Albert Nielsen

Kræftsyg amerikaner vinder millionerstatning i sag om brug af Roundup (Ing)

Jeg ved at det er svært at sætte en monetær værdi på menneskeliv, men han er end ikke død, og skal have en halv milliard kroner.

Hvis vi ser bort fra beløbsstørrelsen og udelukkende ser på tidspunktet for, hvornår man skal have en erstatning for at dø af et eller andet, hvordan mener du så, at offeret kan få glæde af sin erstatning, når han er død?

30. marts 2019 kl. 07:40
Løkke fastslår igen: Danmark skal have ét EPJ-system

Danmark er stor nok til at have 2 forskellige systemer

Lyder som en spændende ide.

Hvis man flytter fra den ene del af landet til den anden består spændingen i, om ens data kan overføres korrekt mellem de to systemer og om ens Diabetes-2 fremover bliver behandlet med f.eks. kemoterapimedicin.

28. marts 2019 kl. 00:04
Løkke fastslår igen: Danmark skal have ét EPJ-system

Hjemmehjælper eller lægen som skal oppere skal vel ikke have den samme information.

Samme person forskellige navne, forskellige sygdomsforløb, ...?

Selvom SoSu'en og lægen kun deler 10% af oplysningerne, er det hensigtsmæssigt at alle 100% findes i eet system. Hvis samme data findes i flere, adskilte systemer, véd enhver, som har arbejdet professionelt med EDB, at allerede efter en uge er der begyndende og stadigt voksende forskelle på systemernes data.

27. marts 2019 kl. 13:56
Kropslugt kan afsløre Parkinsons årtier før udbrud. Nu ved forskere hvorfor (Ing)

Er det ordet "måske" du savner videnskabelig dokumentation for?

26. marts 2019 kl. 00:36
Medie: Nokiatelefoner har sendt oplysninger om maste-id, IMEI, MAC og SIM-kort til Kina

Der findes forskellige typer løgne, f.eks. hvide løgne, almindelige løgne, ... grove løgne og dumme løgne.

Den sidste betegnelse gælder sådanne som "»Dataene blev aldrig behandlet, og ingen personoplysninger blev delt med tredjeparter eller myndigheder,«.

Disse løgne er dumme, fordi det øjeblikkeligt står klart, at de er løgne. Det følger heraf, at løgneren må være dum, når vedkommende foregøgler sig, at løgnen vil blive godtaget som sandhed.

Hvordan kan HMD have blot den fjerneste viden om, hvorvidt disse data er blevet eller ikke blevet behandlet?

**Den rene og skære sandhed: **

Solen er skotskternet.

At drikke kamelurin kurerer kolera.

Forkølelse slipper man af med, hvis man går baglæns rundt om en nygravet grav på kirkegården, samtidig med, at man holder en kat i halen og svinger den over hovedet.

22. marts 2019 kl. 20:50
Alvorlig fejl fundet i schweizisk valgsystem

Hvis det du krydser af på skærmen som vælger, er nøjagtigt det samme som bliver printet ud på papir-stemmesedlen, kan enhver stemmeberettiget nemt checke om der snydes eller er fejl i den del af valghandlingen.

Jeg vil gerne påtage mig at kode afstemningsprogrammet sådan, at f.eks. 22% vilkårligt udvalgte stemmer på liste xx i stedet registreres på liste yy, mens du får en printet kvittering, som "beviser" at du har stemt på xx.

19. marts 2019 kl. 13:29
Norge køber Helseplattformen for milliarder: Skriver under med Epic i denne uge

Nu er det ikke faktureringsdelen som har voldt problemer...

Hvilket det heller ikke var min intension at fremhæve.

For at muliggøre den yderst detaljerede fakturering følger, at det er nødvendigt at gennemføre en omfattende, yderst detaljeret og dermed meget tidskrævende registrering, som der ikke er brug for i skandinaviske sundhedsvæsener.

