Mads Hjorth

Stop pseudo-digitaliseringen

Enig! Særligt i dine argumenter om at åbne op så 3. part kan producere applikationer. Selv hvis man kun tænke på 'part 1' synes jeg også spørgsmålet om åbne standarder kan være relevant. Hvis man skal formulere tanken i en 'one liner' kunne det være :

Hvad skal spørgsmåltegnene i den følgende kommando udskiftes med

  1. curl --???? -u [nemid] -p [nemidpass] <a href="http://esundhed.dk/api/recepter">http://esundhed.dk/api/recepter</a>

for at jeg kan hente mine egne aktive recepter?

2. september 2013 kl. 20:47
IT-folk ud af IT-politik

Måske handler det ikke så meget om at tale med en stemme, men om at finde den gruppe som taler med ens egen stemme.

Hvis PHK har svært ved at 'finde sig til rette' hos en af de nævnte organisationer forstår jeg det godt; jeg har det selv på samme måde.

Mit bedste bud er stadig en dansk gruppe under ACM eller IEEE. Den kunne give grobund for lokale diskussioner og samtidig skabe lidt forbindelse til verden uden for lille danevang. Selv hælder jeg mest til ACM....

Er der nogen der vil være med?

Og nej, jeg mener ikke at svaret på at der er N organisationer, er at oprette en til :-) http://xkcd.com/927/

19. august 2013 kl. 15:29
Solskin ind i grundloven!

Jeg tror at nogle partier på Christiansborg vil udtrykke det som et behov for at "bringe vital infrastruktur" (tilbage) under demokratisk kontrol.

30. april 2013 kl. 15:56
Hører computere hjemme til forelæsninger?

Tillykke med at have oplevet en faglig og pædagogisk kompetent underviser!

Jeg har selv i en periode stået på den ensomme side af katederet og kan genkende din oplevelse af at computeren ikke nødvendigvis behøves at være tilstede i undervisningen, slet ikke i datalogi.

Derfor bekymre det mig endnu mere når jeg ser tiltag som 'tvangsdigitalisering af eksamener'. Som underviser i programmering oplevede jeg at 'papir og blyant' metoden, var ekstremt effektivt til at afgøre om de studerende havde forstået grundlæggende pointer fra undervisningen.

Hvis jeg skal finde rationaler for at afskaffe papireksamener kan jeg som underviser, datalog eller pædagog ikke rigtig pege på nogle. Måske kan man spare nogle enkelte m/k-timer foran en kompimaskine, men jeg tror de timer er givet god ud i det lange løb.

22. oktober 2012 kl. 10:57
ISBN datamining

Et sted at kigge hen kunne være applikationen Delicous Library. Den er et par år gammel og er et seriøst bud hvordan man holder styr på en samling bøger...

Det kræver godt nok en Mac, er lukket software og koster en håndfuld fadøl.

Men så kan I også bruge tiden i klubben på at producer en masse godt indhold - istedet for at bygge bibliotekssystemer :-)

20. februar 2012 kl. 15:18