Per Toft

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Privacy i børnehøjde

Der er alternativer

Jeg arbejder i en virksomhed der sælger intranet til børnehaver og dagpleje institutioner. Man logger ind med NemID og kan dele præcis de informationer du efterspørger, inkl. rettigheder m.v. Så jo der findes alternativer. Vores system er udrullet i 200 børnehaver i Danmark, og vi arbejder da h...

Re: Lovlig- ulovlig

Netop det forsøger EU at gøre op med I den nye Privacy forordning. Hovedindgangsvinklen er, at virksomheder skal bevise samtykke. Derudover bliver der givet hjemmel til administrative bøder til overtrædere på op til 5% af den samlede globale årsomsætning pr. overtrædelse. Der kan læses mere om ...

Privacy?

Jeg ser flere problemer med denne måde at udføre Social Intelligence på. Definitionen af informeret samtykke er, rent juridisk, beskrevet i Lov om behandling af personoplysninger1, og beskrives som følger: ”Enhver frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse, hvorved den registrerede...