19. marts 2019 kl. 12:24
Norge køber Helseplattformen for milliarder: Skriver under med Epic i denne uge

Et standardsystem virker kun optimalt i det miljø det er blevet udviklet til.

Det er korrekt. Problemet er, at EPIC er udviklet til USAs betalingssundhedsvæsen , hvor man udskriver regninger som

Hæfteplaster no. 7, 1 stk $ 3.25 Påsat hæfteplaster, 1 stk $ 8.50

Det er fjernt fra både vort sundhedssystem og det norske.

18. marts 2019 kl. 23:55
Norge køber Helseplattformen for milliarder: Skriver under med Epic i denne uge

Man kan kun ønske Norge held og lykke. De får brug for begge dele.

18. marts 2019 kl. 21:20
Efter første slag: Foreningen mod Ulovlig Logning 0-1 Justitsministeriet

Og kan vi få lov at kigge i kandidat- og partikasser, få fuldt indblik i magtpolitikernes selskabsinteresser og være fluen på væggen i VL-klubbernes møder?

Ret mange milliarder "sorte" kroner blev flyttet fra Aserbajdsjan til hvidvaskeriet i Estland for derefter at blive fordelt blandt europæiske politikere og embedsmænd. [1]

Vi har aldrig fået en liste over de glade modtagere - den vil jeg gerne se.

[1] "diktaturet i Aserbajdsjan benyttede konti i Danske Bank Estland til at kanalisere penge videre til europæiske politikere, embedsmænd, skattely og luksusforbrug."

15. marts 2019 kl. 12:54
Unyttige grønne poser kan være fortid for københavnerne (Ing)

Poserne er essentielle for os som brugere, da de sikrer en hygiejnisk og let håndtering. Uden poser vil såvel containere som indendørs beholdere meget hurtigt blive utroligt ulækre at omgås og kræver løbende afvaskning.

Helt sikkert.

Da jeg arbejdede i Bayern (Landshut) brugte vi papirposer fremstillet af genbrugspapir til bioaffald. De havde en effektiv, separat lukkeanordning. Det fungerede fint med en ugentlig afhentning.

14. marts 2019 kl. 22:08
Cheminova-grunden gemmer på 15 tons pesticider og seks tons kviksølv (Ing)

Er det vigtigt? Set i lyset af artiklens umådeligt triste emne er s’et efter ton nok det mindst foruroligende.

Set i lyset af global opvarmning, handelskrig med Kina eller et udbrud af ebola er oprydningen efter Cheminova nok det mindst foruroligende.

Jeg har desuden noteret mig, at Lasse Rino ikke er ingeniør. Det er John Sixten jo nok, siden det irriterer ham (og mig) at lige netop ing.dk af alle ikke har styr på metriske enheder.

14. marts 2019 kl. 22:00
Efter første slag: Foreningen mod Ulovlig Logning 0-1 Justitsministeriet

Og jeg ser slet ikke nogen valid bekymring så længe vi holder fast i, at det kun er til brug for politiets efterforskning af alvorlig forbrydelse.

Øøøøøøøndigt!

  1. Hvem holder fast i det?
  2. Hvor længe?

Forslag:

  1. Indtil det er opportunt at give slip.
  2. Kortest mulig tid.

Når man betænker den omsiggribende overvågning og registrering (tænk f.eks. skolebørnenes trivselsundersøgelse) er der næppe grund til at have tillid til politistatens forkæmpere, ej heller i denne forbindelse.

14. marts 2019 kl. 16:00
Efter første slag: Foreningen mod Ulovlig Logning 0-1 Justitsministeriet

hvorefter der nok kommer en anden de kan vente på.

Justitsministeriet kan f.eks. selv rejse en sag ved EU-domstilen, så de er sikre på, atder er en sag, hvis afgørelse man skal vente på.

14. marts 2019 kl. 15:35
Efter første slag: Foreningen mod Ulovlig Logning 0-1 Justitsministeriet

Det er rart på forhånd at vide, at man kan forvente politiske dommere i Østre Landsret.

