Mogens Ritsholm

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Den lille professor?

EU-Domstolen tager ikke stilling til en bestemt lands lovgivning. EU-Domstolen fortolker EU-retten, og disse fortolkninger gælder i hele Unionen med forrang for nationale domstoles fortolkninger af EU-retten. Det er jeg uenig i. Dommen var baseret på Tele2 sagen, og den var temmelig mangelful...

De nye svenske logningsregler bliver ikke udfordret af tele2

Alt mens nogle i Danmark fortsætter med at bortdømme alle danske logningsregler har Sverige som sagt indført nye regler, der faktisk på nogle områder er mere vidtgående end de tidligere. Jeg tænker her på logning af NAT. Dermed er svenske Internetudbydere forpligtet til at logge mere end tilsvare...

Re: Den lille professor?

Du husker forkert. Tele2 fik medhold ved Kammarrätten i Stockholm om at Tele2 ikke skulle efterleve den svenske logningslov, fordi den strider mod EU-retten. Afgørelse i marts 2017. Det tror jeg ikke. Telenor og Tele2 meddelte kort efter dommen den 16 december 2016, at de ville ophøre med at ...

Den lille professor?

Spiller det slet ikke nogen rolle, at Tele2-dommen var direkte rettet mod Sverige, mens den jo ikke var rettet mod Danmark og de her gældende forhold, som er anderledes end i Sverige ? I øvrigt er det vel ikke fastslået, at den manglende logning hos udbydere i Sverige var lovlig, og som jeg husk...

Re: Kviknet & Yoel

Læs venligst præmis 152-156 i C-511/18. Så vil det være temmelig klart, at en lagringspligt for IP-tildelinger er omfattet af dommen (og EU-rettens beskyttelse af privatliv i elektronisk kommunikation). Din slet skjulte henvisning til Trump er nærmest ironisk. Det er dig som er Trump i dette t...

Re: Kviknet & Yoel

(1) ”Det påhviler udbydere af telenet eller teletjenester at foretage registrering og opbevaring i 1 år af oplysninger om teletrafik til brug for efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold. Justitsministeren fastsætter efter forhandling med erhvervsministeren nærmere regler om denne...

Re: Kviknet & Yoel

Ikke kun real-time, for Politiet vil også kunne pålægge dig at logge udvalgte personer med en retskendelse. Nej. Man logger ikke fremadrettet. Man aflytter og såvel det aflyttede indhold samt tilknyttede teleoplysninger sendes real time til politiet. En særlig variant er teleobservation, der...

Re: Kviknet & Yoel

Interessant. Jeg vender den lige med juristen. 0 0 Logningsdirektivet blev først sat på arbejdprogrammet efter terrordåden i London i juli 2005, hvor UK samtidigt overtog formandskabet. Så du finder stort set intet om direktivet i forarbejderne til logningsbekendtgørelsen, bortset fra en vu...

Re: Kviknet & Yoel

Juristen er foreløbig kommet frem til, at eftersom logningsbekendtgørelsen er den danske implementering af logningsdirektivet (som er blevet kendt ugyldigt i sin helhed), er logningsbekendtgørelsen i praksis ugyldig. Juristen tager fejl. Den danske logningsbekendtgørelse har hjemmel i ændrin...

Prøv at tænke lidt

Hvorfor er det et indgreb i meddelelseshemmeligheden at gemme den IP-adresse du er tildelt - fast eller dynamisk? Er det så også et indgreb i meddelelseshemmeligheden, at jeg kan finde en persons telefonnummer i 1960 i kraks vejviser? Som sag vedrører EU-dommene kun logning af trafikdata og lok...

Professor i Telelogning?

Som sædvanlig siger Søren Sandfeldt meget, der viser mangel på indsigt i logningssagen. EUs domme omhandler kun trafik- og lokaliseringsdata. Sverige har i 2019 genindført telelogning, og for IP-adresser har de endog udbygget kravene til logning af CGNAT. Så påstanden om, at Sverige er ophørt...

Re: Kviknet & Yoel

Når den juridiske analyse er færdig, kommer vi til at tage stilling til, hvad vi gør. Uanset hvad vil det ikke gøre den store forskel for os, dels fordi vi ikke er et mobilselskab, dels fordi vi har valgt den mest lempelige (privatlivsvenlige) tolkning af logningsbekendtgørelsen i forvejen. H...

Re: Ritsholm og røvere

Naturligvis kræver dommene ny lovgivning. Og det kan man jo godt forsøge at forsvare "ulovlig logning" med. Men det er temmelig ensporet og misvisende at foregive, at al telelogning kun kan forbydes med EU-dommene. Som jeg allerede har forsøgt at forklare dig er logningsdata bredere end...

Re: Ritsholm og røvere

Så, nej, jeg mener ikke at den nye svenske logningslov er forenelig med EU-retten. 1 0 Og det generer dig slet ikke, at den nye dom faktisk undsiger din meget unuancerede fortolkning af Tele2-dommen, idet den faktisk tiilader begrænset telelogning midlertidigt - hvad det så end er. Men det ...

Re: Ritsholm og røvere

I forhold til sessionslogning er vi enige om, at dette spørgsmål ikke er direkte berørt af 2014-dommen. Dommen omhandler generel og udifferentieret logning af trafikdata, med udgangspunkt i de specifikke trafikdata som logningsdirektivet omfatter. Ok. Så vi er enige om, at versions beskrivels...

Re: Ritsholm og røvere

EU-Domstolen siger meget klart med Tele2-dommen, at EU-retten er til hinder for en generel og udifferentieret logningspligt (i sig selv; uden at inddrage betingelserne for adgang til de lagrede data). Derudover har EU-retten selvstændinge krav for politiets adgang til de lagrede data. Og eft...

Re: Ritsholm og røvere

Alligevel er kun dette ene overvågningstiltag fjernet igen. Så man skal vist være ret stærk i troen, for fæste lid til en påstand om at det er manglen på nytte, som har fået fjernet den overvågning. Folketinget var skeptisk over for sesssionslogning og aftvang JMIN en rapport til retsudvalge...

Re: Ritsholm og røvere

Igen er Version2 på gale veje ligesom mange af dem, der er så kritiske til telelogning uden at sætte sig ind i tingene og videregive helt uprofessionelle synspunkter. Fair nok at have et synspunkt. Men bevar en vis kvalitet i dækningen, og undlad bare at løbe efter en pøbel ledet af folk med ty...
Kommentar til Politiet bruger ulovligt indsamlede teledata mere end 11 gange om dagen

Re: Ritsholm og røvere

Men når debatten falder på telepolitiske emner bliver jeg tit tilsvarende skuffet. det virker som du er købt og betalt af telebranchen eller er så loyal så du mener at alle mål og midler er ok for den branche? Det er kun naturligt, at du skuffes, når du ikke bekræftes i din egen tro. Jeg må ...

Re: Ritsholm og røvere

Det hjælper altså ikke at henvise til en tilfældig svensk regeringsrapport, når EU-Domstolen er øverste instans for fortolkningen af EU-retten. Dit indlæg ses ikke at bidrage med noget som helst af substans i forhold til det diskuterede spørgsmål, der er, om logning af IP-adresser af omfattet...