Jørgen Larsen

Politiet kan ikke genskabe SMSer i mink-sagen: »Ingen tillid til regeringen i den her sag«

@Mikkel Holm - Nu tror jeg konspirationsteorien går på, at de involveret har slettet deres SMS beskeder fordi de har noget at skjule. Altså Mette Frederikse, Martin Justesen(Spindoktor), Pelle Pape (departementsråd i Statsministeriet) og Departementschef Barbara Bertelsen.

Sagt anderledes. Hvis man tror Mette Frederiksen har slettet alle sine SMS beskeder fordi der var noget ansvarspådragende, så kan hun jo ikke vide sig sikre medmindre modparten gør nøjagtigt det samme.

Så hvis alle de involveret koordinerede sletning af alle deres SMS beskeder, så kunne de vel også koordinere sletning af udvalgte SMS beskeder eller hvad?

Nu er det ikke en konspirationsteori jeg køber, men det er da tydeligvis en herlig mulighed for politisk spin.

19. november 2021 kl. 19:34
Politiet kan ikke genskabe SMSer i mink-sagen: »Ingen tillid til regeringen i den her sag«

Hvis man havde noget at skjule, så ville det da ikke være så dum at slette alle SMS beskederne. Man kunne jo nøjes med de 'kritiske'.

Gik lidt hurtigt. Der skulle selvfølgelig stå:

Hvis man havde noget at skjule, så ville det da være dumt at slette alle SMS beskederne. Man kunne jo nøjes med de 'kritiske'.

19. november 2021 kl. 17:18
Politiet kan ikke genskabe SMSer i mink-sagen: »Ingen tillid til regeringen i den her sag«

@Mogens Ritsholm

Nu kan der jo i princippet være andre formål end at sikre, at man ikke kan tvinges til at udlevere beskederne til en myndighed.

Det er rigtigt at den sikkerhedsmæssige forklaring ikke holder vand. Men man kan jo rent faktisk handle i god tro fordi man ikke ved bedre.

Sagen er jo ganske enkelt, at INGEN - udover de involveret - VED om de omtalte SMS beskeder skulle journaliseres eller ej. Bevares man kan tillægge de involverede alle mulige motiver. De spekulationer er vidst ikke helt uden politisk spin, vel?

Hvis man havde noget at skjule, så ville det da ikke være så dum at slette alle SMS beskederne. Man kunne jo nøjes med de 'kritiske'.

Jeg har faktisk svært ved at se, hvad Mette Frederiksens motiv helt præcist skulle være. Hvorfor skulle hun helt bevidst overtræde loven og ramme folk i hendes egen politiske hjemstavn? Det ville da være politisk toskedumt, hvis man kunne undgå det.

19. november 2021 kl. 17:11
Det var Ministeren der ringede...

@Tom Paamand - tak for referencerne. Dem kendte jeg ikke, men jeg kan godt lide denne beskrivelse:

Vi må bekæmpe fundamentalisme og bogstavtro. Sandheden står ikke i en bog. Vi når aldrig frem til et idealsamfund. Historien stopper aldrig op. Vi får aldrig et himmerige på Jorden.</p>
<p>Men det er muligt at gøre verden lidt bedre, end den er nu. For at kunne gå den rigtige vej må man have et kompas. Dette kompas er troen på, at alle mennesker blot ved at være til har ret til mad, vand, arbejde, bolig, sundhedsforsorg og uddannelse. Troen på, at demokrati er bedre end diktatur, ikke fordi flertallet har ret, men fordi diktatorers magt altid korrumperer. Troen på, at flertalsstyret må rette sig efter regler om mindetalsbeskyttelse og menneskerettigheder. Denne tro kan man så kalde socialisme, hvis man vil. Man kan for min skyld også kalde den noget andet, som for eksempel radikal-demokrati eller for den sags skyld kristen humanisme. Det afgørende er ikke ordene, men hvad man gør.

Det kan ikke siges bedre.

29. august 2020 kl. 00:24
Det var Ministeren der ringede...

