Gert Madsen

Synspunkt: Biodiesel er ikke bare friturefedt (Ing)

Hver dag dør ca 45 ton smågrise, mener du ikke soen har fået mad de knapt 4 måneder den har været drægtig?

Ja, og der døde 2 unger i storkereden i Smedager, og et æg klækkede ikke. Hvem skal så straffes for det?

Der fødes konstant unger, som af den ene eller anden grund ikke er levedygtige. Således også i landbruget. Det en naturlig del af livet, og dødeligheden i landbruget er lavere end i naturen.

Så DAKAs pointe er ganske legitim.

PS. Det er en simpel konstatering at afsætningen af økologiske varer er faldet under den seneste krise. Så kan den enkelte selv overveje hvad årsagen er til det.

30. maj kl. 15:31
Eksperter græmmer sig over ulovligt it-system: »Nu sidder vi i saksen«

Ordet "statistisk" betyder annonyme data.

Øh. Som Lone Bech skriver:

Etableres en national statistik om udgifter på individniveau inden for udvalgte bestemmelser efter serviceloven.

Man kan ikke tale om anonymitet på individniveau.

Danmarks statistik var en gang nøje med at sikre at udtræk blev holdt anonymt - lige indtil de skulle skabe indtægter, så ændredes det til en slags pseudo-anonymitet, hvor man udleverer data på helt ned til 3 individer. Dvs. hvis man beder om at udtræk mere, så har afanonymiseret data.

Data bliver altså ikke anonyme af at man skriver ordet "statistik".

29. maj kl. 21:32
Eksperter græmmer sig over ulovligt it-system: »Nu sidder vi i saksen«

borgerne holdes hurtigt skadesløse

Jo, men det er jo ikke det man (Dvs. de politikere vi har stemt på) ønsker.

Tag Elektronisk post og den nye ejendomsværdibeskatning.

Fælles er mantraet, embedsværket skal holdes skadefri.

Det ligger direkte i disse love at hvis der sker fejl, så er det bare ærgerligt for borgeren.

28. maj kl. 11:50
Eksperter græmmer sig over ulovligt it-system: »Nu sidder vi i saksen«

Løsningen er relativt ligetil og har været kendt længe

Du glemte et punkt:

Sørg for at der er kompetente slutbrugere med i specifiseringsprocessen.

I hvert fald en af fejlene er grundlæggende og banal.

28. maj kl. 11:46
»Som far vil jeg ikke kunne se mig selv i øjnene« Regeringen skamroser borgerforslag, men vil ikke stemme for

I diskussionerne inden indførelsen af NemID, var der forslag til digital signatur, med afledte nøgler, som kunne håndtere præcis denne type af situationer. Søg efter Stephan Engberg.

Men som bekendt, så tager det tid at gøre tingene ordentligt, og det fravalgte politikerne. Måske tilskyndet af bankerne, som har tjent et 2-cifret mia. beløb på NemID/MitID.

28. maj kl. 11:35
Efter fem år med GDPR: Ingen af de største bøder er betalt

Enig i ovenstående, men pointen om domstolene er generel.

Det er ikke kun i GDPR-sammenhæng at de sløve retssager er et problem.

Så vi skal alle spørge os selv, hvorfor vi stemmer på politikere, som ikke sørger for at politi, domstole og fængsler har en kapacitet, som svarer til de love, der vedtages. Enten simplere love, eller større omkostninger til retsvæsenet.

Den nuværende ubalance betyder reelt retsløshed.

Jeg er godt klar over, at det til en vis grad også handler om ineffektivitet, men igen er der kun politikerne til at gøre noget ved det.

28. maj kl. 10:50
Lov kan spænde ben for MitID-salg: Købere skal bestå sikkerhedsprøve

Hvis det er online, og kan hackes, er det bestemt en risiko.

Jeg skulle måske have krydret med et par smileys.

Problemet er at man mener at en kopi af et pas kan erstatte fremvisning af legitimation.

Kopier af vore allesammens pas ligger nu og flyder i kartoteker hos et sammenrend af firmaer, og kan dermed misbruges af en stor del af disse firmaers medarbejdere.

