Klavs Klavsen

Rutineret atomkraftdesigner melder sig ind i ræset: Første SMR står klar før 2030 (Ing)

Vi får også brug for producere PtX. Det kræver en masse energi, så her kunne man passende øge produktionen, når forbruget på nettet er lavt, og dermed bevare den høje kf for atomkraft...

Det er en glimrende pointe - det afhænger så af hvad PTX'en kan sælges til om det rentabelt at bruge atomkraft til det - men uanset så tager det 15+ år at kunne bygge atomkraft i danmark - hvis vi overhovedet kunne finde politisk enighed om en placering, og de høje sikkerhedskrav gør omkostningerne betydeligt højere end VE+lagring (evt. i form af ptx 'brændt af i gasværker' som tyskland - produceret af overskudsproduktion - istedet for negative el-priser)

6. juni kl. 15:41
Rutineret atomkraftdesigner melder sig ind i ræset: Første SMR står klar før 2030 (Ing)

Jeg har prøvet at få fjernet et indlæg, men jeg kunne ikke huske hvad jeg havde skrevet - og da slet ikke hvad der gjorde at det ligefrem skulle slettes - jeg prøvede at skrive og spørge - men fik aldrig svar :(

2. juni kl. 10:19
Forslag: brug 130 mia. kroner over de næste 20 år til et netværk af brintrør (Ing)

Kan man ikke genbruge nogle af de gasledninger vi ikke har så stort behov for i fremtiden?

1. juni kl. 12:34
Rutineret atomkraftdesigner melder sig ind i ræset: Første SMR står klar før 2030 (Ing)

Tyskands kulforbrug ifht. sidste år:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_NQHUcRwYWspQLzfjIrKXZcz_A2y1_8JSBcJlGtKlNc/edit#gid=1503427840

Det er da rart at se - nu skal det så med at i 2022 er tysklands kulforbrug åbenbart steget enormt : https://ing.dk/artikel/kulkraft-steg-til-en-tredjedel-af-tysklands-elproduktion-sidste-aar

og da a-kraft kun udgjorde en lille % af deres samlede elforbrug, gør det ikke den store forskel om de er der eller ej.

Jeg krydser fingre for at de får mere VE ind i systemet hurtigt, så de kan få nedbragt kul/gasforbruget :)

1. juni kl. 09:20
Rutineret atomkraftdesigner melder sig ind i ræset: Første SMR står klar før 2030 (Ing)

Og ikke mindst masser af kulkraft. Det er de nemlig nød til, nu hvor de har lukket deres KK ned.

Ja lige den del er lidt sørgeligt og et underligt valg. De skulle have beholdt A-kraften indtil vindmølle kapaciteten kunne erstatte den.

Jeg gad godt vide hvorfor de valgte det? at holde liv i eksisterende A-Kraft skulle man tro ville være en billigere løsning end mere kul?

31. maj kl. 11:27
Rutineret atomkraftdesigner melder sig ind i ræset: Første SMR står klar før 2030 (Ing)

Ja, der er så mange vindmøller, at vi får billig strøm, og at der ikke er plads til (økonomisk rentabel) KK i Danmark.

Faktisk går tyskland samme vej som os her iflg. https://ing.dk/artikel/tyskerne-bygger-nye-gaskraftvaerker-i-fremtiden-skal-de-driftes-til-brint

De bygger masser af vind, laver brint af overskudsstrømmen og bygger gasværker om til brintværker - så de kan levere strøm når det er vindstille også (og samme brint kan også bruges til fly, skibe mm.)

Alt i alt - ser det ud til at være "den fornuftige" kombination af VE og Brint løsninger.

Det vil forhåbentlig betyde at strømmen i "for lidt vind" perioderne (som vil være langt færre pga. den ekstra vindmøllekapacitet) - bliver 3x så dyr.. så istedet for at de byder ind med en pris på 0,20 kr. pr. kwh - så bliver det nok 0,6 kr. pr. kwh (pga. prisen for at producere brint) - men hvis der pga. den øgede vindmøllekapacitet er nok til at de kan levere alt vi har behov for - så er det stadig langt billigere strøm 24/7 end vi har set før.

31. maj kl. 09:18
Rekordstor milliardbøde til Meta: Kan betyde farvel til Facebook og Instagram i Europa

Har kendskab til at mindst 10 genbrugsbutikker / secondhand butikker nu er lukket af Meta - Er der kendskab til at Meta også gør det samme mod andre brancher på FB?

Lukket - dvs. de sælger via FB marketplace og deres konto blev lukket, eller?

