Mogens Ritsholm

Kommentarer

Re: Svært at finde sandheden i en skov af løgne

Hvis en sådan søgning skal være noget værd rent efterretningsmæssigt, så må det kræve en form for google for efterretningstjenester og ikke overvågning af kabler – eller har jeg misforstået noget? Når man opsamler på forbindelser/kabler til udlandet har man adgang til alt. Et eksempel: De...

Svært at finde sandheden i en skov af løgne

Som jeg forstår det, er der tale om aflytning af internationale forbindelser, som bedømmes at ligge uden for dansk lovs rækkevidde. Det er en omfattende aflytning, der svarer til den aflytning FRA foretager under demokratisk kontrol i Sverige. Men i Danmark har vi ikke haft samme åbenhed om det...

Europa?

I Europæisk lovgivning har der vel hidtil ikke været noget til hinder for, at en kunde trackes og lokaliseringsdata udleveres til tjenesteudbydere, hvis kunden aktivt accepterer dette. Men disse data må dog ikke gemmes i længere tid, som jeg læser det. se direktiv 2002/58 artikel 9 Jeg ved ikke...

Re: Til TDC kunders TODO-liste for 25. maj

Inden man kaster sig ud i en sag, ville det være rart at få klarhed over hvordan TDC er i stand til at sammenknytte anonymiserede poster i et samlet spor af et objekts bevægelse gennem længere tid. Det bør Erhvervsstyrelsen forklare. Især da metoden ifølge artiklen åbenbart også bruges på alle ...

Re: Ikke helt forstået

Som det står i artiklen, er det kun MSISDN/IMSI/IMEI der anonymiseres - altså personhenførbar information. Måske er jeg lidt tung i denne sag. Men hvordan udpeger man netop det antal tyskere, der har været både i Ebeltoft og Viborg, hvis man ikke har en eller anden unik identifikation i de...

Ikke helt forstået

Hvordan kan man udpege hvor mange tyskere, der både har været i Ebeltoft og Viborg, hvis trafikdata straks anonymiseres? Det hævder de jo, at man kan. Er sandheden, at man først laver statistikken på f.eks. en uges poster og derefter anonymiserer? Eller mangler der noget andet i forklaringen?...
Kommentar til Ny landsretsdom: Teleselskaber skal ikke udlevere IP-adresser

Meget kunne være undgået, hvis TDC havde været mindre arrogante

Den oprindelige dom er fra Frederiksberg byret i 2015. Det drejede sig om udlevering af 6-700 kundeidentiteter hos TDC, som var mistænkt for at have set filmen "the homesman". Der var ingen i sagen til at tale imod en udlevering . Og ingen til at vurdere de tekniske beviser eller...
Kommentar til Ny landsretsdom: Teleselskaber skal ikke udlevere IP-adresser

Tak til landsretten

Det har aldrig været meningen, at loggede data skal kunne udleveres til andre end politiet. Det står oven i købet tydeligt i bemærkningerne til loven fra 2006 (L63). Der står: "De i lovforslaget indeholdte ændringer af regler om udbydernes udstyr og systemer skal alene muliggøre adgang for...
Kommentar til Her er stævningen, der skal sætte en stopper for dansk telelogning

Resultatet

Efter al sandsynlighed vil sagen enten blive afvist af retten eller henvist til EU-domstolen, hvor der i givet fald vil gå mange år. I begge tilfælde er nettoresultatet, at den meget nødvendige tilpasning af danske telelogningsregler bliver yderligere udskudt i flere år. EU-dommen er ikke solek...

