Jesper Rømer

Pisa: Elever, der bruger iPads, klarer sig dårligere

...iPads i sig selv naturligvis ikke en garanti for bedre læring. Præcis som det er tilfældet med de interaktive WhiteBoards. Teknologi brugt på den forkerte måde, svarer til at klippe en planche over med en limstift – det giver ingen mening for hverken lærer eller elev. Teknologi er og skal altid være et redskab, og ikke et mål. Den bedste teknologi er trods alt den som er usynlig. Problemerne med teknologien I undervisningen er udelukkende den måde som den implementeres på. Eks. har Jeppe Bundsgaard ofte korrekt påpeget at politikerne tror at iPads i sig selv løser en masse problemer. Pointen med Bundsgaards forskning er jo netop ikke møntet på iPad’en som teknolgi, men det at iPad’en ikke bliver tænkt ind i en pædagogisk og didaktisk sammenhæng. Vi må og skal altid være parate til at bruge det værktøj, der bedst sikrer den enkelte elevs læring. Her er det klart at en iPad har nogle fordele, hvis vi taler om multimodale udtryksformer (som det så smukt hedder), men samtidig er det vigtigt at vi også griber limen og planchen, hvis det er den der på bedst måde understøtter elevens læring. Senest har jeg hørt, at man allerede er begyndt at gøre sig disse overvejelser i nogle af iPad kommunerne, hvor IT-projekterne er blevet omdøbt til læringsprojekter – altså er fokus ved at ændres, således at iPad’ens tilstedeværelse i klasseværelset kun accepteres, hvis det giver gevinst i forhold til læringen. Problemet set fra ud fra mit synspunkt er, at i dag skal den enkelte lærer alt for ofte opfinde eks. sin egen digitale infrastruktur og ramme for digital undervisning, blot for at afvikle almindelige funktioner, som at dele materialer, få opgaver fra elever, evaluere undervisningen og videndele med kollegaer. Denne proces er ofte meget tidskrævende og dette stjæler selvsagt tiden fra arbejdet med det faglige indhold. Der er brug for mere sammenhængende og pædagogisk gennemtænkte løsninger. IT skal i al sin simpelhed blot understøtte de læringsprocesser, der finder sted ud i klasseværelset, så det bliver lige så umiddelbart som at går fra katederet til elevens bord for aflevere et kladdehæfte. Jeg har været så heldig at undervise både i grundskolen og STX, og har faktisk ret stort fidus til IT i undervisningen. Jeg tror på potentialet omkring videndeling mellem lærere, bedre mulighed for differentiering af materiale, andre måder at få eleverne til at udtrykke sig på osv. Men det er kun potentialet, og forudsætningen for den succesrige anvendelse af dette, er som tidligere påpeget, at der ALTID tænkes pædagogisk og didaktisk, før der tænkes valg af værktøj. Først derefter kan vi udnytte planchen såvel som iPad’ens lærings potentiale – de har nemlig begge stadig en plads i klasselokalet. (Jesper Rømer, medstifter er meebook.com)

10. december 2013 kl. 13:21
Gymnasielærer udvikler digitalt kompendium efter frustrerende iPad-erfaringer

jo, det har vi i høj grad. iBooks og iBooks author er jo begge gode produkter, men meebook er meget anderledes, og målrettet den danske undervisningssektor, med bl.a Uni-Login og mange andre ting...

2. april 2012 kl. 15:09
Gymnasielærer udvikler digitalt kompendium efter frustrerende iPad-erfaringer

Tak for super input. meebook er ikke tænkt som en konkurrent til hverken iBooks author, iTunesU eller pdf-filen. Pdf’en er jo et super filformat og iBooks author er rigtigt godt til at producere e-bøger. Men med meebook har vi prøvet, at lave et værktøj, der afspejler lærerens daglige arbejde og den danske undervisningssektors infrastruktur, der fx i folkeskolen forgår via uni-login. Man skal hurtigt kunne sammensætte materiale som tekst, video, pdf, lyd, og i realtime distribuere indholdet overskueligt til sine elever, og løbende få elevbesvarelser på opgaver. Vi har haft et ønske om at komme væk fra mere statiske materialer, hvor man skal dele en ny pdf eller e-bog, hver gang man har lavet materialeændringer. At kunne differentiere sin undervisning nemt er også en central udfordring vi forsøger at løse, så hver elev kan have sin egen version af indholdet, uden man som underviser skal distribuere 30 forskellige versioner. Men derudover ser jeg faktisk et meget stort potentiale i iPads i undervisningssektoren, bl.a. fordi den for alvor muliggør mobil læring, differentiering og brugen af mange medier i undervisningen.

2. april 2012 kl. 11:52