Thomas Petersen

Ny blogger: Alternativets it-politik skal crowdsources

Problemet med IT er at der ikke er stemmer i det hvilket er ironisk når man tænker på at vi er afhængige af IT til overhovedet at klare os som samfund fremadrettet.

Jeg ville droppe alle buzzwords og så komme ind til kernen i hvilke udfordringer Danmark har i forbindelse med IT infrastruktur det er der det egentlige problem er.

 1. Udbudsprocessen i forbindels med IT projekter skal ændres radikalt.
 2. Borgernes data skal decentraliseres og anonymiseres
 3. Programmering som 4. sprog i folkeskolen
 4. Angående det med mennesker der er plaget af sygdom som Jimmy taler om her ville en bedre håndtering af patient data netop hjælpe men det kræver at man får kigget på både 1) og 2)

Det har du ikke brug for at crowdsources det er allerede nu problemer der skal løses.

28. april 2015 kl. 16:13
Glem dommedagsprofetierne om kunstig intelligens

Værdier og følelser er IKKE grublen men netop reaktionært. Du føler hvad du føler, du grubler ikke over hvad du føler. Det taler netop for at det er muligt at skabe intelligens og enda bevidsthed.

Med mindre du naturligvis er ude i noget teologisk omkring mind & matter for så står jeg af her.

13. februar 2015 kl. 15:50
Glem dommedagsprofetierne om kunstig intelligens

Jørn

Du misser pointen. Mennesket BRUGER bruteforce. Og altså kun meget få har i historien grublet over tingene. De fleste har bare levet et liv uden nogen yderligere reflektion.

13. februar 2015 kl. 15:24
Glem dommedagsprofetierne om kunstig intelligens

Det er egentlig sagen underordnet. Der kan stilles masser af spørgsmål til hvordan du er bevidst og hvordan du får idéer og løser problemer.

Der er masser af situationer hvor bruteforce er måden at vinde på. Mennesket har brugt millioner af år til at bevæge sig fra at bruge netop bruceforce til at klare deres problemer og så til at blive sofistikerede tænkere. Men der er intet der forhindrer teknologien i at udvikle sig til en ny race, præcis på samme måde som vi udviklede os fra simpler organismer til mere komplicerede.

Skak bruges ikke mere til at repræsentere om hvorvidt maskiner kan være intelligente.

13. februar 2015 kl. 15:15
Glem dommedagsprofetierne om kunstig intelligens

Helt enig.

DeepMind er et kvantespring da det giver teknologien mulighed for at se og derved orientere sig på en helt anden måde.

Den kan sættes til at lære 24 timer i døgnet en masse kan simuleres og derved shortcutte den tid det vil tage os at lære noget.

13. februar 2015 kl. 14:40
Glem dommedagsprofetierne om kunstig intelligens

Systemet behøver ikke være selvbevidst for at være en trussel mod os, truslen kommer lang tid før efterhånden som teknologien bliver så kompliceret at der skal teknologi til at forstå den.

Og lad os lige huske på en ting. Teknologien udvikler sig eksponentielt, det gør mennesket ikke så med mindre man mener vi står overfor et snarligt slowdown i udvikling så er det altså et problem der er værd at tage alvorligt. Det er langt mere problematisk end klima eller selv en atom konflikt.

Bostrom's Superintelligence går en masse scenarier igennem og er værd at læse.

Hvad angår robotterne der overtager jobs. Så er det allerede en realitet. Den strukturelle arbejdsløshed stiger og robotterne skaber færre jobs end den fjerner. Ydermere fordi teknologiens udvikling er eksponentiel så bliver det stadigt sværere at for dem der bliver berørt af den at tilpasse sig arbejdsmarkedet. De jobs der er tilbage falder også i værdi fordi man pludselig er i konkurrence med self-checkout, automatisering o.s.v.

Der er med andre ord en stigende gruppe mennesker der ikke er i stand til at tilbyde arbejdsmarkedet deres arbejdskraft til en løn de kan leve af.

