Albert Nielsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Hvad er overskuddet?

Men hvis systemet var lavet så det kun galdt hvis man boede til leje og reelt set havde en lejeudgift som man skulle dokumentere og pengene til husleje kun kunne udbetales direkte til udlejeren, så ville det blive mindre attraktivt fordi man så ikke kunne få fingre i pengene og bruge dem. Dert...

Re: Hvad er overskuddet?

Det er desuden især de fattigste i samfundet, der rammes. Hvorfor ikke bruge disse ekstra ressourcer på yderligere at overvåge og opklare internationalt skattesnyd, -svindel og skatteunddragelser af de rige internationale firmaer og enkeltpersoner. De som har færrest ressourcer er nemmest at f...

Det sku' vær' så godt, og så' det faktisk ...

Citat fra artiklen: »Det samlede kontrolprovenu, som kan henføres til registersamkøring for Udbetaling Danmark, var i 2017 på ca. 125,7 mio. kr. Det samlede provenu ser ud til at stige i 2018. Udbetaling Danmarks samlede provenu på kontrolområdet var i 2017 på knap 145 mio. kr.« Det lyder som et...
Kommentar til Forfatter: Singularity er dårlig science fiction uden science

Re: Det får mig til at tænke på…

Lige med nano-droner foregår der faktisk en interessant/spændende/uhyggelig udvikling grundet de militære muligheder. Læs denne her Rolling Stone-artikel eller se videoen med Perdix Swarm Prøv så at se denne demonstration: Slaughterbots https://www.youtube.com/watch?v=HipTO_7mUOw det er uh...

Re: Så kan vi godt lukke butikken

Hvis man vil være på den sikker side, så lave man en artikkel på Wikipedia og linker til den, den er explicit undtaget i lovgivningen. Wikipedia har et udtrykkeligt forbud mod at gengive materiale med ophavsret.

Re: Så kan vi godt lukke butikken

Der er ingen "fair use" i Bern-konventionen. Prøv Artikel 7: "Artikler i Dagblade eller tidskrifter, der ere offentliggjorte i et af Unionens Lande, kunne gengives i Originalsproget eller i Oversættelse i Unionens øvrige Lande, medmindre Forfatterne eller Udgiverne udtrykkelig...

Citat uden at citere -> parafrase

Fra pressemeddelelsen: "Hyperlinks, “accompanied by “individual words” can be shared freely " http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180906IPR12103/parlia... Overskrift i Gummiløse Tidende: "Fremtidens bildæk vil blive fremstillet af bøgetræ." http://www....

Re: Kollektivt vanvid....

"Hun kritiserer også ... Artikel 11 gør det ulovligt at reproducere mere end enkeltord i eksempelvis nyhedsartikler, også i links, uden at kompensere den oprindelige rettighedshavere." Dette er sindsygt.... Må jeg overhovedet citere det? Hvad står der ordret i Artikel 11? Er hendes...

Re: Kollektivt vanvid....

Du kan ikke føre en klar diskussion uden at citere, ellers vides ikke hvad man svarer på. Parafrase. Slå det op.

Re: ejerskab af koden?

Realistisk set så bliver der på et tidspunkt leveret et system som allerede ved afleveringen ikke er godt nok. Projektet lukker ned og alle IT folk som kender noget til det forsvinder. Domstolsstyrelsen vil stå med ejerskab til et system som ingen kender indmaden i og hvor der kun kam laves gan...

Re: Udbetaling Danmark

Forstod du ikke hvad der blev skrevet? Don't feed the Troll.
Kommentar til Medie: Regeringen vil overvåge data om lediges elforbrug

Re: Selvbestemmelse

i 1905 kom der ca 3% af BNP ind i skat. I 2005 var dette steget til næsten 50%. Hvor stor en andel af BNP kom og kommer så tilbage til borgerne i form af vuggestue, børnehave, børnecheck, uddannelse, sundhedssektor, ældrepleje, infrastruktur, politi, forsvar, brandvæsen, ... ? I Minimalstaten...
Kommentar til Medie: Regeringen vil overvåge data om lediges elforbrug

Re: Grundlaget.

Så smutter kapitalen blot ud af Danmark. Hvor vil du så hente pengene fra til din borgerløn? Virksomheder, som repræsenterer kapitalen lever af at sælge deres immaterielle og fysiske varer. Når de får betaling i et land, kan landet beskatte dem, f.eks. på basis af omsætning. De kan selvfølgel...
Kommentar til Medie: Regeringen vil overvåge data om lediges elforbrug

Re: Spinkelt håb...

man kan da håbe, at forslagsstillerne har gjort regning uden vært Jo, ja, jovist, LA er sandelig meget skeptisk ... indtil der skal stemmes i folketingssalen, så trækker ministerposter den modsatte vej.
Kommentar til Medie: Regeringen vil overvåge data om lediges elforbrug

Re: LA er ikke et parti

At man med sådan holdninger og meninger, kan spises af med ministerposter Folk har som bekendt alle mulige meninger, indtil deres indkomst og/eller prestige afhænger af en bestemt mening. Så har de kun den.
Kommentar til Medie: Regeringen vil overvåge data om lediges elforbrug

Re: Gratis penge skal kontrolleres

... meget desto mere skræmmende at det er en borgerlig/liberal regering der søsætter skibet. Hvilken borgerlig/liberal regering? Den nuværende er næppe hverken borgerlig eller liberal, med mindre der er tale om en forvansket udgave af begge udtryks betydning.
Kommentar til Medie: Regeringen vil overvåge data om lediges elforbrug

Re: De fleste vil klappe i hænderne

Man giver fortabt på helt grundlæggende frihedsrettigheder ved at acceptere en hvilken som helst ændring i ens privatliv i "sikkerhedens" eller "samfundets" navn. Langt de fleste mennesker overalt i verden, selv i rige lande som Danmark, vil hellere være velfodret slave end...
Kommentar til Medie: Regeringen vil overvåge data om lediges elforbrug

Re: De fleste vil klappe i hænderne

Skulle vi opleve politisk omvæltning i Danmark på længere sigt, kan det så være problematisk at regeringen kan se hvornår du er hjemme? ... Kafka har levet og skrevet forgæves, i lighed med George Orwell. Den langsigtede selvdestruktionsdrift ser ud til at være stærk.
Kommentar til Medie: Regeringen vil overvåge data om lediges elforbrug

Re: Slet intet problem!!!

Er her ikke nogen fra McKinsey, der kan lave en PowerPoint og forklare finansministeren, at det er mest rentabelt at gå efter de, der snyder for masser af penge?????? De nemmeste ofre er de, som snyder for småbeløb. Så snart vi kommer op i multimillionklassen, har skattesvindlerne dyre økonom...
Kommentar til Medie: Regeringen vil overvåge data om lediges elforbrug

Re: Man må gå ud fra...

... at man også udstrækker denne ondsindede nidkærhed til at omfatte politikerne, så man kan overvåge, om de nu er berettiget til tilskud/fradrag for dobbelt husførelse? God humor. Jeg skulle en aften for en del år siden aflevere et hastende brev til en af vore ministre. Hans adresse viste s...