@Tom Paamand - tak for referencerne. Dem kendte jeg ikke, men jeg kan godt lide denne beskrivelse:

Vi må bekæmpe fundamentalisme og bogstavtro. Sandheden står ikke i en bog. Vi når aldrig frem til et idealsamfund. Historien stopper aldrig op. Vi får aldrig et himmerige på Jorden.</p>
<p>Men det er muligt at gøre verden lidt bedre, end den er nu. For at kunne gå den rigtige vej må man have et kompas. Dette kompas er troen på, at alle mennesker blot ved at være til har ret til mad, vand, arbejde, bolig, sundhedsforsorg og uddannelse. Troen på, at demokrati er bedre end diktatur, ikke fordi flertallet har ret, men fordi diktatorers magt altid korrumperer. Troen på, at flertalsstyret må rette sig efter regler om mindetalsbeskyttelse og menneskerettigheder. Denne tro kan man så kalde socialisme, hvis man vil. Man kan for min skyld også kalde den noget andet, som for eksempel radikal-demokrati eller for den sags skyld kristen humanisme. Det afgørende er ikke ordene, men hvad man gør.

Det kan ikke siges bedre.

29. august 2020 kl. 00:24
Det var Ministeren der ringede...

@Kjeld Flarup Christensen - Det kan Du på mange måder have ret i - socialismen har bestemt ikke nogen god track record, hvis man altså acceptere den af magthavende fremførte påstand, at Østeuropa, Kina m.m. rent faktisk var socialistiske samfund.

Totalitarisme er altid en reel fare - også, men ikke esklusiv forbeholdt - med et udgangspunkt fra venstrefløjen. Den tyske kommunist Rosa Luxemburg beskrev i sin kritik af Lenin, hvorfor demokrati og socialisme ikke kan adskilles:

Uden almindelige valg, uden ubegrænset pressefrihed og frihed til at forsamle sig, uden en fri brydning mellem meninger, vil livet uddø i de offentlige institutioner, det vil blive reduceret til en skygge, hvor det eneste aktive element er bureaukratiet. Det offentlige liv vil lidt efter lidt falde i søvn, nogle få dusin partiledere med en uudtømmelig energi og ubegrænset erfaring leder og regerer (…) en elite af arbejderklassen bliver fra tid til anden inviteret til møder, hvor de får lov til at klappe ad ledernes taler og vedtage de foreslåede udtalelser i enstemmighed.

... Frihed kun for tilhængere af regeringen, kun for medlemmer af et parti, hvor taltstærkt det end er, er ingen frihed. Frihed er altid frihed for anderledes tænkende

Jeg tror Du vil finde, at langt de fleste på den danske venstrefløj deler ovenstående opfattelse - også selv om du kan finde andre og langt mere totalitære opfattelse andre steder i verden.

29. august 2020 kl. 00:09
Det var Ministeren der ringede...

@Brian Dam Pedersen - Vrøvl, og det afspejler Du ikke har sat dig ind i problemstillingen. Det har altid været borgerlig strategi, at fremstille venstrefløjen som blodtørstige voldsromantikere.

Ingen betydende venstrefløjsgruppering - naturligvis bortset for forvirret enkeltstående individer - går ind for en voldelig revolution forstået som kup, terror eller et mindretals voldelig overtagelse af magten. Begrundelsen for fravalg af disse metoder kan være forskellig, men det er ganske enkelt en ualmindelig kontraproduktiv ide.

Ovenstående betyder naturligvis ikke, at venstrefløjen til alle tider er / har været uskyldsren og pacifistisk. Det er velkendt, at 30'erne var en rimelig ekstrem periode bl.a. med hemmelig sabotagevirksomhed mod skibe fra Nazi-tyskland (men altså ikke voldelig omstyrelse af den danske statsmagt).

Hvis Du virkelig bekymre dig om respekten for det folkelige demokrati, så burde du måske se lige så meget i den stik modsatte retning. Der er dog masser af episoder at tage fat på. Jeg nævner bare i flæng:

  • Arrestation og udlevering af danske Kommunister til tyskerne under den 2. verdenskrig. Efterfulgt af Lov nr. 349 - med tilbagevirkende kraft - om forbud mod kommunistiske foreninger og kommunistisk virksomhed. Vedtaget af Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Retsforbundet og Danmarks National-Socialistiske Arbejderparti (nazi-partiet).

  • Den skæve våben fordeling, hvor hovedparten af våben fra Sverige fik til de såkaldte O-grupper og ikke den kæmpende modstandsbevægelse. En bevægelse, hvor kommunisterne som bekendt spillede en stor rolle.

