Mogens Ritsholm

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kan udleveres, hvis data anonymiseres

Selvfølgelig kan data udleveres, hvis de anonymiseres, herunder tilbageholdes for sites med meget få registreringer. Selvfølgelig kan det ikke udleveres, hvis det ikke anonymiseres. I andre lande, f.eks. Norge, sker det allerede via de værktøjer til trafikovervågning, som teleselskaberne allere...

Re: Og hvordan går det så i Danmark?

Justitsministeriet blev dog via en forespørgsel i Folketinget tvunget til at undersøge 26 sager, som Berlingske havde fundet frem. Og ud af dem var der faktisk foretagel en del underretninger. Hvis du tænker på denne sag https://www.berlingske.dk/samfund/se-listen-politiets-ulovlige-afly...

Re: Og hvordan går det så i Danmark?

Justitsministeriet blev dog via en forespørgsel i Folketinget tvunget til at undersøge 26 sager, som Berlingske havde fundet frem. Og ud af dem var der faktisk foretagel en del underretninger. Og hvor mange af dem var så indgreb efter §791b ? For det er jo kun det, som jeg taler om..

Man skal læse i den svenske lov for at forstå den danske

Sverige har en tradition for omfattende forberedelse af lovgivning og vurdering af et lovråd. Typisk spørger de også nabolandes myndigheder om deres lovgivning og praksis. Det har de også gjort i denne sag. Under omtalen af forholdene i Danmark og rækkevidden af 791b står: "Med...

Re: Og hvordan går det så i Danmark?

Bestemmelsen blev først indført i 2002 med L378 i forbindelse med bekæmpelse af terrrorisme. Og den blev så året efter udvidet med L218 til anvendelse ved opklaring af alle forbrydelser med en strafferamme på mindst 6 år. Som det ses af 791b skal den aflyttede efterfølgende underrettes herom, h...

Og hvordan går det så i Danmark?

Det er helt rigtigt, at Danmark indførte såkaldt dataaflæsning efter retsplejeloven med L218 allerede i 2003. https://danskelove.dk/retsplejeloven/791b Det var en af Fogh-regeringens hovedløse tiltag efter 9/11. Der var stort set ingen forarbejder, og ingen tydelig analyse af de metoder, som p...
Kommentar til Medie: Telenor har udleveret data uden ordentlig retskendelse

Re: Afvisnig

Så vanker der dagbøder. Men det lyder meget mærkeligt, at Telenor udleverer alle de gemte signaleringsoplysninger og ikke kun masteoplysningerne. Måske ville politiet ikke betale for en sortering. Der er simpelthen et syndigt rod i logning og anden bistand til politiets efterforskning fra teles...
Kommentar til Medie: Telenor har udleveret data uden ordentlig retskendelse

Det er misvisende beskrevet i Politiken

Efter al sandsynlighed er der tale om data for kunder på master i bestemte perioder (udvidet teleoplysning også kaldet mastesug), hvor der så kom for meget med ved udlevering. Det kan man godt sige er i strid med reglerne om udvidet teleoplysning, der blev lovgivet om i 2001. Efter retsplejelov...
Kommentar til Telenor tavs om sms-skandale: Her er det, vi ved indtil videre

Re: Telenor kan vel bare blive ved ...

Du skal se i par. 23 i udbudsbekendtgørelsen, der gennemfører en tilsvarende bestemmelse i et særdirektiv. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137773
Kommentar til Telenor tavs om sms-skandale: Her er det, vi ved indtil videre

politiken?

