Albert Nielsen

Kortlægning: PET aflytter konstant knap 1.000 danskeres mobiltelefoner

"Og for Telia i Danmark er frekvensen af forbrydere så i alt 21 gange højere end hos Telenor i Norge."

  • eller det er 21 gange så nemt at få en dommerkendelse for aflytning i Danmark i forhold til Norge.
23. december 2016 kl. 22:11
Patientinformation går tabt med Sundhedsplatformen

Lars Henrik Søfren fortæller os, at "Alle praktiserende læger kan se hospitalsoplysninger om deres patienter på sundhed.dk - medicin via FMK og journalnotater, labsvar mv. via e-journalen" ... hvorfra mine laboratoriesvar 2013-januar 2016 er forsvundet. Da jeg fik at vide, at SP ville blive indført, lavede jeg en sikkerhedskopi, så de kunne blive genindført i min journal.

5. november 2016 kl. 03:17
E-mailens fader er død

Opfinderen af brugen af @-tegnet er død.

Joh, men det er snart 500 år siden.

@ hedder "commercial at" og består af en fjerpenskrivers forkortelse af bogstaver 'a' og 't'.

Tegnet blev f.eks. brugt i 1448 i "taula de Ariza".

I Brasilien har det i århundreder være brugt som betegnelse for arroba (vægt på ca. 14,7 kg).

8. marts 2016 kl. 03:07
3 ud af 4 videokameraer brugt i terrorsagen overvågede ulovligt - politiet vil ikke gøre noget ved det

Det har i umindelige tider været således, at store forbrydelser overskygger små, således at hvis nogen stopper en bankrøver, men kører på en cykel uden ringeklokke, reflekser og med for lidt slidbane på dækkene, etc., så ignoreres den mindre forseelse.

17. februar 2016 kl. 13:15
Rigsrevisionen: Digital Post i det offentlige kan være én stor fuser

Besparelserne skal nok kunne nås, nu da PostDanmark har hævet portosatsen (for et A-brev i Danmark) til 19 kr.

Hvis de offentlige myndigheder derimod kan nøjes med B-brevporto (Økonomibrev) ser det mere skralt ud, sølle 8 mønter sparet pr. stk.

Brevportopriser: http://www.postdanmark.dk/da/Sider/Quick%20Finder/portoberegner.aspx?skift=breve&vaegtID=1&brevPriszoneID=48-1

27. januar 2016 kl. 21:23
KL om ny persondataforordning: »En papirtiger og spild af penge«

Med en sådan udtalelse, turde jeg end ikke betro Pernille Jørgensen at vaske mit undertøj.

Antallet af eksponerede kritiske persondata er legio.

8. november 2015 kl. 04:32
Dansk startup brugte anerkendt ukrainsk udviklingshus og fik russisk bagdør i koden

Hvad havde tåberne forventet?

Outsourcing til lande med et andet moralkodex er risikabel.

8. november 2015 kl. 04:28
Gymnasieelev anmeldte CPR-hul i skolesystem til Datatilsynet - nu får han en advarsel af skolen

Så vidt jeg kan se ud fra de to artikler i version2, er en advarsel til Jonas Boserup helt berettiget, omend med en anden begrundelse end den, der har forårsaget den givne advarsel.

Havde Jonas handlet forsvarligt, havde han indgivet politianmeldelse af skolen for at eksponere personfølsomme oplysninger.

2. oktober 2015 kl. 04:52
Dansk Industri: Mangel på højtuddannede it-kandidater koster samfundet milliarder

Ingeniører, Dataloger o.lign.

Jeg har en eller anden følelse af, at en civilingeniør med speciale i brobygning ikke helt er, hvad der søges.

Det er mit indtryk, at netop manglen på specifikation af, hvad der søges, giver problemer.

16. april 2015 kl. 21:21
Dansk Industri: Mangel på højtuddannede it-kandidater koster samfundet milliarder

Helt præcist hvad dækker "højtuddannede it-kandidater" over?

Mangel på præcise definitioner medførte tidligere (f.eks. i min tid hos Rovsing og Aerotech), at de egnede, højtuddannede it-kandidater fandt spændende opgaver andetsteds, uden at have fået information om de krævende (derfor morsomme og interessante) opgaver, man kunne finde andetsteds.

16. april 2015 kl. 04:42
Amerikansk sundhedsforsikring hacket: Mister 80 millioners personfølsomme data

for data var selvfølgelig stærkt krypteret ... for data var selvfølgelig ... for data var ... let tilgængelige?

