Jan Kristensen

Skygge-IT hjælper IT chefen

Ja, det er jo en tillokkende tanke, at hvis bare de øvrige afdelinger selv kan anskaffe den ene eller anden lille "uskyldige" IT-løsning til et aktuelt presserende problem, ja hvorfor er det så nødvendigt at forstyrre IT og skulle gennem besværlige processer, kravspecifikation, arkitektur-opdateringer mv? Det er efter min mening helt forkert at åbne for den anarkistiske tankegang Per A. foreslår udfra en simpel tanke om, at det er bedst at gøre noget først, og så tage oprydningen bagefter.

Det er min erfaring, at ikke IT-kyndige ofte har meget svært ved at vurdere om en given løsning vil udgøre et praktisk problem eller ikke. Der er mange, ofte modsatrettede hensyn at tage, fx. sikkerhed, mængden af netværkstrafik, specielle tekniske forudsætning, integrationer/samvirke med andre løsninger. Og så er det naturligvis altid en speciel situation, når man opdager at der findes 3 forskellige løsninger, som udbyder samme grundlæggende funktionalitet, men købt uafhængigt i hver sin afdeling. Og betyder det ny, at hver afdeling selv skal opbygge sin egen support-funktion?

Selvfølgelig skal IT-afdelingen hjælpe med at afdække forretningsmæssige behov og tekniske forudsætninger, også selvom det er løsninger i mindre skala. IT er nødt til at have muligheden for at kunne sige Nej til en given løsning, hvis sikkerhed, arkitektur eller hensynet til andre forhold kræver det, men skal selvfølgelig kunne hjælpe til at finde alternativer.

29. maj 2012 kl. 10:06
Er du forberedt? Nu træder Googles nye privatlivsbetingelser i kraft

Google fylder rigtigt meget i landskabet mht søgemaskiner og deres minutiøse registreringer, men hvorfor hører vi ikke om hvad konkurrenterne gør? Jeg er principielt ikke ret meget for at nogen skal kunne lave en digital profil af mine søgninger på nettet, for på trods af sikkert gode intentioner, så har vi som brugere ingen garanti for hvad der kan ske med de oplysninger. Og blot fordi der ikke findes mange eksempler på at det går galt for nogen, så er det jo ikke i sig selv carte blanche til at man skal finde sig i det. Hvorfor skal alt registreres, blot fordi man kan?

Jeg vil helt sikkert begrænse mine søgninger i google-universet og søge alternative løsninger, simplethen fordi jeg ikke ønsker registreringer af alt hvad jeg foretager mig, uanset hvad så formålet med registreringerne end er (eller foregiver at være).

1. marts 2012 kl. 13:37