Albert Nielsen

Undervisningsministeriet fjerner mulighed for anonym trivselsmåling

Monarken har dog også en vis magt over dommerne i form af § 64 - og ellers som monark i det hele taget.
...
så bør vi reelt forholde os til, om ikke vi i virkeligheden burde gøre det mod monarken i endnu højere grad.

Claus, man har en følelse af, at du skal hen at fjerne 42.919 sider af din afrivningskalender.

  1. juli 1901 skete skiftet fra kongevalgte regeringer til regeringer baseret på Folketingets flertal.

Vi andre er nået til det herrens år 2019 og er klare over, at monarken kun har formel magt, uanset hvilke artifakter, man kan finde i Danmarks Riges Grundlov - jf. laugsvæsenets nedlæggelse i 1849, som stadig figurerer sammesteds.

25. januar 2019 kl. 14:46
Droner skal transportere blodprøver – og personale – mellem fynske sygehuse (Ing)

It's raining cats and doctors.

En Mary Poppins paraply er en del af udstyret :-E

25. januar 2019 kl. 14:19
Droner skal transportere blodprøver – og personale – mellem fynske sygehuse (Ing)

Citat fra artiklen: »Når vi taler infektioner, er tiden afgørende. Når blodprøverne kommer hurtigere frem, kan vi sikre bedre behandling ...«

Hvordan kommer blodprøverne hurtigst frem, med en drone til et andet hospital, eller pr. fodpost til hospitalets eget laboratorium?

Vil man et bedre sundhedssystem bruger man hospitalets eget laboratorium; er det nedlagt af sparehensyn, genoprettes det. Goste benge ja? men rede lif!

25. januar 2019 kl. 14:04
Droner skal transportere blodprøver – og personale – mellem fynske sygehuse (Ing)

Citat fra artiklen: "Antallet af akutmodtagelser og lægeklinikker falder."

Nej, antallet af akutmodtagelser og lægeklinikker falder ikke.

Der er intet naturgivent ved at vigtige sundhedsenheder forsvinder, de falder ikke, de nedlægges på grundlag af beslutninger, som giver syge, herunder - især problematisk - alvorligt syge mennesker større afstand og dermed længere transporttid til et behandlingssted.

Dette er især givtigt ved gamle mennesker, som med lidt held dør tidligere og dermed sparer samfundet for, ikke blot pension, men også sundheds- og plejeomkostninger, som jo stiger med befolkningens alder.

25. januar 2019 kl. 13:58
Undervisningsministeriet fjerner mulighed for anonym trivselsmåling

De mest interessante paragraffer er dog:
§ 2.

osv.

Når vi nu er OT: Der er én bestemt paragraf, som de færreste kender betydningen af, og som gav anledning til megen moro under en officiel grundlovdebat for vel 15 år siden.

§74 Alle indskrænkninger i den fri og lige adgang til erhverv, som ikke er begrundede i det almene vel, skal hæves ved lov.

Der er masser af indskrænkninger i adgang til forskellige erhverv, ikke blot som neurokirurg, men også el-installatør, m.m.fl.

Misforståelsen er grundet i, at §74 udelukkende fandtes i den første Grundlov, og morsomt nok - også i 1953-Grundloven - for at stadfæste ophævelsen af laugsvæsenet.

25. januar 2019 kl. 00:55
Undervisningsministeriet fjerner mulighed for anonym trivselsmåling

Bestemt ikke. Særegen:
"som i høj grad afviger fra det almindelige eller det vante"

Det er vist umuligt, at der kan være flere end 1.000 principper, "som i høj grad afviger fra det almindelige eller det vante".

Magt fordærver og korrumperer, som bekendt.

25. januar 2019 kl. 00:43
Undervisningsministeriet fjerner mulighed for anonym trivselsmåling

Det kan bare være et udslag af Hanlons razer: tilskriv aldrig nogen ond vilje, hvis dumhed (uvidenhed) er en tilstrækkelig forklaring.

Sådan er det ofte, men der er alt for mange overvågningssager af forskellig art (og andre stinkere) og samtidig nægter regeringen, ofte repræsenteret ved justitsministeren, at lytte til befolkningen, samtidig med, at de nægter at følge EUs regler om overvågning, selvom de højt og helligt hævder at være indædte tilhængere af EU.

Min vurdering er, at Hanlons Razor ikke dækker, men at der ganske enkelt er kommet for mange slyngler ind i dansk landspolitik, samtidig med, at de ministerielle embedsmænd (det hedder de ikke længere) er for følgagtige og har glemt, at de er 'public servants' og ikke "public masters".

25. januar 2019 kl. 00:39
Undervisningsministeriet fjerner mulighed for anonym trivselsmåling

Ifølge Grundloven er regeringsformen dog monarkisk, Albert ;-)

:-)

Loven uden Grund?

§72 Boligen er ukrænkelig. undtagen hvor flere end 1.000 (et tusinde) såkaldte "særegne undtagelser".

§73 Stk. 1. Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det, f.eks. hvis nogen vil oprette en privat golfklub, eller når en kommune ulovligt har lagt en asfalteret vej hen over en landmands mark og lovliggør den ved ekspropriation.

24. januar 2019 kl. 18:43
Undervisningsministeriet fjerner mulighed for anonym trivselsmåling

"... en elev i privatskole koster det offentlige langt mindre end en elev i folkeskole."

Københavns Kommunes udgift til en elev i en fri- eller privatskole er 36.000 kroner, mens kommunen bruger 64.400 kroner per folkeskoleelev.

