Erik David Johnson

Kan AI lave kunst?

Hej Thomas

Interessant at lige du ikke bare ser det som endnu et værktøj til et personligt udtryk. Hvad så med dette - er det også kunstig kunst:

https://www.insider.com/artist-creates-paintings-swinging-paint-bucket-2020-6

Mange sammenligner AI værktøjerne, som det man gør når man laver eksperimentel "sketching" inden man maler det endelige billede; altså hvor man prøver forskellige udtryk af.

9. august kl. 11:05
Har Googles AI opnået bevidsthed?

Hej Hans

Af hjertet tak for dit fantastiske indlæg, som nærmest burde være en supplerende artikel. Jeg synes du har nogle gode, spændende pointer som jeg helt sikkert er enig i.

Jeg har faktisk for nyligt været inde i Techtopia og snakke om Lamda og denne menneskeliggørelse du nævner, sammen med forfatter og debattør Thomas Telving, som har skrevet bogen "Killing Sophia", hvor han dykker meget mere ned i denne menneskeliggørelse og hvad det betyder for os og vores interaktion med AI-agenter nu og i fremtiden:

https://telving.dk/killing-sophia/

25. juni kl. 08:22
Har Googles AI opnået bevidsthed?

Hej Maciej, Jeg har i disse to interviews sagt lidt om hvad det vil sige at være menneske og have en bevidsthed, som jeg mener AI i bedste tilfælde kan simulere. Kort sagt handler det om at vi mennesker transcenderer nuet gennem historier og sprogspil der bygger på fortiden og rækker ind i fremtiden, og derved repræsenterer oplevelsen af mulige verdener. Jeg hører gerne hvad du tænker om disse:

https://ida.dk/viden-og-netvaerk/idas-podcast/techtopia/techtopia-episoder-2022/techtopia-242-hvorfor-er-siri-saa-dum

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZGJlYW4uY29tL2VkYjUwL2ZlZWQueG1s/episode/ZWRiNTAucG9kYmVhbi5jb20vYzllMmFhMGQtMDIyOC01MTllLTk1MDgtMTZjNWI3NzI4ZGMz?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwiwwsuw-cf4AhUAAAAAHQAAAAAQAQ

25. juni kl. 08:13
AI, EU og det gode mod det onde

Hej Lars, Er det en generel kommentar til AI, eller en direkte kommentar til min artikel? Hvis det er det sidstnævnte må du lige sætte et par ord mere på.

3. juni 2021 kl. 08:44
AI, EU og det gode mod det onde

Tak for at bidrage med det modsatte perspektiv - det er altid godt at have med. Jeg står dog ved mine betragtninger, som også er langt mere fokuseret på operationaliseringen/udrulningen, som lægges for tungt over på medlemslandene og de direkte berørte parter.

3. juni 2021 kl. 08:43
GPT-3 er ikke stærk AI

Hej Anders Hansen

Vi er ret enige om tingene kan jeg høre, og som supplement til dine underbyggende pointer vil jeg også sige at hvis vi skal "skifte spor" kræver det massive investeringer, da det er de kortsigtede investeringer i AI der fastholder os i det nuværende, hvor Deep Learning, mere prætræning i flere dimensioner og så videre dominerer scenen, fordi det er måden man kan bygge en business case!

Denne trend ser jeg også i markedet, hvor organisationer og virksomheder ønsker quick-wins på AI frem for at bruge deres AI-drevne innovationsmål som pejlemærker for igangsættelse af en målrettet dataindsamlingsstrategi (se tidligere artikler her på Version2 om emnet).

Ift. min status som forsker, så lad mig helt tydeligt sige at det er forskning i en kapacitet af at jeg har brugt ca. 10 år af mit liv, på egen tid, på at dykke ned i hvad er skal til for at vi i fremtiden kan bygge stærk(ere) AI, ved at sammenbringe felter som kognitiv semantik, analytisk sprogfilosofi og kunstig intelligens programmering (og studerede ontologier på CST også). Jeg brugte så mit speciale til at publicere alt jeg var nået frem til - en akademisk noget risikabel manøvre, som heldigvis gik godt.

