Mogens Ritsholm

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Efter udskydelse: Søren Pape skal i nyt samråd om overvågning

Re: Tilbage på sporet.

Alt imens den omfattende logning og initiativret flytter til IT-tjenesterne, sidder vi stadig og diskuterer, om en begrænset og myndighedsreguleret telelogning i kortere tid overhovedet skal være mulig. Det kan tilføjes, at dansk politi næppe vil kunne få udleveret teleoplysninger fra te...
Kommentar til Efter udskydelse: Søren Pape skal i nyt samråd om overvågning

Re: Tilbage på sporet.

Et godt eksempel på at politikerne og samfundet ikke er up to speed med den teknologiske udvikling kan ses her: For god ordens skyld, skal det tilføjes, at omtalte sag ikke involverer telelogning, men logning hos IT-tjenesten Facebook i USA. Efter det oplyste har Facebook af egen kraft re...
Kommentar til Efter udskydelse: Søren Pape skal i nyt samråd om overvågning

Re: Hvis nogen interesserer sig for sagens substans?

Jeg ønsker en ændring af telelogningsreglerne, så der er større proportionalitet i afvejningen mellem hensynet til borgernes privatliv og politiets muligheder for at bruge oplysningerne. Lad mig bare i flæng nævne følgende elementer: Logning af e-mail skal ud. Kun offentlige udbydere skal forpli...
Kommentar til Efter udskydelse: Søren Pape skal i nyt samråd om overvågning

Re: Hvis nogen interesserer sig for sagens substans?

Man skal læse Tele2-dommen på en meget speciel måde for at konkludere, at en logningsordning kan omfatte alle kunder uden at være "generel og udifferentieret". Mere speciel end hvad den lognings-glade Søren Pape Poulsen var i stand til på samrådet den 2. marts 2017. Men bevares: der er...
Kommentar til Efter udskydelse: Søren Pape skal i nyt samråd om overvågning

Hvis nogen interesserer sig for sagens substans?

Her er det spørgsmål som EU-domstolen tog stilling til i dommen: "Med det første spørgsmål i sag C-203/15 ønsker Kammarrätten i Stockholm (appeldomstolen i forvaltningsretlige sager i Stockholm) nærmere bestemt oplyst, om artikel 15, stk. 1, i direktiv 2002/58, sammenholdt med chartrets...
Kommentar til Efter udskydelse: Søren Pape skal i nyt samråd om overvågning

Danks proces bør ikke afvente, at alt er afklaret i EU

Som man forstår af bl.a. den svenske redegørelse fra oktober 2017 er nogle konsekvenser af EU-dommen allerede afklaret. Hvorfor kan en dansk proces ikke starte sideløbende med EU-samarbejdet - ligesom i Sverige. Med den totale passivitet hober misforståelser sig op, som bl. a. illustreret af de...
Kommentar til Søren Pape Poulsen udskyder igen at lovliggøre masseovervågning

Re: Hvad er vejen frem?

E-dataforordningen - er bedre kendt som The General Data Protection Regulation (GDPR), og den træder som bekendt i kraft den 25. maj i år. Det har altid været sådan, at det generelle direktiv ikke gjaldt for det område, der var reguleret af særdirektivet for teleområdet. Og det er i dette...
Kommentar til Søren Pape Poulsen udskyder igen at lovliggøre masseovervågning

Re: Hvad er vejen frem?

Er du opmærksom på, at reguleringen om masseovervågning er udstede som en EU forordning (det er en del af e-dataforordningen), som ikke kræver en national lovgivning Mig bekendt er direktiv 2002/58 som revideret i 2009 endnu ikke tilpasset EU-dommen. Det er dette direktiv og ikke den gener...
Kommentar til Søren Pape Poulsen udskyder igen at lovliggøre masseovervågning

Re: Hvad er vejen frem?

Nej, i dette tilfælde er det EU's juridiske regler der gælder, og Danmark skal følge disse, uanset om der er et nationalt flertal bag eller ej. I modsat fald indklages Danmark for en EU domstol. Hvornår det sker ved ingen, for - som ministeren skriver - er der ingen tidsfrist på - endnu...
Kommentar til Søren Pape Poulsen udskyder igen at lovliggøre masseovervågning

Hvad er vejen frem?

