Anders N. Christensen

CFCS nye magter

Ja, for der dør jo jævnligt danskere fordi de tvinges til at arbejde med ustabile internetforbindelser?

Med den hastige udbredelse af telemedicin for ikke at tale om hospitalernes PACS og patientjournalsystemer, kan jeg da let forestile mig, at det kan komme til at koste liv.

Selv hvis det ikke gør, så bør området reguleres, da det har enorm økonomisk betydning for samfundet. Lige så vel, som der næppe er mange der dør af en strømafbrydelse, så er der næppe heller mange der dør af manglende net. Ikke desto kan begge dele hurtigt blive meget kostbart.

Jeg forstår bekymringen for at der ikke er vandtætte skotter mellem FE og CFCS (svært når CFCS er en delmængde af FE), men så er det det man bør angribe.

Hvordan skulle myndigheder kontrollere udbyderne, hvis de ikke har adgang til deres systemer? Hvordan skulle det fungere i praksis?

12. december 2014 kl. 11:54
CFCS nye magter

Derfor er det helt forkert at lægge telenettet under forsvarsministeriet og i særdeleshed forkert at det skal foregå uden dommerkendelser, uden aktindsigt og uden nogen som helst form for demokratisk kontrol.

Det ideelle ville være at genoprette Telestyrelse. Helt enig. Der er ingen grund til at det skal ligge under Forsvarsministeriet.

Men det andet: Uden dommerkendelser? Igen jævnfør arbejdsmiljøloven, hvad er forskellen der gør, at man skal have en dommerkendelse, når IT-sikkerhed skal kontrolleres?

Uden aktindsigt: Det er specifikt indberetninger fra virksomheder og myndigheder der er undtaget. Ikke loven generelt. Alternativet, vil let blive at virksomheder holder kæft i stedet for blive udstillet i EB.

Uden demokratisk kontrol: Hvordan adskiller ovenstående lov sig fra alle andre love, på en måde så den pludselig er uden for 'demokratisk kontrol'?

I stedet bør man genoprette en Telestyrelse, der ligesom f.eks Energistyrelsen, Konkurrencestyrelsen osv. arbejder i et åbent demokratisk samfund og hvor medarbejderne kan bruge deres ytringsfrihed om kritisable forhold, uden at risikere at ryge i fængsel på livstid.

Jeg ved ikke hvordan du havde tænkt dig, at man skulle ryge i fængsel på livstid? At et område sorterer under forsvarsministeret ændrer ikke på embedsmændenes retsstilling. De har samme ytringsfrihed, som andre embedsmænd.

10. december 2014 kl. 10:15
CFCS nye magter

Er lovforslaget ikke et udmærket skridt på vejen til endelig at få sat nogle minimumskrav for professionalisme i branchen?

kap. 6, §9, stk. 6, kan sammenlignes med et af ca. 200 andre steder i lovgivningen, der giver adgang for myndighederne til privat grund uden retskendelse.

Se fx arbejdsmiljøloven § 76:Stk. 3. Arbejdstilsynets medarbejdere har uden retskendelse mod behørig legitimation til enhver tid adgang til offentlige og private arbejdssteder, jf. dog stk. 4, i det omfang, det er påkrævet, for at de kan varetage deres hverv. Politiet yder om fornødent bistand hertil. Nærmere regler om bistanden kan fastsættes af beskæftigelsesministeren efter forhandling med justitsministeren. Stk. 4. Stk. 3 finder ikke anvendelse ved Arbejdstilsynets kontrol med arbejde af ikke-erhvervsmæssig karakter, der udføres af en person på eller i dennes private bolig, fritidsbolig, grund i tilknytning hertil, køretøj, fritidsfartøj eller andre løsøregenstande tilhørende husstanden. Beskæftigelsesministeren kan dog fastsætte, at Arbejdstilsynet fortsat kan føre kontrol og tilsyn med elevatorer og andet løfteudstyr samt trykbærende udstyr uden retskendelse.

Så det der mangler, er en tilføjelse lignende stk 4. Det kan jo nå at komme, når vi ikke er længere i processen. Hvad er alternativet til denne adgang? At arbejdsmiljøtilsynet, skraldemænd, CFCS osv. skal gå til domstolene hver gang de vil udføre deres arbejde?

