Lars Bitsch-Larsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Ændringer

Læger tager gerne imod ændringer. De oplever jo at hverdagen er fyldt med bureaukrati og det ønsker de reduceret. Men ændringer kan ikke ske fra et kontor, ændrering må sket i det virkelige liv der hvor opgaven udføres.

IT er øget bureaukrati

Det er fuldstændig rigtigt når Gøtze påpeger at IT programmer ikke er skrevet for brugerne. Som læge med arbejdet for en bedre elektronisk jourrnal, så oplever man gang på gang at "Når IT folk eller administratorer prioriterer på vegne af læger bliver det altid fejl". Desuden er fokus for...

Inge lave frugter at høste

Fra The social-ecomonic impact study of EHR http://www.ehr-impact.eu/ EU raport om fordelene ved electronisk patient journal (EHR) angives det at de økonomiske fordele først kommer efter 5-6 år og er i virkeligheden marginale. Årsagerne til dette er mange: 1) EHR er kompliceret (regel baseret...

AI er stadig i vuggestatiet

Det der er sket, er at man har nedlagt de lokale sygehuse som havde god kontakt til de praktiserende læger. Som tidligere overlæge på et lokalt sygehus har jeg haft god erfaring med dette. De praktiserende læger har vel mellem 30 og 40 millioner kontaker per år med patienter. Mellem 5 og 10% af d...

Fejl strategi

Gennem næsten 20 år har undersøgelse af funktionalitet af EPJ systemer en blandet modtagelse hos lægerne. Dette skyldes at EPJ systemer i virkeligheden ikke er patient journal systemer, men patient administrativ systemer. med en vedhæftet notat-blok for klinisk patient information. Man har altså ...

IT kontra papir

Der er flere grunde til at papir stadig er det foretrukne hos nogen. 1) Hjemmesiderne er ikke intuitive. Det går på at de skriver så det gælder flere grupper, så man kan få en side hvor, hvis man skal det så skal man gære det og skal man noget andet så skal man det, men det kommer an på om man o...
Kommentar til Læger: Dårlig it går ud over patientsikkerheden

Patient journal og patient journal

Jeg har i det sidste halve år skrevet på en afhandling om hvad der skal til for at den elektroniske patient journal skal blive spiselig for læger. Jeg er selv læge med 40 års erfaring. Problemet er at det der kaldes en patient journal er ikke en patient journal i lægelig forstand. På samme måde s...

Sundhedsoplysninger på tværs

Skal patient oplysninger være tilgængelige på tvær af sektorer, eller skal de være lukkede. Hvem skal have adgang til disse oplysninger og hvordan? Som overlæge på et universitets hospital oplever jeg er et større problem at når data skal være tilgængelige overalt så skal man også bruge meget mer...
Kommentar til Microsoft: Office 365 kan være billigst - også for private brugere

Billigere Office pakke?

Hvad kan være billigere end gratis? Open office byder på de samme muligheder som Microsoft Office og er gratis. Open office har også flere muligheder som fx PDF filer. Det jeg bedst kan lide ved Open Office er dets håndtering af billeder i tekst sammen hæng fx i instruktioner. Det er meget enkler...
Kommentar til Elendige it-systemer på sygehusene stjæler kostbar tid fra læger

Sundhedsvæsenets IT systemer

IT Teknologien er slet ikke anvanceret nok til at være en hjælp i sundhedsvæsenet. Det meste sygehus IT er bygget på som en kontor plads. Mange opgaver løses ikke fra en kontor plads men i forskellige "rum" omkring patienten. Top-down systemer planlægges af sygehus administrationer som...