Mogens Ritsholm

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til DMI har mistet 413.000 månedlige brugere: Hjemmeside får skylden

En lille detalje

Der er utallige uhensigtsmæssigheder på den nye DMI.dk Et lille eksempel: Når kommer ind på hovedsiden, er der et danmarkskort med temperatur og nedbør for lokaliteter i Danmark. Og så kan man skyde tiden frem og se, hvordan det bliver. Der er bare det, at dette ku8n kan lade sig gøre, hvis ve...
Kommentar til DMI har mistet 413.000 månedlige brugere: Hjemmeside får skylden

Jeg er en af dem, der har forladt DMI.dk

Hvis man skal præsentere vejret på en god måde, skal man have en interesse for vejret. Det nye design er et eksempel på, hvad der kan ske, hvis det overlades til "kommunikationseksperter" at videreformidle vejret. Det mister charmen, sammenhængen og kvaliteten bliver alt for ringe for...

Re: Hvad er fejlene så helt præcist?

Og så skal man lige huske, at der i alle sager er mange tekniske beviser, som ikke har kunnet indhentes. Beviser, som kunne have medvirket til at konsolidere uskyld/skyld. Men vores retssystem er baseret på, at foreliggende beviser uden for enhver tvivl beviser skyld, hvis man dømmes. Og det er...

Hvad er fejlene så helt præcist?

Det har vi stadig ikke fået belyst efter dyre konsulentrapporter og en kommission uden IT-viden og interesse for egentlig opklaring af sagen. Vi ved, at nogle data ikke har kunnet læses af telecenterets system uden at nogen kiggede på fejllisten. Så i nogle tilfælde har data været mangelfulde ef...

Re: Præcisering

Loven tillader ikke optag først, slet bagefter. Hvordan skal man undgå at optage samtaler med advokater ved anden aflytning, herunder rumaflytning? Skal der sidde en operatør 24/7 og trykke på pauseknappen, hvis en sådan samtale føres fra rummet og det vel at mærke kan erkendes? Brugen af ...

Re: Præcisering

Hvordan kan du læse dette ud af § 782 .... Stk. 2. Telefonaflytning, anden aflytning, brevåbning og brevstandsning må ikke foretages med hensyn til den mistænktes forbindelse med personer, som efter reglerne i § 170 [primært forsvarsadvokater]er udelukket fra at afgive forklaring som vidne Fo...

Re: Præcisering

Nej, selvfølgelig er det ikke ulovligt at optage samtaler mellem mistænkte og dennes advokat. Systemet optager jo automatisk alle den aflyttedes samtaler, der overføres real-time til telecenteret, hvor efterforskerne kan logge ind og lytte. Men enten telecenteret eller efterforskeren skal straks...

Jeg var udsat for spoofing

Mit mobilnr. blev benyttet til en eller anden form for kontakt til andre danskere, som så ringede tilbage til mig i en undelighed. Det var møgirriterende, og man bliver jo usikker på hvad der foregår. Svindler de andre danskere, som så måske kaster deres forståelige vrede på mig. Jeg anmeldte d...
Kommentar til Regeringen dropper lovforslag om adgang til hemmelige telefonnumre

Re: Identitetskrav

Altså "identitet" har intet at gøre med sikring af vores oplysninger eller andet. Det er blot identiteten af loven den er gal med, at man ikke lige må luske noget ekstra med. Netop. Og det er Folketingets lovsekretariat, der er en del af administrationen af Folketinget. Så de afgiver...
Kommentar til Regeringen dropper lovforslag om adgang til hemmelige telefonnumre

Re: Forslaget er vel ikke opgivet

Svarer modstanden herinde mod at blive ringet op og advaret om smitte ikke nogenlunde til Jehovas Vidners modstand mod at modtage donorblod? Tak Jacob. Se også mit længere indlæg, som jeg sendte samtidigt med dit.
Kommentar til Regeringen dropper lovforslag om adgang til hemmelige telefonnumre

Re: Forslaget er vel ikke opgivet

Jeg kan ikke se, at det er et indgreb i privatlivet, at en smitteopsporingsenhed kan kontakte dig på dit hemmelige nummer, hvis du måske er smittet via en kontakt. Endog med en midlertidig hjemmel til dette. For andre farlige smitsomme sygdomme inddrages politiet i smitteopsporing. Og de har jo ...

