Mogens Bluhme

IT Universitetet trodser negativ tendens: Alligevel bliver hundredvis af ansøgere afvist

Det kunne være interessant at vide, hvilke typer uddannelser, der er søgt på hos ITU. Er det nogle, der ækvivalerer datalogi og DTU's tilbud?

6. juli kl. 12:33
»Helvedesplatformen:« Norske læger raser over pendant til Sundhedsplatformen

De 36 klik for at udskrive en hovedpinepille må vist være et informationsteoretisk flaw. Forestiller man sig et binært valg mellem to alternativer ved hvert klik, vil det svare til, at der er over 68 milliarder muligheder for at udskrive en hovedpinepille på. Absurd.

6. juli kl. 12:26
Hovsa! 2.500 CPR-numre lækket efter e-mail blev sendt til den forkerte

Prøv at se påhttps://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/sensitive-information-type-entity-definitions?view=o365-worldwide#denmark-personal-identification-number

Det hedder DLP, er gratis og lige til at gå til. Jeg kan selvfølgelig ikke vide, om medarbejderen har fået en advarsel og blot har ignoreret den.

Er der én her, der bor i Aalborg Kommune? Så har vedkommende adgang til at rette spørgsmål til kommunens DPO.

Subsidiært kunne Version2 rette spørgsmålet til en IT-kyndig i kommunen (nej - ikke en pressetalsmand, der blot lukker bullshit ud)

28. juni kl. 14:24
Efter Schrems II: Datatilsynet går i kødet på Region Hovedstaden og Økonomistyrelsens cloud

Klavs og Anne-Marie har en pointe - sessionscookies - som fjernes når man forlader sitet - behøver man overhovedet ikke at bede om samtykke om. Så hvad "nødvendige cookies" er, må guderne vide.

15. juni kl. 20:46
Styrelse frikendes for algoritmisk racediskrimination

Jeg forstår ikke helt referencen til STAR-modellen med fire variable. Den oprindelige fra Schultz - ASTA - havde 50, senere skåret ned til 30. Hvis herkomst er én af kun fire variable, slår den mere igennem end hvis det var 30.

Kunne én af de øvrige 29 variabler handle om risikoen for langtidsledighed grundet diskrimination? Så ville jeg være lidt mere lydhør.

I øvrigt har Lyngby-Taarbæk Kommune netop droppet ASTA, se

https://radarmedia.dk/kommune-dropper-algoritme-til-at-screene-ledige/

bl.a på baggrund af en rapport fra dataloger på KU, se

https://radarmedia.dk/jobcenter-ansatte-algoritme-til-ledige-forvirrer-mere-end-den-gavner/

Schultz henviser til en LTU-algoritme. Det kan jeg ikke finde ud af hvad er. Er der nogen, der ved det eller er det en idé at Version2 spørger Schultz?

10. juni kl. 22:57
Leder: Statens it-projekter løber fuldstændig løbsk

Jeg tror ikke på forbedringer før nogle beslutningstagere indser deres inkompetence og trækker sig. Som Einstein sagde: "No problem can be solved from the same level of consciousness that created it."

6. juni kl. 18:54
Privacy-browseren DuckDuckGo lader Microsoft spore brugerne

Det gjorde det allerede efter 2.verdenskrig med forstyrrende og fordummende B2C-reklamer med ændringer i socialkarakteren til følge. Læs David Riesmanns "Det ensomme massemenneske", som ikke er blevet mindre aktuel, tværtimod.

31. maj kl. 15:00
Hvornår sender Datatilsynet og domstolene et signal til virksomhederne, der er GDPR værdigt? (ComplianceTech)

Jeg hører ofte - også i det her forum - at størsteparten af danskere er ligeglade med at de bliver tracket. Den omtalte artikel (Un)informed Consent.....siger jo noget klart andet, når de vel at mærke gør det på et oplyst grundlag - 0.1 % ønsker at gå all-in på 3.parts cookies (som jeg læser artiklen men ovenstående atikel kan give det indtryk, at det er 3.parts cookies overhovedet).

Oplysning er menneskets udtræden af dets selvforskyldte umyndighed, som Kant formulerede det.

Den nye dille, Adfærdsdesign/nudging bliver desværre også misbrugt til at bedrage brugeren omkring cookie-notifikationer.

Som Hannah Arendt formulerede det i Human Condition:

"The trouble with modern theories of behaviorism is not that they are wrong but that they could become true"

19. maj kl. 14:58
Mens Biden og von der Leyen smiler, er Schrems III allerede i støbeskeen

Jura har per definition ikke noget med etik at gøre, det handler, kogt helt ind til benet, kun om placering af ansvar under loven.

Det er nu den retspositivistiske udlægning. Gustav Radbruch, som selv startede som retspositivist kritiserede den voldsomt efter 1945. Overfor står naturretten som Thomas fra Aquino bl.a. plæderede for. Du har ikke ret men pligt til at gå mod loven, hvis den strider mod din samvittighed - jævnfør Sofokles tragedie Antigone.

25. april kl. 15:20
Apple får tiende millionbøde på ti uger: Misbruger sin position på markedet for app-betalinger

Apples Appstore er vist det, som kaldes Rent-seeking

30. marts kl. 20:36
Justitsministeriet fjerner ulovlige Google Analytics fra sin hjemmeside

Der er jo alternativet IndexedDB og er understøttet af de fleste browsere. Same origin betyder at data ikke kan indsamles automatisk fra andre end ens eget domæne.

