Stephan Sølby

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Ja ned med retssikkerheden

at domstolsfri adgang til bank- og teleoplysninger kan sige temmelig meget om en vilkårlig persons liv. Det er heldigt, at det ikke er det lovforslaget handler om.

Re: Skriv til en folketingspolitiker

Men man er godt dum, som politiker, hvis man ikke gider gå i dialog med både vælgere og borgere. I hvertfald hvis man gerne vil vælges igen.

Re: Ja ned med retssikkerheden

Et par nuanceringer. Det gælder udelukkende sager rejst efter straffeloven (strlv. paragraf 290), så der er ikke hjemmel til løbende overvågning af almindelige mennesker. Det er også muligt at få domstolsafprøvet lovligheden efterfølgende, så helt uden domstolskontrol er det ikke. Derudover er ...

Re: Ja ned med retssikkerheden

Det virker umiddelbart som en ret præcis lempelse i forbindelse med hvidvask og finansiering af terror for nogle meget specifikke selskaber (televirksomheder er med fordi det er muligt at betale for ydelser via teleselskaberne). Jeg har svært ved at se hvor glidebanen ligger præcist, der er ikke...

Re: Suk.

Ved vi noget officielt om arkitekturen og den teknologi, der ligger i løsningen? Altså andet end det jeg kan finde på digitaliseringstyrelsens hjemmeside? Der fremgår det, at det er nogle EU regler der regulerer området og det i øvrigt bliver en noget andet arkitektur uden jeg dog er kompetent ti...
Kommentar til Regioner overvejer at udskyde ny version af Sundhedsplatformen

Tre projekter?

Der må være tale om tre projekter, LPR3, SP2018 og integrationsprojektet til LPR3 i SP (hertil kommer så tilsvarende integrationsprojekter i de øvrige EPJ). På mig lyder det til, at integrationsprojektet i SP er presset og derfor udskyder man starten på LPR3 (givet vi ingen viden har om LPR3 er ...
Kommentar til KMD's håndtering af sikkerhedshul: »Det skriger til himlen«

Re: At begå en ulovlighed for at bevise en ulovlighed

Hint: Prøv at google "straffelovens paragraf 13" ? Når du er færdig med din sædvanlige bedrevidende lektion, er du så venlig at henvise det link der underbygger at der her er tale om nødret?
Kommentar til KMD's håndtering af sikkerhedshul: »Det skriger til himlen«

Re: At begå en ulovlighed for at bevise en ulovlighed

I denne artikel https://www.version2.dk/artikel/interview-hacker-tiltalt-jeg-totalt-usky... beskrives at Esben d. 17 Maj rapporterer fejlen til KMD og den 18 maj er pressen (DR) blandet ind i sagen. Den 24. Maj er fejlen rettet. Den karensperiode på 90 dage der tilsyneladende er branchens stan...
Kommentar til KMD's håndtering af sikkerhedshul: »Det skriger til himlen«

Re: At begå en ulovlighed for at bevise en ulovlighed

Paragraf 13 i straffeloven handler om umiddelbart forestående eller igangværende fysiske personangreb, hvor man ikke kan få hjælp af myndighederne. Den paragraf absolut irellevant i denne sammenhæng.
Kommentar til KMD's håndtering af sikkerhedshul: »Det skriger til himlen«

Re: At begå en ulovlighed for at bevise en ulovlighed

Så du mener i fuld alvor at det er i orden at begå en ulovlighed - og offentliggøre den - for at bevise at fejlen er der? Det er da en skærpende omstændighed, at han scripter I stedet for blot at taste. Det gør da ikke fejlrapporten mere troværdig. Tværtimod så giver det Esben mulighed for at se...
Kommentar til KMD's håndtering af sikkerhedshul: »Det skriger til himlen«

At begå en ulovlighed for at bevise en ulovlighed

Det er principielt problematisk, at begå en ulovlighed for at vise fejlen findes. Især fordi der på ingen måde er tale om nødværge eller akut fare for personer eller andet. Når det er sagt, så er KMDs håndtering tilsvarende ude af proportioner.
Kommentar til De digitale nomader

Bortset fra

At jeg ikke har kolleger i tidszoner efter os i dk, så ligner mit skema meget dit. Man kan tilføje, at min søndag også kan inddrages, da mine kolleger sidder i Bangladesh og derfor arbejder søndag-torsdag. Men det efterlader jo så fredag kun til danske kollegaer og kunder :-) Work-life balancen ...