Mogens Ritsholm

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Jurister og IT-folk: Et lykkeligt (tvangs)ægteskab?

Min erfaring

Jurister tror ofte, at tolkning af regler er deres eneret. Men når det gælder IT og Tele er det helt afgørende, at man forstår det ofte abstrakte univers, som IT og Tele er, og som de specifikke sektorregler er dannet i. Desværre er det meget få jurister, som har naturvidenskabelige evner og de...

Re: Også efterretningstjenesterne skal overholde landets love

Både ja og nej. FE opererer uden for dansk område, og de er dermed ikke underlagt danske love. De har tilmed ret til at bryde andre landes love. Men de skal overholde FE-loven og deres instruktioner fra regeringen. De har længe i samarbejde med NSA aflyttet forbindelser gennem DK, der anses fo...

De faktiske forhold i jernindustrien

Da FRA loven i S blev vedtaget var et af spørgsmålene hvorfor man skulle aflytte traceer, der bare gik via svensk terrritorium uden at terminere i Sverige. Svaret var, at disse traceer - f.eks. til Rusland - kunne bruges til at fange interessante oplysninger for andre lande, og at man dermed fik...

Hvad bruger de egentlig profilering af kunder til?

Allerede for mange år siden faldt jeg over et indlæg fra Codan ved en eller anden konference i Spanien. I indlægget fortalte de hvordan man kan udpege de kunder, der med størst sandsynlighed ikke skifter selskab ved en stgigning i prisen. Da jeg gik min forsikring igennem, fik jeg klart det ind...
Kommentar til Ny Coronapas-app klar til download: Giver adgang til hele EU

Re: Gamle Iphones

Ja den lå mget langt nede ved søgning i app store efter lle mulige covid19 apps - selv om den som dene eneste passede på søgeordet "coronapas"
Kommentar til Ny Coronapas-app klar til download: Giver adgang til hele EU

Gamle Iphones

Vi tilbydes ikke den nye coronapasapp i app store på vores gamle men ellers brugbare Iphones (6 og 6+). Måske mangler vi en opdatering af IOS, men det er vel næppe det alene. For så er der mange, der ikke kan få appen. Andre med dette problem?

Re: Misforståelser i skitsen

Jeg prøvede at finde simple forklaringerpå nettet på den fundamentale mekanisme i mobilnet. Som sagt bygger den på, at nettet kun kender mobilens placering for et oftest større område med mange master, når den ikke kommunikerer. En forklaring er her: https://www.tutorialspoint.com/umts/umts_cel...

Re: Misforståelser i skitsen

jeg glemte, at telefonen ud over ved tænd og sluk også laver en location update uden tilknytning til kommunikation ved skift af area. Men det er ikke for hver mast, som udpeges af telefonen. Antallet af areas kender jeg ikke. Men i sin tid var det op til 15-20 for de største danske net. Man skal ...

Re: Misforståelser i skitsen

nb De eneste situationer, hvor en mobil på eget initiativ bliver aktiv radiomæssigt uden at det sker i forbindelse med kommunikation, er når den tændes eller slukkes. Der skal den jo tilmeldes eller frameldes et area. Ellers sker det som sagt kun i tilknytning til kommunikation eller beordret f...

Misforståelser i skitsen

Der er flere fundamentale misforståelser i justitsministeriets skitse. Blandt andet forestiller de sig, at teleselskaberne skal logge lokaliseringsoplysninger, som en tændt mobil rapporterer til nettet, selv om den ikke aktuelt er aktivt kommunikerende, jvf:. "Dette kan også omfatte...

jeg har nu øjet skitsen igennem,

I virkeligheden udnytter forslaget svaghederne i dommene, hvor man siger, at man godt kan logge bestemte personer, i bestemte områder eller alle i en begrænset periode, hvis en særlig trussel kan begrunde dette. Efter forslaget kan justitsministeren en gang om året vurdere, om terrortrussel og ...

