Mogens Ritsholm

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Det er jo en katastrofe...

Man kan jo sige, at i Mette Hansen sagen, så blev der begået justitsmord: Men det var jo ikke en sag om fejl i teleoplysninger, men derimod overfortolkning af masteoplysningers betydning. Jeg tror gennemgående, at retssystemet i dag er opmærksom på det forhold, at objektet kan have befund...

Re: Hvori består fejlene ?

Som tidligere sagt mistænker jeg, at fejl og problemer i vidt omfang er knyttet til den logning af din færden ved brug af data via mobil, som blev iværksat fra ca 2010. Denne artikel fra 2015 underbygger mistanken https://www.information.dk/indland/2015/09/rapport-teleselskab-udlevered.....

Re: Hvori består fejlene ?

Det er besynderligt, at vi kun får den generelle oplysning “der har været fejl” - hvorfor får vi ikke konkret oplyst HVILKE fejl der er konstateret. Helt enig. Som tidligere sagt mistænker jeg, at fejl og problemer i vidt omfang er knyttet til den logning af din færden ved brug af data v...

Stadig mystisk håndtering af sagen

Teleselskaberne benytter forskellige systemer til angivelse af masters placering. Det er ikke en del af logningsdata. Men tabeller over mastekoder og deres placering udleveres løbende, så det kan bruges, når politiet læser logningsdata. Der kan være fejl i omregning til et fælles system. Og de...
Kommentar til Politiskandalen: Tele-fejl kan være opstået tidligere end 2012

Men hvilke datatyper drejer det sig om?

Vi ved stadig ikke hvad det drejer sig om. Gætter på at det er masteoplysninger ved datatrafik, som faktisk uden for reglerne blev overdraget til politiet siden ca. 2009-10. Først fra TDC mobil. Og så trynede rigspolitiet andre selskaber til at gøre noget lignende. Når det er uden for reglerne, ...
Kommentar til Forsker: Spioner kan få adgang til dansk teledata i Rumænien

Det er nok ikke så nemt alligevel

Det er selvfølgelig korrekt, at et land kan få adgang til data, der befinder sig i landet - om ikke andet via nødlove, der kan iværksættes under en krise. Det gælder i Rumænien, men såmænd også i Danmark. Spørgsmålet er, om dataindsamling til NOC er så nyttig for en efterretningstjeneste. Det ...

Re: Kan nogen forklare?

Hvad indebærer et "hemmeligt netværk"? Er det noget, vi også - i teorien - kunne have herhjemme? Det er vist journalisten på CW, der har misforstået det. Det er Huaweis levering til Nordkorea, der mistænkes hemmeligholdt - og ikke nettet. Grunden til det er hemmeligt er...

Re: Hvor ligger sårbarhederne ved outsourcing?

CFCS/FE mente jeg selvfølgelig

Hvor ligger sårbarhederne ved outsourcing?

CFSE mener tilsyneladende, at en sikkerhedsgodkendt medarbejder i Rumænien og nogle tilsynsbesøg er nødvendige for at imødegå sårbarheder. Hvad skal tilsyn sikre? Formentlig er de kun i stand til at kontrollere adgangskontrol og firewall mv. på eksterne linier. Hvad sikrer en sikkerhedsgodkend...

Re: Cybersikkerhed og L215

Hvorfor skulle CFCS/FE tildeles disse vidtgående beføjelser, hvis den nationale, danske cybersikkerhed – på væsentlige områder (TDC) – angiveligt klarer sig fint uden? Ja, det kan man sige Og det er især besynderligt, da outsourcing af driftssystemer snarere er reglen end undtagelsen. Jeg...

Re: Cybersikkerhed og L215

CFCS/FE kan vel ikke kræve, at TDC (som kritisk infrastruktur) tilslutter sig Netsikkerhedstjenesten, når de flytter NOC til Rumænien? Det tror jeg du har helt ret i. Det vil jo heller ikke give meget mening, når NOC er fællesdrevet for mange landes mobiloperatører. Skulle alle disse lande...

Re: Cybersikkerhed og L215

CFCS/FE kan vel ikke kræve, at TDC (som kritisk infrastruktur) tilslutter sig Netsikkerhedstjenesten, når de flytter NOC til Rumænien? Det tror jeg du har helt ret i. Det vil jo heller ikke give meget mening, når NOC er fællesdrevet for mange landes mobiloperatører. Skulle alle disse lande...

Re: NOC har før været i Rumænien

Selvfølgelig kan de kræve det Helt rigtigt. Men så skal vi lige først melde os ud af EU.

Re: NOC har før været i Rumænien

Ville det være at foretrække, samt en fordel, hvis TDC’s NOC forblev i Danmark? Det tror jeg ikke. Den tidligere NOC var jo reelt drevet af Huawei medarbejdere med støtte fra funktioner i andre lande. Jeg kan ikke se, at det er bedre. Og i rumænien deler TDC NOC med rigtig mange andre mo...

Re: NOC har før været i Rumænien

Har myndighederne beføjelser til (at bestemme) det? Nej. Men de kan godt bestemme, at der skal være alternative driftsmuligheder, der kan iværksættes med kort varsel. Og DF har nok ikke forstået, at det har med beredskabskrav at gøre - og ikke beskyttelsen af personlige data.

Re: NOC har før været i Rumænien

For nu at sige det på anden måde: FEs krav om sikkerhedsgodkendelse af dele af personalet ved NOC har intet at gøre med beskyttelse af personlige data. Som sagt har personalet kun adgang til personlige data i meget konkrete fejlsituationer. Og meget andet personale kommer i kontakt med personli...

Re: NOC har før været i Rumænien

Ja. Og jeg tror også, at sagen er helt misforstået. Selvfølgelig sender TDCs danske net ikke individuelle trafikoplysninger til Rumænien. Jeg ved ikke hvor TT-poster samles op. Men det er næppe i Rumænien. Selvfølgelig initieres aflytning og andre indgreb ikke fra Rumænien. Det er nok rigtig...

Re: Stadig lidt uklart

TET redegørelserne for PET og FE behandler netop denne problemstilling i afsnit 2 (enslydende afsnit i begge rapporter). Enig i dit indlæg. Supplerende er det nok vigtigt at gøre sig klart, at FE traditionelt arbejder på det internationale område uden for dansk jurisdiktion, hvor de såga...

Det er ikke nødvendigvis en fejl i IT-systemet

Jeg ved ikke, hvem der lavede et system til politiet. Men Devoteam var indblandet som konsulenter. Om de også hjalp med kravspecifikationer til Telecenterets IT-værktøjer ved jeg ikke. Det er en smule svært at forstå, at der kan opstå problemer, der ikke afslører sig selv over mange år. For det ...

Stadig lidt uklart

Når man aflytter al trafik på en international via og herefter søger efter interessante ord eller lignende, kan man selvfølgelig i første omgang ikke udsondre det materiale, der kommer fra en borger i Danmark. Hele FEs aflytning er noget rod, hvor man i udgangspunktet baserer sig på, at internat...