To grafer er værd at se på.

http://www.technologyreview.com/sites/default/files/images/destroying.jobs_.chart1x910_0.jpg

Der viser hvordan en øgning i produktion ikke har samme effekt på jobs og løn. Det er derfor vi ser virksomhederne klare sig godt men ikke ansætte folk.

En anden graf der er værd at kigge på er denne

https://plot.ly/~BethS/8/job-growth-by-decade-in-the-united-states/

Der viser at der bliver skabt færre og færre nye jobs per årti siden 2. verdenskrig.

I den forbindelse kan jeg anbefale at læse bogen "Lights in The Tunnel" af Martin Ford eller hans nye "Rise of the Robots"

Problemet har ikke været så tydeligt i Danmark endnu fordi vi omfordeler så meget som vi gør. Men efterhånden som skattegrundlaget via indkomstbeskatningen vil forsvinde (og det vil det) vil man være tvunget til at afskedige en større og større del af de offentlig ansatte eller erstatte dem. Og derved vil man se hvor dårligt Danmark egentlig klarer sig.

Jeg ser to mulige men nok i lyset af det større konteskt midlertidige løsninger.

 1. Ubetinget basis indkomst
 2. At beskatte kapitaltunge virksomhedder meget mere end vi gør idag da de opnår en i mine øjne forholdsmæssigt urimelig stor gevinst med en meget lille downside.

Jeg siger det sidste velvidende at det vil ramme mig selv også.

13. februar 2015 kl. 14:36
Skrottet it-system til 283 mio. duede slet ikke til formålet

Allan. Igen. Du skal forstå hvordan udbudsrunder fungerer for at se problemet.

13. juni 2014 kl. 17:57
Skrottet it-system til 283 mio. duede slet ikke til formålet

Det handler ikke om hvorvidt teams er agile men om hvorvidt projekt-definitionen er. Intet agilt team kan løse den type project defintioner man normalt sætter op netop fordi agiliteten kun virker hvis opgaven er fleksibel og begrænset.

Der er intet der forhindrer projektskaberne i at ændre både process og udbuds struktur.

Man kunne jo starte med at bruge bagatelgrænsen til at få lavet et bedre forarbejde bla. ved at finde ud af om der findes eksisterende systemer, om der er nogen der allerede har implementeret lignende løsning i andre lande og man kan lave projektet over flere faser med mange små delmål.

Det ville sikre at man fik koncentreret sig om det væsentlige uden at tvinge dem der byder ind på opgaver til at skrive sig ud af alle de ubekendte via 500 siders kravspecifikation.

13. juni 2014 kl. 16:26
Skrottet it-system til 283 mio. duede slet ikke til formålet

Hvornår mon de lærer at den måde de tilgår udvikling af nye systemer og den måde de laver udbud er totalt ubrugelig.

Få så ændret udbuds og project strukturen.

13. juni 2014 kl. 15:24
Forskning: Patent-trolde koster iværksættere dyrt i USA

Jeg syntes igen man glemmer at forholde sig til at det Europæiske marked var anderledes netop grundet omkostningerne ved at føre patentsager i så mange forskellige land.

Dette er nu blevet meget lettere da man har gjort det væsentligt billigere at være patenttrold i EU.

12. juni 2014 kl. 12:50
Ekspert: Softwarepatenter findes i Europa – selvom ministeren siger det modsatte

En ting er ihvertilfælde sikker. Patent trolle så som amerikanske Intellectual Ventures har ventet på dette i lang tid. De oprettede i 2011 fillial i Irland netop grundet forventingen om en patentdomstol.

Fra hestens egen mund:

"Although the US is a much more developed IP market than Europe, Hegarty said, awareness is growing, as is the willingness of European businesses to think creatively about IP. Further down the line, the potential creation of an EU patent could be a game-changer. “It would certainly increase efficiency and the more of that you have the more attractive a market becomes. An EU patent can only open things up,” Hegarty said. "

http://www.intellectualventures.com/assets_docs/IAM_Blog_Vote_of_Confidence_in_Europe.pdf

Så hvis ikke vi vil se det problem me den fælles patentdomstol så er der ihvertilfælde nogen der har glemt at informere den vel nok mest hadede af patentrolls af dem alle.