24. maj kl. 10:24
Rekordstor milliardbøde til Meta: Kan betyde farvel til Facebook og Instagram i Europa

De skal selvfølgelig undlade at benytte services, der udelukkende afvikles i USA, da data i så fald vil være tilgængelige under afviklingen af disse services!

Uanset HVOR serveren kører så HAR en fra USA adgang og FISA kan dermed bede denne "dumpe RAM" indholdet - og dermed få adgang til det datasæt der er dekrypteret i hukommelsen - inkl. nøglen til dekryptering af det på disk (ellers kan koden jo ikke dekryptere det)

24. maj kl. 10:23
Massive it-prisstigninger rammer danske virksomheder: »Det nytter ikke noget at slå it-chefen oven i hovedet«

Så hvordan skal dem der bygger software tjene penge, hvis alt skal være open source og gratis ?

70-80% af al open source, udvikles af personer der får LØN for det. Så firmaer tjener tydeligvis fint penge, selvom koden der udvikles, frigives som open source :)

Vi udvikler f.ex. vores ting som Open Source (bl.a. https://k8id.io ), og bidrager til anden open source vi anvender - og har alligevel kunder. Det er bare en anden forretningsmodel.

Meget software, er f.ex. udviklet at brugere selv - der samarbejder om at bygge bl.a. CAD programmer mm. - og for mange større firmaer vil det bedre kunne betale sig at have en fuldtidsstilling (eller halvtids) der kun udvikler på den software man anvender mest.

23. maj kl. 12:12
Rekordstor milliardbøde til Meta: Kan betyde farvel til Facebook og Instagram i Europa

Hvordan ser det ud med det offentliges data - gemmes nogle af disse på en amerikansk server, eller hos en amerikansk virksomhed, f.eks. hos google eller microsoft?

i såfald ville det være i strid med GDPR. svjv. gør Aula faktisk - ingen har dog bragt en sag for datatilsynet vedr. det - svjv. - og de mener vist selv "de er i overensstemmelse med GDPR".

23. maj kl. 12:03
Rekordstor milliardbøde til Meta: Kan betyde farvel til Facebook og Instagram i Europa

Ja - præcis samme problemer gælder google og microsoft services - når de anvendes af europæiske borgere, hvor EU kræver at EU lov overholdes, hvilket IKKE er muligt, ifbm. USAs lovgivning. (se iøvrigt version2 artikler om emnet der forklarer problemet - kort opsummeret som: USA beskytter egne borgeres privatliv, men IKKE udlændinges, hvor EU beskytter alle personers privatliv - uanset oprindelsesland )

23. maj kl. 12:02
Rekordstor milliardbøde til Meta: Kan betyde farvel til Facebook og Instagram i Europa

Er det et problem at flytte facebook til en amerikansk server?

Det lyder som et fjollet spørgsmål - eller misforstår jeg hvad du forsøger at spørge om? Facebooks servere ER "jurdisk" på amerikansk jord/juridisk råderet.

23. maj kl. 11:59
Rekordstor milliardbøde til Meta: Kan betyde farvel til Facebook og Instagram i Europa

Dokumentere at de ikke følger henholdsvis amerikansk lov og kinesisk lov?

Nej. Tværtom - så ønsker EU at de overholder europæisk lov, og lande der har love i konflikt med europæisk lov, er derfor IKKE markeret som sikre 3. lande og data må derfor ikke "overføres i jurdisk forstand" til disse lande, da deres love og EU love IKKE kan kombineres så begge overholdes.

23. maj kl. 11:57
Platform engineering varsler nye tider i devops: »Det handler om at gøre udviklerne glade«

Dagens bud siger, at udviklerne skal have mere plads til at udvikle, og beskæftige sig mindre med den tunge ende af driftssiden, så som netværk, udrulning af tung middleware, og sikkerhedsproblematikker.

Det har da ALLE dage ( i de 25 år jeg har arbejdet som sysadmin) - været netop sysadmins, nu kaldet platform engineering's job netop at sikre at udviklerne kunne arbejde uden at skulle alle de ting også - så de kunne fokusere på forretningsapplikationernes udvikling.

Med f.ex. Kubernetes er det også blevet gjort endnu nemmere - fordi "drift" så har et API (k8s api'et) - så udviklerne kan lave selvbetjening og få det de har brug for (som tilladt/udformet/stillet-til-rådighed af k8s ejer/sysadmin) - når de har brug for det.

