Mogens Ritsholm

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Ikke helt forstået

Hvordan kan man udpege hvor mange tyskere, der både har været i Ebeltoft og Viborg, hvis trafikdata straks anonymiseres? Det hævder de jo, at man kan. Er sandheden, at man først laver statistikken på f.eks. en uges poster og derefter anonymiserer? Eller mangler der noget andet i forklaringen?...
Kommentar til Ny landsretsdom: Teleselskaber skal ikke udlevere IP-adresser

Meget kunne være undgået, hvis TDC havde været mindre arrogante

Den oprindelige dom er fra Frederiksberg byret i 2015. Det drejede sig om udlevering af 6-700 kundeidentiteter hos TDC, som var mistænkt for at have set filmen "the homesman". Der var ingen i sagen til at tale imod en udlevering . Og ingen til at vurdere de tekniske beviser eller...
Kommentar til Ny landsretsdom: Teleselskaber skal ikke udlevere IP-adresser

Tak til landsretten

Det har aldrig været meningen, at loggede data skal kunne udleveres til andre end politiet. Det står oven i købet tydeligt i bemærkningerne til loven fra 2006 (L63). Der står: "De i lovforslaget indeholdte ændringer af regler om udbydernes udstyr og systemer skal alene muliggøre adgang for...
Kommentar til Her er stævningen, der skal sætte en stopper for dansk telelogning

Resultatet

Efter al sandsynlighed vil sagen enten blive afvist af retten eller henvist til EU-domstolen, hvor der i givet fald vil gå mange år. I begge tilfælde er nettoresultatet, at den meget nødvendige tilpasning af danske telelogningsregler bliver yderligere udskudt i flere år. EU-dommen er ikke solek...

Pape tager fejl

Pape mener, at han bare kan henvise til, at et politisk flertal ikke ønsker ændringer nu. Der tager han fejl. Logningsreglerne er udstedt efter en såkaldt bemyndigelseslov, og det er alene justitsministeren, som har ansvaret for at reglerne er lovlige. Og så er det fuldstændig ligegyldigt hvad ...
Kommentar til Institut for Menneskerettigheder: Stop nu telelogning af danskere

Re: Falske lodder i vægtskålen på begge sider

EU-Domstolen tager stilling til fortolkning af EU-retten, ikke fortolkningen af national lov. Så hvis Sverige er det eneste EU-land, hvor der er en generel og udifferentieret logning, som omfatter alle abonnenter uden nogen differentiering for deres forbindelse, end ikke indirekte, til alvorlig...
Kommentar til Institut for Menneskerettigheder: Stop nu telelogning af danskere

Falske lodder i vægtskålen på begge sider

Justitsministeren henholder sig til, at man skal afvente en facitliste fra EU. Det er løgn - alene af den grund, at mange elementer i telelogning ikke er omfattet af EU-retten, men henhører under national suverænitet. EU vil aldrig tage stilling til disse spørgsmål såsom kriterier for udlevering...
Kommentar til Erhvervsstyrelsen undersøger TDC's salg af lokationsdata

Re: Uanset anonymiseringen

Glem alt om datatilsynet og sammenligninger med andre trafikformer. Når erhvervsstyrelsen undersøger sagen, er det fordi den skal vurderes efter telereglerne, som er strammere end de almene databeskyttelsesregler. Nærmere bestemt er det reglerne i udbudsbekendtgørelsen, der er i spil i denne sag...
Kommentar til Erhvervsstyrelsen undersøger TDC's salg af lokationsdata

Man kan ikke gøre hvad som helst med data, der er anomyseret

Som jeg læser udbudsbekendtgørelsens §24 (især stk. 4), kan selv anonymiserede data kun anvendes af teleudbyderen selv (f. eks. til trafikplanlægning) eller en bemyndiget udbyder af en tillægstjeneste. Med salget af oplysninger til turistbranchen er der ikke tale om en tillægstjeneste, da de reg...
Kommentar til Sådan bruger TDC lokationsdata fra turister i Østjylland

Re: Problematisk ...