Justitsministeren skal jo have et flertal bag sig. Derfor er den nye udsættelse en god lejlighed til at stille krav som betingelse for denne støtte. Ingen kan vel have tiltro til, at Justitsministeriet internt kan lave et forslag til modifikationer af logningsreglerne, som er rimeligt afvejet. ...
Kommentar til Teleindustrien reagerer i logningssagen: Kaster aben videre

Re: Grine eller græde?

Ja. Men det er også klart, at det ikke kan nås inden juni, når man slet ikke er gået i gang. Samtidig er det også en mulighed for at stille krav, hvis justitsministeren vil have udsættelsen vedtaget. F.eks. med spørgsmål såsom Hvorfor kan Danmark ikke gennemføre en revision eller forslag til det...
Kommentar til Teleindustrien reagerer i logningssagen: Kaster aben videre

Re: Fælles front

I blander tingene lidt sammen og forkludrer en ellers berettiget kritik EU-dommen om logning omfatter slet ikke logning af abonnentoplysninger - herunder det forhold, at teleselskaber gemmer brugen af IP-adresser. Som afspejlet i den svenske redegørelse er alle lande i EU enige om dette. Så sa...
Kommentar til Teleindustrien reagerer i logningssagen: Kaster aben videre

Hvad betyder EU-dommen egentlig?

Jeg ved det ikke. Men den svenske utredere, som er en meget erfaren jurist, har et interessant synspunkt, der dog ikke er lagt til grund for den svenske redegørelse. Han siger, at EU-domstolen tog stilling til et spørgsmål, der blev stillet af kammerretten, da denne henviste sagen til vurdering...
Kommentar til Teleindustrien reagerer i logningssagen: Kaster aben videre

Re: Mærkelig timing af retssag

Politiet kunne bede om at få samtlige bandemedlemmer og tidligere dømte inkl. deres familier i Danmark overvåget, uden at EU domstolen ville sige en lyd. Jeg er så træt af at se forslag om kun at logge mistænkte. For det er jo ikke logning. Til det formål har vi allerede teleobservation. ...
Kommentar til Teleindustrien reagerer i logningssagen: Kaster aben videre

Re: Mærkelig timing af retssag

Min umiddelbare vurdering er at teleindustrien kan sagsøges Hvis du har ret, kan man håbe, at der på et tidspunkt kommer en EU-dom, som kræver ændring af danske skatteregler. For så vil det jo være ulovligt at opkræve skat indtil de danske regler er tilpasset. Det er helt i orden at være ...
Kommentar til Jura-forsker: Selve grundlaget for den danske logning er forkert

Re: Tja

nb. Du har måske overset, at den svenske redegørelse indeholder 40 sider med særudtalelser fra udvalgets medlemmer. Hele ideen med en SOU er, at det skal kortlægge problemstillingen og fremlægge forslag til løsning - ofte flere. Det er netop ikke en politisk stillingtagen. Jeg er selv i sin t...
Kommentar til Jura-forsker: Selve grundlaget for den danske logning er forkert

Re: Tja

et er også meget kritisabelt at dette arbejde foregår bag lukkede døre (i Sverige, EU og Danmark), og at vi ikke ser noget som helst før vi får smidt en 400-siders rapport i hovedet som en "done deal" ala den svenske betænkning. Sådan er den svenske lovgivningsproces. Først...
Kommentar til Teleindustrien reagerer i logningssagen: Kaster aben videre

Re: Mærkelig timing af retssag

nej
Kommentar til Jura-forsker: Selve grundlaget for den danske logning er forkert

Re: Tja

Der er en grund til politiet i praksis aldrig bruger logning til opklaring af sager og i øvrigt har svært ved konkret at henvise til sager, hvor logning har været anvendt. Det var sessionslogning, som man ikke rigtig kunne påvise væsentlig anvendelse for. Sessionslogning var også helt gak...
Kommentar til Jura-forsker: Selve grundlaget for den danske logning er forkert

Tja

Der gemmer sig en række problemstillinger, når EU-dommen nærstuderes. Det er ikke så enkelt, at man bare kan sige, at al logning er bortdømt, og at dem der ikke indser det, forhaler ændringer. Læs f. eks. den svenske redegørelse til regeringen http://www.regeringen.se/4a8d12/contentassets/b635...