Mogens Ritsholm

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Fagforening: Stop telelogning af alle landets borgere

Re: Hvad er konsekvenserne?

Hvis Kurt Thorsen blev dømt på baggrund af ulovligt opbevarede data, mener du så, at den succesfulde udgang på retssagen - set fra anklagemyndighedens synspunkt - er tilstrækkelig begrundelse for at lade den ulovlige praksis fortsætte? Din præmis er, at det var ulovligt at gemme mastedata i f...
Kommentar til Fagforening: Stop telelogning af alle landets borgere

Re: Hvad er konsekvenserne?

Ud fra afrengingen af kundens forbrug er det jo ikek relervant hvilken mast, han har været på, kun samtalens længt, hvem der er ringet, og om telefonen har været i danmark eller ej. Nu skal jeg ikke forlænge diskussionen. Du siger, at det var forkert, at teleselskabet gemte oplysninger om de...
Kommentar til Fagforening: Stop telelogning af alle landets borgere

Re: Hvad er konsekvenserne?

er det forkert husket eller forstået, at disse data (indtil det for nylig blev stoppet) med justitsministerens velsignelse har kunnet tilgåes/kræves af politiet uden dommerkendelse? Er det der, hunden ligger begravet? Der har indsneget sig den praksis, at mastedata alene kunne udleveres...
Kommentar til Fagforening: Stop telelogning af alle landets borgere

Re: Hvad er konsekvenserne?

Mht. den ulovlige logning, så havde vores retssystem ikke nu ligget i ruiner pga. skandalen, og mennesker havde ikke potentielt været varetægtsfængslet/fængslede uberettiget. Det er jeg nu ikke så sikker på. Mange tror, at historiske teleoplysninger forsvinder, hvis de specifikke krav til lo...
Kommentar til Fagforening: Stop telelogning af alle landets borgere

Hvad mener hun egentlig?

Telelogning betyder, at Teleselskaberne ikke skal smide alle personlige oplysninger ud straks efter brug, men beholde bestemte af dem i 1 år, hvor de kun kan udleveres til politiet efter dommerkendelse. Sådan er grundlaget i dansk lov. Mener magisterforeningens formand, at man kun skal gemme op...
Kommentar til Stikker teledataskandalen langt dybere end vi lige ser?

Re: mastedata

Som jeg har forstået opstår problemet, når masternes position angives i f.eks. ED/UTM 32N , men opfattes i ETRS89/UTM 32N. Det giver en forskydning på op til 200 meter på dansk område. Fandt denne beskrivelse af et program til konvertering af positioner fra et system til et andet. http://co...
Kommentar til Stikker teledataskandalen langt dybere end vi lige ser?

Re: mastedata

Jeg gad faktisk godt vide, om den omtalte fejl er den samme som har været på mastedatabasen.dk af flere omgange. Som jeg har forstået opstår problemet, når masternes position angives i f.eks. ED/UTM 32N , men opfattes i ETRS89/UTM 32N. Det giver en forskydning på op til 200 meter på dansk om...
Kommentar til Stikker teledataskandalen langt dybere end vi lige ser?

Danske teleoplysninger, som er udleveret til andre lande

Interessant problemstilling, hvis Sverige kan bruge danske teleoplysninger, mens de ikke kan bruges i Danske domstole. https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/dansk-teledatasag-breder-sig-t...
Kommentar til Stikker teledataskandalen langt dybere end vi lige ser?

Hold jer nu til sagen

Det er rigtigt, at EU-dommen stiller spørgsmålstegn ved logning. Det kan der siges meget om, og det er jo også en verserende sag ved domstolene. Det er rigtigt, at teleoplysninger ikke udpeger hvem, der har benyttet telefonen. Det kan der også siges meget om. Men det er retten, der i den enkelte...
Kommentar til Stikker teledataskandalen langt dybere end vi lige ser?

Re: Er udregningen korrekt?

