Mogens Ritsholm

Kommentarer

Kommentar til Teleselskabet 3 logger konstant én million kunders færden

Sæt logningsbekendtgørelsen ud af kraft

Efter direktivet om persondata i telesektoren skal teleselskaber slette alle data, der ikke operationelt bruges til taksering. Logningsbekendtgørelsen udnytter muligheden for en undtagelse i direktivet, hvor sletningen kan undgås for bestemte data, hvis staten finder dette vigtigt af hensyn til ...

Re: Sagsanlæg?

Det er lovene om logning så blevet, men det mest tankevækkende er jo at Justitsministeriet ikke har set "damphammeren komme" over den meget vidtgående danske logning. enig Jeg prøvede sådan set bare at sige, at man ikke kan anlægge sag mod en teleudbyder og vinde (der er mange...

Re: Sagsanlæg?

Jeg ved ikke hvilken verden du lever i Mogens Jeg lever i hvert fald i en verden, hvor en lille boligforening i Tarm eller et hotel i Søndervig ikke af egen kraft er forpligtet til at læse en international dom, som de ikke er part i, og deraf konkludere, at de er forpligtet til at overtræd...

Re: Sagsanlæg?

@Mogens Ritsholm > Det er noget vrøvl Så du vil mene, at danske teleselskaber af egen kraft skulle ophøre med at logge efter logningsbekendtgørelsen alene pga. en dom rettet mod Sverige, og at en danske domstol ville komme til dette resultat - uagtet at danske regler om...

Re: Sagsanlæg?

Dansk lov er gældende i Danmark, og det kan selvfølgelig ikke overrules af en dom, der slet ikke er rettet mod Danmark. Men både kunder og teleselskaberne selv kan jo rejse en international sag ligesom den, der blev rejst af svenske teleselskaber. Det vil tilmed være en bedre sag, da regeringen...

Hvad vil teleselskaberne stadig logge uden logningsregler?

Dommen omhandler kun logning, som staten pålægger teleselskaberne af hensyn til politiets efterforskningsmuligheder. Uden logningsregler vil teleselskaberne stadig logge alle brugere af forretningsmæssige grunde. Selvfølgelig gælder dette debiterbare elementer, der direkte kræves logget i regnsk...

Glimrende at DF spørger ministeren, men ........

»Jeg vil bede justitsministeren om en redegørelse for, hvilke konsekvenser den har for den danske logningsbekendtgørelse,« siger han. Fint at DF spørger. Så får vi måske et svar, selv om det nok ikke bliver foreløbig. Det ville være bedre, at kalde Justitsministeren i samråd. Måske er DFs §20 ...

Re: Ganske vist kun skyld i en del af nedbruddet...

Tak for svar, Baldur Nordahl. Det kan godt være, at det ikke er realistisk at sikre den slags bedre Sikring var tidligere en del af beredskabskrav og TDC fremlagde deres sikringspolitik for beredkabsmyndighederne med fysisk sikring af forskellige netelementer bl. a. via skaforsystemet. E...
Kommentar til Politiet anholder 51-årig mand i YouSee-sagen

Re: Min teori

Måske Men som tidligere antydet kan det jo også være et tidsudløst script, der er anbragt som en "intern bombe" i et af de sikkert mange systemer og maskiner, der har adgang. Så kan "bomben" jo være anbragt længe før den blev udløst
Kommentar til Politiet anholder 51-årig mand i YouSee-sagen

Så blev han løsladt inden grundlovsforhøret

Så beviserne var altså ikke klare. Det her bliver en lang historie http://nyheder.tv2.dk/krimi/2017-01-06-51-aarig-loesladt-efter-yousee-ne...
Kommentar til Politiet anholder 51-årig mand i YouSee-sagen

Vi må vente på yderligere forklaring

Og I mellemtiden kan man jo spekulere. Der er en vis grad af vanvid i at lægge alle enheder ned med mindre det er afviklet via et script. Og med den udviste indsigt er det også mærkeligt, at det har kunnet spores. Så måske er det den 51-åriges identitet og ikke nødvendigvis den 51-årige selv, ...

