Albert Nielsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kun et enkelt værk?

Hvordan har tænketanken Grøn Energi fået den besynderlige ide, at et cyberangreb kun vil ramme et enkelt værk? Til tænketankens oplysning: En fjendtlig stat råder utvivlsomt over et større antal cyberkrigere, som på forhånd kan planlægge og inficere systemerne til et koordineret angreb på alle d...

Re: Henvis til regler i god sagsbehandling.

Henvis til regler i god sagsbehandling God spøg - og grise kan flyve :)
Kommentar til Den Blå Avis-svindlere kan ændre navn trods NemID-validering

Re: Hvad laver politiet?

Hjælper ikke meget at finde ham, hvis alle penge er brugt. Der er tale om overtrædelse af Straffelovens § 279.
Kommentar til Slåfejl lagde Amazons storage-servere ned

Kontrolspørgsmål

Du er ved at lukke store dele af systemet. Er du sikker på, at det er, hvad du ønsker? Selv OS i min PC spørger om jeg er sikker på, at jeg vil gennemføre Shutdown, eller slette noget permanent, osv. til trods for, at det har ubetydelige konsekvenser hvis jeg begår en fejl.
Kommentar til Genopstanden Nokia 3310 er mest en marketing-gimmick

Re: dual-band ?

I Nord- og Sydamerika bruger vi næsten overalt 850 MHz og 1900 MHz, i modsætning til Europa, Asien og Afrika, hvor 900 MHz o 1800 MHz er normen. Af samme grund har jeg to, begge med dual SIM-kort. Hvis den ny 3310 kun er dual band 900/1800 MHz savner den potentiale til salg til mere end en halv ...

Re: Det klassiske frygt-argument

"Fejlslutningen i frygtargumentet er, " ... "at hvis man har overvågning, vil man kunne forhindre al ondskab," Lige netop. Medmindre politiet kan vise, at den tidligere tilladte masseovervågning medførte, at de opklarede hovedparten af alle opklarede forbrydelser, er deres...
Kommentar til Tjek selv styrken af dine kodeord med Hashcat

Aldrig 3 for E eller e

Det er en af de mest almindelige substitutioner, som ethvert pasord-crack-program kender. foran tal er næppe heller anbefalesesværdigt, eftersom tegnet betegner 'number'
Kommentar til Kortlægning: PET aflytter konstant knap 1.000 danskeres mobiltelefoner

Re: Telenors rapport

"Og for Telia i Danmark er frekvensen af forbrydere så i alt 21 gange højere end hos Telenor i Norge." eller det er 21 gange så nemt at få en dommerkendelse for aflytning i Danmark i forhold til Norge.
Kommentar til Patientinformation går tabt med Sundhedsplatformen

Re: Mere sensationsjournalistik

Lars Henrik Søfren fortæller os, at "Alle praktiserende læger kan se hospitalsoplysninger om deres patienter på sundhed.dk - medicin via FMK og journalnotater, labsvar mv. via e-journalen" ... hvorfra mine laboratoriesvar 2013-januar 2016 er forsvundet. Da jeg fik at vide, at SP ville...
Kommentar til E-mailens fader er død

Han døde for mange år siden

Opfinderen af brugen af @-tegnet er død. Joh, men det er snart 500 år siden. @ hedder "commercial at" og består af en fjerpenskrivers forkortelse af bogstaver 'a' og 't'. Tegnet blev f.eks. brugt i 1448 i "taula de Ariza". I Brasilien har det i århundreder være brugt som...

Store forbrydelser overskygger små

Det har i umindelige tider været således, at store forbrydelser overskygger små, således at hvis nogen stopper en bankrøver, men kører på en cykel uden ringeklokke, reflekser og med for lidt slidbane på dækkene, etc., så ignoreres den mindre forseelse.
Kommentar til Rigsrevisionen: Digital Post i det offentlige kan være én stor fuser

Skibet synker næppe, PostDanmark hjælper

Besparelserne skal nok kunne nås, nu da PostDanmark har hævet portosatsen (for et A-brev i Danmark) til 19 kr. Hvis de offentlige myndigheder derimod kan nøjes med B-brevporto (Økonomibrev) ser det mere skralt ud, sølle 8 mønter sparet pr. stk. Brevportopriser: http://www.postdanmark.dk/da/Side...
Kommentar til KL om ny persondataforordning: »En papirtiger og spild af penge«

Skriiiiiig!

Med en sådan udtalelse, turde jeg end ikke betro Pernille Jørgensen at vaske mit undertøj. Antallet af eksponerede kritiske persondata er legio.

A' va'

Hvad havde tåberne forventet? Outsourcing til lande med et andet moralkodex er risikabel.

En berettiget advarsel

Så vidt jeg kan se ud fra de to artikler i version2, er en advarsel til Jonas Boserup helt berettiget, omend med en anden begrundelse end den, der har forårsaget den givne advarsel. Havde Jonas handlet forsvarligt, havde han indgivet politianmeldelse af skolen for at eksponere personfølsomme opl...

Re: Præcision?

Ingeniører, Dataloger o.lign. Jeg har en eller anden følelse af, at en civilingeniør med speciale i brobygning ikke helt er, hvad der søges. Det er mit indtryk, at netop manglen på specifikation af, hvad der søges, giver problemer.

Præcision?

Helt præcist hvad dækker "højtuddannede it-kandidater" over? Mangel på præcise definitioner medførte tidligere (f.eks. i min tid hos Rovsing og Aerotech), at de egnede, højtuddannede it-kandidater fandt spændende opgaver andetsteds, uden at have fået information om de krævende (derfor...

Re: Vi har måske en chance...

hvor ingen lov hjemler en særegen undtag[e]lse - og dem er der flere hundrede af.

Re: Hvorfor er det politikkerne

Hvorfor er det politikkerne er så glade for at slagte vores privatliv? Den kommende diktaturstat har brug for det.

Endnu engang

Jeg henviser blot til mit tidligere indlæg i en lignende anledning: http://www.version2.dk/artikel/amerikansk-sundhedsforsikring-hacket-mist...