Erik Kliim-Hansen

Forsker: Digitalisering kan påvirke tilliden til det offentlige negativt

Set fra mit perspektiv har automatisering haft positive konsekvenser for tilliden på visse centrale områder. Indkomstskat med tilhørende forskudsopgørelse, selvangivelse og årsopgørelser er langt mere gennemskuelige end for 30 år siden; jeg kan umiddelbart se konsekvenserne af ændringer i indkomst eller fradrag og få justeret min skattebetaling tilsvarende. Det opfatter jeg som betryggende. En del af forklaringen på denne forbedring ligger efter min opfattelse i et konstruktivt samspil mellem teknikere og politikere, hvor det ved specifikation af systemerne er blevet klargjort at skattereglerne har måttet simplificeres for at kunne automatiseres, og dette har haft den positive bi-effekt at ikke blot maskinen, men også jeg kan forstå, hvordan min skat udregnes. Rejsekortet er nok et eksempel på det modsatte, hvor beslutningstagerne ikke har værer lydhøre for forenkling af reglerne, og hvor omkostningerne og tilliden har lidt skade som følge heraf.

19. september 2019 kl. 10:17
Endnu en region vælger Systematics EPJ-system

Anvendelse af "andres" udbud sparer naturligvis udbudsprocessen, og man får den pris, som den første region har fået. Helt OK for bleer. Men IT-systemer er ikke på samme måde standard-varer; bl.a. skal de integrere med forskellige andre systemer i hver region. Disse tilpasninger og integrationer skal man således tilkøbe efterfølgende - og leverandøren vil ofte anvende en "listepris", hvorved besparelsen fra at undgå udbudsprocessen hurtigt bliver spist op.

16. september 2018 kl. 09:59
Telenor holder øje med »mærkeligt mønster« i kampen mod spoofing

Jeg tolker CFCS's råd lidt anderledes: Hvis du bliver kontaktet af en, som angiver at komme fra f.eks. CFCS, så ring tilbage til et nummer, som du ved tilhører CFCS. Det vil i praksis afsløre disse spoofing-forsøg.

21. juli 2017 kl. 10:28
Advokat: Afgørelse om ugyldig CSC-kontrakt er skelsættende

Enig i ovenstående. Endvidere mener jeg at det er skelsættende at Klagenævnet har tilsidesat den profylakse-bekendtgørelse, som Moderniseringsstyrelsen har forsøgt at skjule sig bag, da de indgik tilllægskontrakten med CSC. Hele ideen med profylakse-bekendtgørelse er at beskytte sig mod at kontrakten efterfølgende ophæves af Klagenævnet (erklæres "uden virkning"), men i dette tilfælde har Klagenævnet udtalt at den ikke beskytter, fordi Moderniseringsstyrelsen ikke har været i "god tro" - altså at der har været begrundet tvivl om, hvorvidt udvidelsen faktisk var udbudspligtig. Og hvis ikke en profylaksebekendtgørelse kan hjælpe i denne situation, hvad er den så værd?

12. maj 2016 kl. 09:29
CSC mister millionkontrakt efter styrelse bryder udbudslov

Den omhandlede tillægskontrakt er indgået i 2015, så det er begrænset, hvad der kan være leveret på den indtil nu. Den skal ifølge kendelsen bringes til ophør senest pr. 1. aug. 2016. Se hele kendelsen på https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/udbud/cgi_danmark_as_mod_moderniseringsstyrelsen.pdfImidlertid er kendelsen principielt skelsættende, idet den begrænser værdien af den såkaldte profylakse-bekendtgørelse væsentligt.

11. maj 2016 kl. 14:26
Prisdyk: Udbudskneb fik Aalborgs nye it-system ned på 18 mio. kr.

Det bliver interessant at se om CSC vil klage, og hvad Klagenævnet for Udbud i givet fald måtte beslutte. "Udbud med forhandling" er, som Martin skriver, en nødventil for at undgå at skulle hele udbudsprocessen igennem igen, hvis ingen tilbud er antagelige, men det er næppe gangbart for udbudsgiver bare at synes at alle tilbud er for dyre, og så starte med at forhandle. Der skal være saglige argumenter for at sige "for dyrt", og man skal ikke have kunnet forudse situationen (for så skulle man formentlig have specificeret en max-pris i udbudsmaterialet).

15. maj 2012 kl. 12:33
Capgemini skal holde snor i 40.000 it-brugere hos Rolls-Royce

Rolls-Royce plc. er et firma, der producerer flymotorer. Rolls-Royce Motor Cars er et firma, der producerer biler. Disse har været skilt siden 1973, se f.eks. http://en.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce. Den omtalte kontrakt omfatter alene Rolls-Royce plc.

Billedet og en del af teksten er således misvisende.

28. marts 2012 kl. 06:43