Mogens Ritsholm

Kommentarer

Re: Trykprøve af afgørelsen

Men logningsbekendtgørelsen kræver formelt lokation på både start og afslutning af samtalen, selv om disse oplysninger reelt ikke er tilgængelige for selskabet. Som jeg omtalte tidligere kræver logningsbekendtgørelsen netop ikke, at oplysninger, der ikke genereres eller behandles ved tjene...

Re: Trykprøve af afgørelsen

Hvad sker der, hvis en mobiludbyder i fremtiden godt kan indskrænke positionsoplysninger til afsendte SMS og MMS via IP? Så skal de med gældende regler pludselig indskrænke overvågningen til disse tjenester, der formentlig allerede er i kraftigt fald pga. stigende brug af andre beskedtjenester ...

Trykprøve af afgørelsen

Man kan let stille mange spørgsmål, der udstiller mangel på stringens i den danske afgørelse, F.eks. Hvilke oplysninger modtager TDC om en mobilkunde, der er roamet til udlandet? og Hvilke oplysninger videregiver TDC til en udenlandsk operatør, hvis kunde er roamet til TDCs net?

absurd afgørelse

Man kan selvfølgelig ikke udvide logningen blot fordi produktionen af en tjeneste sker på en ny måde, der ikke var forudset i logningsreglerne. Så må man revidere logningsreglerne. Logningsreglerne er en undtagelse til hovedprincippet om, at al personhenførbare oplysninger skal slettes, og en s...
Kommentar til Ny opgørelse: København sakker bagud på internethastigheder

Det bliver kun værre

embedsværket, der rådgiver politikerne, har i 15 år påstået, at udbyderne ville stå i kø for at få de dårligt dækkede som kunder. Hvorfor skulle de gøre det? Der er jo tværtimod en fordel i at indskrænke dækningen til dem, der kan dækkes med allerede eksisterende udstyr på kosteffektiv måde. S...
Kommentar til Læsø: Det er ikke kun færgen, der sejler

Måske venter vi bare på et indgreb fra konkurrencemyndighederne

I Sverige er der som bekendt tradition for åbne fibernet i en sådan grad, at kunderne er skeptiske over for at tilslutte sig et net, der ikke er åbent. Men de svenske mobiloperatører vil ikke give andre udbydere adgang. De synes, at konkurrencen mellem mobilnettene er tilstrækkelig. Men nu grib...
Kommentar til Søren Pind ville kopiere TDC's masseovervågning i mindste detalje

Re: Lovligt...

Nu har sagen om TDC Mobils og andre mobilselskabers tætte logning af vores færden verseret i årevis uden en klar afgørelse fra erhvervsstyrelsen. Det burde ellers være meget let. Man må efter udbudsbekendtgørelsen og det bagvedliggende direktiv kun gemme personhenførbare trafik- og lokaliserings...

eksperter?

Kender personligt kun Michael Moesgaard, der er tilknyttet som ekstern ekspert. Gad vide hvad han er ekspert i i relation til statslige IT-systemer? Man kunne også have taget Bjarne Riis. Han er jo også ekspert

Re: Is i maven og penge i banken

Jeg har fra sædvanligvis pålidelig kilde at teleselskaberne har foretaget investeringer for at leve op til lovens krav og at de har fået lov til at sætte den pris myndighederne betaler således at disse investeringer giver fornuft. Det er forkert. Teleselskaberne må efter loven opkræve en p...

Og hvad er så straffen for at overtræde reglerne?

Der er tale om en overtrædelse af udbudsbekendtgørelsen og det bagvedliggende direktiv, og det er strafsanktioneret efter udbudsbekendtgørelsen, hvor energistyrelsen kan initiere en bøde. Hvis man snyder i skat, får man bøde. Men hvis man videregiver personlige oplysninger ulovligt, sker der nok...

Justitsministerens ansvar

Det særlige ved logningsreglerne er, at Folketinget har bemyndiget Justitsministeren til at udforme dem i en lov fra 2002. De er derfor alene Justitsministerens ansvar. Pape har givetvis regeringen og et flertal i Folketinget bag sig, når han ikke vil ændre reglerne foreløbigt pga. EU-dommen. ...

Det afgørende spørgsmål?

er stadig: Hvilke oplysninger vil de store teleselskaber undlade at logge, hvis logningspligten blev ophævet? Formentlig meget få. For udviklingen har været, at man gemmer stadig flere data af forretningsmæssige, sikkerhedsmæssige og operationelle årsager. Og politiet har stadig adgang til så...

Re: Politianmeldelse

Man kunne måske prøve Folketingets ombudsmand, men så skal klagen bare formuleres rigtigt. Helt rigtigt Logningsbekendtgørelsen er justitsministerens ansvar, da folketinget ved lov har bemyndiget ham til at udstede regler om logning via bekendtgørelse. Så Folketingets ombudsmand er den ...

Re: Useriøse 'udmeldinger' - og mangel på retssikkerhed

Trist FE ikke bare kunne koncentrere sig om hvad der sker uden for landets grænser, og lade PET håndtere det interne, de har trods alt lidt mere transparens i forhold til FE, selvom man dog sagtens kunne ønske sig mere. Helt enig FE beskæftiger sig med indsamling af information uden for ...

Det var Kammerrätten, som indbragte sagen for EU-domstolen

Ifølge denne artikel https://www.svd.se/kammarratten-underkanner-datalagring er sagens sammenhæng, at kammerrätten henviste sagen med TELE2 til afgørelse ved EU-domstolen, og den nylige afgørelse fra kammerrätten stadfester dermed EU-domstolens tilbagesendte afgørelse i den konkrete sag med TEL...

Re: Målrettet sessionslogning findes allerede

I denne oversigt ses, at der er foretaget 11 aflytninger af fastnet internet i 2015. http://www.anklagemyndigheden.dk/nyheder/Documents/statistik-over-indgre... Det er rigtigt, at tallet for mobil internet ikke fremgår særskilt. Men det er formodentlig også tæt på 0.

Re: Målrettet sessionslogning findes allerede

I øvrigt er aflytning ikke sammenligneligt med målrettet logning. Det er snarere teleobservation, som er "aflytning uden lyd". dvs. alle teleoplysninger løbende uden indhold. Teleobservation findes for mobil- og fastnettelefoni, og det bruges i et vist omfang. Men det findes ikke for...

Re: Målrettet sessionslogning findes allerede

Det finder faktisk sted over 1000 gange årligt, hvis vi skal tro den statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden, som Rigsadvokaten udarbejder. Heri står, at aflytning af mobiltelefoner automatisk også omfatter datatrafikken fra dem. Vi undersøgte det for år tilbage, hvor samme tal ...

Re: Læg mærke til Papes Trump-fakta

I dag vil der utvivlsomt være større fokus på ePrivacy reglerne. Måske. Men masteoplysninger er historisk indtil 2007 også blevet betragtet som en del af beviset for forbrug, hvormed det faktisk skal bevares efter bogføringsregler. Direktivet om personlige data i telesektoren er jo fra 199...

Den syge ide i telelogning

Som sagt kan politiet stadig få teleoplysninger uden krav om telelogning. Se f.eks. denne historie om logningen af Kurt Thorsens telefon i 1998. 9 år før regler om telelogning blev indført; http://www.bt.dk/nyheder/thorsen-faeldet-af-mobil-telefonen Den syge ide i telelogningskrav er, at man fo...
Brugerundersøgelse Version2
maximize minimize