Denne fremgangsmåde har 2 fordele.

Firmaets medarbejdere kan ikke beskyldes for at have undladt at tjekke om billedlegitimationen ligner.

Firmaets medarbejdere kan helt slippe for at mødes med kunden.

Så kopier af pas er blevet krævet, med sikkerhed som argument, men i virkeligheden tjener det kun som røvdækkerpapir for firmaerne. Den reelle sikkerhed er blevet ringere.

Til den oprindelige pointe: når man taler om "sikkerhed" i sammenhæng med Nets et al, så kan der meget vel menes noget helt andet, end det vi almindeligvis anser som "sikkerhed" i dette fora.

26. maj kl. 11:28
Concito om vognmandsvrede over prisen på el-lastbiler: 'De kan ikke betale sig - endnu' (Ing)

Og hen ad vejen er det selvfølgelig meningen at afgiften skal gå imod 0 igen, efterhånden som omstillingen sker. Hvis vi så i mellemtiden har brugt provenuet til at betale pædagoger og veje, så har vi balladen, men det er en anden snak.

Nej, hvorfor skal man subsidiere den næstmindst miljøvenlige transportform?

At bruge provenuet til at betale pædagoger med er nok en tvivlsom vej at gå (hmm elafgift hmm), men det er da kun rimeligt at transportomkostningerne for en vare også dækker den vejvedligehold etc., som transporten bevirker. Hvis en vare ikke kan bære de reelle omkostninger ved transporten, så skal man da lade den være.

Det kan ovenikøbet være vi bliver lidt mindre sårbare, hvis varerne ikke partout skal fragtes den halve jord rundt.

Og så forstår jeg faktisk ikke den voldsomme modstand fra den danske del af branchen. Afgiften rammer jo også de udenlandske vognmænd, der virkeligt betaler en latterlig lav takst for at køre på de danske veje.

24. maj kl. 17:03
Efter renovering af udskældt klapbro: Nu kan den ikke tåle solskin (Ing)

"Feder og not samlinger er traditionel forskydningslåssamlinger"

Menes der "Fer og not", eller er det noget helt andet der er tale om?

23. maj kl. 14:14
Vi blev ikke klogere på Section 230 denne gang

Jeg er seriøst overrasket over hvor lidt online medier og i sidste ende politiet gør overfor grove trusler m.m. Det sker desværre alt for mange gange og ja det vil være en tsunami at starte på - og man vil aldrig nå enden - men forhåbentlig kan det afskrække nogen, hvis nogen kender nogen, som har måtte betale ved kasse et - eller er det bare for utopisk?

Jeg tror det er utopisk. Politiet tager sig kun i meget begrænset omfang af "tager pengene, men sender aldrig varen"-personer/firmaer.

Efter årevis af tilløb er man begyndt at tage sig lidt af "skjult-abonnements"-afpresning.

Svindel i form af inkassotrusler, som afsenderen udmærket ved, der ikke er grundlag for (Parkeringsselskaber mfl.) bliver nok aldrig rigtigt forbudt.

23. maj kl. 00:22
Lov kan spænde ben for MitID-salg: Købere skal bestå sikkerhedsprøve

Sikkerhed er derfor meget vigtigt, og i princippet bør oplysninger der muliggør kopiering af en persons identitet, ikke være gemt noget sted.

Nå, ja. Det klares jo ved at pengeinstitutter, advokater, ejendomsmæglere etc. ligger inde med en kopi af folks pas. Så er man også fri for at møde op, så det kan tjekkes, hvem som har lagt et billede ind af Trump.

Det er tydeligt at Nets forsøger at profitere på systemet, men det er alle de andre dårer man skal være bange for.

22. maj kl. 23:53
Trafikplan 2023 er tom for ambitioner for godstrafikken (Ing)

Måske er jernbanen bare fortid, eller måske er vi ikke dygtige nok til at nytænke og udvikle jernbanen, på en konkurrencedygtig måde?

Det kan jo være at det ændrer sig, når man med de nye km-afgifter begynder at lade lastvognene medfinansiere det slid, som de påfører vejene.

