Nicolai Dragsted

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til K03 - Næste iteration please!

Ny betaversion frigivet

Alle med interesse i K03 bør være opmærksom på, at der nu er frigivet en ny betaversion af K03. I finder den på følgende link: http://www.digst.dk/Styring/Standardkontrakter/~/media/Files/Styring/Sta....
Kommentar til Alibi eller værdi?

Re: Forhandlingsforbuddet og K03

Tak for din kommentar. Jeg er ikke helt sikker på hvilke led i mit blogindlæg dine kommentarer er rettet til, men jeg prøver et svar. Mit blogindlæg gælder også K03, der på mange centrale punkter følger traditionen fra de 5 tidligere K-kontrakter. I den forbindelse må jeg henvise til mine to øvr...
Kommentar til K03 - Næste iteration please!

Re: Kundens bidrag

I forlængelse af ovenstående svar vil jeg gøre opmærksom på det væsentlige forhold, at ved brug af agile forløb er det udbudsretlige problem med ændringshåndtering mindre end ved brug af Vandfaldsmodellen. Ved agile forløb er den løbende tilpasning i takt med opnået erkendelse indbygge i selve m...
Kommentar til K03 - Næste iteration please!

Re: Kundens bidrag

Udbudsreglerne og forhandlingsforbuddet forhindrer ikke brug af en agil metode, ligesom reglerne ikke afskærer et fornuftigt samarbejde mellem kontraktparter efter kontrakten er underskrevet. Kommentaren er tilsyneladende skrevet ud fra den opfattelse, at udbudsreglerne forbyder kontrakter baser...
Kommentar til Fanget af fortiden?

Re: Hvad siger leverandørerne?

Kære Michael Det er en lang kommentar, hvor et udførligt svar nok vil kræve et selvstændigt blogindlæg om begrebet ophævelse. Adgangen til ophævelse anser jeg ikke i for problematisk i sig selv, da den kan give god mening alt afhængigt af den konkrete situation, også hvor en agil metode benytte...
Kommentar til Fanget af fortiden?

Re: Hovedet på sømmet

Hvis jeg har forstået processen med K03 rigtigt, sker der for tiden en bearbejdning af betaversionen ud fra de kommentarer Digitaliseringsstyrelsen har modtaget til betaversionen. Samtidig arbejdes der med udkast til modelbilag. Vurderingen skal derfor bruges i arbejdet med næste iteration af K0...
Kommentar til Inddragelse af effektiviseringsgevinster i resultatkontrakter

Fremragende indlæg

Kære Katja Tak for et fremragende indlæg, som jeg desværre overså på grund af ferieaktiviteter. Når business case har en central rolle i beslutningsgrundlag ved iværksættelse af konkrete it-projekter, må det være et problem, hvis der ikke foretages en konkret vurdering af gevinster og udgifter....
Kommentar til K03 - Næste iteration please!

Re: Kundens bidrag

Selv tak.
Kommentar til K03 - Næste iteration please!

Kundens bidrag

Den Agile metode fungerer kun, hvis Kunden deltager aktivt i projektet. Kunden har en betydelig interesse i at deltage konstruktivt, da den endelige forretningsmæssige værdi for Kunden af slutresultatet i høj grad afhænger af kvaliteten i Kundens egne bidrag. Kundens egen indsats har således væ...

Valg af overskrift - ren H.C. Andersen

Den valgte overskrift på dette indlæg får en advokat til at spidse ører. Men nærmere læsning på side 6 i det i øvrigt glimrende Kit Magasinet nr. 2 2012 afslører hurtigt, at der ikke nævnes advokatudgifter på 15 mio. men derimod blot udgifter til eksterne rådgivere. Jeg var ikke inde i den konkr...
Kommentar til Kontrakter der tillader innovation i en 0 fejls kultur

Re: Hvad er målet?