Hvor er det sørgeligt med Politikens dækning. De har alle fakta på bordet og så misforstår de det alligevel totalt. https://politiken.dk/indland/art7632753/Telenor-har-systematisk-givet-po... Jeg bliver af og til ringet op af Politikens journalister. Og de har næsten altid en primitiv tilgang t...
Kommentar til Telenor tavs om sms-skandale: Her er det, vi ved indtil videre

Re: Farcen fortsætter med ny Telenor forklaring

Korrekt, U2009.2610H. Tak Udvidet teleoplysning blev indført t retsplejeloven i 2001 se http://webarkiv.ft.dk/Samling/20001/lovforslag_som_fremsat/L194.htm Og se alle overvejelser om brug af edition i bemærkningerne, hvor det afvises. Søg f.eks. på "edition" i det fremlagte...
Kommentar til Telenor tavs om sms-skandale: Her er det, vi ved indtil videre

Re: Farcen fortsætter med ny Telenor forklaring

Så vidt jeg husker er der en senere højesteretsdom, som tillader, at masteoplysninger udleveres alene efter en editionskendelse med basiskravene for en sådan kendelse. Det er egentlig i strid med nævnte ministersvar og lovgiver har aldrig fulgt op på dette, som de bør gøre når en dom er i strid ...
Kommentar til Telenor tavs om sms-skandale: Her er det, vi ved indtil videre

Re: Farcen fortsætter med ny Telenor forklaring

Det spørgsmål, som jeg omtalte er spørgsmål 8 , hvor svar er afgivet16. november 2006.(L63). Jeg har ikke kendskab til, at retstilstanden er præciseret efterfølgende af domstole eller lovgiver. her er spørgsmålet og Helge Sanders svar: Spørgsmål 8 Når det fremgår af bemærkningerne til lovfors...
Kommentar til Telenor tavs om sms-skandale: Her er det, vi ved indtil videre

Re: Farcen fortsætter med ny Telenor forklaring

Når TDC kan drive et mobilnet uden at gemme signalleringsdata, kan Telenor vel også. Telenor har fælles net med Telia. Det kan jo have noget med det at gøre, hvis de f.eks. bruger logningen til afregning for netelementer. Men det er rent gætteri. Påstanden om, at politiet ikke kan få en e...
Kommentar til Telenor står bag »utilgiveligt« sms-læk

Gad vide om

Telenors logning af signaltrafik har noget at gøre med, at de jo deler net med Telia. Logningen af signaltrafik sker jo på netnievau. Og hvad gør Telia så? Selv om logningen f. eks. bruges til interne afregningsformål mellem udbyderne og TT-nettet er det stadig helt vildt, at man uden at tøve b...

Det har ikke noget med telelogning at gøre

Denne type logning har egentlig ikke noget med telelogning at gøre. Det er noget man har fundet på for at give Politiet flere oplysninger om mobilers brug af master. Telelogningen kræver kun at oplysninger om master registreres, når mobilen sender/modtager SMS eller når der er en telefonsamtal...
Kommentar til Hovsa: Teleselskab deler kunders private sms-beskeder med politiet

Der mangler oplysninger i sagen

Jeg har svært ved at forstå fremstillingen af sagen og ikke mindst kommentarerne. Så vidt jeg har forstået på andre kilder, er der tale om et teleselskab, der som løbende praksis logger al data, der sendes via den mobile user part på SS7 til/fra deres basisstationer og bevarer det i mindst 14 da...

Re: Hykleri

Meget enig. Kunne det tænkes, at der er ved at være et politisk flertal for at få CFCS fjernet fra FE og placeret mere civilretsligt korrekt. Det er jo absurd at have en almen myndighedsopgave hos FE, der på statens vegne bryder ind i IT i udlandet (og Danmark?) og har misinformation som legal ...

Re: Det er sikkert mig, men

når FE får flere overvågningsmuligheder, oplever man at PET protesterer og forsvarer borgernes frihedsrettigheder. Når PET får flere muligheder, så går FE i brechen for frihedsrettighederne. Du har helt ret. Og det er ganske upassende, at chefen for FE udtaler sig retsstatens sikring af b...

FEs egen interesse

Selvfølgelig ønsker FE ikke mere lovlig overvågning. Deres egen ovevågning er jo altomfattende og den ligger uden for dansk jurisdiktion. Så de ønsker selvsagt ikke mere lovlig overvågning, som bare indebærer en risiko for andres adgang til oplysninger, mens FE ikke får mere ud af det. Det er...