Mogens Ritsholm

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Logging done right

Velment, men lidt misforstået

Meningen med logningen er, at teleselskaberne skal gemme deres oplysninger en vis periode i stedet for at smide dem væk med det samme. Det er så blevet overfortolket - specielt med sessionslogning. Hvis en person så bliver mistænkt eller offer, kan politiet rekvirere oplysningerne for at danne s...
Kommentar til Politiet: Ubrugelige logningsdata er værdifulde

Re: Amatører

Det er FRA (Forsvarets Radioanstalt), der i Sverige må sniffe på den trafik, som passerer grænsen til Sverige - men de må ikke gøre det for trafik, der ikke forlader Sverige. De må i princippet kigge på alt, men selvfølgelig kan man ikke overkomme at optage samtaler mv. Derrimod leder man efter ...
Kommentar til Politiet: Ubrugelige logningsdata er værdifulde

Man svarer i øst, når man bliver spurgt i vest

Læg mærke til, at man igen siger, at logning er nyttig. Det er utvivlsomt rigtigt for mange dele af logningen. Bare ikke sessionslogning. Man maskerer dermed det, som sagen drejer sig om. Nemlig den særlige danske sessionslogning, der ligger ud over direktivet, der giver astronomiske mængder, de...
Kommentar til Politiet: Ubrugelige logningsdata er værdifulde

Redegørelsen fortæller intet om status for politiets IP-katalog

Politiet skal ikke bare kunne modtage sessionslogninger. Man taler kun om overdragelsen af data til politiet i redegørelsen. Men det er ikke tilstrækkeligt. Det er den enkelte efterforsker, der rekvirerer teleoplysninger knyttet til en verserende sag. Så det er ikke nok, at sessionslogninger ka...
Kommentar til Teleindustrien: Politiet bærer ansvar for ubrugelige logningsdata

Teleindustrien for passiv?

For det første, mener jeg ikke, at teleindustrien bør være passiv i forhold til nytten af logning. De skal vel varetage kundernes interesser. Og kunderne vil vel ikke have en logning, der ikke nytter. For enhver professionel telemand/kvinde har det hele tiden været klinkende klart, at sessionslog...

Hvad var der på en bestemt IP-adresse for et år siden

Det er dejligt, at offentligheden begynder at forstå, at sessionslogning er noget særligt dansk. Det er også et fremskridt, at JMIN nu indrømmer, at det stort set ikke er anvendt. Men det er farligt, at det sker med den undertone, at det ikke virker, fordi det ikke er vidtgående nok. Det er en ...

Re: Ubrugelig implementering!

Christian Du tager fejl. Men det er også svært. Som du ser af logningsbekendtgørelsens §5 pkt. 5 skal logningen med spor af sessioner alene foretages på kanten til andre net (AS). Årsagen er, at man i modsat fald skulle sætte overvågningsfunktioner op helt ud mod kunden, hvilket hurtigt kunne ...

Re: Ubrugelig implementering!

kom med to gange. Ikke pga. mig. Jeg forsøger at slette nr. 2. Så bruger jeg pladsen til at svare Christian Nobel: Det er ikke direktivet. Sessionslogningen er noget specielt dansk. Seneste nyt er i øvrigt, at Justitsministeren efter et møde i går holder fast, og han vil ikke opgive sessionslo...

Hvorfor fik vi sessionslogning?

Sessionslogningen var en naiv drøm om spor efter alt på internet. En drøm som blev født i den lettere del af PET. Det kunne kun lade sig gøre at gennemføre, fordi politikerne var skræmte af terrorrisikoen og nærmest parat til hvad som helst, hvis det havde den mindste mulighed for at afhjælpe ris...

Tænk over det

Forestil dig, at man gennemfører krav om logning af enorme datamængder i en branche med henblik på senere udlevering af udpegede poster til politiet. Forestil dig, at kravet ikke findes andre steder, og udstyr og metoder i branchen er derfor ikke forberedt til logningen, så man må bruge hovsa-lø...
Kommentar til Digitalt sikkerhedsråd: Skru ned for logningen af danskerne nu

Helt enig

Sessionslogningen var en naiv drøm om spor efter alt på internet. En drøm som blev født i den lettere del af PET. Det kunne kun lade sig gøre at gennemføre, fordi politikerne var skræmte af terrorrisikoen og nærmest parat til hvad som helst, hvis det havde den mindste mulighed for at afhjælpe ris...
Kommentar til Firma vil sikre bredbånd til Udkantsdanmark med satellit-internet

Re: Satellit Internet har vi set før...

