Mogens Ritsholm

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Ingen sager bliver genåbnet efter politiets teledata-skandale

Re: Teledata ikke vigtigt og skal stoppe

Hvis der ikke er sager der skal genbesøges, må det betyde at de kriminelle alle er dømt på andre beviser, Hvilket må betyde at teledata ikke er vigtige. I sagens natur er teleoplysninger yderst sjældent direkte beviser, men indikationer, der bruges til spor i efterforskningen.
Kommentar til Nu kan du hive teleselskaberne i retten for ulovlig logning

Re: Smaasag

Og hvordan flugter EU-domstolen egentlig med de principper for lagring af kundeoplysninger, som menneskerettighedernes egen domstol har anlagt i denne sag? Står EU-domstolen også over denne særlige domstol for menneskerettighederne i vurdering af disse rettigheders art 8 i telesammenhæng? https...
Kommentar til Nu kan du hive teleselskaberne i retten for ulovlig logning

Re: Smaasag

Så lige præcis den del af logningsbekendtgørelsen, der handler om at gemme source IP (identitet) på en bruger, er ikke kendt ugyldig af EU-domstolen - og må derfor umiddelbart antages at være gældende dansk lov. Tak Yoel. Men du taler for døve øren. Du får nok likes for dit indlæg, fordi de...
Kommentar til Nu kan du hive teleselskaberne i retten for ulovlig logning

Re: Smaasag

Maaske man kan anlaegge en smaasag ved domstolen? Der er ikke stoerre vaerdier involverde. Det eneste man skal have retten for at at paabyde ens ISP at stoppe logning. Det ser ud til at lovgivning er relativt lige til ifoelge denne artike. Ja det er meget nemt - specielt for ISP'er. For det...
Kommentar til Nu kan du hive teleselskaberne i retten for ulovlig logning

Anlæg bare en sag mod teleselskaberne

Teleselskaberne vil selvfølgelig henholde sig til, at de følger danske regler og EU-regler for logning af de data, der ikke gemmes af tekniske grunde (signalering) eller forretningsmæssige grunde ifølge regnskabsreglerne. Allerede efter denne sætning er Sandsted nok stået af. Og hvad er det så ...

Re: Til Mogens

Det kan jeg ikke sige om det har. I PDF/PowerPoint-præsentationerne af XKeyscore-dokumenterne, fremgår der tal for hvor mange millioner opkald og beskeder osv. der er sendt i Danmark. Det ligner meget de selvsamme metadata som telelogningen indsamler. Jeg kan jo ikke gøre noget ved din mistil...

Re: Til Mogens

Sagerne med SST/SSI der ulovligt sender data over atlanten, og hele Snowden balladen med XKeyscore og FEs datacenter på Amager er med til at øge min mistanke. Vi har set mange brud på disse regler, uden det har fået stor betydning. Men det har jo intet med telelogning at gøre. Jeg er også dy...

Re: Nick er allerede Grundlovsbryder

Vi ved præcis hvem der har adgang til data for telelogning, omstændighederne for udlevering og Du ANER ikke hvad de data bliver brugt til og hvor de lander - det gør ingen af os. Vi ved præcis hvem der har adgang til logningsdata og hvad de bliver brugt til. For kun politiet har adgang eft...

Re: EU-dommenes basis

Du tror måske at ordet korrespondance er afgørende. Men det ord omfatter også indhold og først og fremmest dette i 1950. Telelogning indeholder aldrig kommunikationens indhold i modsætning til FEs og andre efterretningstjenesters aflytninger. Så hvorfor er telelogning i strid med ECHR uanset hvi...

EU-dommenes basis

Som tidligere sagt, har EU-domstolen ikke forstået telelogning, herunder omfattede datatyper, proces for udvælgelse osv. Hele konklusionen beror på en fortolkning af ECHR artikel 8, som lyder: Article 8 – Right to respect for private and family life Everyone has the right to respect for his p...

Re: Indgår logningsdata i leverancen til USA?

Hvor ved du det fra? Det ved enhver, der interesserer sig bare en lille smule for telelogning. Loggede data må kun udleveres til politiet, herunder PET. Det fremgår med al tydelighed af lovgivningen Og jeg ved nok intet om telelogning, fordi jeg kun har arbejdet med bl. a. telelogning i 10å...

Re: Indgår logningsdata i leverancen til USA?

Nej Mogens, det er det ikke. Så var der 145 folketingsmedlemmer der ville være i knibe efter torsdagens afstemning. ;-) Hviket overbevisende argument! Jeg bøjer mig i støvet for din klare uselviske logik. Det har international klasse og kan måske minde om "QAnon Shaman" og hans...

Re: Indgår logningsdata i leverancen til USA?

FE har slet ikke adgang til logningsdata, som teleselskaberne gemmer hver for sig i en periode op til 1 år. FE arbejder uden for dansk jurisdiktion bortset fra de instruktioner de får af Forsvarsministeren inden for FE-lovens rammer. FEs aflytning og indsamling af teleoplysninger sker af FE sel...

Re: Indgår logningsdata i leverancen til USA?

Dette var Johnnys vise ord: "Siden ministeren er så opsat på at bryde loven for at indsamle disse data, og siden de ikke betyder noget for politiarbejdet, så må det være fordi de er lovet væk til anden side." Og jeg kan slet ikke forestille mig at retskravet for indgreb i...

Re: Indgår logningsdata i leverancen til USA?

Godt gået Johnny. Lad os bare få nogen flere konspirationsteorier fuldstændig uden hold i virkeligheden - ligesom Trump-tosserne i USA. Hvis du forstod bare det mest elementære om logning, ville du forstå, at logninsdata ligger hos de enkelte teleudbydere og kun udleveres til politiet for udpeg...

"ulovlig logning" gentages som Trump gentager "stjålet valg"

Hvorfor ikke forholde sig til realiteterne, som er: EU- domstolen har bortdømt en logningsordning med domme, som ikke har en særlig høj kvalitet. De har tydeligvis ikke sat sig ind i logningsordningerne, de typer data, der kræves gemt, og der mangler helt horisontal efterprøvning af tilgangen t...

Re: Er det bedre, at teleselskaber omsætter til fælles format.

Der er som minimum nødt til at være en klar aftale om PRÆCIS HVAD der leveres fra den enkelte teleudbyder Selvfølgelig er der sådanne aftaler. Jeg tror oven i købet, at der fremvsendes eller henvises til en specifikation ved hver udlevering. Også oversigt over masteplaceringer på logningstid...

Re: Standarder

Hvis princippet er at jeg skal levere data præcis som data behandles af nettet, så er det et bogus princip. Nettet gemmer ikke trafik på en disk normalt og nettet har ikke noget naturligt format andet end en ethernet frame, som ikke er et dataformat til disk Det er samme lovgivning, da både a...

Er det bedre, at teleselskaber omsætter til fælles format.

Telelogning indebærer, at teleselskaber skal bevare dannede data, som de er, i en periode i stedet for straks at smide dem ud. Det ville jo være nemmere for politiet, hvis teleselskaberne omsatte til et fælles format, når data udleveres. Men det er uden for rammen i den gældende ideologi, der s...

Re: Savner igen reel oplysning fra version2

Det var især overskriften, der generede mig. For som det fremgår betaler hverken politiet eller staten for logningen. Politiet betaler alene for omkostningerne ved at administrere udlevering af specifikke data, iværksættelse af aflytning osv. Så det er groft misvisende at påstå, at politiet beta...