Suk

19. maj kl. 11:22
Skype går på pension: Statens It undersøger både cloud og lokal-alternativer

Lad mig anbefale Mattermost (til chat delen - minder meget om Slack - bare Open source :) - og Jitsi til video delen (har plugin i mattermost så de passer fint sammen - og kan egenhosts (da den er open source).. Det bruger vi selv - kun til 18 medarbejdere - men det spiller :)

17. maj kl. 12:37
Skat mangler overblik over it-kriseplaner: »Man har en it-infrastruktur, som man dybest set har ladet forfalde«

Man kunne ønske at der på tværs af de offentlige blev udarbejdet nogle best practices til at gøre dette - så man kunne spare en stor mængde ressourcer på at alle ikke hver især, skal opfinde metoder og løsninger til at gøre dette.

Inkl. hvordan man udruller since services - så reetablering er dokumenteret f.ex.

Personligt har jeg altid foretrukket gitops, kombineret med en eller anden form for system konfiguration (ie. automatiseret setup udfra code/dokumentation - der er i git).

Puppet til servere/VMs og for Kubernetes - Argocd.

De offentlige systemer jeg har set i al den tid jeg har været sysadmin konsulent, har været håndopsatte systemer - og det skalerer rigtig dårligt - og samtidigt er det IKKE reproducerbart.

Når man anvender gitops metoder - betyder det, at hvis man skal "løse et problem" - er det oftest nemmeste bare at slette det hele og rulle ud fra ny (og restore af evt. data hvis servicen er databærende) - og det er tilfældigvis også en god recovery test samtidigt. Win-Win.

Manglen på krav om hvordan det offentlige gør den slags - koster os borgere MANGE penge og leder til situationer som denne :(

15. maj kl. 12:42
V2Security: En anmeldelse

Jeg kunne ikke finde en liste over de oplæg jeg var tilmeldt -så jeg endte med bare at gå rundt. Lidt ærgeligt, men jeg skal tydeligvis have fundet ud af hvor den liste er - så jeg kan være bedre forberedt hjemmefra :(

Måske version2 kunne adaptere fosdem's app (der henter en liste af præsentationer og lokaler) - til at kunne du for dem også? Den er i forvejen open source og en genial "conference companion" - og så ville man enten "skinne/build" den til version2 brug - eller tilføje "indstillinger" - til at vælge hvilken konference den skal hente data fra?

Det er så dejlig en app - den tillader en at markere hvilke talks man vil til (offline - så jeg gør det normalt i flyet på vej til Belgien) - og så viser den løbende "whats next" - og hvor det er henne.

IT-krigere: Og hvis man gør dette lovligt, hvordan vil man så skelne mellem kriminelle, der angriber udenlandske services og en glorværdig IT-kriger? Det bliver i hvert fald ikke nemt.vis man gør dette lovligt, hvordan vil man så skelne mellem kriminelle, der angriber udenlandske services og en glorværdig IT-kriger? Det bliver i hvert fald ikke nemt.

Måske man kunne sige at IT-krigere har et sted (f.ex. i eget land eller EU) - hvor de angiver hvilke ip-addresser de har som mål - og den/de ip'er de gør det fra - og på den måde kan dem der ønsker at ignore den trafik gøre det (f.ex. politiet :)

15. maj kl. 12:35
Skatteministeriet og styrelser plaget af DDoS-angreb i over et døgn

Lidt flere detaljer ville have været rart.. Var trafikmængden så stor så deres "forbindelse til internettet" var fyldt op? eller er der tale om at trafikken "generede" deres services/websites i en sådan grad så de gav op før linjen blev fyldt op?

Hvis det er services der fik problemer uden at linjen blev fyldt op - skal de kigge på noget internt - caching f.ex. - varnish foran ville være en løsning til alt statisk..

Hvis linjen blev fyldt op - skal deres ISP løse det - eller de skal få f.ex. cloudflare til at have den public ip for de websites (og sikre at isp'en ikke tillader trafik direkte længere)

15. maj kl. 12:15
Energiø Bornholm kræver over 30 milliarder kroner i statsstøtte (Ing)

Lige præcis ptx produktion er vist billigere at lave tættere på vindmøllerne - dvs. på bornholm, end i københavn (da de vil spilde værdifuld transmissionskapacitet ellers)

12. maj kl. 14:07
Energiø Bornholm kræver over 30 milliarder kroner i statsstøtte (Ing)

Hvis termen energiø er på den slags setup skal vi vel også tale om energiø Fyn, energiø Sjælland og energiø Vendsyssel.

Hvis det BARE var at opsætte regulære havvindmøller, så er der mange der byder ind under åben-dør-ordningen - så det ville ikke koste statstilskud at gøre det.

Udfra det, konkluderer jeg at de må ville bygge noget specielt dyrt her (og muligvis en reel ø - a la ved vestkysten - som også lyder som et tåbeligt projekt, omkostningen ved etablering af øer vs. normale havvindmøller, taget i betragtning :)

12. maj kl. 14:04