Mogens Ritsholm

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: På den anden side

Og derefter er jeg ret ligeglad med om data reelt findes på en backup eller om de stadig står i et register. De kan ikke bruges! jeg er meget enig. I de sager, som jeg kender fra tidligere tider, var der tale om system-back-ups - lidt ligesom en system back up på din PC. Data ligger på in...

et eksempel

Jeg tror ikke, at det har noget med uddannelse at gøre. Jeg har mødt nogle jurister - ja endog teologer - der magtede at håndtere logik i en abstrakt naturfaglig verden. Men gennemgående er den hel gal med danske jurister, og det må have noget at gøre med udvælgelsen. For hvis man har det logisk...

Re: Principper

Men igen så glemmer han flot og elefant, at det at opbevare data, også på en backup, er databehandling aka anvendelse. Politiets forklaring er sådan set ok, da de vælger af se bort fra at bruge back-up data. De glemmer bare, at de kræver evt. data fra back-ups udleveret fra andre, der ef...

Slette?

Der er masser af situationer, hvor regler kræver data slettet. F.eks. teleoplysninger og mails. Det betyder normalt, at data ikke længere er tilgængelige i det aktive system. Men de kan jo stadig findes på harddisken og muligvis gendannes med særlige værktøjer. De kan også findes i et back-up sy...
Kommentar til Nu dropper også 3 GPS-chippen i nakken på kunderne

Re: Overholdelse af logningsbekendtgørelsen

Telenor havde styr på mobiltelefonens tilknytning allerede i slutningen af 1990'erne, det blev brugt til at forhindre kopiering af SIM-kort (hvis samme SIM-kort blev brugt kort efter hinanden med en afstand på flere hundrede kilometer kom der alarm). Det er nu ikke rigtigt. Vi...
Kommentar til Nu dropper også 3 GPS-chippen i nakken på kunderne

Re: Overholdelse af logningsbekendtgørelsen

Det skyldes § 1 i bekendtgørelsen, som siger at der skal være tale om oplysninger, "der genereres eller behandles i udbyderens net." Der skal med andre ord være tale om oplysninger, som er tilgængelige for udbuderen, og som i fravær af logningspligten ville blive slettet umiddelbart...
Kommentar til TDC stopper totalovervågningen af kunders færden

Re: Det har fra starten været en klokkeklar overtrædelse

Nu har rigspolitiet et problem. De har jo hårdnakket hævdet, at lokationsdata ved mobil datatrafik var vigtigt for dem. Og der var et forarbejde i gang for på en eller anden måde at få det med i en revideret logningsbekendtgørelse. Som omtalt var TDC mobils omfattende logning ulovligt. Det var ...
Kommentar til TDC stopper totalovervågningen af kunders færden

Det har fra starten været en klokkeklar overtrædelse

Logningsbekendtgørelsen kræver alene lokationsdata gemt i forbindelse med SMS og MMS, hvis disse data genereres eller behandles som en del af de pågældende tjenester. Hvis det ikke er tilfældet skal lokationsdata ikke opfanges med særlige additive midler. Logninskrav er krav om at gemme data, so...

Det er jo bare valgforberedelse

Det er jo dumt at gå til valg som en fodslæbende regering i denne sag, selv om det ikke interesserer mange vælgere. Så det er god taktik at iværksætte et arbejde, der umuligt kan nå til et resultat inden valget. Når det først er udskrevet, går alting i stå. Og uanset hvilken regering vi får ef...

Re: Ulovligt?

At det ikke er tilfældet, er faktisk et kæmpeproblem for den almindelige retssikkerhed. enig I den oprindelige sag ved Frederiksberg byret så dommeren helt bort fra lovgivningen om teleoplysninger og beskyttelsen af personlige data. Han stirrede bare ned i retsplejeloven og gik i øvrigt ...

Re: Ulovligt?

ISP’erne blev væk fra retsmødet og kunderne var uden viden om at de under anklage - så det er noget af en tilsnigelse, at man på nogen måde kan påstå at de tidligere domme “var i orden”.Om det er nok til en erstatningssag imod piratadvokaternes kunder, ved jeg ikke, men jeg ville være nervøs, f...

Hvad med dem, som har fået udleveret identitet til advokater?

Tusindvis af mennesker har allerede fået udleveret deres identitet - primært fra TDC - og er blevet forfulgt af advokaterne og i nogle tilfælde betalt "bøder". Hvad sker der med dem, når metoden nu er fundet ulovlig?

Re: Mærkelig konklusion...

TDC er i høj grad involveret i sekundært data(mis)brug ved siden af den primære forretning, som nok stadig er salg af kommunikationsløsninger. Det er sikkert rigtigt. Men TDC er jo oprindeligt dannet ved at slå flere selskaber sammen med en forholdsvis lille central enhed. Derfor er det t...

Re: Mærkelig konklusion...

Sagen er vel den meget enkle, at TDC hverken besidder ekspertise eller faglig indsigt på området. De har bare nogle generalister, der følger ETNOs holdning. Og så kan de slevfølgelig heller ikke underbygge det. Mit råd er, at de skal blive inde i skyggen, når de alligevel ikke er reelt involveret...

Re: Svært at finde sandheden i en skov af løgne

Hvis en sådan søgning skal være noget værd rent efterretningsmæssigt, så må det kræve en form for google for efterretningstjenester og ikke overvågning af kabler – eller har jeg misforstået noget? Når man opsamler på forbindelser/kabler til udlandet har man adgang til alt. Et eksempel: De...

Svært at finde sandheden i en skov af løgne

Som jeg forstår det, er der tale om aflytning af internationale forbindelser, som bedømmes at ligge uden for dansk lovs rækkevidde. Det er en omfattende aflytning, der svarer til den aflytning FRA foretager under demokratisk kontrol i Sverige. Men i Danmark har vi ikke haft samme åbenhed om det...

Europa?

I Europæisk lovgivning har der vel hidtil ikke været noget til hinder for, at en kunde trackes og lokaliseringsdata udleveres til tjenesteudbydere, hvis kunden aktivt accepterer dette. Men disse data må dog ikke gemmes i længere tid, som jeg læser det. se direktiv 2002/58 artikel 9 Jeg ved ikke...

Re: Til TDC kunders TODO-liste for 25. maj

Inden man kaster sig ud i en sag, ville det være rart at få klarhed over hvordan TDC er i stand til at sammenknytte anonymiserede poster i et samlet spor af et objekts bevægelse gennem længere tid. Det bør Erhvervsstyrelsen forklare. Især da metoden ifølge artiklen åbenbart også bruges på alle ...

Re: Ikke helt forstået

Som det står i artiklen, er det kun MSISDN/IMSI/IMEI der anonymiseres - altså personhenførbar information. Måske er jeg lidt tung i denne sag. Men hvordan udpeger man netop det antal tyskere, der har været både i Ebeltoft og Viborg, hvis man ikke har en eller anden unik identifikation i de...

Ikke helt forstået

Hvordan kan man udpege hvor mange tyskere, der både har været i Ebeltoft og Viborg, hvis trafikdata straks anonymiseres? Det hævder de jo, at man kan. Er sandheden, at man først laver statistikken på f.eks. en uges poster og derefter anonymiserer? Eller mangler der noget andet i forklaringen?...
IT Company Rank
maximize minimize