Mogens Ritsholm

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Hvordan forholder det sig egentlig med EU-dommen og Sverige?

Jeg konstaterer blot, endda med Justitsministeriet som kilde, at logningsbekendtgørelsen af 2007, som revideret i 2014, er i strid med EU-retten. For nærværende har vi altså ikke en national lovgivning i overensstemmelse med EU-retten, som pålægger teleselskaberne en lagringspligt. Og med...

Re: Hvordan forholder det sig egentlig med EU-dommen og Sverige?

Logningsbekendtgørelsen er en national lov om lagringspligt, men den er ikke forenelig med EU-retten, hvilket Justitsministeren har erkendt. Logningsbekendtgørelsen opfylder således ikke alle betingelserne for hjemmegrundlag nr. 2 for at et teleselskab kan gemme oplysninger om en abonnent. ...

Re: Man kan ikke sagsøge en virksomhed for at følge loven

EU domstolen har kendt den bekendtgørelse (ikke en lov behandlet i folketinget) som danner grundlag for gældende praksis ulovlig. Nej, det har EU-domstolen ikke. Den har taget stilling til et spørgsmål stillet af kammerretten i Sverige. Hvad det egentlig betyder for logninsregler er ukla...

Re: Man kan ikke sagsøge en virksomhed for at følge loven

Men at sagsøge nogen for at følge gældende lov er simpelthen anarki ud over alle grænser. Og personligt håber jeg domstolene vil afvise sagen alene med den begrundelse. Det er også min mavefornemmelse. Og det bliver kun bestyrket, når man går ned i substansen. Lovgrundlaget for logning b...

Re: Hvordan forholder det sig egentlig med EU-dommen og Sverige?

@Jesper Vil IT-politisk forening være med i det foreslåede søgsmål mod TDC? Og hvad er påstanden i givet fald? Er det, at TDC burde have standset al logning bortset fra data, der skal bruges til debitering? Og hvis det ikke er tilfældet: Hvilke typer data burde TDC have stoppet logningen af,...

Re: prøver de at rette bager for smed?

Og hvis TDC taber sagen (og der dermed er skabt præcedens), så vil det tvinge Pape og hans kumpaner ud fra mørkelygtens komfortable skær. Pointen er, at TDC ikke taber sagen. Det vil være helt tydeligt, hvis du læser den svenske SOU om virkningerne af EU-dommen. Dommen ændrer noget. Men k...

Hvordan forholder det sig egentlig med EU-dommen og Sverige?

Da jeg ikke er jurist, må jeg søge nødvendige informationer for at bedømme en sag. Efter bare et par minutter med google og "datalagring Sverige" når jeg frem til følgende: En klage over logning til PTS blev efter PTSs afvisning indbragt for kammerretten, der henviste spørgsmålet til EU...

Re: Finansiering

Og jeg ved, at en tidligere klage i første omgang blev tilbagevist, fordi der ikke forud var klaget til justitsministeriet. Det var en klage over sessionslogning, som der jo ikke var hjemmel til i loven fra 2002, da det var noget man senere fandt på i JMIN og PET.

Re: Finansiering

Så der skal vel reelt rettes henvendelse (klages) til andre instanser før klage til ombudsmanden.... Det er korrekt. Og jeg ved, at en tidligere klage i første omgang blev tilbagevist, fordi der ikke forud var klaget til justitsministeriet. Men så må man jo bare gøre det. Og efter 6 mdr....

Re: Finansiering

Ombudsmanden kan ikke behandle sager om lovgivning der ikke findes eller sager hvor private er part. Kun hvis Justitsministeriet nogensinde havde bedt TDC logge (efter dommen) ville han kunne gøre noget. Men det er aldrig sket! Det er lidt uforståeligt Folketingets ombudsmand skal netop ...

Re: prøver de at rette bager for smed?

Nej, Mogens. Jeg er bange for at du har misforstået sagen. Dommene over Sverige og England handler om EU-retten. Som blev implementeret med den bekendtgørelse der er underkendt. Det er forkert. De danske logningsregler blev formelt udformet alene efter dansk lov i 2006 - inden logningsdire...

prøver de at rette bager for smed?

Er det ikke en smule naivt? EU-dommen baserer sig på offentlige logningskrav i Sverige, og dommen er derfor ikke direkte rettet mod Danmark. Danske logningskrav ligner de svenske. Men der er f. eks. forskel på udleveringskrav i S og DK. Teoretisk kan det tænkes, at andre elementer ville indgår ...

"Hvis det er fakta....

Ikke alene har man ikke forholdt sig til konsekvenserne af EU-dommen. Man fastholder endog planen om at udvide den overvågning, som er blevet bortdømt, selv om det endnu ikke er eksekveret. Hele logningssagen i Danmark har været et stort rod med lovovertrædelser og magtmisbrug lige siden lovens...
Kommentar til TDC ændrer forklaring: Nedbrud skyldes hardwarefejl

Re: Kan TDC ikke længere omlægge forbindelser nationalt?

Vi lejer sort fiber af TDC. Hvis der sker et kabelbrud, så sker der ikke nogen omlægning af denne. Til gengæld er der en SLA på 4 timers fejlretningstid (som ikke altid bliver overholdt). selvfølgelig kan man ikke omlægge sort fiber, hvis der ikke er en direkte redundant fiberforbindelse,...
Kommentar til TDC ændrer forklaring: Nedbrud skyldes hardwarefejl

Kan TDC ikke længere omlægge forbindelser nationalt?

Mange tror, at redundans i det overordnede net beror på parallelle kabler mellem nettets punkter. Men det er jo temmelig ineffektivt. I stedet beror redundansen på det maskenet, som er det overordnede nets topologi. Du kan f.eks komme til Århus fra København både via Kolding og Kalundborg (treka...

Re: Something rotten in the state of Denmark?

Nej, men du kan kræve parkeringsafgift hvis du har skiltet tilstrækkeligt. Så du er sikker på, at alle de identiteter, som TDC udleverede, havde set et "skilt" i form af en advarsel om, at de var ved at overtræde copyright på strafbar vis. Er det sådan det skal forstås? Måske...

Re: IPv6 giver dårligere beskyttelse end IPv4..

Vi bakker naturligvis op om, at ophavsretsloven overholdes og at krænkelser skal efterforskes og straffes. Men det skal ske på et grundlag, som er et retssamfund værdigt. lige præcis Men udbydere bruger jo ikke CGN for at beskytte brugerne. Hovedproblemet er, at TDC ikke forsvarede deres ...

Something rotten in the state of Denmark?

Hvordan kan private udstede bøder? Jeg troede, at kun myndigheder kunne udstede bøder, mens private må søge erstatning privatretsligt. Betyder det, at jeg også kan udstede bøder til dem, der parkerer i min private indkørsel? Hvordan kan retten forlange personlige data udleveret til andre priva...
Kommentar til Apple i forklaringsproblemer: Gemmer 1.600 mia. kr. i skattely

Er det nu også lovligt?

Som udgangspunkt er det ikke ulovligt at flytte overskud via intern handel til skattely. Men hvis det kan påvises, at formålet alene er skattebesparelser og den interne handel ikke sker på markedsvilkår, er det strafbar skatteundvigelse. Skattemyndighederne burde tage en sag med samme ildhu som...
Kommentar til Advokatfirma truer med sagsanlæg: Betal hvis du har brudt ophavsretten

Re: Opus og Njord

link til presseomtale af Schlüter sagen: http://nyheder.tv2.dk/krimi/2017-06-22-tre-advokater-anklages-i-sag-om-2...
IT Company Rank
maximize minimize