Mogens Ritsholm

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Hvad er realiteten?

"Hackere har systematisk hacket over 10 forskellige mobilnetværk verden over for at opsnappe opkaldshistorik" Det lyder mildt sagt meget mærkeligt, da CDR opsamles decentralt, overføres bunch og først udviser noget forståeligt efter raffinering i flere kørsler. Når man går tilbage til...

Re: Fejlens natur er ? Hvor beskrives den ?

Er fejlen, at for nogle samtaler mellem A og B, så vil udtrækket hos Politiet kun vise denne samtale for A, men ikke for B ? Det tror jeg ikke. Huske at A og B i almindelighed er kunder hos forskellige teleselskaber og de derfor er logget hos hver af disse. brevet fra rigspolitiet omtaler b...

Hvad med data fra Facebook og Google?

Det er beklageligt, at der i så lang tid har været en fejl i politiets konvertering af data fra teleselskaberne. Og lidt uforståeligt, at der ikke i nogle sager har været forhold, der gav anledning til mistanke om fejlen. Men nu er den fundet, og hvis den har haft betydning for nogle sager, kan ...

Re: Også andre Nokia modeller?

Jeg synes ikke at historien om abonnak på en telelinje minder om det Nokia gør Næh måske. Men jeg tror jo, at tilmelding af Nokia-telefonerne er der for at sikre spor efter tyverier af telefoner på vej til forhandleren, som andre har sagt. Det har længe været et problem med tyverier af stor...

Også andre Nokia modeller?

Hvis det blot er en autoregisrering ved første aktivering, der er gået galt burde producenten vel have et bedre svar parat. https://nrkbeta.no/2019/03/22/flere-nokia-modeller-har-kommunisert-med-k... Minder mig om en sag fra ca. 1991, hvor en sommerhusejer klagede over sin telefonregning for et...
Kommentar til Tillid til Huawei

Re: Lovlig aflytning i 5G

Jeg kan som et kuriosum tilføje, at Telestyrelsen i 1991 glemte at kræve af Sonofon og Tele Danmak, at politiet skulle have adgang til aflytning i GSM1. Så staten måtte punge ud med - så vidt jeg husker - tæt på 200 mill. for at få aflytningsmuligheden indført. Det viser også, at det ikke var så...
Kommentar til Tillid til Huawei

Re: Lovlig aflytning i 5G

Det er svært at sige, hvor historien er blevet forvrænget. Men AXE swich-blok er i princippet en synkron maskine, som kan koble indgående tidsluger til udgående tidsluger. Og den kan ikke koble en indgående tidsluge til flere udgående tidsluger samtidigt. DXerfor sker aflytning ved at opkald di...
Kommentar til Tillid til Huawei

Re: Lovlig aflytning i 5G

"One stream was the ordinary one, between the two calling parties. The other stream, an exact copy, was directed to other cellphones, allowing the tappers to listen in on the conversations on the cellphones, and probably also to record them" Det lyder som en rigtig røverhistorie. Det er...
Kommentar til Huawei er droppet: TDC og Ericsson lover landsdækkende 5G i 2020

Re: Huawei er ikke ude....

Ja. jeg tog fejl. De river det hele ned til sidste antenne. Det bliver dyrt. Ikke så meget i udstyr, men rigtig mange arbejdstimer til nedrivning og nyinstallation. Så byder Ericsson nok vanen tro på en stor fest for TDC-folk i 2020, når det sidste Huawei udstyr skrottes.
Kommentar til Huawei er droppet: TDC og Ericsson lover landsdækkende 5G i 2020

Huawei er ikke ude, men blot initielt ude for nyt udstyr til 5G

Det årelange samarbejde med Huawei som leverandør ogde facto driftsoperatør kan man jo ikke standse på en dag. Måske kan det slet ikke bringes til ophør i en overskuelig fremtid. Så Ericsson er lukket ind ad døren. Men de har jo ikke fået adgang til hele huset, som jeg forstår det. Og når bølge...
Kommentar til Exploding the Phone