Det betyder dog ikke at domæne-og hjemmesideejeren ikke kan forære/sælge data væk - men så er vi ovre i noget aktivt kriminelt.

1. marts kl. 16:11
Minecraft skal lære skoleelever at forstå klimaudfordringer

Der er åbenbart nogen med så begrænset en fantasi, at de ikke kan forestille sig læring uden gamification/underholding.

Udover den tankegang læner sig kraftigt op ad behaviorisme ignorer man også evidens fra utallige undersøgelser om fænomenet overjustification, hvor børns indre motivation forsvinder når der tilføjes ydre belønninger.

Børn og voksne for den sags skyld skal lære at omfavne det, der på kort sigt (men ikke på langt) kan forekomme kedeligt. Motivationen for at lære om klima skal være seriøs interesse for klima. Det behøver ikke at betyde, at man ikke kan inddrage spil i forbindelse med simuleringer men det kan man såmænd også gøre på andre måder, f.eks. bræt-og rollespil.

I modsat fald må konsekvensen være, at al læring, som ikke kan gamificeres, er der ingen, som skal lære.

21. februar kl. 10:33
Analyse: Benene vakler under Google Analytics i Europa

Jeg tænker på den meget læste bog af Pernille Tranberg og Gry Hasselbalch "Dataetik -: Den nye konkurrencefordel", som kan downloades som PDF og lånes på de fleste biblioteker.

Netvirksomheder, som offentliggør, at de ikke bruger Google Analytics eller anden tracking (til tredje part), vil vel kunne vinde megen gunst hos forbrugerne?

14. februar kl. 22:31
Zuckerberg efter Schrems II: Måske lukker vi Facebook og Instagram i Europa

Der er lige indgået et medieforlig - de publicistiske medier er nødlidende, da Facebook stjæler de fleste annonceindtægter. Politikere vil slippe for at blive udstillet for deres hykleri - samtidig med de tuder over de publicistiske mediers situation og demokratiets degradering bruger de selv flittigt FB - ovenikøbet på en temmelig useriøs facon med udstillinger af irrelevant privatliv og behandler deres følgere som menigheder.

Penge lugter ikke, siger man - gør vælgere?

7. februar kl. 23:35
Danskerne er villige til at dele browserhistorik for målrettede tilbud

Hvad der bekymrer mig mest, er de såkaldte samarbejdsparnere.

Skal vi ikke kalde dem ved det rigtige navn, datahælere? Og er det så svært at finde og udskamme dem?

"Gratis" er dobbelt pris: først betaler man med udlevering af sit privatliv og bagefter forhøjede priser - der er jo kun forbrugerne til at betale i sidste ende.

20. december 2021 kl. 20:56
Ny kulturminister efter Facebook-afsløringer: »Det her er den vigtigste opgave på mit bord«

Problemet er at vælgerne flytter ikke væk fra FB bare fordi politikerne gør det, politikerne er på FB fordi vælgerne er der.

Jamen det forstærker jo problemet. Hvis man antager at ét parti dropper FB, mister det måske noget publicity - men hvis politikere er intelligente, kan de vælge IKKE at anskue det som en spilteoretisk Nash-ligevægt (der er forudsat non-cooperativt) men betragte det som et kooperativt spil. hvor alle vinder til benefit of kvaliteten af den offentlige debat - det kræver bare mod af nogen, som tør lægge ud.

29. oktober 2021 kl. 15:46
På trods af hype og store konsulent-satsninger: Blockchain-revolutionen er udskudt

Hvad er det for en succes? Bitcoin er et punzi scheme, der ikke har - med Adam Smiths ord - bidraget med nogen som helst værdiskabelse for samfundet og er enormt klimaskadelig

29. oktober 2021 kl. 15:27
Facebook ignorerede udvikleres advarsler mod algoritme-ændring

Jeg tror ikke ændringen skal komme fra det enkelte individ, men via regulering af disse globale IT-mastodonter

Jeg tror mere på det enkelte individ end på bureaukratisk regulering - glem ikke at der er en modbevægelse - Joy Of Missing Out - det er netop den engelske titel på Svend Brinkmanns "Gå Glip".

22. september 2021 kl. 13:05
Ny måling afslører: Kun hver femte offentlige hjemmeside har styr på webtilgængeligheden

Jeg har konstateret, at en del offentlige sites bruger Siteimprove, der bl.a. har nogle gode automatiserede løsninger til tilgængelighedstest. Det er måske kompetencen hos IT-medarbejdere, det kniber med? Hvis det er outsourcet må det være de medarbejdere med leverandørstyring, der ikke er kompetente nok til at stille de rigtige krav.

Der er også nogen, som ikke forstår forskellen på UX og UI - sidstnævnte er i større fare for at tænke i smartness som IT-folk og forretningsansvarlige typisk gør.

14. september 2021 kl. 21:49
8000 cpr-numre lækket fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Hvis DLP var sat ordentligt op, burde nogle regex'er advare mod udsendelsen. Det er indbygget som mulighed i Exchange:

https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/policy-and-compliance/data-loss-prevention/data-loss-prevention?view=exchserver-2019

24. august 2021 kl. 22:09