Re: Forslaget er vel ikke opgivet

Ja, Du har nok helt ret. Det er nok bare mig, der tror, at lovsekretariaet kun tager sig af det lovtekniske, Covid19 har en dødelighed på ca 1% af hele befolkningen, som er nået i nogle byer i Lombardiet. I Danmark har formentlig kun 50.000 været smittet. Så næste vinter får vi en omfattende ep...
Kommentar til Regeringen dropper lovforslag om adgang til hemmelige telefonnumre

Forslaget er vel ikke opgivet

Det kan bare ikke sniges ind som et ændringsforslag til en anden lov på sundhedsområdet. Så regeringen må fremsætte et nyt lovforslag specifikt om styrelsens adgang til 118-data - hvis de kan nå det i denne samling. Under alle omstændigheder er det et godt forslag, der sikrer, at mulige smitted...
Kommentar til Design en smitteopsporingsapp med privatlivsbeskyttelse

Re: I Danmark blev det NetCompany som loeb med aeren

Er det mon COVID-meter, du tænker på? Nej. Tænk over hvad der egentlig står og hvad der ikke står. Der er ingen tvivl om at APP skal bruges til data for befolkningens kontakter, som SSI så kan bruge i sine beregninger. Man skal sikkert også oplyse alder, køn og social status, hvis data skal b...
Kommentar til Design en smitteopsporingsapp med privatlivsbeskyttelse

Re: I Danmark blev det NetCompany som loeb med aeren

Men æren for hvad? Hvad er egentlig meningen med den danske APP? Noget tyder på, at det slet ikke er en smittesporingsapp. Når man nøje læser ministerens omtale fra pressemødet og Netcompanys og digitaliseringsstyrelsens omtaler ( de sidste 2 er ens på hhv. engelsk og dansk) får man det indtry...

Det er det rene vrøvl

Teleselskaber kan hjælpe med forskellige typer trafikdata, der real time opstår i nettet, og som kan anskueliggøre bevægelser og forsamlinger med de redskaber, som de har. Det bruges normalt til overvågning af nettets tilstand og trafikplanlægning, og det har ikke noget med individuelle teleoplys...

Kan udleveres, hvis data anonymiseres

Selvfølgelig kan data udleveres, hvis de anonymiseres, herunder tilbageholdes for sites med meget få registreringer. Selvfølgelig kan det ikke udleveres, hvis det ikke anonymiseres. I andre lande, f.eks. Norge, sker det allerede via de værktøjer til trafikovervågning, som teleselskaberne allere...

Re: Og hvordan går det så i Danmark?

Justitsministeriet blev dog via en forespørgsel i Folketinget tvunget til at undersøge 26 sager, som Berlingske havde fundet frem. Og ud af dem var der faktisk foretagel en del underretninger. Hvis du tænker på denne sag https://www.berlingske.dk/samfund/se-listen-politiets-ulovlige-aflytni...

Re: Og hvordan går det så i Danmark?

Justitsministeriet blev dog via en forespørgsel i Folketinget tvunget til at undersøge 26 sager, som Berlingske havde fundet frem. Og ud af dem var der faktisk foretagel en del underretninger. Og hvor mange af dem var så indgreb efter §791b ? For det er jo kun det, som jeg taler om..

Man skal læse i den svenske lov for at forstå den danske

Sverige har en tradition for omfattende forberedelse af lovgivning og vurdering af et lovråd. Typisk spørger de også nabolandes myndigheder om deres lovgivning og praksis. Det har de også gjort i denne sag. Under omtalen af forholdene i Danmark og rækkevidden af 791b står: "Med...