Mogens Ritsholm

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Ulovligt?

At det ikke er tilfældet, er faktisk et kæmpeproblem for den almindelige retssikkerhed. enig I den oprindelige sag ved Frederiksberg byret så dommeren helt bort fra lovgivningen om teleoplysninger og beskyttelsen af personlige data. Han stirrede bare ned i retsplejeloven og gik i øvrigt på ...

Re: Ulovligt?

ISP’erne blev væk fra retsmødet og kunderne var uden viden om at de under anklage - så det er noget af en tilsnigelse, at man på nogen måde kan påstå at de tidligere domme “var i orden”.Om det er nok til en erstatningssag imod piratadvokaternes kunder, ved jeg ikke, men jeg ville være nervøs, f...

Hvad med dem, som har fået udleveret identitet til advokater?

Tusindvis af mennesker har allerede fået udleveret deres identitet - primært fra TDC - og er blevet forfulgt af advokaterne og i nogle tilfælde betalt "bøder". Hvad sker der med dem, når metoden nu er fundet ulovlig?

Re: Mærkelig konklusion...

TDC er i høj grad involveret i sekundært data(mis)brug ved siden af den primære forretning, som nok stadig er salg af kommunikationsløsninger. Det er sikkert rigtigt. Men TDC er jo oprindeligt dannet ved at slå flere selskaber sammen med en forholdsvis lille central enhed. Derfor er det typi...

Re: Mærkelig konklusion...

Sagen er vel den meget enkle, at TDC hverken besidder ekspertise eller faglig indsigt på området. De har bare nogle generalister, der følger ETNOs holdning. Og så kan de slevfølgelig heller ikke underbygge det. Mit råd er, at de skal blive inde i skyggen, når de alligevel ikke er reelt involveret...

Re: Svært at finde sandheden i en skov af løgne

Hvis en sådan søgning skal være noget værd rent efterretningsmæssigt, så må det kræve en form for google for efterretningstjenester og ikke overvågning af kabler – eller har jeg misforstået noget? Når man opsamler på forbindelser/kabler til udlandet har man adgang til alt. Et eksempel: Det h...

Svært at finde sandheden i en skov af løgne

Som jeg forstår det, er der tale om aflytning af internationale forbindelser, som bedømmes at ligge uden for dansk lovs rækkevidde. Det er en omfattende aflytning, der svarer til den aflytning FRA foretager under demokratisk kontrol i Sverige. Men i Danmark har vi ikke haft samme åbenhed om det...

Europa?

I Europæisk lovgivning har der vel hidtil ikke været noget til hinder for, at en kunde trackes og lokaliseringsdata udleveres til tjenesteudbydere, hvis kunden aktivt accepterer dette. Men disse data må dog ikke gemmes i længere tid, som jeg læser det. se direktiv 2002/58 artikel 9 Jeg ved ikke...

Re: Til TDC kunders TODO-liste for 25. maj

Inden man kaster sig ud i en sag, ville det være rart at få klarhed over hvordan TDC er i stand til at sammenknytte anonymiserede poster i et samlet spor af et objekts bevægelse gennem længere tid. Det bør Erhvervsstyrelsen forklare. Især da metoden ifølge artiklen åbenbart også bruges på alle ...

Re: Ikke helt forstået

Som det står i artiklen, er det kun MSISDN/IMSI/IMEI der anonymiseres - altså personhenførbar information. Måske er jeg lidt tung i denne sag. Men hvordan udpeger man netop det antal tyskere, der har været både i Ebeltoft og Viborg, hvis man ikke har en eller anden unik identifikation i de an...