Så er det herefter CFC der laver deres egne love, uden ret mange begrænsninger.

Sådan er det meste dansk lovgivning: Rammelove, der lader ministeren udfylde detaljerne i form af bekendtgørelser og cirkulærer. Der er intet hemmeligt eller odiøst i den tilgang. Hvilke begrænsninger så du gerne tilføjet?

10. december 2014 kl. 09:24
Jeppes Metodefrihed

Specielt når der absolut ingen IT folk er som er villigt til at sætte skulderen og CV'et på højkant for at udfylde posten som IT-ordfører, eller for den sags skyld folkevalgt i vores demokrati på alle niveauer.

Dansk Folkepartis IT-ordfører Dennis Flydtkjær er uddannet datamatiker.

2. december 2013 kl. 15:16
Studerende tvunget til digital eksamen på batteri: KU forbyder pc-strømforsyninger

Så meget koster et par byggetavler og et par bure med kabler og fordelerdåser sgu heller ikke. Den løsning har DTU kørt med i mange år. Man kunne endda overveje at skrive til DTU og spørge om man måtte låne udstyret uden for DTUs eksamensperiode...

20. juni 2013 kl. 20:55
S: Venstres nej til e-valg er hamrende useriøs kovending

Det er usandt hvad du siger.

Læs lovforslaget igen. Det er op til den enhver tid siddende minister for området, at bestemme om der skal indføres e-valg ifølge lovforslaget.

21. marts 2013 kl. 13:54
S-ordfører irettesætter it-ekspertisen: Hemmelige e-valg ER mulige

Nej ikke chippen, men systemet der skal skrive min stemme til chippen. Dette system kan logge hvad der er stemmes og hvornår der stemmes. Du har så to tidslister du kan køre sammen: Hvornår har givne personer fået en chip udleveret og hvornår er der blevet skrevet til chips. Selv om du ikke mærker chippen, vil det fx først på dagen når der er få mennesker være meget let at se hvad folk har stemt.

Så jo: Det er en problemstilling der unik for elektroniske systemer og ikke findes med det nuværende.

14. marts 2013 kl. 18:22
S-ordfører irettesætter it-ekspertisen: Hemmelige e-valg ER mulige

Jeg kan godt forstå hendes argument... antag at alle borgere får et valgkort som i dag, møder op i valglokalet, og i stedet for en stemmeseddel får udleveret en chip (som trækkes tilfældigt fra en krukke) og anvender denne til at stemme ved en maskine. Hvorfra skulle sporheden kunne være?

Hvad med den computer der skriver resultatet til chippen. Hvordan ved jeg, at den skriver det rigtige og at den ikke logger tidspunktet? Jeg har fået en chip udleveret kl 14.23 og der bliver skrevet til en chip kl 14.24. Hmm, gad vide hvem det er.

14. marts 2013 kl. 16:53
Amazon Kindle: Nej Tak

Desværre er den ikke så egnet til at læse videnskabelige artikler på, selv om den kan læse pdf dokumenter. Jeg overvejer om man kan installere en anden pdf-læser der gør det lettere at zoome ind og panorere, hvilket vil løse problemet.

Og det kan man åbenbart godt: http://www.youtube.com/watch?v=JDk8a0leP4U&feature=player_embedded#!

Skal prøves når jeg får tid.

22. oktober 2012 kl. 19:23
Amazon Kindle: Nej Tak

...kan varmt anbefales. Barnes & Noble vil godt nok ikke sælge bøger til en, hvis man er udenfor USA, men det er jo deres tab. Desværre er den ikke så egnet til at læse videnskabelige artikler på, selv om den kan læse pdf dokumenter. Jeg overvejer om man kan installere en anden pdf-læser der gør det lettere at zoome ind og panorere, hvilket vil løse problemet.

Har micro-SD port.