  • Den Socialdemokratiske organisation AIC (Arbejderbevægelsens Informations Central), som gennemførte masseregistrering og overvågning af danske kommunister , som skete i samarbejde med FE og en privat efterretnings organisation (Firmaet) under ledelse af Arne Sejr.

  • Den Socialdemokratiske statsministere H. C. Hansens indirekte - men ulovlige - accept af amerikanske atomvåben på dansk (Grønlansk) jord.

  • FE lyttecentral i Kejsergade, som ulovligt overhørte / optog telefonsamtaler.

Der findes masse af den slags eksempler. Så ventsrefløjen som den største trussel mod den folkelige demokrati? Næppe.

28. august 2020 kl. 15:52
Det var Ministeren der ringede...

@Brian Dam Pedersen - Vrøvl, og det afspejler Du ikke har sat dig ind i problemstillingen. Det har altid været borgerlig strategi, at fremstille venstrefløjen som blodtørstige voldsromantikere.

Ingen betydende venstrefløjsgruppering - naturligvis bortset for forvirret enkeltstående individer - går ind for en voldelig revolution forstået som kup, terror eller et mindretals voldelig overtagelse af magten. Begrundelsen for fravalg af disse metoder kan være forskellig, men det er ganske enkelt en ualmindelig kontraproduktiv ide.

Ovenstående betyder naturligvis ikke, at venstrefløjen til alle tider er / har været uskyldsren og pacifistisk. Det er velkendt, at 30'erne var en rimelig ekstrem periode bl.a. med hemmelig sabotagevirksomhed mod skibe fra Nazi-tyskland (men altså ikke voldelig omstyrelse af den danske statsmagt).

Hvis Du virkelig bekymre dig om respekten for det folkelige demokrati, så burde du måske se lige så meget i den stik modsatte retning. Der er dog masser af episoder at tage fat på. Jeg nævner bare i flæng:

  • Arrestation og udlevering af danske Kommunister til tyskerne under den 2. verdenskrig. Efterfulgt af Lov nr. 349 - med tilbagevirkende kraft - om forbud mod kommunistiske foreninger og kommunistisk virksomhed. Vedtaget af Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Retsforbundet og Danmarks National-Socialistiske Arbejderparti (nazi-partiet).

  • Den skæve våben fordeling, hvor hovedparten af våben fra Sverige fik til de såkaldte O-grupper og ikke den kæmpende modstandsbevægelse. En bevægelse, hvor kommunisterne som bekendt spillede en stor rolle.

  • Den Socialdemokratiske organisation AIC (Arbejderbevægelsens Informations Central), som gennemførte masseregistrering og overvågning af danske kommunister , som skete i samarbejde med FE og en privat efterretnings organisation (Firmaet) under ledelse af Arne Sejr.

  • Den Socialdemokratiske statsministere H. C. Hansens indirekte - men ulovlige - accept af amerikanske atomvåben på dansk (Grønlansk) jord.

  • FE lyttecentral i Kejsergade, som ulovligt overhørte / optog telefonsamtaler.

Der findes masse af den slags eksempler. Så ventsrefløjen som den største trussel mod den folkelige demokrati? Næppe.

28. august 2020 kl. 15:52
Det var Ministeren der ringede...

@Per Gøttrup - Det er ikke korrekt. Udgangspunktet for Blekingegade banden var KAK (Kommunistisk ArbejdsKreds) og hovedformålet var at skaffe penge til befrielsesbevægelser i den tredje verden.

Der har aldrig været sympati for / tilslutning til kup, terror eller lignende på den danske venstrefløj. Center for Koldkrigsforskning brugte fem år, under den fuldstændige host host neutrale professor Bent Jensen, uden at finde noget som helst, der kunne understøtte dette paranoia. Til gengæld blev professor Bent Jensen dømt for injurier.

Det er en ærlig sag, at være mod alt hvad Pernille Skipper og EL står for. Det er der mange af os der er. Jeg kan kun gisne om årsagen til, at Du føler det nødvendigt at koble Pernille Skipper / EL til en kriminel gruppe som Blekinggade banden.

26. august 2020 kl. 16:27
Det var Ministeren der ringede...

@Per Gøttrup - Det er ikke korrekt. Udgangspunktet for Blekingegade banden var KAK (Kommunistisk ArbejdsKreds) og hovedformålet var at skaffe penge til befrielsesbevægelser i den tredje verden.

