Jan Larsen

Lettet Helsingør-borgmester: »Chromebooks har i den grad været savnet«

Det er fint nok at kunne tale med Google, men det store problem bliver den Amerikanske FISA lovgivning der i section 702 slår fast at:

"Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) is a statute that authorizes the collection, use, and dissemination of electronic communications content stored by U.S. internet service providers (such as Google, Facebook, and Microsoft)"

Google kan love hvad som helst, det er den Amerikanske FISA lov der skal laves om!

12. september kl. 12:16
KL kalder ansatte hjem fra sommerferie for at undersøge Chromebook-afgørelse

De sidste ti-tyve år, har jeg og andre kolleger advaret mod kombinationen af personhenførbare data og Cloudløsninger, uden det har hjulpet. I bedste fald har vi fra Ledere og Politikere hørt "At de hører hvad vi siger".

Med dette påbud, kan jeg nu konkludere at de ikke "Forstod hvad vi sagde".

Alle virksomheder bør overveje om de bør lægge data i Dropbox, AWS, Google osv. Eller om de som kommunerne vil vente, til der ligger et påbud fra IT tilsynet?

Det kan aldrig være i nogen virksomheds interesse, at lægge data, et sted hvor virksomheden ikke har fuld kontrol over disse data, behandlingen af data og adgangen til disse data.

20. juli kl. 13:34
Overvågning på Folkemødet: »Logning er kommet for at blive, og det er EU, der klumrer rundt«

Nick Hækkerups kommentar om "Uden tryghed, ingen frihed", er jo i direkte modstrid med det faktum at, der er sparet helt vildt på Politiet (og andre offentlige medarbejdere) de sidste 20 år.

De sidste 20 år, har der været en politisk forståelse af, der skal spares 2% årligt på de offentlige budgetter. Det giver en samlet besparelse på ca. 38%. I de første år kunne det klares med papirclips men siden da, er der fjernet pædagoger, sundhedspersonale, plejepersonale, skattefolk, dommere og netop Politifolk.

Det er Politikerne fra begge fløje, der har sparet trygheden væk og nu søger at kompensere, disse besparelser med overvågning. For nu har vi for lidt Politi til at forhindre forbrydelserne, men overvågningen sikrer Politiet måske kan opklare dem (forudsat, det ikke er fortelte, cykler, identitetstyveri eller andre lavstatus forbrydelser).

20. juni kl. 09:33
Leder: Statens it-projekter løber fuldstændig løbsk

Den nummereringsfunktion fungerer ikke!

  • sorry!
3. juni kl. 11:06
Leder: Statens it-projekter løber fuldstændig løbsk

Der er et par grundlæggende problemer med indkøb af IT systemer i det offentlige.

Vores Politikermantra - Det skal være standardsystemer! Sundhedsplatformen er et standardsystem til fakturering af forsikringsselskaber. Det betyder at konfigurationer af systemet og ændringer af funktionalitet er massive, selvom systemet aldrig kommer til at sætte behandlere eller patienter i centrum. Centrum i Sundhedsplatformen er opkrævning og inddrivelse af penge. Centrum er fjernet, for danskere skal ikke betale hospitalsydelser, dermed har vi en donut af usammenhængende moduler tilbage.

Atrium skulle erstatte fire forskellige systemer i Bygningsstyrelsen og nedbringe licensudgifterne. Manhattan systemet blev valgt, men vi brugte enorme ressourcer på at diskutere hvad værdien af en kvadratmeter er; hvis den er delt med andre firmaer, udlejet til private, indenfor, udenfor, facader, vægge, opvarmede arealer, uopvarmede arealer, arealer under jordniveau uden vinduer, arealer over jordniveau uden vinduer, arealer under jordniveau men med vinduesskakte.

  • I stedet for fire systemer endte Bygningsstyrelsen med fem. Jeg tvivler, men håber det er blevet ryddet op efterfølgende.

Det offentlige har en ledelsesforståelse af at være "agile", men skal være topstyret, have fast pris og fast leveringstidspunkt.

  • Det hænger ikke sammen med det agile manifest og kommer aldrig til det.

