Mogens Ritsholm

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Korrekte telebeviser fra politiet kan være uigenkaldeligt slettet

Re: Må føre til ændringer

Der udtages stikprøver at datatrafikken med jævne mellemrum. Det opgøres, hvor stor en datamængde der er overført i tidsrummet. I logfilen stempler man så tidspunkt, datamængde, trafiktype og serving cell. For god ordens skyld er dit eksempel logning af datatrafik, der aldrig har været krævet...
Kommentar til Korrekte telebeviser fra politiet kan være uigenkaldeligt slettet

Re: Må føre til ændringer

Mogens, du har ikke ret. Forskellene i format er kun en ganske ubetydelig del af problemstillingen. Der er derimod dybe forskelle imellem logningsmetoderne mellem selskaberne, der er forskelligheder i tidsstempling og opsamling, og i den måde hvorpå telefonernes aktiviteter logges. Logningsbe...
Kommentar til Korrekte telebeviser fra politiet kan være uigenkaldeligt slettet

Re: Må føre til ændringer

Denne uvildige instans skal så have ansvaret for at fremskaffe data (givetvis i tæt samarbejde med teleselskaberne) og være forpligtet til at udlevere præcis samme data til anklager, forsvarer og den anklagede - alt andet hører hjemme i en bananrepublik. Jeg tror ikke, at I helt har forstået ...
Kommentar til Korrekte telebeviser fra politiet kan være uigenkaldeligt slettet

Re: Må føre til ændringer

Jeg kan godt se, at det kan føre til en omfattende og langvarig konsulentopgave. Men det er nok både enklere og mere effektivt at reetablere lidt sund fornuft i telecenterets(rigspolitiets) håndtering af data. Det er et ledelsesproblem, som ikke klares med en sky af regler og procedurer. Det e...

Re: Rådata skal stilles til rådighed

Jeg mener at have læst at Teleselskaberne blev pålagt at sortere i deres logs, men at disse private (tele)firmaer efterfølgende blev fritaget for at optræde som part i retssager og i stedet skulle opgaven varetages af en neutral instans, det blev så Politiet. Det er ikke rigtigt. En udleverin...

Re: Rådata skal stilles til rådighed

1: Teleselskaberne udleverer ikke logdata som vedrører andre end dem politiet beder om oplysninger på. "Sorteringen" sker ikke for at beskytte uvedkommende. Helt rigtigt

Re: Rådata skal stilles til rådighed

Ja, Mogens du har ret. Men det skal ikke være den ene part i sagen som foretager den bearbejdning. Jeg mener teleselskaberne nødvendigvis SKAL involveres Teleselskaberne er involveret via den løbende bilaterale kontakt med politiet og en særlig fælles kontaktgruppe under TI. Politiet får sel...

Re: Rådata skal stilles til rådighed

Fejlen er i det program der sorterer de relevante oplysninger ud, så politiet ikke får adgang til udvedkommendes teleoplysninger. UHA. Politiet får da ikke udleveret uvedkommende oplysninger. De får netop de oplysninger for mistænkte eller ofre, som de har bedt om samt masteoplysninger ved u...

Re: Rådata skal stilles til rådighed

Jeg kan nu godt forstå, at politiet har behov for at bearbejde oplysningerne. F.eks. er det fornuftigt at omsætte geografiske oplysninger om master til en fælles norm. Ingen kan jo overskue disse oplysninger med de forskellige metoder til stedangivelse, som udbyderne bruger. Et andet eksempel e...

Hvad er realiteten?

"Hackere har systematisk hacket over 10 forskellige mobilnetværk verden over for at opsnappe opkaldshistorik" Det lyder mildt sagt meget mærkeligt, da CDR opsamles decentralt, overføres bunch og først udviser noget forståeligt efter raffinering i flere kørsler. Når man går tilbage til...

Re: Fejlens natur er ? Hvor beskrives den ?

