Ole Norsker

Pisa: Elever, der bruger iPads, klarer sig dårligere

Meget enig - manglende focusering og koncentration af eleverne i undervisningssituationen er et stort problem idag. Udover larm fra dem, der ikke forsøger at følge med, er der så kommet iPads m.m.

Når man lærer matematik bygger man hele tiden på det allerede lærte, så man skal ikke misse meget, før det kræver en meget stor indsats at komme med igen.

Jeg så et par af Pisa mat. opgaverne, og de var meget reelle med lidt forskellig forholdsregning, som svarer til helt almindelige dagligdagssituationer. Når så de danske elever ikke får øvet sig i at focusere til at analysere og løse opgaver, ja så forstår jeg godt vi falder bagud i Pisa opgaver, og at selv de lyse hoveder ikke får trænet nok til at kunne løse udfordrende tekniske problemer senere.

4. december 2013 kl. 21:11