Mogens Ritsholm

Kommentarer

Læg mærke til Papes Trump-fakta

Han siger, at politiet har haft glæde af logning i 10 år. Dvs. siden logningsbekendtgørelsen trådte i kraft i september 2007. Men politiet har haft glæde af teleoplysninger siden 1982, hvor NMT blev sat i drift via en digitalcentral, der registrerede alle samtaler mhp. debitering. Senere fik pol...

Re: Netop nu...

Jeg må indrømme, at jeg simpelt hen ikke havde 'blodtryk' til at høre samrådet til ende. Så nu lader jeg telefonen ligge hjemme, mens jeg tager ud og køber ind. Det gør jeg også. Jeg gider heller ikke høre på forslag om at iværksætte logning, når...

Re: Rolig nu

For kun få måneder siden var der vilde planer om genindførelse af sessionslogning og udvidelse af pligten til at gemme masteoplysninger. Det er væk. Korrektion Under samrådet fastholdt ministeren regeringens ønske om at genindføre sessionslogning og tættere masteoplysni...

Dommen siger vel ikke, at masseovervågning er ulovlig

Dommen drejer sig alene om statens mulighed for at kræve, at private selskaber overvåger alle. Staten kan stadig gøre det selv, sådan som NSA, FRA og danske FE gør på internationale forbindelser. Dommen hindrer heller ikke, at teleselskaber gemmer personlige oplysninger af forretningsmæssige gr...

Re: Rolig nu

Måske kunne man lovgive om betalingen for udlevering af teleoplysninger. Det er for dyrt, og lavere priser vil sikre udbydernes interesse i en smidig udleveringsproces. Lidt uddybning. Efter de nugældende regler skal politiet betale en pris for teleoplysninger, der afspejler omkostningern...

Rolig nu

For kun få måneder siden var der vilde planer om genindførelse af sessionslogning og udvidelse af pligten til at gemme masteoplysninger. Det er væk. Og det er vel lidt naivt at tro, at staten prompte fjerner logningskrav på grund af dommen. Selvfølgelig skal der være en vis respit til at overve...

Om teletjenestebegrebet

Det virker ikke som om FE har forstået teletjenestebegrebet, som det er fastlagt i EU-direktiver og dansk lovgivning. Teletjenester omfatter selve den fysiske transport mellem endesystemer, mens kommunikationen opstår som resultat af transporten i teletjenester og endesystemernes håndtering hera...

Re: Ties ihjel....

Jeg tror at det famøse nedbrud hos youSee nytårsaften bliver tiet ihjel.... Det tror jeg også. Og det er sådan set allerede tiet ihjel ved nu 2 måneders tavshed. Men TDC må da anstændigvis ud og enten be- eller afkræfte den mistanke, som de selv rejste mod en medarbejder og endog politian...

Re: Det kunne være dit og det kunne være dat

Det er korrekt, at jeg er en smule skeptisk over for FEs vurderingsevne. Nedbruddet hos TDC skete ved manipulation af nogle transkodere via disse enheders managementadgang. Der er simpelthen ikke andre muligheder for, at mange geografisk spredte enheder samtidigt kunne blokeres. Men hvem, der h...

Det kunne være dit og det kunne være dat

En myndighed skal naturligvis ikke spekulere i cyberangreb uden konkrete spor eller mistanker. FE vil gerne fremhæve deres egen betydning. Det gør de kun ved at fremlægge konkrete spor fra TDC-hændelsen. Men dem har de nok ingen af.

Behov for ny politik og ophævelse af regler om telelogning

EUs politik var på papiret meget fornuftig. For den bedste måde at imødegå misbrug af lagrede personlige data er selvfølgelig at kræve, at de slettes. Det virker bare ikke i praksis. For overtrædelser er jo først synlige, når misbruget af de ulovligt lagrede data finder sted. Og det kan være år...

Der er meget fup i politiets udlægning

For det første kan politiet altid få adgang til de oplysninger, som operatørerne logger - også selv om regler om at logge bestemte oplysninger fjernes. For det andet logger især mobilselskaberne allerede lang mere end logningsreglerne kræver. De gør det for at holde styr på deres net, kundernes ...

Re: Der er ingen politisk prestige i, at have viden om IT!

Derfor er alle IT-relaterede love, politisk venstrehåndsarbejde og udført af politiske novicer. Helt enig som du ser af mit samtidige indlæg

Politikeres falske budskaber på IT- og teleområdet

Med en udbredt manglende forståelse for IT og tele fristes politikere til paradetiltag, der skal demonstrere handlekraft, selv om det intet betyder. Hvor er eksemplerne på netindhold, der i praksis har inspireret til forbrydelser i Danmark? Og hvis man er parat til at lade sig inspirere til lo...

Re: Håber på en EU-sag

Link til Tvindsagen, hvor byretten i første omgang nægtede politiet adgang til Tele2s mails. Men landsretten omstødte denne afgørelse. http://jyllands-posten.dk/protected/premium/indland/ECE3659732/Tvinds-e-...

Re: Håber på en EU-sag

Jeg tænker at logdata, fremskaffet uden juridisk grundlag, så også er juridisk ugyldige ? Ulovligt opsamlede data skal stadig udleveres til politiet, og det kan også bruges som bevis i en retssag. Det er derfor Justitsministeriet eller politiet aldrig har påpeget tilfælde, hvor teleudbyd...

Pape mangler mod og bevæger sig ind i en tabersag

Politiet har altid efter retsplejeloven adgang til loggede data på teleområdet, og det vil de også have, hvis man ophæver logningsbekendtgørelsen. Så det gode spørgsmål er: Hvor meget forsvinder egentlig, hvis staten ikke længere stiller krav om, at bestemte data skal gemmes? Svaret er, at det...

Re: Man kan roligt ophæve logningsreglerne

Hvorfor tror du, at politiet opbevarer fingeraftryk og DNA-prøver på tidligere dømte men ikke på hele befolkningen? Skal jeg forstå det således, at du foreslår, at tidligere straffede skal anmelde deres teletilslutninger, der så kan logges i en eller anden årrække, mens ustraffede ikke lo...

Re: Man kan roligt ophæve logningsreglerne

Det er helt forkert. Der er tale om en proportionalitetsafvejning af retten til privatliv med behovet for bekæmpelse af kriminalitet. Hvorfor tror du, at politiet opbevarer fingeraftryk og DNA-prøver på tidligere dømte men ikke på hele befolkningen? Vi har jo allerede målrettet indsamling ...

Man kan roligt ophæve logningsreglerne

Teleselskaberne logger allerede mere end de er forpligtet til. Og det vil de blive ved med, hvis logningsreglerne ophæves. Så det kan man roligt gøre. For politiet kan stadig få data efter retsplejeloven. Man kan så diskutere, om det er helt lovligt at logge så meget. Men det er ikke noget, der...
Brugerundersøgelse Version2
maximize minimize