Albert Nielsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

DDR

Danske Demokratisk Republik - fremtidens totalovervågningssamfund. Hvad vi har brug for er snarere straffelovstillæg, som hjemler fængselsstraf for offentligt ansatte og politisk valgte lovovertrædere. 2 år bag tremmer vil nok kunne hæmme f.eks. 901.900.000 CPRnumre frit tilgængelige på nettet,...

sys admin QWERTY12345

Man kunne forestille sig, at SW blev ændret, sådan at standardSysAdmnavn og standardpasordet kun kan anvendes under installationen, subsidiært i 24 timer. Derefter tvunget skift fra 'admin' o.l. + 'qwerty12345' til et adminbrugernavn + et pasord, som begge testes og afvises indtil de er ret sikre.
Kommentar til Undervisningsministeriet fjerner mulighed for anonym trivselsmåling

Re: Uni-login

Monarken har dog også en vis magt over dommerne i form af § 64 - og ellers som monark i det hele taget. ... så bør vi reelt forholde os til, om ikke vi i virkeligheden burde gøre det mod monarken i endnu højere grad. Claus, man har en følelse af, at du skal hen at fjerne 42.919 sider af di...
Kommentar til Undervisningsministeriet fjerner mulighed for anonym trivselsmåling

Re: Opdatering....

De mest interessante paragraffer er dog: § 2. osv. Når vi nu er OT: Der er én bestemt paragraf, som de færreste kender betydningen af, og som gav anledning til megen moro under en officiel grundlovdebat for vel 15 år siden. §74 Alle indskrænkninger i den fri og lige adgang til erhverv,...
Kommentar til Undervisningsministeriet fjerner mulighed for anonym trivselsmåling

Re: Opdatering....

Bestemt ikke. Særegen: "som i høj grad afviger fra det almindelige eller det vante" Det er vist umuligt, at der kan være flere end 1.000 principper, "som i høj grad afviger fra det almindelige eller det vante". Magt fordærver og korrumperer, som bekendt.
Kommentar til Undervisningsministeriet fjerner mulighed for anonym trivselsmåling

Re: Det vil glæde Huawei og Kina...

Det kan bare være et udslag af Hanlons razer: tilskriv aldrig nogen ond vilje, hvis dumhed (uvidenhed) er en tilstrækkelig forklaring. Sådan er det ofte, men der er alt for mange overvågningssager af forskellig art (og andre stinkere) og samtidig nægter regeringen, ofte repræsenteret ved justi...
Kommentar til Undervisningsministeriet fjerner mulighed for anonym trivselsmåling

Re: Opdatering....

Ifølge Grundloven er regeringsformen dog monarkisk, Albert ;-) :-) Loven uden Grund? §72 Boligen er ukrænkelig. undtagen hvor flere end 1.000 (et tusinde) såkaldte "særegne undtagelser". §73 Stk. 1. Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor...
Kommentar til Undervisningsministeriet fjerner mulighed for anonym trivselsmåling

Re: Opdatering....

"... en elev i privatskole koster det offentlige langt mindre end en elev i folkeskole." Københavns Kommunes udgift til en elev i en fri- eller privatskole er 36.000 kroner, mens kommunen bruger 64.400 kroner per folkeskoleelev. Eksperter: Hvis alle privatskoler lukkede i morgen, ville...
Kommentar til Undervisningsministeriet fjerner mulighed for anonym trivselsmåling

Re: Opdatering....

det ville formentlig blive et startskud til ren privatisering. Hm. man skal ikke være blind for, at en elev i privatskole koster det offentlige langt mindre end en elev i folkeskole. Besparelsen kan bruges til at købe stemmer ved at øge "velfærden".
Kommentar til Undervisningsministeriet fjerner mulighed for anonym trivselsmåling

Re: Opdatering....

jeg har også svært ved at finde nogen undskyldende omstændigheder efterhånden. Rousseau advarede om, at repræsentativt demokrati forfalder til valgt aristokrati.
Kommentar til Undervisningsministeriet fjerner mulighed for anonym trivselsmåling

Re: Opdatering....