Ikke helt forstået

Hvordan kan man udpege hvor mange tyskere, der både har været i Ebeltoft og Viborg, hvis trafikdata straks anonymiseres? Det hævder de jo, at man kan. Er sandheden, at man først laver statistikken på f.eks. en uges poster og derefter anonymiserer? Eller mangler der noget andet i forklaringen?...
Kommentar til Ny landsretsdom: Teleselskaber skal ikke udlevere IP-adresser

Meget kunne være undgået, hvis TDC havde været mindre arrogante

Den oprindelige dom er fra Frederiksberg byret i 2015. Det drejede sig om udlevering af 6-700 kundeidentiteter hos TDC, som var mistænkt for at have set filmen "the homesman". Der var ingen i sagen til at tale imod en udlevering . Og ingen til at vurdere de tekniske beviser eller...
Kommentar til Ny landsretsdom: Teleselskaber skal ikke udlevere IP-adresser

Tak til landsretten

Det har aldrig været meningen, at loggede data skal kunne udleveres til andre end politiet. Det står oven i købet tydeligt i bemærkningerne til loven fra 2006 (L63). Der står: "De i lovforslaget indeholdte ændringer af regler om udbydernes udstyr og systemer skal alene muliggøre adgang for...
Kommentar til Her er stævningen, der skal sætte en stopper for dansk telelogning

Resultatet

Efter al sandsynlighed vil sagen enten blive afvist af retten eller henvist til EU-domstolen, hvor der i givet fald vil gå mange år. I begge tilfælde er nettoresultatet, at den meget nødvendige tilpasning af danske telelogningsregler bliver yderligere udskudt i flere år. EU-dommen er ikke solek...

Pape tager fejl

Pape mener, at han bare kan henvise til, at et politisk flertal ikke ønsker ændringer nu. Der tager han fejl. Logningsreglerne er udstedt efter en såkaldt bemyndigelseslov, og det er alene justitsministeren, som har ansvaret for at reglerne er lovlige. Og så er det fuldstændig ligegyldigt hvad ...
Kommentar til Institut for Menneskerettigheder: Stop nu telelogning af danskere

Re: Falske lodder i vægtskålen på begge sider

EU-Domstolen tager stilling til fortolkning af EU-retten, ikke fortolkningen af national lov. Så hvis Sverige er det eneste EU-land, hvor der er en generel og udifferentieret logning, som omfatter alle abonnenter uden nogen differentiering for deres forbindelse, end ikke indirekte, til alvorlig...
Kommentar til Institut for Menneskerettigheder: Stop nu telelogning af danskere

Falske lodder i vægtskålen på begge sider

Justitsministeren henholder sig til, at man skal afvente en facitliste fra EU. Det er løgn - alene af den grund, at mange elementer i telelogning ikke er omfattet af EU-retten, men henhører under national suverænitet. EU vil aldrig tage stilling til disse spørgsmål såsom kriterier for udlevering...
Kommentar til Erhvervsstyrelsen undersøger TDC's salg af lokationsdata

Re: Uanset anonymiseringen

Glem alt om datatilsynet og sammenligninger med andre trafikformer. Når erhvervsstyrelsen undersøger sagen, er det fordi den skal vurderes efter telereglerne, som er strammere end de almene databeskyttelsesregler. Nærmere bestemt er det reglerne i udbudsbekendtgørelsen, der er i spil i denne sag...
Kommentar til Erhvervsstyrelsen undersøger TDC's salg af lokationsdata

Man kan ikke gøre hvad som helst med data, der er anomyseret

Som jeg læser udbudsbekendtgørelsens §24 (især stk. 4), kan selv anonymiserede data kun anvendes af teleudbyderen selv (f. eks. til trafikplanlægning) eller en bemyndiget udbyder af en tillægstjeneste. Med salget af oplysninger til turistbranchen er der ikke tale om en tillægstjeneste, da de reg...
Kommentar til Sådan bruger TDC lokationsdata fra turister i Østjylland

Re: Problematisk ...

Hvis du mener at anonymiserede data om kunder giver problemer, så er det småting i forhold til hvad Google, Facebook, Microsoft, Linkedin, Twitter, Instagram, .... fortsæt selv listen, gør med dine data. Det har du helt ret i. Desværre skyldes det, at man ikke har haft en klar regulering af ...