Mogens Ritsholm

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Hvor mange fejl er der egentlig?

Det er faktisk ikke korekt I bekendtgørelsen står der faktisk at logningen skal indeholde: Man kan selvfølgelig ikke logge masternes placering. Det er statiske oplysninger udenfor nettet, som udleveres særskilt. Hvis du er i studiemode kan du måske finde yderligere præcisering i vejlednin...

Hvor mange fejl er der egentlig?

Det er ikke mastedatabasen, der udleveres til politiet. Det er ikke underligt, at der er fejl i mastedatabasen. For den bruges jo ikke operativt. Der kan selvfølgelig også være fejl i de masteoversigter, som det enkelte mobilselskab løbende udleverer til politiet. Men hvor mange, hvor store, hv...
Kommentar til 5G komplicerer brugen af teledata i straffesager

Re: Forstå hvad teleoplysninger er

Som Wikipedia gør opmærksom på, så betragtes teledata og teleoplysninger som synonymer Hvorfor så ændre betegnelsen væk fra en indarbejdet og lovfastsat norm? I øvrigt er artiklen på wikipidia smækfyldt med fejl. https://da.wikipedia.org/wiki/Teledata_(jura) Der blev f.eks. ikke fremsat...
Kommentar til 5G komplicerer brugen af teledata i straffesager

Re: Forstå hvad teleoplysninger er

Mon ikke bare du skal lade juristerne selv bestemme, hvordan de vil bruge ordet. Det er jo det, som jeg gør. Hvis de vil ændre betegnelse og betydning?, må de vel gøre det i retsplejeloven, hvor det stadig hedder teleoplysninger.
Kommentar til 5G komplicerer brugen af teledata i straffesager

Forstå hvad teleoplysninger er

Det hedder ikke teledata, men teleoplysninger. Teledata var betegnelsen på en tjeneste, der leverede data som skærmbillder via et simpelt modem. Det blev introduceret første gang i 1982 i et flerårigt forsøg og genindført kommercielt i 1993 og nedlagt få år efter. Teleoplysninger er i lovgivn...

Formand for Teleindustrien?

Jakob Willer er direktør for Teleindustrien. Ifølge TIs hjemmeside er det Lasse Andersen, Telia. der er formand. Version2 burde følge op med at spørge den rigtige formand, om han er enig i Jakob Willers vurdering, når man nu har bragt formanden på banen i sagen..
Kommentar til PET omgik krav om dommerkendelse til rådata i årevis

Re: Et himmel råbende eksempel.

Dette er grunden til at data ikke skal gemmes til at starte med. Der vil altid være nogle der ikke kan holde snuden væk. Er der noget, der er misforstået bag dette udsagn? Sagen har intet med logningsdata at gøre. Det drejer sig om FEs aflytning - også af indhold - på kabler ud af Danm...
Kommentar til TDC ramt af omfattende nedbrud: Kunder skal genstarte for at ringe 112

112 uden simkort

Rådet om at pille simkort ud, hvis man skal ringe 112, indebærer i virkeligheden, at 112-opkaldet betjenes af et andet mobilnet. For det er en del af GSM-kravene, at alle net skal tage imod 112-opkald fra en telefon uden sim. Burde TDC ikke have oplyst dette?

Re: Politiets påskud og søgen efter syndebukke

Vi så den samme forvirringstaktik tidligere da de midt i skandalen begyndte at beklage sig over manglende data for internet-sms og internet-telefoni, som var teleskandalen helt uvedkommende Det var faktisk dobbelt pinligt. Logningskrav er definerede konkrete undtagelser til hovedreglen om...

Re: Pinligt....

.. for både Danmark, Sverige og Norge: Det er vel egentlig kun pinligt for Danmark. Fori orge og Sverige er der ikke rejst tvivl om deres egne nationalt indsamlede teleoplysninger - men kun dem, der er udleveret fra Danmark
Kommentar til Fagforening: Stop telelogning af alle landets borgere

Re: Hvad er konsekvenserne?

