Mogens Ritsholm

Kommentarer

Pape tager fejl

Pape mener, at han bare kan henvise til, at et politisk flertal ikke ønsker ændringer nu. Der tager han fejl. Logningsreglerne er udstedt efter en såkaldt bemyndigelseslov, og det er alene justitsministeren, som har ansvaret for at reglerne er lovlige. Og så er det fuldstændig ligegyldigt hvad ...
Kommentar til Institut for Menneskerettigheder: Stop nu telelogning af danskere

Re: Falske lodder i vægtskålen på begge sider

EU-Domstolen tager stilling til fortolkning af EU-retten, ikke fortolkningen af national lov. Så hvis Sverige er det eneste EU-land, hvor der er en generel og udifferentieret logning, som omfatter alle abonnenter uden nogen differentiering for deres forbindelse, end ikke indirekte, til alvorlig...
Kommentar til Institut for Menneskerettigheder: Stop nu telelogning af danskere

Falske lodder i vægtskålen på begge sider

Justitsministeren henholder sig til, at man skal afvente en facitliste fra EU. Det er løgn - alene af den grund, at mange elementer i telelogning ikke er omfattet af EU-retten, men henhører under national suverænitet. EU vil aldrig tage stilling til disse spørgsmål såsom kriterier for udlevering...
Kommentar til Erhvervsstyrelsen undersøger TDC's salg af lokationsdata

Re: Uanset anonymiseringen

Glem alt om datatilsynet og sammenligninger med andre trafikformer. Når erhvervsstyrelsen undersøger sagen, er det fordi den skal vurderes efter telereglerne, som er strammere end de almene databeskyttelsesregler. Nærmere bestemt er det reglerne i udbudsbekendtgørelsen, der er i spil i denne sag...
Kommentar til Erhvervsstyrelsen undersøger TDC's salg af lokationsdata

Man kan ikke gøre hvad som helst med data, der er anomyseret

Som jeg læser udbudsbekendtgørelsens §24 (især stk. 4), kan selv anonymiserede data kun anvendes af teleudbyderen selv (f. eks. til trafikplanlægning) eller en bemyndiget udbyder af en tillægstjeneste. Med salget af oplysninger til turistbranchen er der ikke tale om en tillægstjeneste, da de reg...
Kommentar til Sådan bruger TDC lokationsdata fra turister i Østjylland

Re: Problematisk ...

Hvis du mener at anonymiserede data om kunder giver problemer, så er det småting i forhold til hvad Google, Facebook, Microsoft, Linkedin, Twitter, Instagram, .... fortsæt selv listen, gør med dine data. Det har du helt ret i. Desværre skyldes det, at man ikke har haft en klar regulering a...
Kommentar til Sådan bruger TDC lokationsdata fra turister i Østjylland

Det er jo lidt suspekt, at de ikke kan forklare det

Sammenligningen med trafikmåling er vildledende. For sådanne kabler over vejen kan jo ikke give et billede af dem, der både har været i Ebeltoft og Ringkøbing. Så vi er overladt til gætterier - og det er jo nok fordi, det ikke er helt rent i kanten. Så vidt jeg husker får en roamet kunde en mid...

Re: Lovligt?

Ja, samtykket skal være frivilligt, og det særskilte samtykke skal kunne trækkes tilbage til enhver tid uden at det berører din primære aftale om en telekommunikationstjeneste. Eftersom det fremlagte eksempel drejer sig om turister, må man formode, at der i vidt omfang er tale om roamede k...

Selvmodsigende beskrivelse fra TDC?

" Det fungerer, som hvis man tæller biler, der kører på vejene. Eller at man med en lagerstatistik kan se, hvor meget mælk der bliver solgt i den enkelte butik,« siger Marina Lønning, koncerndirektør i TDC Erhverv." Når man tæller biler, der kører forbi, kan man ikke rigtigt udpege hvem...