Det offentlige er ikke "lønførende" - Hvilket bliver tolket til "lønslæbende". Har du ikke forhandlet dig til en acceptabel løn ved ansættelsen, skal du ikke regne med at få det efterfølgende. Det giver massive udskiftninger af personale og et voldsomt tab af viden, på alle niveauer.

Det offentlige har virkeligt svært ved at komme til baglommen, til kompetenceudvikling af medarbejderne. Det har resulteret i Kompetencefonden og 70-20-10 modeller og meget andet. Alligevel ændrer det ikke ved konsulenterne har den nyeste viden og bliver derfor foretrukket ift. beslutninger om strategi oa. Selvom disse beslutninger ikke hænger sammen med resten af systemporteføljen.

På grund af punkt 4. og 5. bliver store dele af styringskompentencen udliciteret til konsulenter. Her kan man overveje om konsulenten er mest loyal over for konsulentfirmaet han er ansat i, eller den offentlige myndighed han arbejder for? 16. Man kan i hvert fald ikke ride på to heste på samme tid!

3. juni kl. 10:56
Minister fastholder: Politiet kommer ikke til selv at slette uskyldiges DNA

Jamen spørgsmålet er: Vil vi leve i et retssamfund eller ikke?

I et retssamfund er du uskyldig til din skyld er bevist.

I et retssamfund er det ulovligt for Politiet at indsamle og opbevare informationer på uskyldige.

Artiklen her fortæller, at Politiet med retssamfundets beskytter (ministeren) i spidsen, indsamler og opbevarer ulovligt, informationer på uskyldige borgere.

Så konsekvensen er, hvem kan du stole på, når ikke engang Justitsministeren eller Politiet overholder loven?

31. maj kl. 14:27
Jobcentrenes it-systemer nedsætter borgeres kontanthjælp ulovligt

Jeg synes at kunne huske GDPR reglerne forbyder maskinel bahandling af borgere, dermed burde denne fejlhåndtering af kunne sanktioneres rimeligt hårdt.

30. maj kl. 12:35
Skarp kritik af regeringens planer om opbevaring af uskyldiges DNA: Krænker menneskerettighederne

Jeg er ikke jurist, men tænker at dit spørgsmål besvares af Grundloven:

§ 72 Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse.

Og opbevaring af fingeraftryk, DNA og lign. uden dit udtrykkelige samtykke, sidestilles med beslaglæggelse?

25. maj kl. 09:26
Sociale medier koger: »MitID er en katastrofal brugeroplevelse«

Som altid i et IT projekt, opstår problemer ved at der er forskel på Brugeren og Kunden.

Og før Kunden anerkender at Brugeren er vigtig i udviklingsarbejdet........ Kan vi lave en masse fine tests og undersøgelser (Som afspejler at Kunden betaler) Vi laver fine forretningsbeskrivelser (Som afspejler Kundens verdenssyn) Vi laver fine arkitekturer og løsningsbeskrivelser (Som Kunden godkender) Vi skriver smuk og veldokumenteret opensource kode (Som Kunden er glad for) Vi implementerer og leverer en genial løsning (Som Brugeren ikke fatter en skid af)

19. april kl. 09:07
Ny rapport: Danmark er blandt de lande med flest brud på datasikkerheden

Så kan det undre at Danmark "kun" har brugt GDPR lovgivningen mod 17 data brud, hvorimod Luxemborg har brugt GDPR lovgivningen 18 gange, Belgien 27 gange, Malta 19 gange og Rumænien 70 gange.

Man kunne få den tanke at, læk af personfølsomme data ikke betragtes som et problem af myndighederne i Danmark?

28. januar kl. 10:28
IT-Branchen advarer: Konsulentbesparelser kan blive »statens næste katastrofeprojekt«

Det er nu ikke fordi jeg er uenig i udsagnet men.....

Så skal der først ændres et mantra blandt politikerne som mener at standardprodukter og lukket kode, er billigere end egenudviklede systemer, hvor kunden efterfølgende overtager kildekoden.

12. januar kl. 18:48
Kære Rejsekort(et)...

Du har hørt om Banedanmark, ikk'?