Dengang blev det valideret af George Lakoff og hans NTL-team (Neural Theory of Language):

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Lakoffhttps://lx.berkeley.edu/news/neural-theory-language-project

Jeg kontaktede dem dengang, da jeg ikke kunne finde andre der arbejdede sig i den specifikke retning jeg gjorde, for blot at høre om jeg var helt galt afmarcheret eller måske havde fat i noget. Han bekræftede at han og deres Team lige var noget frem til det samme facit, og havde fået et stort legat af den amerikanske regering til at forfølge det. Siden blev intet hørt fra dem - man kan jo tænke over hvorfor. Anden validering forefindes ikke, og jeg betragter mig selv som amatørforsker uden de store akademiske aspirationer.

11. marts 2021 kl. 09:55
GPT-3 er ikke stærk AI

Hej Nis

Tak i lige måde, fordi du tog dig tiden til at dykke ned i det. Du siger at du ikke tror at stærk AI er noget vi ser i vores livstid. Uden at kende din alder vil jeg erklære mig enig i den udtalelse!

/Erik

11. marts 2021 kl. 09:39
GPT-3 er ikke stærk AI

Hej Jonas

Gode indsigter.

1: Den menneskelige ontologi skal mestres matematisk for at AI kan være med, MEN vi skal bygge den op omkring hvad det vil sige at være menneske, og det er langt fra fixed. Se evt. den artikelserie jeg linker til - den er forholdsvist kort ;) Jeg er fuldstændig i at intet AI vi har i dag er Strong AI!

2: Her vil jeg være så fræk at henvise til min forskning jeg linker til i artiklen for et dybdegående svar på det du siger her, og tag fat i mig hvis du stadig er uenig.

10. marts 2021 kl. 11:02
GPT-3 er ikke stærk AI

Hej Esben

Tak for de pæne ord. Jeg er glad for at du fandt det oplysende!

/Erik

10. marts 2021 kl. 10:57
Fairtrade Data

Hej Jakob

Der er intet at undskylde :)

/Erik

20. september 2020 kl. 19:40
Fairtrade Data

Hej Mikkel

Jeg står ved det svar jeg også gav dig her: https://www.version2.dk/blog/danmarks-nationale-datastrategi-1091239

Den høje tillid vi har i DK må ikke sættes over styr i forsøget på at finde nye smarte løsninger, men opt-out eller ikke, er alt for sort/hvidt for mig. Hvad med anonymisering? Hvad med selvejerskab og nyeafledte platforme til datadeling? Jeg er imod misbrug mens du er imod brug virker det som om - eller du opfatter enhver brug som misbrug. Det er som om vi allerede har mistet den tillid du argumenterer for at bevare.

Jeg tror ikke jeg kan give dig et svar du vil være tilfreds med, da jeg ser det som en glidende skala hvor vi ikke har råd til at stille os i hverken den ene eller den anden ekstrem, men hvis du spørger mig skal vi da stille os lidt i den modsatte ende af Kina og USA, men vi har brug for at alle perspektiver har en stemme i debatten. Der er nogen der kun er fokuseret på at lave løsningerne og finde på smarte anvendelser af data, der er nogen der udelukkende ser kritisk på om anvendelsen af data er etisk forsvarlig, og så er der dem der har fokus på begge ting, som jeg selv.

/Erik

20. september 2020 kl. 19:43
Fairtrade Data

Hej Bjarne

Noget er vi da enige om så ;-)

Bemærk også min distinktion mellem optagede adfærdsdata (for eks. uretmæssig udnyttelse af Facebook profilbilleder) og manuelt opmarkeret data, hvor ansigter af folk der har givet tilsagn på en ordentlig måde (en udfordring i dag hvis du spørger mig), som opmarkeres af arbejdskraft der er kompenseret på en fair måde for deres arbejde og bidrag til værdikæden.

I denne artikel taler jeg om etiske problemstillinger ved sidstnævnte tilgang. Det skal på ingen måde tages som at førstnævnte ikke er meget relevant at forholde sig til (og mere presserende).