Er fejlen, at for nogle samtaler mellem A og B, så vil udtrækket hos Politiet kun vise denne samtale for A, men ikke for B ? Det tror jeg ikke. Huske at A og B i almindelighed er kunder hos forskellige teleselskaber og de derfor er logget hos hver af disse. brevet fra rigspolitiet omtaler b...

Hvad med data fra Facebook og Google?

Det er beklageligt, at der i så lang tid har været en fejl i politiets konvertering af data fra teleselskaberne. Og lidt uforståeligt, at der ikke i nogle sager har været forhold, der gav anledning til mistanke om fejlen. Men nu er den fundet, og hvis den har haft betydning for nogle sager, kan ...

Re: Også andre Nokia modeller?

Jeg synes ikke at historien om abonnak på en telelinje minder om det Nokia gør Næh måske. Men jeg tror jo, at tilmelding af Nokia-telefonerne er der for at sikre spor efter tyverier af telefoner på vej til forhandleren, som andre har sagt. Det har længe været et problem med tyverier af stor...

Også andre Nokia modeller?

Hvis det blot er en autoregisrering ved første aktivering, der er gået galt burde producenten vel have et bedre svar parat. https://nrkbeta.no/2019/03/22/flere-nokia-modeller-har-kommunisert-med-k... Minder mig om en sag fra ca. 1991, hvor en sommerhusejer klagede over sin telefonregning for et...
Kommentar til Tillid til Huawei

Re: Lovlig aflytning i 5G

Jeg kan som et kuriosum tilføje, at Telestyrelsen i 1991 glemte at kræve af Sonofon og Tele Danmak, at politiet skulle have adgang til aflytning i GSM1. Så staten måtte punge ud med - så vidt jeg husker - tæt på 200 mill. for at få aflytningsmuligheden indført. Det viser også, at det ikke var så...
Kommentar til Tillid til Huawei

Re: Lovlig aflytning i 5G

Det er svært at sige, hvor historien er blevet forvrænget. Men AXE swich-blok er i princippet en synkron maskine, som kan koble indgående tidsluger til udgående tidsluger. Og den kan ikke koble en indgående tidsluge til flere udgående tidsluger samtidigt. DXerfor sker aflytning ved at opkald di...
Kommentar til Tillid til Huawei

Re: Lovlig aflytning i 5G

"One stream was the ordinary one, between the two calling parties. The other stream, an exact copy, was directed to other cellphones, allowing the tappers to listen in on the conversations on the cellphones, and probably also to record them" Det lyder som en rigtig røverhistorie. Det er...
Kommentar til Huawei er droppet: TDC og Ericsson lover landsdækkende 5G i 2020

Re: Huawei er ikke ude....

Ja. jeg tog fejl. De river det hele ned til sidste antenne. Det bliver dyrt. Ikke så meget i udstyr, men rigtig mange arbejdstimer til nedrivning og nyinstallation. Så byder Ericsson nok vanen tro på en stor fest for TDC-folk i 2020, når det sidste Huawei udstyr skrottes.
Kommentar til Huawei er droppet: TDC og Ericsson lover landsdækkende 5G i 2020

Huawei er ikke ude, men blot initielt ude for nyt udstyr til 5G

Det årelange samarbejde med Huawei som leverandør ogde facto driftsoperatør kan man jo ikke standse på en dag. Måske kan det slet ikke bringes til ophør i en overskuelig fremtid. Så Ericsson er lukket ind ad døren. Men de har jo ikke fået adgang til hele huset, som jeg forstår det. Og når bølge...
Kommentar til Exploding the Phone

Re: Historie er svært

Forresten var problmet med ham vi jagtede ikke takstsvindel. Men han munrede sig med at sende opkald i trombone på internationale viaer og kunne dermed kortvarigt beslaglægge alle linier på en bestemt via. Man kunne simpelthen se det på panelet i det internationale center ISCC på Borups alle. Og ...