Jo, men alle andre steder i denne verden er diverse underleverandører fuldstændigt ligegyldige. Det er kun i det Danske statstransportsystem, man, som serviceudbyder, ikke er ansvarlig for de underleverandører der er valgt.

20. september 2021 kl. 10:41
Kære Rejsekort(et)...

Slår man "prygelknabe" op, får man forklaringen: "person der, ofte uretmæssigt, får straffen eller skylden for andres fejl"

I denne korte tekst er der tre interessante påstande.

  1. Andres fejl: Hvis du normalt rejser med DSB i Hovedstadsområdet, vil du bemærke at hver gang der er forsinkelser i togdriften, er det andres fejl. Det være sig signalproblemer, sporproblemer, sporskifteproblemer, blade på skinnerne, sne på skinnerne, sol på skinnerne eller problemer med udstyr, passagerer, medarbejdere osv.
  • Det er faktisk aldrig DSBs problemer! Da jeg registrerede forsinkelser i 2019, oplevede jeg forsinkelser 2 gangen om ugen, men jeg oplevede aldrig de fortalte at de selv havde problemer.
  1. Får straffen/skylden: Jeg fatter muligvis ikke en sk.d men, jeg har aldrig hørt DSB/Rejsekortet har modtaget en straf, eller fået skylden for noget?

  2. Uretmæssigt: Der tror jeg nu nærmere det er dig der skal på banen og fortælle hvorfor kritikken er uretmæssig?

PS, jeg ignorerer med vilje ordet "Person".

19. september 2021 kl. 11:19
Utålmodige politikere: Vil have app til rejsekort »hurtigst muligt«

For hver ny app, vi installerer sænkes sikkerheden på vores telefoner!

Nu har vi kørekort e-Boks Sundhedskort Coronapas

Burde vi ikke snart forlange at Staten skal leve op til sit eget arkitekturkrav om genbrug, uanset hvem der betaler?

22. juli 2021 kl. 07:33
Datatilsynet undersøger virksomhed efter sag om salg af data

Det er lidt underligt: I den ene sag er vi borgere ofre, i en anden sag er vi borgere umælende offerdyr.

https://www.version2.dk/artikel/medie-fe-masseindsamler-oplysninger-danskere-via-saerligt-spionsystem-1091336

10. juli 2021 kl. 09:17
Ombudsmanden vil helt ind i designet af SKATs systemer: Fejlene skal fanges tidligere

En af de største barrierer for Open Source er, vores politikere mener det er en stor fordel at købe hyldevarer. Og de er sjældent udviklet med åbenhed for øje.

10. april 2021 kl. 22:03
Nu falder der domme i sager om brug af ulovlige fildelingstjenester

Når vi køber CDer, DVDer, USB drev og nu også mobiltelefoner betaler vi alle licenspenge til rettighedshaverne.

Hvordan kan det så være ulovligt at dele og hente musik og film?

Vi har jo betalt ?

4. april 2021 kl. 09:53
Første GDPR-bøder på vej til det offentlige: Datatilsynet politianmelder to kommuner

Det var blevet en smule pinligt at Norge - et land udenfor EU - har uddelt ligeså mange GDPR bøder som Danmark i flg. GDPR tracker.

10. marts 2020 kl. 14:32
Sundhedsplatformen: 8 ud af 10 læger mangler oplæring i it-systemet

Et vigtigt tillægsspørgsmål er, har lægen været indkaldt - men meldt afbud til undervisning i Sundhedsplatformen?

Der er røget meget vand gennem åen siden da, men i 2016 tilmeldte en masse læger sig til oplæring i SP, for det skulle de i Region Sjælland.

Men de meldte fra, kort inden kursus start. Og da de jo havde accepteret kursusindkaldelsen, skulle de selv rekvirere en ny indkaldelse, når de blev raske ...... Soooom, de måske har glemt?

3. februar 2020 kl. 13:00
Ekspert: Elektroniske valgsteder i USA kan have været kompromitteret

Jeg synes der er et eller andet modstridende? Når vi kan være nervøse over en stemmemaskine der indeholder samfundsdata kan hackes... Men borger.dk og sundhed.dk der indeholder vores personlige data, skal vi stole på.

21. januar 2020 kl. 07:44