Re: Det er meget fint, men...

har Jacob Mchangama, eller har Jacob Mchangama tænkt sig at anmelde politiet? Ellers bliver det jo ikke til andet end snak. Du har helt ret. De danske logningsregler var i strid med vores eget danske lovgrundlag. Sessionslogning blev indført af Lene Espersen, selv om den danske lov klart...

Der er ikke noget der hedder en afgrænset logningsordning

Hvis man alene gemmer data for mistænkte er det ikke logning. Så er det teleobservation, som vi allerede har. Dommen går desværre ikke ind i substansen med en sondring mellem forskellige typer data. Disse kan inddeles i 3 hovedtyper: Data, som bruges operationelt, f. eks. til debitering. Dem s...
Kommentar til TDC på bar bund i efterforskning af kolossalt nytårsnedbrud

Re: FE...

Mange undrer sig over, at Yousee ikke er kommet med en mere udførlig forklaring. Og spekulationer om hacking florerer. Men selvfølgelig kan Yousee ikke offentliggøre detaljer før de har afleveret en mere udførlig forklaring til tilsynsmyndigheden FE og besvaret deres spørgsmål om imødegåelse af ...
Kommentar til TDC på bar bund i efterforskning af kolossalt nytårsnedbrud

Re: FE...

Muligvis ikke opsigtsvækkende, men hvorfor så holde på årsagen så spekulationer kan få frit løb? Nogle medier - bl.a. DR - er da også begyndt at nævne, at der er tale om en rutinemæssig rapportering til FE som led i FEs tilsyn for beredskab på teleområdet. Det var lidt dumt, at FE ikke præ...
Kommentar til TDC på bar bund i efterforskning af kolossalt nytårsnedbrud

Re: FE...

Det er der næppe noget opsigtsvækkende ved, da det nok bare er baseret på en rapporteringspligt for større hændelser - og ikke en konkret mistanke om hacking.
Kommentar til TDC på bar bund i efterforskning af kolossalt nytårsnedbrud

Re: Forpligtelse

DR og TV2 har pligt til at udsende beredskabsmeddelser når myndighederne har brug for det, men hvordan det skal foregå, er jeg ikke sikker på. Jeg kunne forestille mig at Teracom, som driver det luftbårne sendenet, er blevet pålagt en lignende forpligtelse i forbindelse med udbuddet. Alt det ve...
Kommentar til TDC på bar bund i efterforskning af kolossalt nytårsnedbrud

Re: stadig ikke fundet?

Så vidt jeg ved har yousee ingen forpligtelser vedr. beredskabet og udbredelse af beredskabsmeddelelser over sendemasterne. Jeg vil gætte på at Teracom har, men jeg indrømmer at jeg ikke ved og som sagt er det en anden diskussion. Yousee har ikke nogen (regulatoriske) forpligtelser vedr. TV for...
Kommentar til TDC på bar bund i efterforskning af kolossalt nytårsnedbrud

Re: stadig ikke fundet?

Alt kan jo gå i stykker, også Teracom's redundante net til sendemasterne... Hvis de stadig har ball-empfang betyder det ikke noget, at kabelforbindelserne til en sender alle ryger. Der er jo perfekt modtagelse fra andre master i de høje sendemaster - og så snupper man bare...
Kommentar til TDC på bar bund i efterforskning af kolossalt nytårsnedbrud

Det er jo ikke det første nedbrud for mange hos Yousee

Længerevarende nedbrud for mange forekommer jævnligt hos Yousee. For nogle år siden var store dele af København uden signal i flere dage. Et fiberkabel var defekt, og man havde ikke sørget for omlægningsmulighed. Med et ekkometer kunne man præcist finde ud af hvor langt ude på kablet skaden var....