Der har aldrig været sympati for / tilslutning til kup, terror eller lignende på den danske venstrefløj. Center for Koldkrigsforskning brugte fem år, under den fuldstændige host host neutrale professor Bent Jensen, uden at finde noget som helst, der kunne understøtte dette paranoia. Til gengæld blev professor Bent Jensen dømt for injurier.

Det er en ærlig sag, at være mod alt hvad Pernille Skipper og EL står for. Det er der mange af os der er. Jeg kan kun gisne om årsagen til, at Du føler det nødvendigt at koble Pernille Skipper / EL til en kriminel gruppe som Blekinggade banden.

26. august 2020 kl. 16:27
Måske skulle vi også droppe ordet computer..

@Lars Christensen-b - Det var altså ikke ICC status i 1977 og Human Rights, Dansk Flytninge Hjælp påstår altså ikke, at de repræsenterer eksempelvis den danske befolkning.

Diskussioner om køn, kultur, religion og etnicitet er ikke ny. Hvad der derimod er nyt er en bevægelse, som aktivt udskammer, forfølger og forhindre alternative synspunkter. Eksemplet med ejeren af chokolade butikken på Frederiksberg står jo ikke alene. Det er totalitarisme i forklædning. Det er revolutionen som æder sine børn.

Ovenstående skal naturligvis ikke forhindre os i, at diskutere køn, kultur, religion m.m. Men når det går fra en berettiget diskussion om racisme osv. til en latterlig diskussion om navnet på en is, blackliste m.m. så er det vidst på tide at tale om relevans og prioritering.

7. august 2020 kl. 00:15
Måske skulle vi også droppe ordet computer..

@Lars Christensen-b -

Jeg kan have en vis forståelse for Nationalmuseets skridt - også selv om man altså, forunderlig nok, ikke har fundet anledning til det skridt siden omtalte ICC beslutningen i 1977.

Når det er sagt - hvad er egentlig det folkelige mandat bag ICC? Hvem har valgt dem til at repræsentere og tale på Inuit befolkningens vegne? Mig bekendt ingen og så taler man jo i virkeligheden på egne vegne og altså ikke de 180.000 mennesker.

Jeg er sådan set ikke i tvivl om, at mange i Grønland vil foretrække betegnelsen Inuit fremfor Eskimo. Det har jeg - som så mange andre - sådan set ikke et problem med.

Men begrundelsen for navneændring af en is blev af mange, mildt sagt, opfattet som tynd. Sjovt nok omfattede hensynet til nogle krænkede følelser i Grønland ikke ejeren af en chokolade butik på Frederiksberg. Det er f..... tankevækkende og det stopper jo tydeligvis ikke her.

Som en anden at skrevet:

Identity politics is not left. It is not right. It is not progressive.</p>
<p>It is the most backwards, reactionary shit. And it is manufactured to fracture, divide and prevent actual progress and real change from ever occurring."

6. august 2020 kl. 21:49
Måske skulle vi også droppe ordet computer..

@Albert Nielsen - præcis, der er bare ikke så mange, der kender den rigtige historien om "land of the free".

Hvis man ellers er interesseret i den slags, så kan bogen "USA - Folkets Historie 1492 - 2001" af Howard Zinn anbefales.

6. august 2020 kl. 19:31
Måske skulle vi også droppe ordet computer..

@Dorthe Frøstrup

Nu er det er faktisk heller ikke alle grønlændere, der har 100% inuit baggrund.

Hvis man alene anvender en biologisk synsvinkel, så tyder undersøgelser på, at over 80% har eurpæiske forfædre og Grønlændere i gennemsnit er 25% europæer. Den andel er naturligvis forskellige i de forskellige dele af Grønland.

Reference: https://ing.dk/blog/hvor-meget-dansker-er-en-groenlaender-173683

Det vil nok overraske mange - ikke mindst mange grønlændere. Det er ikke den fortælling de er flasket op med. Men slægtsnavne som Motzfeldt, Chemnitz, Kleist, Fontain og Kreutzmann taler jo deres tydelige sprog om europæiske relationer.

Hele denne diskussion skal efter min opfattelse også læses ind i en større kontekst, hvor myten om det 'oprindelige folk' - forstået som inuit - benyttes dygtigt af den grønlandske elite som løftestang for eliminering og redigering af Grønlands historie.

