Mogens Ritsholm

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Jeg mangler nummer 6

I denne sammenhæng er IT problematikken relativt enkel: Rigspolitiet har lavet et program som på en eller anden måde giver fejlagtige resultater. Ja. Men de har hidtil ikke sagt noget om fejlens art. Hvilke data er berørt. Under hvilke omstændigheder optræder fejlen? Er det data fra bestem...

Re: VoWifi og VoLTE

Hvis der var en teknisk grund til at disse data var logget før logningsbekendtgørelsen, så kunne der jo også være en teknisk grund efter den blev afskaffet. ja, selvfølgelig. Teleoplysninger forsvinder ikke, selv om man ophæver logningsbekendtgørelsen, da teleselskaberne stadig skal logge ...

Re: VoWifi og VoLTE

Det var længe før logningsbekendtgørelsen Sagen om Thorsen var baseret på logning af celler i forbindelse med hans samtaler og SMS. Og ja. Det gemte man længe før logningsbekendtgørelsen, hvor der i øvrigt frem til udbudsbekendtgørelsen i 1998 slet ikke var krav om at slette trafikdata. ...

Re: VoWifi og VoLTE

Så vidt jeg kan forstå, har politiet mulighed for at få disse oplysninger udleveret. Så vidt jeg har forstået, er denne logning ophørt efter datatilsynets afgørelse. Der er en rigtig lang forhistorie, som jeg vist har belyst en del af i tidligere indlæg. Det har faktisk hele tiden været u...

Re: VoWifi og VoLTE

Jeg tror i øvrigt ikke politiet er så meget interesseret i placeringen af det enkelte kald. Det er mest hvor telefonen og personen har været, uden at der er lavet kald. Og hvor i reglerne står der så, at teleselskaberne hele tiden skal logge, hvor man befinder sig? Det står der nemlig ik...

Re: VoWifi og VoLTE

VoLTE er den letteste, fordi kaldet kommer fra telefonen. Så det er blot at sammenholde telefonens celle placering med tidspunktet for kaldet. Det er ikke spørgsmålet hvad man kunne kræve logget ved VoLTE. For sagen er, at man slet ikke har analyseret det og udbygget logningsreglerne for ...

Re: VoWifi og VoLTE

Ellers ender det jo i ragnarok i takt med ændringen af produktionsform Det er som sagt en fatal fejl at tro, at logningskrav gælder for enhver produktionsmetode, selv om denne afviger fra den oprindeligt undersøgte ved reglernes udarbejdelse. Og det er allerede gået galt en gang. Omkrin...

Re: VoWifi og VoLTE

Nu kender jeg ikke teksten helt ned i detaljen, men typisk står der en tekst med meget eleastik i, hvorefter det så skal defineres hvad der menes. Man skal forstå, at de i logningsbekendtgørelsen logningspligtige oplysninger er udvalgt efter analyse af daværende produktionsmetoder. Der va...

VoWifi og VoLTE

Disse tjenester er ikke omfattet af logningsbekendtgørelsen, som derfor heller ikke tager stilling til hvilke oplysninger, der med god mening kan logges for disse tjenester. Det er derfor i strid med både logningsbekendtgørelse og udbudsbekendtgørelse at logge oplysninger for tjenesterne. Rigsp...
Kommentar til Korrekte telebeviser fra politiet kan være uigenkaldeligt slettet

Fornuftig håndtering af sagen fra den nye justitsminister

http://nyheder.tv2.dk/politik/2019-07-02-justitsminister-vil-have-kulegr...
Kommentar til Korrekte telebeviser fra politiet kan være uigenkaldeligt slettet

Re: Må føre til ændringer

Der udtages stikprøver at datatrafikken med jævne mellemrum. Det opgøres, hvor stor en datamængde der er overført i tidsrummet. I logfilen stempler man så tidspunkt, datamængde, trafiktype og serving cell. For god ordens skyld er dit eksempel logning af datatrafik, der aldrig har været kræ...
Kommentar til Korrekte telebeviser fra politiet kan være uigenkaldeligt slettet

Re: Må føre til ændringer

Mogens, du har ikke ret. Forskellene i format er kun en ganske ubetydelig del af problemstillingen. Der er derimod dybe forskelle imellem logningsmetoderne mellem selskaberne, der er forskelligheder i tidsstempling og opsamling, og i den måde hvorpå telefonernes aktiviteter logges. Logning...
Kommentar til Korrekte telebeviser fra politiet kan være uigenkaldeligt slettet

Re: Må føre til ændringer

Denne uvildige instans skal så have ansvaret for at fremskaffe data (givetvis i tæt samarbejde med teleselskaberne) og være forpligtet til at udlevere præcis samme data til anklager, forsvarer og den anklagede - alt andet hører hjemme i en bananrepublik. Jeg tror ikke, at I helt har forstå...
Kommentar til Korrekte telebeviser fra politiet kan være uigenkaldeligt slettet

Re: Må føre til ændringer

Jeg kan godt se, at det kan føre til en omfattende og langvarig konsulentopgave. Men det er nok både enklere og mere effektivt at reetablere lidt sund fornuft i telecenterets(rigspolitiets) håndtering af data. Det er et ledelsesproblem, som ikke klares med en sky af regler og procedurer. Det e...

Re: Rådata skal stilles til rådighed

Jeg mener at have læst at Teleselskaberne blev pålagt at sortere i deres logs, men at disse private (tele)firmaer efterfølgende blev fritaget for at optræde som part i retssager og i stedet skulle opgaven varetages af en neutral instans, det blev så Politiet. Det er ikke rigtigt. En udleve...

Re: Rådata skal stilles til rådighed

1: Teleselskaberne udleverer ikke logdata som vedrører andre end dem politiet beder om oplysninger på. "Sorteringen" sker ikke for at beskytte uvedkommende. Helt rigtigt

Re: Rådata skal stilles til rådighed

Ja, Mogens du har ret. Men det skal ikke være den ene part i sagen som foretager den bearbejdning. Jeg mener teleselskaberne nødvendigvis SKAL involveres Teleselskaberne er involveret via den løbende bilaterale kontakt med politiet og en særlig fælles kontaktgruppe under TI. Politiet får ...

Re: Rådata skal stilles til rådighed

Fejlen er i det program der sorterer de relevante oplysninger ud, så politiet ikke får adgang til udvedkommendes teleoplysninger. UHA. Politiet får da ikke udleveret uvedkommende oplysninger. De får netop de oplysninger for mistænkte eller ofre, som de har bedt om samt masteoplysninger ve...

Re: Rådata skal stilles til rådighed

Jeg kan nu godt forstå, at politiet har behov for at bearbejde oplysningerne. F.eks. er det fornuftigt at omsætte geografiske oplysninger om master til en fælles norm. Ingen kan jo overskue disse oplysninger med de forskellige metoder til stedangivelse, som udbyderne bruger. Et andet eksempel e...

Hvad er realiteten?

"Hackere har systematisk hacket over 10 forskellige mobilnetværk verden over for at opsnappe opkaldshistorik" Det lyder mildt sagt meget mærkeligt, da CDR opsamles decentralt, overføres bunch og først udviser noget forståeligt efter raffinering i flere kørsler. Når man går tilbage til...