22. oktober 2012 kl. 13:13
Statistik for begyndere

Pålideligheden er: Reliability = exp(-t/MTBF) => 0,9999 = exp(-10/MTBF) => MTBF = 99995 timer

Nu kender vi den nødvendige MTBF. Vi antager, at vi har ti systemer vi tester på og, at ingen af dem fejler i testtiden. Vi ønsker at bestemme det nedre konfidensinterval for MTBF med alfa = 1 - 0,95 = 0,05. Vi har da:

Frihedgrader, DF = 2*fejl + 2 = 2

nedre grænse = 2*(total testtid)/ (chi^2,alfa/2,DF) =

99995 = 2*(TT)/(chi^2,0.025,2) =>

99995 = 2*(TT)/7,3778 =>

TT = 368870 timer

Da vi har ti systemer bliver det 36887 timer eller ca. 51.2 måneder.

Hvis vi derimod nedsætter kravet til pålideligheden til 0,999 får vi en MTBF på 9995 og dermed en total testtid på 36871 timer hvilket bliver 3687,1 timer med ti systemer eller ca. 5 måneder.

Så der er to muligheder som du også selv er nået frem til: enten skal der købes store mængder testudstyr eller også skal der slækkes på kravene. I ovenstående er der ikke taget hensyn til, at fejlraten på elektronik typisk følger en badekarskurve. Høj i begyndelsen og slutningen af levetiden.

På den baggrund har jeg konkluderet, at der næppe er en eneste specifikation på "3 nines" eller derover der er en pot pis værd når det kommer til stykket.

Det er ikke så usædvanligt igen indenfor medicinsk udstyr, der bliver virkelig smidt mange penge for at garantere en høj nok MTBF.

3. januar 2012 kl. 16:15
Nu bliver dine fingeraftryk gemt i passet

Det er ubestridt at oplysningerne er brugt til et andet formål end det som de er indsamlet til. Derfor "misbrug". Der er heller ikke noget som forhindrer politiet i at søge dommerkendelser til almindelige kriminalsager.

Ja, på samme måde som tandkort fra tandlæger ud fra din definition bliver "misbrugt" til at identificere ofre for ulykker, mord og terror... Der er heller ikke noget, der forhindrer disses udlevering til politiet efter dommerkendelse.

3. januar 2012 kl. 01:16
Nu bliver dine fingeraftryk gemt i passet

Det som du kalder et "forskningsregister" bliver skam allerede (mis)brugt af politiet
<a href="http://politiken.dk/indland/ECE382167/dna-register-med-babyblod-vokser/…;

Så de 15-20 gange på seks år politiet efter en dommerkendelse har fået adgang til een given profil i registret med mere end 1,8 mio. profiler, hvoraf profilen i alle tilfælde er blevet brugt til identificering af ofre for ulykker eller terror, kalder du misbrug...

På med sølvpapirshatten mester, og så kan du prøve at tænkte lidt på de pårørende til ofrene, som i det mindste har fået vished for, hvad der er sket med deres kære.

3. januar 2012 kl. 01:01
250 halve GFLOPS

Åh jo. Jeg mente skam også som næste projekt, så I havde noget at bruge hullet på et millisekund til. Først få skidtet til at virke, så kan man lege. Kan da også godt være, at det alt for tidligt til den slags. Ikke desto mindre: Hvis du har kendskab til et sted hvor man kan hente målte eller simulerede bølgefronter, kunne det da være sjovt at kigge på.

5. december 2011 kl. 22:48
250 halve GFLOPS

En hurtig søgning viser, at andre har arbejdet med forudsigelse indenfor området. Hvis man kunne beregne en tilstrækkelig præcis forudsigelse, ville man kunne opdatere aktuatorerne hvert millisekund.

5. december 2011 kl. 19:17
Mere Absalon

Som bruger af både KUs Absalon og og DTUs Campusnet, finder jeg Campusnet klart bedre. Gruppestrukturen er bedre og man har adgang til alle ens tidligere fag og filer. Hvis de studerende på KU generelt er glade for Absalon vil jeg umiddelbart tro, at det er fordi de aldrig har oplevet andet.

25. november 2011 kl. 09:56
E-mails fra Skat punkterer DanID's forsvar for NemID-sikkerhed

Der er ny digital post til dig fra:

Region Hovedstaden - Lønseddel

Du kan se din post ved at logge på Digital Post på www.borger.dk ( <- direkte link, red.) eller andre offentlige internetportaler.

Du modtager denne mail, fordi du har tilmeldt dig besked om ny digital post fra det offentlige med e-mail-adressen X@X.dk

Med venlig hilsen e-Boks A/S

14. november 2011 kl. 13:10