Jeg har altid troet, at der skulle bruges mindst 2 master til nogenlunde at kunne fastslå en mobil enheds position; men bedst med 3 mester. Det er helt irrelevant for historiske teleoplysninger, hvor der aleneregistreres den mast, som telefonen benytter på registreringstidspunktet. Triangule...

Re: Det er jo en katastrofe...

Man kan jo sige, at i Mette Hansen sagen, så blev der begået justitsmord: Men det var jo ikke en sag om fejl i teleoplysninger, men derimod overfortolkning af masteoplysningers betydning. Jeg tror gennemgående, at retssystemet i dag er opmærksom på det forhold, at objektet kan have befundet ...

Re: Hvori består fejlene ?

Som tidligere sagt mistænker jeg, at fejl og problemer i vidt omfang er knyttet til den logning af din færden ved brug af data via mobil, som blev iværksat fra ca 2010. Denne artikel fra 2015 underbygger mistanken https://www.information.dk/indland/2015/09/rapport-teleselskab-udlevered... ...

Re: Hvori består fejlene ?

Det er besynderligt, at vi kun får den generelle oplysning “der har været fejl” - hvorfor får vi ikke konkret oplyst HVILKE fejl der er konstateret. Helt enig. Som tidligere sagt mistænker jeg, at fejl og problemer i vidt omfang er knyttet til den logning af din færden ved brug af data via ...

Stadig mystisk håndtering af sagen

Teleselskaberne benytter forskellige systemer til angivelse af masters placering. Det er ikke en del af logningsdata. Men tabeller over mastekoder og deres placering udleveres løbende, så det kan bruges, når politiet læser logningsdata. Der kan være fejl i omregning til et fælles system. Og de...
Kommentar til Politiskandalen: Tele-fejl kan være opstået tidligere end 2012

Men hvilke datatyper drejer det sig om?

Vi ved stadig ikke hvad det drejer sig om. Gætter på at det er masteoplysninger ved datatrafik, som faktisk uden for reglerne blev overdraget til politiet siden ca. 2009-10. Først fra TDC mobil. Og så trynede rigspolitiet andre selskaber til at gøre noget lignende. Når det er uden for reglerne, ...
Kommentar til Forsker: Spioner kan få adgang til dansk teledata i Rumænien

Det er nok ikke så nemt alligevel

Det er selvfølgelig korrekt, at et land kan få adgang til data, der befinder sig i landet - om ikke andet via nødlove, der kan iværksættes under en krise. Det gælder i Rumænien, men såmænd også i Danmark. Spørgsmålet er, om dataindsamling til NOC er så nyttig for en efterretningstjeneste. Det ...

Re: Kan nogen forklare?

Hvad indebærer et "hemmeligt netværk"? Er det noget, vi også - i teorien - kunne have herhjemme? Det er vist journalisten på CW, der har misforstået det. Det er Huaweis levering til Nordkorea, der mistænkes hemmeligholdt - og ikke nettet. Grunden til det er hemmeligt er antageligt,...

Re: Hvor ligger sårbarhederne ved outsourcing?

CFCS/FE mente jeg selvfølgelig

Hvor ligger sårbarhederne ved outsourcing?

CFSE mener tilsyneladende, at en sikkerhedsgodkendt medarbejder i Rumænien og nogle tilsynsbesøg er nødvendige for at imødegå sårbarheder. Hvad skal tilsyn sikre? Formentlig er de kun i stand til at kontrollere adgangskontrol og firewall mv. på eksterne linier. Hvad sikrer en sikkerhedsgodkend...

Re: Cybersikkerhed og L215

Hvorfor skulle CFCS/FE tildeles disse vidtgående beføjelser, hvis den nationale, danske cybersikkerhed – på væsentlige områder (TDC) – angiveligt klarer sig fint uden? Ja, det kan man sige Og det er især besynderligt, da outsourcing af driftssystemer snarere er reglen end undtagelsen. Jeg må...