Indtil videre har lastvognstransporten jo været voldsomt subsidieret her til lands.

20. maj kl. 22:44
Den termiske elkapacitet udfases hurtigere end antaget: Et problem for forsyningssikkerheden (Ing)

Den indstilling er så blevet overført til selv offentligt og andelsejede selskaber, så de lukker elproduktionskapacitet, og Energinet må ikke engang betale dem for bibeholde det. Vi ligger som vi har redt.

Ja, der er lagt reguleringer ned over, som har ødelagt den langsigtede planlægning der var kendetegnende ved de andelsbaserede selskaber.

Det var bestemt ikke perfekt, men det virker til at reguleringen kun har stillet os ringere.

12. maj kl. 11:58
Analyse: Beslutning om roadpricing i Danmark er rykket tættere på (Ing)

Nej. Det er frivilligt at køre i bil, ligesom det er frivilligt at rende rundt med en mobiltelefon.

Ah, "De andre stjæler også"-argumentet.

Og hvorfor bilder du dig ind at du ved hvad jeg gør?

11. maj kl. 16:33
Analyse: Beslutning om roadpricing i Danmark er rykket tættere på (Ing)

Fedt, Jeg håber da, at vi får den GPS-baserede roadpricing, da det er den økonomisk "rigtige" løsning.

Hvis man skal undgå totalovervågning, så kræver det en tilpasset opsætning, der kan gøre at denne løsning ikke er økonomisk "rigtig".

11. maj kl. 11:52
Danskere missede katastrofe-alarm på mobilen: Styresystemet skal være opdateret

Måske fordi en så stor mængde kommer for langsomt frem?

Hvorfor nu det?

Det er næppe den direkte forbindelse mellem mast og telefon, som gør at SMS'er kan være længe undervejs.

9. maj kl. 23:22
Logisk brist på p-tavlen (Ing)

Så endnu et bevis på, at det danske "retssystem" ikke er retfærdigt overfor borgeren (hvilket et "retssystem" jo heller ikke eksisterer for at opnå).

Nej, af en eller anden grund får svindlere lov at fortsætte. P-selskaber har jo også sendt opkrævninger og inkassovarsler til folk, velvidende at deres krav ikke var lovlige.

Det ses tydeligst i de krav, de slipper i det øjeblik man sender kravet til et klagenævn.

Samfundet ville blive rigere, hvis man gik målrettet efter at stoppe den slags svindel.

8. maj kl. 09:18
NIS2-ekspert bekymret over virksomheders nølen: Frygter GDPR-lignende kaos

Ja, men ret beset er risikoen ret lille, hvis impact og sandsynlighed er det samme som GDPR. så hvorfor skynde sig?

Ja, det kræver ikke megen tid med regnearket at konstatere at det er billigere at betale bøden, end at bruge en masse tid på at leve op til kravene.

7. maj kl. 20:13
Energiø Bornholm kræver over 30 milliarder kroner i statsstøtte (Ing)

De kræver vel ikke noget? Åben dør ordningen fordrer at den som benytter den betaler udgifterne.

Det gælder jo frem til det overordnede net.

Herfra skal strømmen så videre, og udnyttes. Det koster penge.

Man bliver nødt til at forholde sig til at vindmøller og solceller er blevet så billige at der bygges mere produktion via ordningen, end nettet kan absorbere.

Vi vil gerne have meget strømproduktion. Vi vil også gerne have elektrificeret vores energiforbrug. Men hvis ikke udviklingen er balanceret, risikerer vi at betale producenterne dyrt for ikke at producere. Så det er ikke bare energiøen, som er på spil.

Mig bekendt har Bornholm ikke sit eget prisområde. Så ville det kunne balancere sig selv, og lade prisdifferencen betale for kabler, og hvad man nu måtte finde på.

3. maj kl. 18:56
Energiø Bornholm kræver over 30 milliarder kroner i statsstøtte (Ing)

Skyldes den dårlige økonomi ikke en række projekter i "åben dør"-ordningen?

Altså projekter som ikke bidrager til Energiøen, men som kræver den kapacitet og funktion, øen har/får?

3. maj kl. 16:37