Intelligent brug af den juridiske værktøjskasse er ikke målet men derimod midlet, der tillader og bidrager til innovation i projekterne. Når kontrakterne opfattes som værende rigide skyldes det kontrakter udformet uden fokus på formålet med de juridiske værktøj og manglende analyse af den grundl...
Kommentar til Kontrakter der tillader innovation i en 0 fejls kultur

Udbudsreglerne

Det er næsten en naturlov. Indlæg om kontrakter munder urværgeligt ud i kommentarer til udbudsreglerne. I forlængelse af Poul-Hennings kommentar vedrørende "intelligent anvendelse af it" kan jeg kun sige, at vi alle ønsker intelligent anvendelse af den juridiske værktøjskasse. Lad os...
Kommentar til En advokat kom marcherende...

Re: IT-skepsis

Kære Poul-Henning Det er altid herligt med en god debat, men jeg er desværre lidt i tvivl om dit budskab. Hvis du taler om juristernes bidrag ved udformning af it-kontrakter må jeg henvise dig til debatten på min egen blog. Taler du specifikt om open source og Internettet, kan vi tage debatten ...
Kommentar til En advokat kom marcherende...

IT-skepsis

Kære Poul-Henning Ud fra debatten kan jeg se at din blog lever i en verden af skepsis, og skepsis overfor jurister er nærmest et fasttømret dogme. Det er svært at råbe mod stormens susen. Jeg ynder dog at stille spørgsmålstegn ved dogmer, da nærmere analyse som regel bringer et par nuancer med s...
Kommentar til Kan vi trække stikket i tide?

Re: Uddybning

Ja for så vidt angår langt hovedparten af de projektkontrakter jeg har forfattet eller forhandlet. Nej for så vidt angår K01 og K02. Sysnpunkterne om nedbrydning i mindre projekter og brug af agile metoder til reduktion af risiko ved forældede krav er jeg i øvrigt enig i, men de vil være genstan...
Kommentar til Kan vi trække stikket i tide?

Uddybning

Mit indlæg uddyber ikke forskellen mellem opsigelse og ophævelse. Ophævelse vedrører situationer med misligholdelse, hvor kunden typisk har ret til erstatning samt tilbagebetaling af vederlag. Det gælder ikke ved opsigelse. Ved opsigelse stopper leverandørens forpligtelser for fremtiden, kunden s...
Kommentar til Er it-skandalerne kontrakternes skyld?

Re: Manglende modenhed

Niels Henrik må lige uddybe, om vi skal melde os ud af EU, arbejde for at reglerne ændres med virkning for alle medlemslande, eller kommentaren anbefaler at Danmark ser stort på reglerne. Jeg foretrækker at reglerne overholdes, men dermed ikke sagt at den danske fortolkning og implemnentering af...
Kommentar til Pisk, gulerod og sund fornuft

Re: Bonus

En yderligere uddybning om bonus er på sin plads. Denne blog gælder kontrakten mellem kunde og leverandør. Kundens bonus til leverandøren går ikke direkte til de enkelte projektdeltagere men derimod til leverandøren. Det er et incentive til allokering af gode ressourcer og til at understøtte pro...
Kommentar til Pisk, gulerod og sund fornuft

Re: Bonus er ikke den rette motivation for agile teams

Jeg er både enig og uenig med Klaus på en række punkter. Først må det lige anføres, at mit indlæg går på andet end agile projekter, og særligt i den offentlige sektor forekommer vandfaldsprojekter stadig. Men jeg skal måske have uddybet min kommentar om bonus lidt. Det væsentlige ved ethvert ju...
Kommentar til Pisk, gulerod og sund fornuft

Re: Godt indlæg

Gensidig tillid har betydelig værdi, og derfor skal vi have fokus på hvorledes kontrakterne kan fremme den indbyrdes tillid. Vi mangler fokus på den skjulte omkostning ved en kontraktfilosofi, der fremme mistillid og ignorerer værdien i tillidsskabende processer.