Hvis Kurt Thorsen blev dømt på baggrund af ulovligt opbevarede data, mener du så, at den succesfulde udgang på retssagen - set fra anklagemyndighedens synspunkt - er tilstrækkelig begrundelse for at lade den ulovlige praksis fortsætte? Din præmis er, at det var ulovligt at gemme mastedata ...
Kommentar til Fagforening: Stop telelogning af alle landets borgere

Re: Hvad er konsekvenserne?

Ud fra afrengingen af kundens forbrug er det jo ikek relervant hvilken mast, han har været på, kun samtalens længt, hvem der er ringet, og om telefonen har været i danmark eller ej. Nu skal jeg ikke forlænge diskussionen. Du siger, at det var forkert, at teleselskabet gemte oplysninger om...
Kommentar til Fagforening: Stop telelogning af alle landets borgere

Re: Hvad er konsekvenserne?

er det forkert husket eller forstået, at disse data (indtil det for nylig blev stoppet) med justitsministerens velsignelse har kunnet tilgåes/kræves af politiet uden dommerkendelse? Er det der, hunden ligger begravet? Der har indsneget sig den praksis, at mastedata alene kunne udleve...
Kommentar til Fagforening: Stop telelogning af alle landets borgere

Re: Hvad er konsekvenserne?

Mht. den ulovlige logning, så havde vores retssystem ikke nu ligget i ruiner pga. skandalen, og mennesker havde ikke potentielt været varetægtsfængslet/fængslede uberettiget. Det er jeg nu ikke så sikker på. Mange tror, at historiske teleoplysninger forsvinder, hvis de specifikke krav til...
Kommentar til Fagforening: Stop telelogning af alle landets borgere

Hvad mener hun egentlig?

Telelogning betyder, at Teleselskaberne ikke skal smide alle personlige oplysninger ud straks efter brug, men beholde bestemte af dem i 1 år, hvor de kun kan udleveres til politiet efter dommerkendelse. Sådan er grundlaget i dansk lov. Mener magisterforeningens formand, at man kun skal gemme op...
Kommentar til Stikker teledataskandalen langt dybere end vi lige ser?

Re: mastedata

Som jeg har forstået opstår problemet, når masternes position angives i f.eks. ED/UTM 32N , men opfattes i ETRS89/UTM 32N. Det giver en forskydning på op til 200 meter på dansk område. Fandt denne beskrivelse af et program til konvertering af positioner fra et system til et andet. http:/...
Kommentar til Stikker teledataskandalen langt dybere end vi lige ser?

Re: mastedata

Jeg gad faktisk godt vide, om den omtalte fejl er den samme som har været på mastedatabasen.dk af flere omgange. Som jeg har forstået opstår problemet, når masternes position angives i f.eks. ED/UTM 32N , men opfattes i ETRS89/UTM 32N. Det giver en forskydning på op til 200 meter på dansk...
Kommentar til Stikker teledataskandalen langt dybere end vi lige ser?

Danske teleoplysninger, som er udleveret til andre lande

Interessant problemstilling, hvis Sverige kan bruge danske teleoplysninger, mens de ikke kan bruges i Danske domstole. https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/dansk-teledatasag-breder-sig-t...
Kommentar til Stikker teledataskandalen langt dybere end vi lige ser?

Hold jer nu til sagen

Det er rigtigt, at EU-dommen stiller spørgsmålstegn ved logning. Det kan der siges meget om, og det er jo også en verserende sag ved domstolene. Det er rigtigt, at teleoplysninger ikke udpeger hvem, der har benyttet telefonen. Det kan der også siges meget om. Men det er retten, der i den enkelte...
Kommentar til Stikker teledataskandalen langt dybere end vi lige ser?

Re: Er udregningen korrekt?

Jeg har altid troet, at der skulle bruges mindst 2 master til nogenlunde at kunne fastslå en mobil enheds position; men bedst med 3 mester. Det er helt irrelevant for historiske teleoplysninger, hvor der aleneregistreres den mast, som telefonen benytter på registreringstidspunktet. Triang...