Albert Nielsen

Kommentarer

Re: "Dine personoplysninger .."

.. og hvor mange kører i ægtefællens/kærestens, mesters eller firmaets bil? ;-) Du "glemte" at svare på det stillede spørgsmål: "I hvor stor en andel af tilfældene vil du mene, at det var den registrerede ejer, som befandt sig i bilen?"
Kommentar til Iran fandt CIA's kommunikationsnetværk med Google-søgning

Dilettant er konge

Antallet af dilettantiske CIA-aktioner er legio.

Re: ISP'erne skal betale.....

Som Povl Hansen skriver. Lav dog en bedre mulighed for lovlig at købe materialet. Folk vil jo gerne købe... Lige præcis. Jeg så f.eks. et antal afsnit i lavopløsningsudgave af detektivserien "Waking the Dead" på youtube og gik straks i gang med at finde en dansk udgave (serien har...

Hvad med at spore de hvidvaskede penge?

Hvad med at spore, om nogle af de hvidvaskede milliarder fra bl.a. Aserbajdsjan og Rusland er endt hos danske politikere? Det ligger lige til højrebenet for SØIK (bagmandspolitiet) at påvise, at det er de ikke.

Re: "Dine personoplysninger .."

En nummerplade er jo ikke nødvendigvis lig med den registrerede ejer Ganske rigtigt. I hvor stor en andel af tilfældene vil du mene, at det var den registrerede ejer, som befandt sig i bilen? 1% 2% 5% 10% 20% 50% 98% ?

Re: Datatilsynets afgørelse

Svaret bliver nok det sædvanlige: Du glemte både "Jeg kan ikke genkende ..." og "Som udgangspunkt ..." :-)
Kommentar til Regeringen vil have nummerpladescanning i landets fire største byer

Re: Har vi ikke lige været omkring det her.

Hm, her skal nutids-r. (ellers er det tæt på en fornærmelse ;-) ) det er et nordjysk nutids-r :-)
Kommentar til Regeringen vil have nummerpladescanning i landets fire største byer

Re: Every cloud has a silverlining...

Køretøjer, der ikke lever op til kravene, vil kunne opdages ved automatisk scanning af deres nummerplader,« som der står i notatet. Hvordan? Betyder det, at det i lighed med fartscannerne kun er de faktiske forbrydere, som registreres- eller havner nummerplader fra alle bilister i en dejlig, f...
Kommentar til Regeringen vil have nummerpladescanning i landets fire største byer

Re: Har vi ikke lige været omkring det her.

Når nu loven siger at masseovervågning ikke er tilladt, bør man så ikke overholde dette ? Tja, en gang skal vel være den første. Magtmennesker krænker alle de love og regler de ønsker, fordi de har magt. Magt giver som bekendt ret.
Kommentar til Marketingbureauer driver pseudo-prisportaler i samarbejde med Google

Re: Simpel løsning

Vedtag ved lov at virksomheder ikke må lyve. Den eksisterer for så vidt, men er ikke nem at få i anvendelse ved almindelig handel. Problemet ligger i ordene 'uberettiget' og 'retsstridigt', og dertil størrelsen af det eventuelle formuetab (pga. retspraksis...

Fartbøde

Citat; "flere politikredse har modtaget masteoplysninger på baggrund af telefonens internettrafik, som ikke fysisk kunne lade sig gøre" Så giver masteoplysningerne da bare grundlag for en fartbøde for at have kørt hurtigere end 680 km/t på en cykelsti.

Re: To målsætninger for partier

du har bare ikke indset endnu at alle partierne undtagen Enhedslisten og Alternativet vil voldbolle dig lige meget så stem på en af dem som vil voldbolle dig mindst. Stiller Julemandens rensdyr op? Hverken kommunistlisten eller Galehuset liste Å er noget for normale mennesker.

Re: Hvad er overskuddet?

Det bliver da et problem hvis det betyder at der kun opkræves 2000 Kr. i husleje for i så fald vil de få 2000 Kr plus de 1000 som de ville få som hjemmeboende og dermed kun få 3000 ud imod idag hvor tallet er 6000 De 6.000 kr. skal også dække mad og beklædning, mv. - de omkostninger, der er...

Re: Hvad er overskuddet?

Men hvis systemet var lavet så det kun galdt hvis man boede til leje og reelt set havde en lejeudgift som man skulle dokumentere og pengene til husleje kun kunne udbetales direkte til udlejeren, så ville det blive mindre attraktivt fordi man så ikke kunne få fingre i pengene og bruge dem. Dert...

Re: Hvad er overskuddet?

Det er desuden især de fattigste i samfundet, der rammes. Hvorfor ikke bruge disse ekstra ressourcer på yderligere at overvåge og opklare internationalt skattesnyd, -svindel og skatteunddragelser af de rige internationale firmaer og enkeltpersoner. De som har færrest ressourcer er nemmest a...

Det sku' vær' så godt, og så' det faktisk ...

Citat fra artiklen: »Det samlede kontrolprovenu, som kan henføres til registersamkøring for Udbetaling Danmark, var i 2017 på ca. 125,7 mio. kr. Det samlede provenu ser ud til at stige i 2018. Udbetaling Danmarks samlede provenu på kontrolområdet var i 2017 på knap 145 mio. kr.« Det lyder som et...
Kommentar til Forfatter: Singularity er dårlig science fiction uden science

Re: Det får mig til at tænke på…

Lige med nano-droner foregår der faktisk en interessant/spændende/uhyggelig udvikling grundet de militære muligheder. Læs denne her Rolling Stone-artikel eller se videoen med Perdix Swarm Prøv så at se denne demonstration: Slaughterbots https://www.youtube.com/watch?v=HipTO_7mUOw det er...

Re: Så kan vi godt lukke butikken

Hvis man vil være på den sikker side, så lave man en artikkel på Wikipedia og linker til den, den er explicit undtaget i lovgivningen. Wikipedia har et udtrykkeligt forbud mod at gengive materiale med ophavsret.

Re: Så kan vi godt lukke butikken

Der er ingen "fair use" i Bern-konventionen. Prøv Artikel 7: "Artikler i Dagblade eller tidskrifter, der ere offentliggjorte i et af Unionens Lande, kunne gengives i Originalsproget eller i Oversættelse i Unionens øvrige Lande, medmindre Forfatterne eller Udgiverne udtrykkelig...

Citat uden at citere -> parafrase

Fra pressemeddelelsen: "Hyperlinks, “accompanied by “individual words” can be shared freely " http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180906IPR12103/parlia... Overskrift i Gummiløse Tidende: "Fremtidens bildæk vil blive fremstillet af bøgetræ." http://www....