Det er en kendsgerning, at Nordboerne altså ankom 100 - 200 år før de direkte forfædre til inuit delen af nutidens grønlandske befolkning. Sagt anderledes, så er det danske / skandinaviske element altså ikke et fremmedlegeme i Grønland.

Det er altså ikke en fejl eller uheld, at der er et betragteligt mindretal af etniske grønlændere, der kun er dansktalende. Hvis man ved lidt om Grønland, så ved man også, at de sproglige / kulturelle forskelle mellem vest- og østgrønlandsk giver anledning til 'problemer' (som er den høflige version).

Reference: https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/dansktalende-i-klemme-i-loesrivelsesdebat

Personlig anvender jeg ikke udtrykket eskimo. Ikke fordi det er racistisk eller nedladende (faktisk tværtimod) - det er blot ikke et ord, der først falder mig ind. Men der er ingen tvivl om, at de fleste nok vil foretrække betegnelsen inuit.

Jeg kan godt undre sig over, hvorfor navnet på en skide is kan rejse så meget debat. Men bevares, så undgår man da også at tale om de virkelige problemer.

5. august 2020 kl. 22:23
De er skøre de [_______]!

Præcist - fik måske ikke formuleret det helt så elegant som dig. Men det er lige præcis problemstillingen.

20. juli 2020 kl. 11:11
De er skøre de [_______]!

@Henrik Madsen - Nej, og stop det. Gå efter bolden.

17. juli 2020 kl. 23:03
De er skøre de [_______]!

@Henrik Madsen - Nej, og stop det. Gå efter bolden.

17. juli 2020 kl. 23:03
De er skøre de [_______]!

PHK,

Tak, og jeg er sikker på at Du bemærkede tegnet ?, som har en helt særlig betydning.

Det interessante ved trosbekendelsen er, at den i princippet også er frivillig. Så hvilken side tror du FOSS udviklere placere dig på, hvis Du ikke 'frivilligt' tilslutter dig idiotiet?

17. juli 2020 kl. 22:37
De er skøre de [_______]!

PHK,

Tak, og jeg er sikker på at Du bemærkede tegnet ?, som har en helt særlig betydning.

Det interessante ved trosbekendelsen er, at den i princippet også er frivillig. Så hvilken side tror du FOSS udviklere placere dig på, hvis Du ikke 'frivilligt' tilslutter dig idiotiet?

17. juli 2020 kl. 22:37
De er skøre de [_______]!

De fleste religiøse trossamfund har en trosbekendelse som alle rettroende skal fremsige.

Hvad enten det er den islamiske trosbekendelse Der er ingen gud uden Allah, og Muhammad er hans sendebud', den Jødiske Hør Israel: Herren er vor Gud, Herren er én eller den apostolske trosbekendelse Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen....., så tjener de allesammen det samme formål. At adskille de rettroende fra kættere.

At være udenfor de rettroende kreds var bestemt ikke ufarligt før i tiden. Man kunne måske tro, at de tider var forbi. Den seneste tids begivenheder viser med al tydelighed, at det er ikke tilfældet. Jeg må indrømme det gibber lidt i mig, når PHK skriver:

"Men det er en måde for USAnerne, og for os andre, at tilkendegive hvilken side af racismen de står på."

Undskyld mig, hvorfor i alverden skulle jeg dog det? Er jeg under anklage?

Blacklisting er absolut ikke relateret til en underliggende racisme. Men selv HVIS vi antog, at dette udtryk havde et racistisk ophav, så er der sgu da ingen der ved deres fuld fem tror, at danske IT folk i dag anvender det i en racistisk kontekst.

Der findes mennesker som bogstaveligt talt ER slave dags dato. Der findes folk , som dags dato lever under arbejdsvilkår som Friedrich Engels og Karl Marx ville have genkendt. Arbejdsvilkår som vi alle - også dem som ikke spiser Eskimo is - nyder godt af.

Men bevares det vil kræve langt større ofre af den enkelte, at gøre noget ved de forhold. Så er det trods alt mindre forpligtende og moralsk mere opløftende, at pege fingre af udtrykket blackliste.

Der er fandme nogle mennesker, som bruger for meget tid foran computeren og for lidt ude i virkeligheden.

17. juli 2020 kl. 21:08