruge håndsprit til - vand og sæbe er faktisk lidt bedre og almindelige rengøringsmidler ligeså. Lad os lige kigge på de mennesker, der kunne finde på at tilgå sådanne sites - det er lige præcis nogle, almindelig oplysning ikke får fat i: De vil of...

Re: Hvad tænker man lige ?

Så skal de vel kunne udpege "hvem" der skal genopdrages. Der er flere tærskler i dilemmaet her. Hvor langt kan man komme med kortlægning via anonymiserede/pseudonymiserede data? Vi er også nødt til at indrette os efter den virkelighed, at der render halvhjerner rundt og ikke har...
Kommentar til Cyberangreb giver milliardudgifter til ISS

Re: Desværre endnu et eksempel i rækken af hackerangreb

Jeg er helt enig. Men kan vi ikke blive fri for de lidet informative ord hacker-eller cyberangreb? Det siger de også nede ved pølsevognen og i centerpubben. Fra tidligere artikel kunne vi forstå, at misdæderne havde gaflet data fra 65000 medarbejdere. Ransomware-angreb blev det kaldt. Hmm... Er ...

Re: Kan udleveres, hvis data anonymiseres

Og hvis data anonymiseres, kan de ikke bruges til ret meget mht. smitteopsporing. Jo - det kan de faktisk godt. Læs en glimrende artikel fra The Conversation : https://theconversation.com/coronavirus-south-koreas-success-in-controll... Vi fokuserer kun på hvad myndigheder kan bruge data ti...

Netneutralitet?

Må jeg drille lidt ved at at overveje midlertidigt at suspendere netneutralitet (før krisen en dødssynd her på bloggen!). Men hvis borgere og virksomheder opfører sig fornuftigt (Netflix har allerede sænket kvaliteten - måske efter pres fra EU) har vi ikke brug for det. Det er altid bedst hvis ...

Re: Godt men ikke nok - myndighederne svigter

Regeringen ville også havde bestilt det nødvendige mediciske udstyr i november/december På det tidspunkt eksisterede patient 0 ikke/var ikke fundet ?

Pas nu på digitale snapshots og outliers

Som alle andre kohorteundersøgelser er forløb analoge i sin natur. Folk, der dør af corona, dør hurtigere end de, der bliver raske. Ukorrigeret for dette er dødspromillem derfor for højt sat i de første lande, der blev ramt og som vi baserer vores strategi på. Anne-Maries link er også ganske ber...

Re: Forøvrigt, i disse pandemi tider ...

Den er hermed skrevet på min to-read-liste. Jeg kan også varmt anbefale romanen "Pesten" af Albert Camus. Det er ikke kun sort-maleri det hele.

Det skal DU gøre

Politkere og myndigheder har for en gangs skyld handlet fornuftigt og dynamisk. Der findes jo ikke en vidensdatabase over fænomenet - det er som filosoffer og matematikere siger unknown unknowns. Bayesian Inference handler om at reagere adækvat på ny information. Det har de gjort. Som borger ...

Hvad med hælerne?

Man har hidtil haft størst fokus på de tech-giganter, som sælger privatlivsdata. Men hvad med de hælere, som køber dem? Kunne det ikke være fint at hænge dem ud? Så kunne der opstå en situation, hvor det omvendt gjaldt om at score på CSR-skalaen, som nogle firmaer gør på klimaområdet. Subsidiæ...