Pape tager fejl

Pape mener, at han bare kan henvise til, at et politisk flertal ikke ønsker ændringer nu. Der tager han fejl. Logningsreglerne er udstedt efter en såkaldt bemyndigelseslov, og det er alene justitsministeren, som har ansvaret for at reglerne er lovlige. Og så er det fuldstændig ligegyldigt hvad ...
Kommentar til Institut for Menneskerettigheder: Stop nu telelogning af danskere

Re: Falske lodder i vægtskålen på begge sider

EU-Domstolen tager stilling til fortolkning af EU-retten, ikke fortolkningen af national lov. Så hvis Sverige er det eneste EU-land, hvor der er en generel og udifferentieret logning, som omfatter alle abonnenter uden nogen differentiering for deres forbindelse, end ikke indirekte, til alvorlig...
Kommentar til Institut for Menneskerettigheder: Stop nu telelogning af danskere

Falske lodder i vægtskålen på begge sider

Justitsministeren henholder sig til, at man skal afvente en facitliste fra EU. Det er løgn - alene af den grund, at mange elementer i telelogning ikke er omfattet af EU-retten, men henhører under national suverænitet. EU vil aldrig tage stilling til disse spørgsmål såsom kriterier for udlevering...
Kommentar til Erhvervsstyrelsen undersøger TDC's salg af lokationsdata

Re: Uanset anonymiseringen

Glem alt om datatilsynet og sammenligninger med andre trafikformer. Når erhvervsstyrelsen undersøger sagen, er det fordi den skal vurderes efter telereglerne, som er strammere end de almene databeskyttelsesregler. Nærmere bestemt er det reglerne i udbudsbekendtgørelsen, der er i spil i denne sag...
Kommentar til Erhvervsstyrelsen undersøger TDC's salg af lokationsdata

Man kan ikke gøre hvad som helst med data, der er anomyseret

Som jeg læser udbudsbekendtgørelsens §24 (især stk. 4), kan selv anonymiserede data kun anvendes af teleudbyderen selv (f. eks. til trafikplanlægning) eller en bemyndiget udbyder af en tillægstjeneste. Med salget af oplysninger til turistbranchen er der ikke tale om en tillægstjeneste, da de reg...
Kommentar til Sådan bruger TDC lokationsdata fra turister i Østjylland

Re: Problematisk ...

Hvis du mener at anonymiserede data om kunder giver problemer, så er det småting i forhold til hvad Google, Facebook, Microsoft, Linkedin, Twitter, Instagram, .... fortsæt selv listen, gør med dine data. Det har du helt ret i. Desværre skyldes det, at man ikke har haft en klar regulering a...
Kommentar til Sådan bruger TDC lokationsdata fra turister i Østjylland

Det er jo lidt suspekt, at de ikke kan forklare det

Sammenligningen med trafikmåling er vildledende. For sådanne kabler over vejen kan jo ikke give et billede af dem, der både har været i Ebeltoft og Ringkøbing. Så vi er overladt til gætterier - og det er jo nok fordi, det ikke er helt rent i kanten. Så vidt jeg husker får en roamet kunde en mid...

Re: Lovligt?

Ja, samtykket skal være frivilligt, og det særskilte samtykke skal kunne trækkes tilbage til enhver tid uden at det berører din primære aftale om en telekommunikationstjeneste. Eftersom det fremlagte eksempel drejer sig om turister, må man formode, at der i vidt omfang er tale om roamede k...

Selvmodsigende beskrivelse fra TDC?

" Det fungerer, som hvis man tæller biler, der kører på vejene. Eller at man med en lagerstatistik kan se, hvor meget mælk der bliver solgt i den enkelte butik,« siger Marina Lønning, koncerndirektør i TDC Erhverv." Når man tæller biler, der kører forbi, kan man ikke rigtigt udpege hvem...

Nyt i sagen

Nu har DR gravet lidt i det. https://www.dr.dk/nyheder/indland/politiet-noelede-sexvideoer-naaede-500...
Kommentar til Rigspolitiet: Dansk børneporno har ligget på Facebooks servere i to år

Re: Urealistisk

Hvor har du det fra? Og hvis det er hvad det danske politi har fået tilsendt kan det vel være fordi materiale for tyske gerningsmænd er sendt til tysk politi osv. Aldersprofilen er oplyst af rigspolitiet. I sager om børneporno slår man ellers til samtidigt i alle berørte lande for at sikr...