20. maj 2014 kl. 15:40
Patentadvokat: Vi har allerede softwarepatenter i Danmark
 1. Danmark har 0.9% af alle EU patenter. Og kun 0.7% af danske virksomheder har patenter (primært store virksomheder)

Ikke danske virksomheder har altså de 99.1% andre og 99.3% af de danske virksomheder har ingen patenter overhovedet.

 1. Med en fælles domstol vil det betyde at disse 99.1% andre der består af virksomheder og "patent trolls" ( http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_troll ) fra resten af EU og verden (også amerikanske og kinesiske) nu kan begynde sende krav om ex. licensbetaling eller fogedforbud til de mange danske virksomheder der ofte ubevidst overtræder andres patentrettigheder.

 2. Da de andre lande har besluttet at gøre det vil et nej ikke betyde andet end at istedet for et sted skal vi kun søge 2 steder (et i Danmark et i EU) andre lande derimod skal stadigvæk søge specifikt om Danmark hvilket er en fordel da det ofte ikke kan betale sig i forhold til størrelsen på det danske marked.

Så altså et nej betyder IKKE at vi skal søge i alle landende hver for sig som nu men at vi kan nøjes med at søge et andet sted ud over Danmark.

Dette er en fordel når man kigger på hvor lille andel af patenterne (0.9%) og hvor få virksomheder (0.3%) Danmark egentlig har.

 1. Det at man har skullet søge mange forskellige steder har indtil videre hold mange patent-trolls stangen (de findes dog bla tyske IPcom) men med en ny fælles EU domstol kan de nu begynde at opkræve betaling fra små og mellemstore danske virksomheder der oftest ikke har pengene til at kæmpe en kamp og derfor ofte bare ender med at betale.

 2. EU har ikke officielt software patenter (et eksempel på et sådanne er Amazons One Click to Purchase patent ( http://en.wikipedia.org/wiki/1-Click ) men virksomheder lykkedes alligvel med hele tiden at få godkendt denne typer patenter hvilket igen vil skade mindre virksomheder eller helt kan lukke andre.

Og så lige til sidst.

Det fremhæves ofte at EU domstolen minimerer bureaukratiet hvilket jeg normalt er den største tilhænger af.

Men patenter skal være svære, ikke lette at få. De få virksomheder der får patenter (i danmark er det 0.7% der har patenter overhovedet) har ingen problemer med at betale for patenter hvis deres idéer virkelig er så banebrydende. Men virkligheden er jo at mange pantenter er ren og skær forsvarsmekanisme der så kan bruges som angrebsmekanisme.

Vi skal gør det mere besværligt for store virksomheder og patenttrolls at sikre sig patenter de kan bruge til at afpresse eller udkonkurrere mindre konkurrenter med.

Ved at stemme nej mindsker vi denne risiko og kan samtidig drage fordel af at de andre laver den alligevel.

Det lyder måske ikke særligt solidarisk men da Danmark kun har 0.9% af patenterne er det altså en noget af en risiko man beder det danske erhvervsliv om at løbe med en meget lille upside og en meget stor downside.

Her tænkes specielt på de små og mellemstore virksomheder der oftest slet ikke vil have den nødvendige kapital til at bekæmpe anklager og derfor ender med bare at betale.

Husk på når du stemmer ja så stemmer du for særinteresser (0.7% af danske virksomheder) men de resterende 99.3% er altså nu i risikosonen for at have overtrådt andres patenter.

1. maj 2014 kl. 15:33
Det er cool at være startup i Norden

Yup. Jeg co-founded et firma med Morten Lund i 2005 og har set ham gå igennem det hele fra top til bund på vej op igen. Men det kræver også man er omgivet af de rigtige mennesker, det er næsten det vigtigste.

