Mogens Ritsholm

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til TDC: Vores logning blev kastebold mellem to uenige myndigheder

Ja, men TDC er ikke uskyldig

Som landets førende teleselskab har TDC pligt til følge regler nøje og påpege fejl i reglerne. De har et særligt sektoransvar. Og det har de ikke levet op til for telelogning. Jeg gentager her min opfattelse af sagen, som er givet som kommentar langt nede i en anden tråd: Den omfattende logning...
Kommentar til TDC får alvorlig kritik for at totalovervåge danskerne

Konklusionen er rigtig, men begrundelsen ufuldstændig

Den omfattende logning hos TDC Mobil startede, da man lavede et samlet system til logning af NAT og sessionslogning, hvor man også tog lokation med. Som bekendt giver NAT hele tiden brugeren en ny IP adresse og portnummer, og det var derfor en meget tæt logning med tusinder af poster pr. bruger ...

digitaliseringens bagside

For nogle år siden var min sommerhusgrund pludselig blevet 300 kvm større og skel til naboer var på kommunens digitale kort flyttet, så det gik midt igennem huse. Skattevæsenet henviste til matrikelstyrelsen, som igen henviste til det digitaliserede matrikelkort. Sagen er den enkle, at gamler u...

Re: I Danmark hedder det udvidet teleoplysning

Jeg er fuld af beundring, hvis man på under 10 år kan bringe IT-tjenester under samme demokratiske kontrol som teletjenester hele tiden har været. Det er ikke nemt at få en kat tilbage i sækken, når den er vokset til en tiger efter man selv har sluppet den ud. Jeg deltog i diskussionerne i EU i...

Re: I Danmark hedder det udvidet teleoplysning

Elektroniske kommunikationstjenester fra OTT-udbydere som Google vil i de kommende år i vist omfang blive sidestillet med de tilsvarende tjenester fra teleselskaber Altså itv faktuelt rigtigt - eller hvad? Og der er vel næppe udsigt til, at vi nationalt kan bestemme hvad Google må logge,...

Re: I Danmark hedder det udvidet teleoplysning

Om Google er værre end logningsbekendtgørelsen kan vi diskutere fra nu af og til juleaften. Nej, det bør ikke være til diskussion. Som den amerikanske artikel nævner, bruges Google direkte til at udpege mistænkte, da de kan stedfæstes inden for 20 meter fra et gerningssted. Og så er det ...

Re: I Danmark hedder det udvidet teleoplysning

her er link til mere udførlig beskrivelse https://www.mprnews.org/story/2019/02/07/google-location-police-search-w... Den bekræfter, at det er GPS og andre særlige redskaber såsom kontakt til WIFI, der bruges af Google til en stedbestemmelse med stor nøjagtighed. Og altså ikke teleoplysninger f...

Re: I Danmark hedder det udvidet teleoplysning

Her er en sag, hvor politiet arbejdede med 20000 personer som "mulig" gerningsmand. For god ordens skyld. I sagens natur dækker en mast ofte et stort område, og flere master kan tænkes at være benyttet fra et ellers afgrænset område. Og så er der jo flere net. Så selv om politiet...

Re: I Danmark hedder det udvidet teleoplysning

Det samme foregår i stor stil i Danmark. Oplysningerne kommer blot fra teleselskaberne. Udvidet teleoplysning, retsplejelovens § 780, stk. 1, nr. 4. Udvidet teleoplysning har været en mulighed i retsplejeloven siden 2001, og det er mig bekendt hidtil kun brugt til at udlevere oplysninger ...
Kommentar til Problemet er hverken Kina eller Huawei

Jeg forstår ikke budskabet

Er det slet ikke problematisk, at TDC helt har overladt driften af deres mobilnet til HUAWEI - eller for den sags skyld et andet udenlandsk selskab? Har vi ikke en rimelig forventning om, at et teleselskab har fuld kontrol med driften og de oplysninger, der er tilgængelige fra driften? Var det ...

Re: Lidt historie

Og her er så presseomtale af outsourcingen til Ericsson i 2008 https://borsen.dk/nyheder/it/artikel/1/125487/ericsson_overtager_tdcs_mo... Som sagt et helt tåbeligt skridt

Lidt historie

Først outsourcede TDC ca. 2008 den tekniske ekspertise for Mobil til Ericsson, og TDC mistede dermed evnen til fremover selv at forestå opbygning og drift af fremtidige mobilnet. Ledelsen forstod simpelthen ikke, hvor vigtigt det er, at en mobiloperatør selv har de nødvendige kompetencer til at ...

Hvad er fup og fakta?

Debatten om Huawei har helt mistet ”jordforbindelsen” og viser desværre, at vi nærmest befinder os i en neo-middelalder, hvor dumhed og heksejagt er mere fremtrædende end omtanke, analyse og fakta. Har Huawei indbygget trojanske heste i deres produkter, som kan bruges til blokering, overvågning ...
Kommentar til Danmark prøver igen at bevare masse-logning: Vil have ny EU-dom

Re: Norske helte....

Jeg kan ikke helt følge dig her. Nej, det kan du tydeligvis ikke
Kommentar til Danmark prøver igen at bevare masse-logning: Vil have ny EU-dom

Re: Norske helte....

Den norske sag drejer sig om forsvarets såkaldte signalindsamling på grænsen til andre lande, som man nu vil lovgive nærmere om. Det foregår også i Danmark, hvor FE står for det uden det er blevet nærmere belyst for Folketinget. Alibiet er, at signalindsamlingen foregår uden for dansk jurisdikt...

Re: Lyder mærkeligt. Gå til domstolene

Jeg husker svagt, at vi vist engang med vilje ændrede nogle klageadgange uden overgangsregler for at "viske tavlen ren" og undgå dobbelt administration. Men her er det næppe gjort med vilje. For så kommer man vel i strid med bagvedliggende EU-regler. Og det er min mistanke, at det også...

Re: Lyder mærkeligt. Gå til domstolene

Jeg ved ikke, om jeg misforstår det - men i mine øjne forekommer det mærkeligt, hvis det skal forstås på den måde, at såfremt man udsættes for en "datakrænkelse" dagen før en ny lov træder i kraft, men man ikke når at få indsendt en anmeldelse før et par dage efter - så er det desværre...

Re: Lyder mærkeligt. Gå til domstolene

et hurtigt kig på loven viser følgende i § 46: "§ 46. Loven træder i kraft den 25. maj 2018. Stk. 2. Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger, ophæves. " Der er herefter overgangsbestemmelser for tilladelser udstedt efter den gamle lov. Men alle andre aspekter af...

Re: Lyder mærkeligt. Gå til domstolene

Hvorfor det, der er ikke lavet nye regler, det er bare kommet andre bøde størelser. Så sager skal vel behandles ens. Der skal bare ikke gives børder for sager inden de trådte i kraft. Jeg kender ikke sagen i detaljer, men reagerer på artiklens beskrivelse af datatilsynets udtalelser. Og...

Lyder mærkeligt. Gå til domstolene

Når der ved en lovændring eller regelændring ikke er lavet overgangsregler kan myndigheden ikke opfinde egne overgangsregler. Alle gamle sager må bortfalde og klagere opfordres til eventuelt at fremsætte klagen igen. Det hjælper end ikke, at et regelelement er uændret. For den tidligere regel e...