Nyt i sagen

Nu har DR gravet lidt i det. https://www.dr.dk/nyheder/indland/politiet-noelede-sexvideoer-naaede-500...
Kommentar til Rigspolitiet: Dansk børneporno har ligget på Facebooks servere i to år

Re: Urealistisk

Hvor har du det fra? Og hvis det er hvad det danske politi har fået tilsendt kan det vel være fordi materiale for tyske gerningsmænd er sendt til tysk politi osv. Aldersprofilen er oplyst af rigspolitiet. I sager om børneporno slår man ellers til samtidigt i alle berørte lande for at sikr...
Kommentar til Rigspolitiet: Dansk børneporno har ligget på Facebooks servere i to år

Re: Urealistisk

Der står direkte i artiklen at facebook fjernede indholdet så snart de blev opmærksomme på at der var tale om ulovligt indhold. Hvis det har ligget hos dem i årevis er det vel fordi ingen brugere har fundet det nødvendigt at anmelde materialet, så hvad mere skal de gøre når vi forhåbentligt kan...

Re: Urealistisk

Med al respekt, hvordan kan du sammenligne Nationen med facebook? Der uploades dagligt 300 mio billeder til facebook. Hvor mange redaktører skal der til for at checke dem? Det principielle ansvar kan da ikke afhænge af størrelse, som andre allerede har sagt. Og Facebook har et ansvar. Det ...
Kommentar til Rigspolitiet: Dansk børneporno har ligget på Facebooks servere i to år

BBC anklaget af Facebook

Inspireret af dagens artikel i politiken. er historien fra UK her. Desværre er politikens artikel bag en betalingsvæg. http://fox6now.com/2017/03/07/bbc-alerted-facebook-to-child-porn-then-fa... I korthed er historien: Facebook beder om dokumentation for, at der på Facebook findes børneporno, ...
Kommentar til Rigspolitiet: Dansk børneporno har ligget på Facebooks servere i to år

Tak

Tak til V2 for at tage spørgsmålet op. Og tak til debattører for mange indlæg om teknisk mulighed og Facebooks ansvar. Men jeg er bange for, at det er mere simpelt og kynisk. Når Facebook og Google hjælper politiet, er det primært pga. risikoen for søgsmål med krav om erstatning. Hvis materia...

Re: Urealistisk - too big to fail

Ja Hvis vi nu forestiller os, at nogle 10-årige drenge er kommet i besiddelse af linket, er det så også udelukkende deres eget ansvar og ikke Facebooks ansvar? Jeg gætter på, at der i politiets materiale også forekommer sådanne eksempler, som de klogelig har sorteret fra i sigtelserne. Men der...
Kommentar til Efter udskydelse: Søren Pape skal i nyt samråd om overvågning

Re: Tilbage på sporet.

Alt imens den omfattende logning og initiativret flytter til IT-tjenesterne, sidder vi stadig og diskuterer, om en begrænset og myndighedsreguleret telelogning i kortere tid overhovedet skal være mulig. Det kan tilføjes, at dansk politi næppe vil kunne få udleveret teleoplysninger fra te...
Kommentar til Efter udskydelse: Søren Pape skal i nyt samråd om overvågning

Re: Tilbage på sporet.

Et godt eksempel på at politikerne og samfundet ikke er up to speed med den teknologiske udvikling kan ses her: For god ordens skyld, skal det tilføjes, at omtalte sag ikke involverer telelogning, men logning hos IT-tjenesten Facebook i USA. Efter det oplyste har Facebook af egen kraft re...
Kommentar til Efter udskydelse: Søren Pape skal i nyt samråd om overvågning

Re: Hvis nogen interesserer sig for sagens substans?

Jeg ønsker en ændring af telelogningsreglerne, så der er større proportionalitet i afvejningen mellem hensynet til borgernes privatliv og politiets muligheder for at bruge oplysningerne. Lad mig bare i flæng nævne følgende elementer: Logning af e-mail skal ud. Kun offentlige udbydere skal forpli...
Kommentar til Efter udskydelse: Søren Pape skal i nyt samråd om overvågning

Re: Hvis nogen interesserer sig for sagens substans?

Man skal læse Tele2-dommen på en meget speciel måde for at konkludere, at en logningsordning kan omfatte alle kunder uden at være "generel og udifferentieret". Mere speciel end hvad den lognings-glade Søren Pape Poulsen var i stand til på samrådet den 2. marts 2017. Men bevares: der er...