Helt rigtigt Maciej Hukommelsen er åbenbart ikke helt udbygget på version2. For et par år siden henviste IT- og Telestyrelsen netop til dette produkt som en løsning. Men det fik mange hug. Med roundtrip på ekstra 600 msek er der mange ting, der slet ikke fungerer. Og prøv lige at indtaste med ...
Kommentar til Ny lov lader USA overvåge dine cloud-data uden dommerkendelse

Fine pointer I kommer med, men hvad med DK selv

Den særlige danske sessionslogning er faktisk en overtrædelse af retsreglerne i andre lande, hvis cloud fysisk udbydes fra DK til et andet land. For så sker der jo en aflytning/registrering af teleoplysninger gennem fangst af data, som efter andre landes regler kun er lovlig efter retskendelse. ...
Kommentar til Ny lov lader USA overvåge dine cloud-data uden dommerkendelse

Desværre almindeligt siden Bush

Det var Bush-administrationen, som efter 9/11 introducerede den holdning, at retssikkerhed kun gælder egne borgere. Man mente derfor, at man uden retskendelse kunne aflytte al kommunikation med udlandet - også selv om den ene part var amerikansk statsborger. Efterfølgende har man forsøgt at lov...
Kommentar til 8 konkrete forslag: Sådan vil S sikre bredbånd til Udkantsdanmark

Re: Godt, at det er kommet på dagsordenen, men

Ja, Jens. Folk forstår det ikke, og slet ikke fløderanden af spindoktorer og generalister omkring politikerne. Båndbredde er lidt ligesom processorkapacitet. Hvis du spørger folk, har de fleste ikke brug for en hurtigere computer. For de bruger den jo bare til mail, billeder, tekst og lidt vide...
Kommentar til 8 konkrete forslag: Sådan vil S sikre bredbånd til Udkantsdanmark

Re: Godt, at det er kommet på dagsordenen, men

I har misforstået sammenhængen. De 100 Mbit/s tilbudt til alle i 2020 har Folketinget allerede vedtaget som en målsætning. Det har alle partier i telekredsen støttet. Det kan man da godt diskutere. Men i givet fald må den beslutning gøres om. Forslaget fra S er - ja lidt naivt ganske vist - et...
Kommentar til DI ITEK skyder forslag om forsyningspligt for bredbånd ned

Re: ?

"Nogen der ved om boliger hvor der bare mangler de sidste 10 meter fra vejen til huset er talt med?" svar: De er talt med, idet de har mulighed for at få fiberen ind. På samme måde er "passed homes" talt med for kabel-tv. Den store fremgang i 2012 skyldes kabel-tv, der...
Kommentar til 8 konkrete forslag: Sådan vil S sikre bredbånd til Udkantsdanmark

Godt, at det er kommet på dagsordenen, men

Det er fint, at der nu er politisk opmærksomhed på teleudviklingen. Det er også fint, at man stiller nogle forslag, der ikke er afprøvet i embedsværket. Men vi er et stykke fra et sammenhængende og gennemførligt forslag. Man kan f.eks. ikke uden videre give teleselskaber dækningspligter for br...

TDC og statens ejerskab

I cykler noget rundt i det. TDC blev som Tele Danmark dannet af P&T (statens teletjeneste) og telefonselskaberne, hvoraf de to store, KTAS og Jydsk Telefon, var børsnoterede selskaber med 49% privat ejerskab. Staten kunne ikke bare overtage telesektoren, selv om der var en juridisk mulighed...
Kommentar til DF: Giv udkantsdanskere bredbånds-fradrag på 15.000 kr.

Re: grave og etablerings priser.

Jeres diskussion om nedpløjning af kabler minder mig om en historie, der siger noget om, hvad der kan ske, når man indfører statsstøtte på et område. Nedpløjning af telekabler startede i Danmark ca. 1970, da man skulle anlægge et landsdækkende overordnet net med koaksialkabler. Nogle store maski...
IT Company Rank
maximize minimize