14. marts 2019 kl. 15:31
Forkert at det går bedre end nogensinde med kvinder i it

Vaner og stivnet kultur har stor magt over hvad folk vælger og hvad de foretager sig.

Citat fra artiklen: "Da kvinderne for alvor kommer ind på arbejdsmarkedet og på universiteterne i 1960’erne, vælger de computervidenskab, og der sker en pæn stigning i andelen af kvinder, der vælger kode-vejen, år for år.

Men i 1984 knækker kurven, og andelen af kvinder inden for computervidenskab falder drastisk: Fra 35 pct. til 16 pct. helt frem mod 2010’erne."

hvilket fortæller os nøjagtig det modsatte af, hvad du hævder.

Der var "vane og kultur" som fik kvinder til for fuld kraft at være engagerede i hardcore fag, computervidenskab, men så stoppede det.

Hvordan og hvorfor de personlige computere og udvikling af spil skulle få kvinder til at vælge anderledes erhelt uforståeligt; om man designer og programmerer spil eller andet SW er uden betydning; om noget er udvikling af spil langt morsommere end at udvikle økonomi- og administrationsprogrammer. Mig forekommer det at være en dårlig bortforklaring.

Man skal snarere overveje hvorfor kvinder i stort tal vælger offentlig ansættelse og hvorfor kvinder i stort tal vælger halvtidsjob.

10. marts 2019 kl. 01:49
EU-Domstolen: EU's studier om glyphosat skal være offentligt tilgængelige (Ing)

I visse tilfælde har samfundet modstridende interesser.

Ja, men det gælder næppe spørgsmålet om et produkts farlighed, hvilket er præcis, hvad der her er tale om.

8. marts 2019 kl. 12:37
EU-Domstolen: EU's studier om glyphosat skal være offentligt tilgængelige (Ing)

Fra 7. Juni 2018 hedder ejeren Bayer. Så det er nogle gamle artikler.

Hvad er det, du prøver at sige? at begivenheder i fortiden (i dette tilfælde slutningen af oktober 2017) ikke skete i virkeligheden, fordi udspillede sig for 1½ år siden eller f.eks. i 2003?

7. marts 2019 kl. 22:54
EU-Domstolen: EU's studier om glyphosat skal være offentligt tilgængelige (Ing)

Monsanto Faces Blowback Over Cancer Cover-Up

A release of internal emails has revealed that U.S. agrochemical giant Monsanto manipulated studies of the company's herbicide, Roundup. Experts believe the product causes cancer - and the consequences for the company could be dire.

"One of the victims of their campaign was French toxicologist Gilles-Éric Séralini. He did exactly what Monsanto should have done. For two years, Séralini dripped Roundup into the drinking water of laboratory rats and fed them glyphosate-laden, genetically modified corn. What he found was alarming: Some of the animals developed kidney damage, while the females developed breast cancer at remarkably high rates.

When the journal Food and Chemical Toxicology published the study in September 2012, all hell broke loose in Séralini's life. Hundreds of researchers protested and Séralini was accused of making "false statements" and "using animals for propaganda purposes." The journal withdrew the publication in November 2013. It may have been a coincidence, but the magazine had appointed a former Monsanto employee to its advisory board six months earlier.

The internal memos also confirm how Monsanto exerted pressure. David Saltmiras, a Monsanto expert at the time, boasted that he had "successfully facilitated numerous third party letters to the editor." He described his actions as being "in our own best interest" and as "the last rites for Séralini's few remaining shreds of credibility." ... Monsanto denies the accusation that it sought to exert influence on the research. But the company had no comment on the other allegations. Several questions remain unanswered. Why doesn't Monsanto publish the results of its own research? And why doesn't the company simply pay for the Séralini study to be independently carried out a second time, which could dispel all doubts?"

https://www.spiegel.de/international/world/monsanto-papers-reveal-company-covered-up-cancer-concerns-a-1174233.html

7. marts 2019 kl. 16:42