Jeg kan forsikre dig om at jeg ikke forsøger at sminke nogen gris, men hvis det er, må du meget gerne sætte nogle flere ord på hvad der er gris og hvad der er sminke i din optik - jeg skulle jo nødig antage at vide hvor du kommer fra uden direkte belæg ;-)

/Erik

19. september 2020 kl. 16:53
Fairtrade Data

Hej Niels

Jeg præsenterer altid mig selv som BÅDE humanist og IT-ekspert til mine foredrag. Pointen er jo netop at min forskning i AI trækker på begge områder, og aldrig var nået langt med kun det ene. Jeg passer ikke kun ned i den ene kasse og har aldrig foregivet andet - jeg tror det måske er der vi går fejl af hinanden?

Beklager til alle i tråden der synes dette bliver lidt for meget en samtale mellem mig og Niels. Niels må jeg foreslå at du tilføjer mig på LinkedIn og vi tager den videre der? Så kan vi evt. aftale at finde tid til at tage en snak om vores uenigheder :)

/Erik

19. september 2020 kl. 12:03
Fairtrade Data

God pointe, og jeg er helt enig (din første kommentar)

Din anden kommentar synes jeg er diskuteret til ende. Jeg har sagt at jeg ikke kan følge dig i at der ikke kan tages stilling til denne problematik (og diskutere den) før noget andet du mener er mere presserende er løst.

Jeg er glad for din ærlighed når du skriver:

Jeg har svært ved at se denne blog som andet en end del af det større lobby-arbejde som skal hvidvaske yderligere ekspropriation af befolkningens privatliv, hovedsageligt til gavn for visse private økonomiske interesser. Og af denne grund kommentere jeg på denne blog, som jeg ville til en sælger eller politiker med egne økonomiske eller ideologiske dagsordener, og ikke som jeg ville kommentere en machine-learning expert med en teknisk/videnskabelig dagsorden.

Det var også min fornemmelse. Forestil dig så at du ikke har "regnet mig ud" og at dine fordomme ikke er velbegrundede, og at du er mig der skal prøve at svare. Det er ikke så nemt at gøre på en pæn måde. Jeg prøver at svare alle på en ærlig og fair måde, men din totale, ubegrundede mistillidserklæring får lov til at stå ubesvaret.

/Erik

19. september 2020 kl. 09:25
Fairtrade Data

Hej Simon

Virkelig god pointe! Hvis man skal undgå at "stjæle data" og benytte brogernes adfærdsdata som træningsdata uden deres tilsagn, så kan behovet for manuel opmarkering stige, og så er problemstillingen endnu mere relevant.

Strategien for at lære en AI-model ansigtsgenkendelse som den er optegnet her er også groft forsimplet og er skåret ud som et meget simpelt eksempel så alle kan være med ift. tankegangen om manuelt opmarkeret træningsdata.

/Erik

19. september 2020 kl. 09:17
Fairtrade Data

Hej Claus

Umiddelbart kunne det være en god ting som du selv skitserer, men vi skal bare sikre at hvem end der udfører arbejdet kompenseres på en fair måde. Der er jo en tendens til det modsatte for de meget simple opgaver der er nemme at "eksportere".

/Erik

19. september 2020 kl. 09:15
Fairtrade Data

Hej Jakob

Jeg er helt enig. Eksemplet er forsimplet for at kunne have alle med.

/Erik

19. september 2020 kl. 09:12
Fairtrade Data

Her er først et generelt svar på nogle ting der går igen i kommentarerne:

