Mogens Ritsholm

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Cybersikkerhed og L215

CFCS/FE kan vel ikke kræve, at TDC (som kritisk infrastruktur) tilslutter sig Netsikkerhedstjenesten, når de flytter NOC til Rumænien? Det tror jeg du har helt ret i. Det vil jo heller ikke give meget mening, når NOC er fællesdrevet for mange landes mobiloperatører. Skulle alle disse landes e...

Re: Cybersikkerhed og L215

CFCS/FE kan vel ikke kræve, at TDC (som kritisk infrastruktur) tilslutter sig Netsikkerhedstjenesten, når de flytter NOC til Rumænien? Det tror jeg du har helt ret i. Det vil jo heller ikke give meget mening, når NOC er fællesdrevet for mange landes mobiloperatører. Skulle alle disse landes e...

Re: NOC har før været i Rumænien

Selvfølgelig kan de kræve det Helt rigtigt. Men så skal vi lige først melde os ud af EU.

Re: NOC har før været i Rumænien

Ville det være at foretrække, samt en fordel, hvis TDC’s NOC forblev i Danmark? Det tror jeg ikke. Den tidligere NOC var jo reelt drevet af Huawei medarbejdere med støtte fra funktioner i andre lande. Jeg kan ikke se, at det er bedre. Og i rumænien deler TDC NOC med rigtig mange andre mobil...

Re: NOC har før været i Rumænien

Har myndighederne beføjelser til (at bestemme) det? Nej. Men de kan godt bestemme, at der skal være alternative driftsmuligheder, der kan iværksættes med kort varsel. Og DF har nok ikke forstået, at det har med beredskabskrav at gøre - og ikke beskyttelsen af personlige data.

Re: NOC har før været i Rumænien

For nu at sige det på anden måde: FEs krav om sikkerhedsgodkendelse af dele af personalet ved NOC har intet at gøre med beskyttelse af personlige data. Som sagt har personalet kun adgang til personlige data i meget konkrete fejlsituationer. Og meget andet personale kommer i kontakt med personli...

Re: NOC har før været i Rumænien

Ja. Og jeg tror også, at sagen er helt misforstået. Selvfølgelig sender TDCs danske net ikke individuelle trafikoplysninger til Rumænien. Jeg ved ikke hvor TT-poster samles op. Men det er næppe i Rumænien. Selvfølgelig initieres aflytning og andre indgreb ikke fra Rumænien. Det er nok rigtig...

Re: Stadig lidt uklart

TET redegørelserne for PET og FE behandler netop denne problemstilling i afsnit 2 (enslydende afsnit i begge rapporter). Enig i dit indlæg. Supplerende er det nok vigtigt at gøre sig klart, at FE traditionelt arbejder på det internationale område uden for dansk jurisdiktion, hvor de sågar h...

Det er ikke nødvendigvis en fejl i IT-systemet

Jeg ved ikke, hvem der lavede et system til politiet. Men Devoteam var indblandet som konsulenter. Om de også hjalp med kravspecifikationer til Telecenterets IT-værktøjer ved jeg ikke. Det er en smule svært at forstå, at der kan opstå problemer, der ikke afslører sig selv over mange år. For det ...

Stadig lidt uklart

Når man aflytter al trafik på en international via og herefter søger efter interessante ord eller lignende, kan man selvfølgelig i første omgang ikke udsondre det materiale, der kommer fra en borger i Danmark. Hele FEs aflytning er noget rod, hvor man i udgangspunktet baserer sig på, at internat...

Re: Jeg mangler nummer 6

I denne sammenhæng er IT problematikken relativt enkel: Rigspolitiet har lavet et program som på en eller anden måde giver fejlagtige resultater. Ja. Men de har hidtil ikke sagt noget om fejlens art. Hvilke data er berørt. Under hvilke omstændigheder optræder fejlen? Er det data fra bestemte ...

Re: VoWifi og VoLTE

Hvis der var en teknisk grund til at disse data var logget før logningsbekendtgørelsen, så kunne der jo også være en teknisk grund efter den blev afskaffet. ja, selvfølgelig. Teleoplysninger forsvinder ikke, selv om man ophæver logningsbekendtgørelsen, da teleselskaberne stadig skal logge opl...

Re: VoWifi og VoLTE

Det var længe før logningsbekendtgørelsen Sagen om Thorsen var baseret på logning af celler i forbindelse med hans samtaler og SMS. Og ja. Det gemte man længe før logningsbekendtgørelsen, hvor der i øvrigt frem til udbudsbekendtgørelsen i 1998 slet ikke var krav om at slette trafikdata. Ma...

Re: VoWifi og VoLTE

Så vidt jeg kan forstå, har politiet mulighed for at få disse oplysninger udleveret. Så vidt jeg har forstået, er denne logning ophørt efter datatilsynets afgørelse. Der er en rigtig lang forhistorie, som jeg vist har belyst en del af i tidligere indlæg. Det har faktisk hele tiden været ulov...

Re: VoWifi og VoLTE

Jeg tror i øvrigt ikke politiet er så meget interesseret i placeringen af det enkelte kald. Det er mest hvor telefonen og personen har været, uden at der er lavet kald. Og hvor i reglerne står der så, at teleselskaberne hele tiden skal logge, hvor man befinder sig? Det står der nemlig ikke....

Re: VoWifi og VoLTE

VoLTE er den letteste, fordi kaldet kommer fra telefonen. Så det er blot at sammenholde telefonens celle placering med tidspunktet for kaldet. Det er ikke spørgsmålet hvad man kunne kræve logget ved VoLTE. For sagen er, at man slet ikke har analyseret det og udbygget logningsreglerne for at ...

Re: VoWifi og VoLTE

Ellers ender det jo i ragnarok i takt med ændringen af produktionsform Det er som sagt en fatal fejl at tro, at logningskrav gælder for enhver produktionsmetode, selv om denne afviger fra den oprindeligt undersøgte ved reglernes udarbejdelse. Og det er allerede gået galt en gang. Omkring 2...

Re: VoWifi og VoLTE

Nu kender jeg ikke teksten helt ned i detaljen, men typisk står der en tekst med meget eleastik i, hvorefter det så skal defineres hvad der menes. Man skal forstå, at de i logningsbekendtgørelsen logningspligtige oplysninger er udvalgt efter analyse af daværende produktionsmetoder. Der var f...

VoWifi og VoLTE

Disse tjenester er ikke omfattet af logningsbekendtgørelsen, som derfor heller ikke tager stilling til hvilke oplysninger, der med god mening kan logges for disse tjenester. Det er derfor i strid med både logningsbekendtgørelse og udbudsbekendtgørelse at logge oplysninger for tjenesterne. Rigsp...
Kommentar til Korrekte telebeviser fra politiet kan være uigenkaldeligt slettet

Fornuftig håndtering af sagen fra den nye justitsminister

http://nyheder.tv2.dk/politik/2019-07-02-justitsminister-vil-have-kulegr...