Eksperter: Hvis alle privatskoler lukkede i morgen, ville folkeskolens økonomi bryde sammen"Flere elever i privatskoler har været tendensen i mange år og er noget, kommunerne regner med i deres budgetter. Det står i vejen for at få flere elever tilbage i folkeskolen, siger forskere." (resten af artiklen kræver abonnement).

24. januar 2019 kl. 18:33
Undervisningsministeriet fjerner mulighed for anonym trivselsmåling

det ville formentlig blive et startskud til ren privatisering.

Hm. man skal ikke være blind for, at en elev i privatskole koster det offentlige langt mindre end en elev i folkeskole. Besparelsen kan bruges til at købe stemmer ved at øge "velfærden".

24. januar 2019 kl. 18:19
Undervisningsministeriet fjerner mulighed for anonym trivselsmåling

jeg har også svært ved at finde nogen undskyldende omstændigheder efterhånden.

Rousseau advarede om, at repræsentativt demokrati forfalder til valgt aristokrati.

24. januar 2019 kl. 11:06
Undervisningsministeriet fjerner mulighed for anonym trivselsmåling

"Vi er alle lige, men vi er nu alligevel nogen som er lidt mere lige end alle andre"

Henrik, hvad forstår du ved ordet 'lidt'? eller mangler der et "ikke så" foran lidt? :-)

24. januar 2019 kl. 10:10
Undervisningsministeriet fjerner mulighed for anonym trivselsmåling

Eller er de bare så meget magtmennesker og forbrydere mod menneskeheden, at de ikke vil forstå dette?

Good try! and this time you get a cigar.

Tvungen overvågning og ukontrolleret registrering i et omfang, som Honecker ville have ønsket sig i DDR.

Den uhyggelige, tiltagende slyngelagtighed blandt politikere rækker ud over manglende forståelse og manglende evner; den kan næppe forklares med andet end ond vilje.

24. januar 2019 kl. 09:59
Skal vi have en ny karakterskala?

Du er hvis ikke en god chef

Skal man være det for at skrive et indlæg? :-D

De tre eksempler illustrerer hvordan det ikke er ude i den barske virkelighed, på grundlag af et citat fra artiklen: "Det er dette, som nogle er kede af: Studerende får at vide, hvad de har gjort forkert i stedet for, hvad de har gjort rigtigt."

Man kan lige så godt lære de unge, at livet kan være ubehageligt, så det er skidt at pylre om dem.

24. januar 2019 kl. 01:32
Skal vi have en ny karakterskala?

for det kan ikke være muligt at opnå 13 til diktat eller matematik, da beskrivelsen af 13 tallet netop angav:
"For den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation"

Mht. diktat har du ret, men jeg har set løsninger i matematik, som var brillante, idet eksaminanten havde opdaget snedige genveje til at nå det korrekte resultat via færre led (eks.: når eksaminanden har opdaget, at (hele eller dele af) en 3.-4.-5.-gradsligning kan reduceres).

23. januar 2019 kl. 22:05
Skal vi have en ny karakterskala?

Citat: "Karaktergivning er ikke en eksakt videnskab, så at sige at et 9-tal i en gamle 13-skala er ubetinget bedre end et 8-tal er lidt af en tilsnigelse. Forskellen var ofte lidt tilfældig eller afhængig af censors humør. "

Så sandt, som det er skrevet.

Vi ved med absolut sikkerhed, sådan som det er påvist gentagne gange, at smukke mennesker ikke blot får mildere straffe i kriminalrettten, men også at de får bedre karakterer.

23. januar 2019 kl. 21:56
Skal vi have en ny karakterskala?

"Det er dette, som nogle er kede af: Studerende får at vide, hvad de har gjort forkert i stedet for, hvad de har gjort rigtigt." Nåååh, hvor søøøøøønd!

Chef, jeg har lige været skyld i, at vi mistede ordren. Det skal du ikke være ked af, min ven, enhver kan fejle. Chef, jeg har lige været skyld i, at vi mistede endu en ordre. Nå ja,, min ven, enhver kan fejle. Chef, jeg har lige været skyld i, at vi mistede vore største kunde. Tja, ingen er fuldkommen.

Eller?

23. januar 2019 kl. 21:50
Skal vi have en ny karakterskala?

Hvad er der i vejen med 1943-revisionen af Ørsteds skala? Ug = 15, slet = -16.

Jeg levede med den fra 1. klasse til 3. G og er stadig i live.

Den er lidt barsk, hvis man er helt blank, men til gengæld nogenlunde generøs, hvis man kundskabsmæssigt er i øvre kvartil.

Jeg kunne forresten godt tænke mig at se de ufatteligt mange 12-taller, som tilsyneladende spredes med møggreb (Tja, du vidste ganske ikke noget om emnet, men vi gi'r dig 12 for at være modig nok til at møde frem), revideret efter en nøgtern vurdering iflg. Ørsted 1943.

23. januar 2019 kl. 21:45
Undervisningsministeriet fjerner mulighed for anonym trivselsmåling

Det er bare ikke en rar situation for nogen af parterne. Det tænker ministeren åbenbart ikke på.

Tør du indgå et væddemål om det?

De embedsmænd, som forsyner ministeren med data, har utvivlsomt analyseret alle aspekter og forhåbentlig gjort dette ganske tydeligt for ministeren, ellers er de for alvor inkompetente.

23. januar 2019 kl. 21:25