Forslaget er vist ikke helt gennemtænkt

Telelogning af telefoni og SMS indebærer, at begge parters identitet gemmes ved en kommunikation. Så hele Danmarks befolkning logges i det omfang de kommunikerer med dem, der skal logges. Det virker hverken logisk eller holdbart, selv om EU-domstolen har tilkendegivet, at man godt kan gemme tra...
Kommentar til Ombudsmanden går i kødet på Skatteforvaltningens it-systemer

Re: Der er noget galt med kulturen i Skat

Nej, Det tror jeg egentligt ikke rigtigt det for alvor er. Hvis de var havde de jo bare rippet den Svenske ISK-model. Den er meget enkel og jeg tror det netop er problemet med den. Jeg kendte ikke den svenske ISK model, men fandt beskrivelse her https://www.youtube.com/watch?v=miMPHYBALSo ...
Kommentar til Ombudsmanden går i kødet på Skatteforvaltningens it-systemer

Re: Der er noget galt med kulturen i Skat

PS - Hvis man kører sit aktieregnskab gennem en revisor hører man aldrig noget fra Skat.dk. Måske. Men er det ikke en politisk målsætning, at der skal være en aktiekultur for almindelige mennesker. Med en aktiesparekonto (op til 100.000) overlades al beregning af provenu og skat til forvalte...
Kommentar til Ombudsmanden går i kødet på Skatteforvaltningens it-systemer

Re: Der er noget galt med kulturen i Skat

Sidste år mente medarbejderen i Skat, at jeg havde underestimeret mit provenu ved salg af aktier i Sandvik voldsomt. Det er meget ubehageligt, når man ved, at man altid har opgivet provenu korrekt. De pågældende aktier var anskaffet i 2008. Men da Skat ikke kendte købsdatoer, havde de antaget u...
Kommentar til Ombudsmanden går i kødet på Skatteforvaltningens it-systemer

Der er noget galt med kulturen i Skat

Og derfor vil der blive ved med at være fejl i IT-systemerne og forvaltningen af dem. Og det løses nok ikke uden en større organisatorisk ændring. Måske skal en del af ligningen tilbage til kommunerne. Jeg oplever selv en helt horribel dårlig forvaltning i det små. Det seneste udspil er at fo...
Kommentar til Dansk forskning blotlægger techgiganters skjulte overvågning

Re: Overrasket

Telekabler ud af danmark har aldrig været ejet af staten. De har altid været ejet af teleselskaberne eller konsortier af teleselskaber, der så hver for sig ejede en andel af kapaciteten via de de såkaldte IRU'er. Mange søkabler va også bilateralt ejet af teleselskaber i de to forbundne lande. D...
Kommentar til Ingen sager bliver genåbnet efter politiets teledata-skandale

Re: Teledata ikke vigtigt og skal stoppe

Hvis der ikke er sager der skal genbesøges, må det betyde at de kriminelle alle er dømt på andre beviser, Hvilket må betyde at teledata ikke er vigtige. I sagens natur er teleoplysninger yderst sjældent direkte beviser, men indikationer, der bruges til spor i efterforskningen.
Kommentar til Nu kan du hive teleselskaberne i retten for ulovlig logning

Re: Smaasag

Og hvordan flugter EU-domstolen egentlig med de principper for lagring af kundeoplysninger, som menneskerettighedernes egen domstol har anlagt i denne sag? Står EU-domstolen også over denne særlige domstol for menneskerettighederne i vurdering af disse rettigheders art 8 i telesammenhæng? https...
Kommentar til Nu kan du hive teleselskaberne i retten for ulovlig logning

Re: Smaasag

Så lige præcis den del af logningsbekendtgørelsen, der handler om at gemme source IP (identitet) på en bruger, er ikke kendt ugyldig af EU-domstolen - og må derfor umiddelbart antages at være gældende dansk lov. Tak Yoel. Men du taler for døve øren. Du får nok likes for dit indlæg, fordi de...