Olav, først: Tak fordi du har udgravet disse fakta. "e) opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles; personoplysninger kan opbevares i...
Kommentar til Undervisningsministeriet fjerner mulighed for anonym trivselsmåling

Re: Opdatering....

"Vi er alle lige, men vi er nu alligevel nogen som er lidt mere lige end alle andre" Henrik, hvad forstår du ved ordet 'lidt'? eller mangler der et "ikke så" foran lidt? :-)
Kommentar til Undervisningsministeriet fjerner mulighed for anonym trivselsmåling

Re: Opdatering....

Eller er de bare så meget magtmennesker og forbrydere mod menneskeheden, at de ikke vil forstå dette? Good try! and this time you get a cigar. Tvungen overvågning og ukontrolleret registrering i et omfang, som Honecker ville have ønsket sig i DDR. Den uhyggelige, tiltagende slyngelagtighed b...
Kommentar til Skal vi have en ny karakterskala?

Re: Ligesom ude i den barske virkelighed

Du er hvis ikke en god chef Skal man være det for at skrive et indlæg? :-D De tre eksempler illustrerer hvordan det ikke er ude i den barske virkelighed, på grundlag af et citat fra artiklen: "Det er dette, som nogle er kede af: Studerende får at vide, hvad de har gjort forkert i stedet...
Kommentar til Skal vi have en ny karakterskala?

Re: Karakterræs kan være OK

for det kan ikke være muligt at opnå 13 til diktat eller matematik, da beskrivelsen af 13 tallet netop angav: "For den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation" Mht. diktat har du ret, men jeg har set løsninger i matematik, som var brillante, idet eksaminanten havde opdaget...
Kommentar til Skal vi have en ny karakterskala?

Grim: 9, smuk: 11 - for samme niveau i præstationen

Citat: "Karaktergivning er ikke en eksakt videnskab, så at sige at et 9-tal i en gamle 13-skala er ubetinget bedre end et 8-tal er lidt af en tilsnigelse. Forskellen var ofte lidt tilfældig eller afhængig af censors humør. " Så sandt, som det er skrevet. Vi ved med absolut sikkerhed,...
Kommentar til Skal vi have en ny karakterskala?

Ligesom ude i den barske virkelighed

"Det er dette, som nogle er kede af: Studerende får at vide, hvad de har gjort forkert i stedet for, hvad de har gjort rigtigt." Nåååh, hvor søøøøøønd! Chef, jeg har lige været skyld i, at vi mistede ordren. Det skal du ikke være ked af, min ven, enhver kan fejle. Chef, jeg har lige...
Kommentar til Skal vi have en ny karakterskala?

Nu da DONG er blevet til Ørsted :-)

Hvad er der i vejen med 1943-revisionen af Ørsteds skala? Ug = 15, slet = -16. Jeg levede med den fra 1. klasse til 3. G og er stadig i live. Den er lidt barsk, hvis man er helt blank, men til gengæld nogenlunde generøs, hvis man kundskabsmæssigt er i øvre kvartil. Jeg kunne forresten godt tæn...
Kommentar til Undervisningsministeriet fjerner mulighed for anonym trivselsmåling

Re: Det ikke at besvare testen er også en besvarelse

Det er bare ikke en rar situation for nogen af parterne. Det tænker ministeren åbenbart ikke på. Tør du indgå et væddemål om det? De embedsmænd, som forsyner ministeren med data, har utvivlsomt analyseret alle aspekter og forhåbentlig gjort dette ganske tydeligt for ministeren, ellers er de f...
Kommentar til Undervisningsministeriet fjerner mulighed for anonym trivselsmåling

Re: Jeg ser frem til....

... ansvarlige politikere ... Nævn 3.