Mogens Ritsholm

Kommentarer

Kommentar til Danmark prøver igen at bevare masse-logning: Vil have ny EU-dom

Re: Norske helte....

Jeg kan ikke helt følge dig her. Nej, det kan du tydeligvis ikke
Kommentar til Danmark prøver igen at bevare masse-logning: Vil have ny EU-dom

Re: Norske helte....

Den norske sag drejer sig om forsvarets såkaldte signalindsamling på grænsen til andre lande, som man nu vil lovgive nærmere om. Det foregår også i Danmark, hvor FE står for det uden det er blevet nærmere belyst for Folketinget. Alibiet er, at signalindsamlingen foregår uden for dansk jurisdikt...

Re: Lyder mærkeligt. Gå til domstolene

Jeg husker svagt, at vi vist engang med vilje ændrede nogle klageadgange uden overgangsregler for at "viske tavlen ren" og undgå dobbelt administration. Men her er det næppe gjort med vilje. For så kommer man vel i strid med bagvedliggende EU-regler. Og det er min mistanke, at det også...

Re: Lyder mærkeligt. Gå til domstolene

Jeg ved ikke, om jeg misforstår det - men i mine øjne forekommer det mærkeligt, hvis det skal forstås på den måde, at såfremt man udsættes for en "datakrænkelse" dagen før en ny lov træder i kraft, men man ikke når at få indsendt en anmeldelse før et par dage efter - så er det desværre...

Re: Lyder mærkeligt. Gå til domstolene

et hurtigt kig på loven viser følgende i § 46: "§ 46. Loven træder i kraft den 25. maj 2018. Stk. 2. Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger, ophæves. " Der er herefter overgangsbestemmelser for tilladelser udstedt efter den gamle lov. Men alle andre aspekter af...

Re: Lyder mærkeligt. Gå til domstolene

Hvorfor det, der er ikke lavet nye regler, det er bare kommet andre bøde størelser. Så sager skal vel behandles ens. Der skal bare ikke gives børder for sager inden de trådte i kraft. Jeg kender ikke sagen i detaljer, men reagerer på artiklens beskrivelse af datatilsynets udtalelser. Og...

Lyder mærkeligt. Gå til domstolene

Når der ved en lovændring eller regelændring ikke er lavet overgangsregler kan myndigheden ikke opfinde egne overgangsregler. Alle gamle sager må bortfalde og klagere opfordres til eventuelt at fremsætte klagen igen. Det hjælper end ikke, at et regelelement er uændret. For den tidligere regel e...

Re: Sletning fra backup

Det nemeste, men også det som kræver mest moral og etik, så det kan næppe bruges inden for Ledelsen i politiet. Er vel at kryptere backup, også slette nøglen, når tiden udløber. Hvad skal man så bruge backup til. Og lad nu være med at sige, at man bare kan kryptere udløbne data. For man ve...

Re: På den anden side

Og derefter er jeg ret ligeglad med om data reelt findes på en backup eller om de stadig står i et register. De kan ikke bruges! jeg er meget enig. I de sager, som jeg kender fra tidligere tider, var der tale om system-back-ups - lidt ligesom en system back up på din PC. Data ligger på in...

et eksempel

Jeg tror ikke, at det har noget med uddannelse at gøre. Jeg har mødt nogle jurister - ja endog teologer - der magtede at håndtere logik i en abstrakt naturfaglig verden. Men gennemgående er den hel gal med danske jurister, og det må have noget at gøre med udvælgelsen. For hvis man har det logisk...

Re: Principper

Men igen så glemmer han flot og elefant, at det at opbevare data, også på en backup, er databehandling aka anvendelse. Politiets forklaring er sådan set ok, da de vælger af se bort fra at bruge back-up data. De glemmer bare, at de kræver evt. data fra back-ups udleveret fra andre, der ef...

Slette?

Der er masser af situationer, hvor regler kræver data slettet. F.eks. teleoplysninger og mails. Det betyder normalt, at data ikke længere er tilgængelige i det aktive system. Men de kan jo stadig findes på harddisken og muligvis gendannes med særlige værktøjer. De kan også findes i et back-up sy...
Kommentar til Nu dropper også 3 GPS-chippen i nakken på kunderne

Re: Overholdelse af logningsbekendtgørelsen

Telenor havde styr på mobiltelefonens tilknytning allerede i slutningen af 1990'erne, det blev brugt til at forhindre kopiering af SIM-kort (hvis samme SIM-kort blev brugt kort efter hinanden med en afstand på flere hundrede kilometer kom der alarm). Det er nu ikke rigtigt. Vi...
Kommentar til Nu dropper også 3 GPS-chippen i nakken på kunderne

Re: Overholdelse af logningsbekendtgørelsen

Det skyldes § 1 i bekendtgørelsen, som siger at der skal være tale om oplysninger, "der genereres eller behandles i udbyderens net." Der skal med andre ord være tale om oplysninger, som er tilgængelige for udbuderen, og som i fravær af logningspligten ville blive slettet umiddelbart...
Kommentar til TDC stopper totalovervågningen af kunders færden

Re: Det har fra starten været en klokkeklar overtrædelse

Nu har rigspolitiet et problem. De har jo hårdnakket hævdet, at lokationsdata ved mobil datatrafik var vigtigt for dem. Og der var et forarbejde i gang for på en eller anden måde at få det med i en revideret logningsbekendtgørelse. Som omtalt var TDC mobils omfattende logning ulovligt. Det var ...
Kommentar til TDC stopper totalovervågningen af kunders færden

Det har fra starten været en klokkeklar overtrædelse

Logningsbekendtgørelsen kræver alene lokationsdata gemt i forbindelse med SMS og MMS, hvis disse data genereres eller behandles som en del af de pågældende tjenester. Hvis det ikke er tilfældet skal lokationsdata ikke opfanges med særlige additive midler. Logninskrav er krav om at gemme data, so...

Det er jo bare valgforberedelse

Det er jo dumt at gå til valg som en fodslæbende regering i denne sag, selv om det ikke interesserer mange vælgere. Så det er god taktik at iværksætte et arbejde, der umuligt kan nå til et resultat inden valget. Når det først er udskrevet, går alting i stå. Og uanset hvilken regering vi får ef...

Re: Ulovligt?

At det ikke er tilfældet, er faktisk et kæmpeproblem for den almindelige retssikkerhed. enig I den oprindelige sag ved Frederiksberg byret så dommeren helt bort fra lovgivningen om teleoplysninger og beskyttelsen af personlige data. Han stirrede bare ned i retsplejeloven og gik i øvrigt ...

Re: Ulovligt?

ISP’erne blev væk fra retsmødet og kunderne var uden viden om at de under anklage - så det er noget af en tilsnigelse, at man på nogen måde kan påstå at de tidligere domme “var i orden”.Om det er nok til en erstatningssag imod piratadvokaternes kunder, ved jeg ikke, men jeg ville være nervøs, f...

Hvad med dem, som har fået udleveret identitet til advokater?

Tusindvis af mennesker har allerede fået udleveret deres identitet - primært fra TDC - og er blevet forfulgt af advokaterne og i nogle tilfælde betalt "bøder". Hvad sker der med dem, når metoden nu er fundet ulovlig?