Mogens Ritsholm

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Hykleri

Meget enig. Kunne det tænkes, at der er ved at være et politisk flertal for at få CFCS fjernet fra FE og placeret mere civilretsligt korrekt. Det er jo absurd at have en almen myndighedsopgave hos FE, der på statens vegne bryder ind i IT i udlandet (og Danmark?) og har misinformation som legal ...

Re: Det er sikkert mig, men

når FE får flere overvågningsmuligheder, oplever man at PET protesterer og forsvarer borgernes frihedsrettigheder. Når PET får flere muligheder, så går FE i brechen for frihedsrettighederne. Du har helt ret. Og det er ganske upassende, at chefen for FE udtaler sig retsstatens sikring af borg...

FEs egen interesse

Selvfølgelig ønsker FE ikke mere lovlig overvågning. Deres egen ovevågning er jo altomfattende og den ligger uden for dansk jurisdiktion. Så de ønsker selvsagt ikke mere lovlig overvågning, som bare indebærer en risiko for andres adgang til oplysninger, mens FE ikke får mere ud af det. Det er...
Kommentar til Justitsminister: Derfor skal ingen fyres efter teleskandalen

Sagen er jo ikke opklaret

Og derfor kan man ikke udpege skyldige uden at tiltroen til hidtidige undersøgelser forsvinder. Justitsministeren mangler konduite til at insistere på en opklaring, og inden længe vil Rigspolitiet udnytte det forplumrede resultat og sige, at det var teleselskabernes data, der var behæftede med f...
Kommentar til Rigspolitichef blev advaret om fejl i teledata i 2010

Ros til Jørn Holm-Pedersen

Modigt og vigtigt for samfundet, at en rigtig insider træder frem. Og Rigspolitiets reaktion er desværre typisk for magthavere. I årene forud for 2010 havde der været en runde mellem telecenteret og de enkelte teleselskaber. Til dette arbejde havde rigspolitiet hyret konsulenter, der hjalp dem....

Billedet det samme for facebook

Også for Facebook er Danmark sammen med andre mindre lande langt mindre aktive end eksempelvis UK, Tyskland og Frankrig. https://transparency.facebook.com/government-data-requests Glem nu alt om mystiske hemmelige kilder for specielt dansk politi. Glem alt om dommerkendelse eller edition. For ...

Re: Kunne det være,

Kunne det være, nej

Re: "Andre værktøjer" = "USAs vasalstat"

Et mere sandsynligt bud er udlæsning af data fra konfiskerede telefoner med XRY eller Cellebrite (dansk politi bruger begge værktøjer). Ja, det er tydeligvis det, som politiet hentyder til i deres svar. Men den mulighed har man også i andre lande. Jeg tror, at den simple forklaring er inkom...

Re: Forstår ikke helt hvad det drejer sig om

@bjarne nielsen Tak for den forklaring. Det giver mere mening. Dog tror jeg ikke, at alle og enhver kan tracke alle andre via en service fra mobilselskaberne. Det er sikkert en særlig tjeneste til Securus, der har behov for at screene opkald til/fra indsatte. Og det er så af Securus blevet mi...

Forstår ikke helt hvad det drejer sig om

Artklen giver indtryk af at det, vi i Danmark kalder teleselskaber, i USA har solgt oplysninger om kundernes bevægelser til trediepart. Nu kan jeg ikke helt gennemskue historien. Men følges link i artiklen er det tilsyneladende et selskab kalde securus, der muligtvis har misbrugt personlige oply...
Kommentar til Teledata må igen anvendes i retssager

Skjuler man omhyggeligt sandheden?

Har der været fejl i loggede opkaldslister for telefoni med angivelse af hvilke telefonopkald en mistænkt har modtaget eller afgivet og på hvilke tidspunkter? A:Nej, det tror jeg ikke, men det er ikke belyst i undersøgelsen. Har der været tilsvarende fejl for SMS? A: Nej det tror jeg ikke, men...

Re: Indberetning til ERST?

Version 2 kan I ikke bede om agtindsigt i TDCs indberetning til erhvervsstyrelsen? jeg tror egentlig det er Energistyrelsen, der skal indberettes til? Brugte nok fejlagtigt forkortelsen ERST. Og det er ikke forlods unddraget aktindsigt. Men TDC kan jo bede om at konkrete forhold unddrages a...

Indberetning til ERST?

Efter reglerne skal TDC indberette en sådan fejl til ERST, som måske i lyset af omfanget har bedt om en særlig redegørelse. Det er sådan set mere interessant hvad der står i dette materiale. Og det er også interessant hvilken konklusion myndigheden drager med evt. påbud. Det er nok årsagen til,...

NOC i Rumænien

Jeg troede, at den type opgaver blev ledet og i stor grad udført fra NOC i Rumænien. Men det aspekt er ikke med i artiklen, og ekspertens kommentar tager slet ikke afsæt i spørgsmålet om placering og bemanding af den enhed, der stod for opdateringens udførelse. "Han kan ikke gennemskue...

Søren Pinds svar fra 2015 til REU

Prøv at læse hans svar til retsudvalget: https://www.ft.dk/samling/20142/almdel/reu/spm/182/svar/1271081/1557555/... Som sagt drejer teleskandalen sig om logning af master ved dataadgang, der er logget ulovligt og med forskellige metoder hos teleselskaberne, da der jo ikke er regler for det. D...

Re: Deloittes rapport dokumentere omfattende ulovlighed

Endnu en korrektion efter lidt mere læsning af Deloittes rapport: Det som er logning uden for logningsreglerne (master ved brug af data) kalder de ikke signaleringsdata ( det er alene meget temporær lagring af signaleringsinformation) men "historiske masteoplysninger". Det er uden for...

Re: Deloittes rapport dokumentere omfattende ulovlighed

Slog lige efter i mit materiale og må korrigere min tidligere beskrivelse af lolgningskrav for data via mobil: Den danske logniongsbekendtgørelse kræver faktisk slet ikke logning af celler ved brug af data via mobil. Så det finder I ikke. Derimod krævede direktivet logning af første celle ved b...

Deloittes rapport dokumentere omfattende ulovlighed

men uden at nævne det. Da logningsbekendtgørelsen blev lavet helt tilbage i 2006 var dataadgang fra en mobil en tjeneste, som man koblede sig op til med en minutafgift og en volumenafgift. Det man skulle logge var første og sidste mast. Og sådan var det også efter logningsdirektivet, der også...

Nogenlunde rigtig artikel og en helt misvisende

Presset for at levere artikler på version2 må være stort. Denne artikel er nogenlunde rigtig. For EU-notatet drejer sig om aflytning i 5G. Alligevel roder version2 teledata (som hedder teleoplysninger) ind i sagen. Hvor kom det fra? Værre bliver det, da version2 dagen efter bringer en ny artik...

Sikke noget vrøvl

Det drejer sig om muligheden for fortsat at kunne aflytte mistænkte og følge dem med teleobservation. TV2 var bedre til at beskrive det https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-09-29-antiterrorchef-5g-nettet-kan-a...