Niels Jakob Pasgaard

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til 5 grunde til at bruge iPads i undervisningen

Re: Hvorfor lige iPad

@Per Friis: Lad os ihvertfald sørge for, at udviklingen ikke bliver afvikling ;-)
Kommentar til 5 grunde til at bruge iPads i undervisningen

Re: Generelt

Ensretningen er ganske rigtigt en fordel for lærerne. Men lærerne er jo nu engang ikke skolens målgruppe...
Kommentar til 5 grunde til at bruge iPads i undervisningen

Postulater

Allerede i april måned sidste år, svarede jeg på nogle af de postulater om iPads, som åbenbart stadig lever i skoleforvaltningerne i nogle kommuner: http://evidencenter.blogspot.dk/2012/04/9-postulater-om-ipads-i-undervis... En iPad er et udmærket redskab, men den kan på ingen måde erstatte en l...
Kommentar til IT-Branchen advarer mod skolers milliondyre iPad-ræs

Re: 25%

I Odder har man, så vidt jeg er blevet oplyst, givet ca. 6.000 pr. iPad gennem ATEA.
Kommentar til IT-Branchen advarer mod skolers milliondyre iPad-ræs

Tablet eller PC - hvorfor?

Hvad er det, som nogle mener disse tablets kan i skolesammenhæng, som gør dem til bedre læringsværktøjer end PC'er/Chromebooks? Jeg tror på, som Rikke Thonbo også siger, at tablets er lettere at bruge for lærerne. Mange lærere har svært ved teknikken, og som de siger i Odder, så er der jo 'ingen...

Re: Det er en skam...

Hej igen Peter De værktøjer du henviser til, er nok dem jeg skriver om på www.edidaktik.dk - ikke eVidenCenter. Jeg har ingen interesse i at 'please' folkene bag de værktøjer - og jeg tror ikke de er klar over, at jeg fx deltager i denne debat :-) I forhold til at skrive på tablets kan du fx læ...

Re: Det er en skam...

Hej Peter Man kunne sagtens forestille sig, at eleverne skal filme et eller andet, og at en iPad (eller måske snarere en iPod), ville være et godt redskab hertil. Problemet er, at det er et bekendtgørelseskrav, at eleverne også engang imellem skal producere noget tekst, og her er det måske mindr...

Re: Det er en skam...

Kære Rikke Mange tak for dit svar. Det ærgrer mig, at du mener, jeg har stirret mig blind på laptops. Jeg forsøger blot at fiske de pædagogiske og didaktiske argumenter for, at man som 1:1 skole skal vælge iPads i stedet for laptops til eleverne, frem i lyset. Jeg tror faktisk, at din misforstå...

Re: Det er en skam...

@Peter Binderup: Jeg diskvalificerer hverken bogen eller iPad'en - jeg argumenterer blot for, at de to typer af læremidler lægger sig op ad en instruktivistisk læringsforståelse, hvor eleven ses som MODTAGER. Man kan jo ikke producere noget af kvalitet, hvis man ikke i forvejen har noget informa...

Re: Det er en skam...

@Peter Binderup: Ja, en tablet kan være et rigtig godt konsumeringsredskab - den er ok at læse på, og den vejer og fylder jo langt mindre end de traditionelle skolebøger. Til gengæld er den et ringe produktionsværktøj - ikke kun når det kommer til programmering etc. Der findes rigtigt mange webb...

Re: Det er en skam...

@ Peter Binderup: Jeg er ikke helt med på, hvordan valget mellem tablets og laptops er irrelevant for diskussionen. Når en skole vælger at satse 1:1 indebærer det, at eleverne kun får ét personligt værktøj stillet til rådighed. Dette værktøj skal kunne løfte alle de opgaver som kræves, for at man...

iPads fremfor laptops?

Hej Rikke Jeg kan se, at nogle enkelte spørger til hvorfor I har valgt iPads fremfor laptops, og du svarer bl.a.: "Tablets rummer flere muligheder i forhold til at tilpasse undervisning til læringsstile." "Tablets giver mulighed for at understøtte de fleste fag og arbejdsformer....

iPads som læringsredskab?

Jeg er langt hen ad vejen enig med Daniel Madsen - en iPad er et redskab til konsumering af information, og den egner sig dermed bedst til brug i undervisning der tager afsæt i en instruktivistisk eller behavioristisk læringsforståelse. Ikke kun kontor-programmer, men også kollaborative online-væ...

Tavleundervisning = et tilbageskridt?

Tillad mig at citere fra konklusionen i et 'working paper' fra UCC's hjemmeside, som nok må ligge til grund for den rapport der omtales i artiklen (Arstorp er ihvertfald en af forfatterne): Det problematiseres således, at tavlerne ikke i højere grad anvendes som en teknologi, der kan udv...

Dårligere undervisning?

Der er nok ingen tvivl om, at aktivering af eleverne kan være en god ting i forhold til at understøtte deres læring. For en del elever er opgaven med selv at skulle strukturere læringen og eksperimentere dog uoverkommelig. De har behov for, engang imellem, at underviseren tager styringen og præse...