14. april 2014 kl. 16:53
Det er cool at være startup i Norden

Måden at skabe stor tilstrømning til startup scenen er ikke at give et par priser til højre og venstre men ved at gøre det muligt at tjene ufattelige summer penge og det er her Norden generelt fejler.

14. april 2014 kl. 16:33
Det er cool at være startup i Norden

Det tror jeg slet ikke er problemet. Helt enig i at kulturen skal ændres, men på nogle meget specifikke områder. Der er nok positiv buzz i at være iværksætter idag. Problemet er mere strukturelt. At selvom der er nok buzz så sker der ikke noget.

14. april 2014 kl. 15:12
Det er cool at være startup i Norden

I ovenstående

"Ydermere jo længere ens virksomhed er jo mindre sandsynligt er det man starter virksomhed."

Skulle have stået

Ydermere jo længere ens uddannelse er jo mindre sandsynligt er det man starter virksomhed.

14. april 2014 kl. 14:46
Det er cool at være startup i Norden

Danmark er verdens letteste land at starte virksomhed i men et af de sværeste at vækste i.

Der mangler grundlæggende 4 ting.

 1. Adgang til talent
 2. Adgang til risikovillig kapital (i.e. IKKE banklån)
 3. Et særskilt skatte system til de første 3 år af en virksomhed.
 4. For små ambitioner.

Der er teknisk talent i Danmark men ikke nok af dette ønsket om at starte virksomheder. Ydermere jo længere ens virksomhed er jo mindre sandsynligt er det man starter virksomhed.

Adgangen til risikovillig kapital er knap. Der er en del gode seed-investors men faktisk VC kapital (round a-b-c-etc.) er det knapt med.

Skattesystemet er indrettet til lønmodtageren og afdragsystemet er indrettet til de ældre store virksomheder. Startups der har brug for så lave omkostninger som muligt har svært ved at klare sig og afkastet er minimalt hvis man endelig skulle få success.

Ud over det har vi en medarbejderlovgivning der på trods af at den er en af de mest fleksible i verden samtidig giver medarbejderne så mange rettigheder at det kan være svært at "hire slow, fire fast".

Sidst men ikke mindst. Danskerne mangler se det danske marked som et marked på 6 milliarder ikke bare 6 millioner mennesker. Der er alt for mange der har for små ambitioner og er for banke for at vækste virksomheden.

Dem der kan flytter som regel til udlandet. Zendesk, Tradeshift, Podio etc.

Ved ikke om jeg syntes janteloven som sådanne er spil men der er helt sikkert en kultur af no-can-do.

14. april 2014 kl. 13:56
Far - hvorfor underviser skolen ikke i programmering?

For dem der har interesse i at forstå hvorfor det er godt for børn at lære kan jeg varmt anbefale Seymore Paperts bog "Mindstorm - Children, Computers, And Powerful Ideas" der er en af de bedste bøger skrevet om emnet.

http://www.amazon.com/Mindstorms-Children-Computers-Powerful-Ideas/dp/0465046746

2. april 2014 kl. 14:26
Jyske Bank melder Spiir til politiet for kopiering af bankkunders data

Frank Jensen

Det er kun en overfladisk forklaring. Du har dog ret i at det primære handler om liability.

Behovet for adgang til egen data har været fremme længe. JB burde for længst have løst dette. Ud over det så er der jo ikke tale om adgang til at lave transaktioner.

Måske man skulle have brugt pengene på at lave en fremtidssikret bank fremfor en kæmpe image kampagne der beskriver hvor fremtidssikret og brugervenlig man er.

28. marts 2014 kl. 14:34
Nationalbanken sammenligner værdien af bitcoins med glasperler

Hvis vi skal følgen den logik så er USD ikke godkendt valuta fordi den danske stat ikke gør det lovpligtigt at tage imod den. Så den går vist ikke helt.

20. marts 2014 kl. 11:55