Re: Historie er svært

Forresten var problmet med ham vi jagtede ikke takstsvindel. Men han munrede sig med at sende opkald i trombone på internationale viaer og kunne dermed kortvarigt beslaglægge alle linier på en bestemt via. Man kunne simpelthen se det på panelet i det internationale center ISCC på Borups alle. Og ...
Kommentar til Exploding the Phone

Historie er svært

I Danmark brugte vi ikke 2600 Hz signalering, men en variant af MFC signalsystem 5 fra begyndelsen af 70'erne stort set samtidigt med automatiseringen. Før den tid var der en skov af forskellige signalsystemer, bl. a. med DCC kode og i visse tilfælde også 2600 Hz på det nationale område. Disse si...

Re: Det er da ok at afvente endnu en dom

New Zealands statsminister ser åbenbart også et problem i det formelle ansvar for det indhold, som Facebook formidler. Det er selvfølgelig uholdbart, at man kun giver brugerne ansvaret for at lukke øjnene og undlade at dele. Glædeligt at Facebook trods alt gjorde noget i denne sag. https://jylla...

Det er da ok at afvente endnu en dom

Den tidligere dom er meget uklar, da EU-domstolen åbenbart har troet, at alle typer teleoplysninger skulle opbevares under de svenske logningsregler. Denne misforståelse er nok opstået, fordi de svenske logningsregler slet ikke hvilede på en udførligt national overvejelse, men blot gennemførte d...
Kommentar til Kommuner: Vi har ikke brug for mere digital overvågning af borgerne

Socialchefen følger Tommy Ahlers "det er i orden at begå fejl"

For det første tilkommer det ikke socialcheferne at stille kontroversielle politiske forslag på kommunernes vegne. For det andet er flere af hendes forslag allerede klart ulovlige. Det er f.eks. ikke lovligt at udlevere teleoplysninger - herunder masteoplysninger - til kommunerne. Det er slået e...
Kommentar til Tele-ingeniører: Danmark skal stoppe sin ulovlige logning nu

Re: VPN

Du bliver stadig logget på en hel del andre parametre. F.eks. sætter din browser et unikt aftryk, det gør din enhed også, f.eks. Ja, men det er stadig ikke telelogning, som mange her tror. Og det forsvinder derfor ikke, selv om alle logningskrav for teleudbydere ophæves.
Kommentar til Tele-ingeniører: Danmark skal stoppe sin ulovlige logning nu

Re: VPN

Jeg har selv brugt VPN i en årrække for netop at gøre det sværest muligt at snage i hvad jeg laver på nettet. Siden sessionslogning blev ophævet i 2014 sker der ikke længere nogen telelogning af din færden på nettet. Derimod logges du af IT-tjenester og VPN kan i et vist omfang sløre din ide...

Der for meget spin og for lidt substans i denne sag

Justitsministeriet har gjort sig skyldig i magtmisbrug i logningssagen, idet man klart stillede logningskrav i strid med lovgrundlaget. Men det er nu landet rimeligt med ophævelsen af sessionslogning og datatilsynets afgørelse om lokationsoplysninger for IP via mobiltelefon. Så vi er faktisk ti...
Kommentar til Tele-ingeniører: Danmark skal stoppe sin ulovlige logning nu

sessionslogning?

tabellen over besvarelser i artiklen hedder "Sessionslogning – analyse blandt IDA's logningseksperter og -specialister." Sesionslogning blev afskaffet for flere år siden. Så hvad ved IDAs såkaldete logningseksperter og -specialister egentlig om telelogning ?
Kommentar til TDC: Vores logning blev kastebold mellem to uenige myndigheder

Re: Hvorfor inviterede TDC ikke de 2 myndigheder til møde?

Fordi det formelt var to forskellige forhold henhørende under hhv. energistyrelsen og datatilsynet. Så TDCs påstand om at de var kastebold er ikke korrekt. Der er ikke one stop shopping for myndighedsafgørelser. Men som sagt ligger det egentlige problem i Justitsministeriet, der jo har ansvar f...