Jeg beundrer den formidable inkompetence og ligegyldighed, hvormed personfølsomme data til stadighed behandles.

Hver gang det sker, kan man konstatere at den franske kong Louis princip stadig følges: "intet lært, intet glemt"

6. februar 2015 kl. 13:01
Disse elementer er i spil til NemID's afløser

"Hvad med at bruge dit fingeraftryk sammen med NemID?"

Jeg sidder i Brasilien og skal ændre min selvangivelse.

Hvordan kan jeg bruge mit fingeraftryk sammen med NemID?

  1. Hvilken finger skal den skrupelløse kriminelle klippe af for at optræde som dig? eller mig?

Et helt andet aspekt ved fingeraftryk er, at man ikke kan få lov at rejse ind i bl.a. Argentina uden at afgive sit fingeraftryk til opbevaring og senere ID ved udrejse. Har man betænkeligheder: Stay away.

28. januar 2015 kl. 19:25
Det mest udbredte kodeord i 2014 var igen “123456”

Jeg har i årevis anbefalet alle omkring mig, at have tre adgangskoder til hver gruppe af profiler/sites/sikkerhedsniveau.

Min grundlæggende pasordsfilosofi ligger ret tæt på Christians, bortset fra, at jeg for niveau 2 kan skrive pasordet ned, uden at andre kan forstå det.

Niveau 1: f.eks. ing.dk eller version2 er fuldstændig ligegyldigt. Gætter andre mit pasord og skriver injurier i mit navn, bliver de slettet af admin, jeg får en email om problemet og får efterfølgende et nyt pasord.

Jeg har i små 30 år haft 8 præ- og postfixes og 6 standardpasord, som jeg husker til niveau 2.

Jeg kan derfor skrive mit pasord som f.eks. "gmail/424" ( 4=a2Nu# og pwd2=krO)Pf& ) som kunne være blevet til "a2Nu#krO)Pf&a2Nu#" eller "427" som kunne være blevet til "a2Nu#krO)Pf!fAr3f#".

For mig er det uhyre enkelt at bruge.

21. januar 2015 kl. 22:40
Kommuner bryder loven: Intet tilsyn med borgeres personfølsomme oplysninger

Offentlige myndigheder har ingen incitamenter til at overholde landets love. De er pr. definition skyld- og ansvarsfri efter devisen '100% ansvar delt mellem 2 offentligt ansatte giver højst 1% til hver'.

Tiden er moden til en ansvarlighedslov, så up-yours-I-kan-ikke-røre-mig lovovertrædelser medfører bøde, hæfte eller fængsel til de ansvarlige, sådan som det gælder for danske statsborgere.

27. oktober 2014 kl. 18:30
Digitaliseringsstyrelsen: Næste version af NemID kan skille banker og det offentlige

Hvor er de bare dygtige til at udtænke systemer.

Jeg ser med glæde frem til at have et papkort til min egen kommune, et papkort til andre kommuner, et papkort til min bank, et papkort til Skat, et papkort til at klage over Skat, et papkort til ministerier, et papkort til museer, et papkort til avisabonnementer, et papkort til at få et nyt papkort, ... har netop investeret i et stort antal aktier i De danske Papirfabriker for at komme det digitale kontor i forkøbet.

26. oktober 2014 kl. 15:20
Digital Post om børn sendes kun til mor

Alle adresser skal blot ændres, så kun faderen får digital post om børnene. Så vil en supertåbe som Ole Hansen hurtigt få læst og påskrevet, så en idiotisk og ulovlig begrundelse som "vi har desværre nok glemt det" næppe kan redde ham fra alle mulige kvindeorganistationers berettigede vrede.

Tiden er vist kommet til en ansvarlighedslov, så "vi har desværre nok glemt det"-lovovertrædelser medfører bøde, hæfte eller fængsel til de ansvarlige.

26. oktober 2014 kl. 15:14
Offentlige myndigheder sender personfølsomme oplysninger med ukrypteret mail til forkerte modtagere

Man må spørge, hvor mange af de lovovertrædende ansatte og deres ansvarlige chefer, der er blevet tiltalt med bøde, hæfte eller fængsel i vente, sådan som det overgår danske statsborgere i Danmark, hvis de begår fejl i forhold til offentlige myndigheder.

Skal vi gætte på 0 (nul), fordi de aldrig holdes ansvarlige, uanset hvilke lovovertrædelser de begår på en offentlig arbejdsplads?

25. oktober 2014 kl. 07:25