1: Jeg "lader til" at have en holdning hvor jeg vægter innovation over etisk behandling af private borgeres data og rettigheder (med refernece til tidligere blog indlæg)? Det er direkte forkert. Jeg deltager i debatten hvor disse hensyn skal vægtes og min oplevelse er at med mindre man er 100% i den ene side af debatten, er det altid nogen der opfatter en som 100% i den anden side. Jeg arbejder med at lave løsningerne, men beskæftiger mig også med etik og meta-etik omkring processen, rettigheder, etc. Desværre svares der ofte på overskriften med en antagelse om at jeg er en champion for grov udnyttelse af borgernes data på bekostning af deres rettigheder. Helt skørt bliver det når der tales til "I" eller "dem" som en bussemand/"The Man", som i øvrigt står til at tjene penge på dette og har det som skjult dagsorden. Intet kunne være længere fra sandheden, men prøv at deltage i debatten uden at blive opfattet sådan af nogle. Jeg svarer altid alle så godt jeg kan, men fortsætter det ensidige anklageskrift er det i mine øjne rimeligt at stå af. Ofte er der en mistillid at spore, som lader til at have indfundet sig totalt uafhængugt af mit indlæg, og som intet jeg siger eller gør kan ændre på.

2: Eksemplet med billeder er ikke skarpt/retvisende nok. Her er jeg enig, men mit må var at opsætte en ekstremt pædagogisk pointe alle kunne forstå. Jeg har fået ros for at artiklen var tilgængelig for alle, men det er klart at hvis du er Data Scientist eller ML Ingeniør, så virker eksemplet forsimplet og skævt - fuld forståelse for det. Min intention var at have alle med.

3: Jeg vil ikke negligere børnearbejde, men beskrive de fællestræk der er mellem de to eksempler ift. at udnytte de svage på en ikke-fair måde. Debatten er utrolig kompleks, men det hjælper ikke hvis man dissekerer alle analogier som ment fra forfatterens side som totalt sidestillede. Selvfølgelig er de ikk det. Fællestrækket jeg identificerer er at noget der ved første øjekast virker som en god ide, kan have etiske problemstillinger forbundet med sig hvis man kigger længere tilbage i produktionslinjen - andre fællestræk mener jeg ikke der er.

19. september 2020 kl. 09:12
Fairtrade Data

Hej Joakim

Jeg forventede lidt dette spørgsmål, så jeg har tænkt lidt over det. Det vi kan med AI modeller i dag er jo at dele billeder, tekster, data op i bunker som AI modellen regner sig frem til er ensartede ud fra uspecificerede, unavngivne karakteristika. Så skal vi mennesker så stadig se på hvordan vi vil klassificere disse bunker (klynger), men man kan sige at meget af arbejdet derved er gjort.

Der hvor tilgangen kommer til kort er hvor der er helt specifikke karakteristika som er så komplekse og målrettede ud fra prædefinerede træningsmål, at de skal udspecificeres af mennesker med menneskelig kognition og adgang til vores fælles livsform/ontologi.

Hvis man skal dykke mere ned i det mangler AI en menneskelig ontologi at forholde sig til, og et afsæt i vores fælles livsform frem for den logiske atomisme der kendetegner løsninger i dag. Min forskning i AI beskæftiger sig mere med spørgsmålet hvis det har interesse:

http://erk.dk/wp-content/uploads/2018/10/From-Wittgenstein-to-Ontology-Engineering.pdf

18. september 2020 kl. 09:52
Fairtrade Data

Hej Lars

Den misforståelse vil jeg gerne svare direkte på. Jeg sammenstiller ikke de to.

Der er en tendens inden for IT til at de opgaver der ikke kræver specialviden eller dybt domænekendskab eller kulturforståelse kan løses af billigere arbejdskraft i udlandet - typisk Indien eller Kina. Jeg ser en positiv tendens hvor udenlandsk arbejdskraft fra lande med lavere levestandard og lønniveauer end DK behandles lige med deres danske kollegaer, men vi er der ikke endnu, og det er også en helt anden diskussion.

Ligeledes er der en tendens til at de mest simple opgaver i det danske samfund assoscieres med lavere samfundsklasser. Det er derfor universitetsuddannede "nægter" at tage imod jobs som kassedame, rengøring, når de ikke kan finde andet - for det er de jo blevet for fine til.

Det er ikke noget jeg anbefaler eller billiger - kun en observartion. Min pointe er at dette skal vi undgpå i fremtidens samfund, og her er det relevant også at forholde sig til hvordan AI løsningers træningsdatagrundlag er fremskaffet på en fair, bæredygtig måde.

/Erik

18. september 2020 kl. 09:25