Hvis du mener at anonymiserede data om kunder giver problemer, så er det småting i forhold til hvad Google, Facebook, Microsoft, Linkedin, Twitter, Instagram, .... fortsæt selv listen, gør med dine data. Det har du helt ret i. Desværre skyldes det, at man ikke har haft en klar regulering a...
Kommentar til Sådan bruger TDC lokationsdata fra turister i Østjylland

Det er jo lidt suspekt, at de ikke kan forklare det

Sammenligningen med trafikmåling er vildledende. For sådanne kabler over vejen kan jo ikke give et billede af dem, der både har været i Ebeltoft og Ringkøbing. Så vi er overladt til gætterier - og det er jo nok fordi, det ikke er helt rent i kanten. Så vidt jeg husker får en roamet kunde en mid...

Re: Lovligt?

Ja, samtykket skal være frivilligt, og det særskilte samtykke skal kunne trækkes tilbage til enhver tid uden at det berører din primære aftale om en telekommunikationstjeneste. Eftersom det fremlagte eksempel drejer sig om turister, må man formode, at der i vidt omfang er tale om roamede k...

Selvmodsigende beskrivelse fra TDC?

" Det fungerer, som hvis man tæller biler, der kører på vejene. Eller at man med en lagerstatistik kan se, hvor meget mælk der bliver solgt i den enkelte butik,« siger Marina Lønning, koncerndirektør i TDC Erhverv." Når man tæller biler, der kører forbi, kan man ikke rigtigt udpege hvem...

Nyt i sagen

Nu har DR gravet lidt i det. https://www.dr.dk/nyheder/indland/politiet-noelede-sexvideoer-naaede-500...

Re: Urealistisk

Hvor har du det fra? Og hvis det er hvad det danske politi har fået tilsendt kan det vel være fordi materiale for tyske gerningsmænd er sendt til tysk politi osv. Aldersprofilen er oplyst af rigspolitiet. I sager om børneporno slår man ellers til samtidigt i alle berørte lande for at sikr...

Re: Urealistisk

Der står direkte i artiklen at facebook fjernede indholdet så snart de blev opmærksomme på at der var tale om ulovligt indhold. Hvis det har ligget hos dem i årevis er det vel fordi ingen brugere har fundet det nødvendigt at anmelde materialet, så hvad mere skal de gøre når vi forhåbentligt kan...

Re: Urealistisk

Med al respekt, hvordan kan du sammenligne Nationen med facebook? Der uploades dagligt 300 mio billeder til facebook. Hvor mange redaktører skal der til for at checke dem? Det principielle ansvar kan da ikke afhænge af størrelse, som andre allerede har sagt. Og Facebook har et ansvar. Det ...

BBC anklaget af Facebook

Inspireret af dagens artikel i politiken. er historien fra UK her. Desværre er politikens artikel bag en betalingsvæg. http://fox6now.com/2017/03/07/bbc-alerted-facebook-to-child-porn-then-fa... I korthed er historien: Facebook beder om dokumentation for, at der på Facebook findes børneporno, ...

Tak

Tak til V2 for at tage spørgsmålet op. Og tak til debattører for mange indlæg om teknisk mulighed og Facebooks ansvar. Men jeg er bange for, at det er mere simpelt og kynisk. Når Facebook og Google hjælper politiet, er det primært pga. risikoen for søgsmål med krav om erstatning. Hvis materia...

Re: Urealistisk - too big to fail

Ja Hvis vi nu forestiller os, at nogle 10-årige drenge er kommet i besiddelse af linket, er det så også udelukkende deres eget ansvar og ikke Facebooks ansvar? Jeg gætter på, at der i politiets materiale også forekommer sådanne eksempler, som de klogelig har sorteret fra i sigtelserne. Men der...