Rikke Andersen

Ny tjeneste: Lav telefonchikane på det offentliges regning

Ja, man kan diskutere om ikke det kan være generende uanset hvad, men tror bare kun, at der er tale om lovbrud, hvis afsenderen vil have modtageren til at købe noget.

25. november 2011 kl. 14:21
Ny tjeneste: Lav telefonchikane på det offentliges regning

Jeg tror nok, at spam-lovgivningen kun gælder, når der er tale om henvendelser, der har til formål at sælge et produkt eller en ydelse, og det er der jo ikke tale om her, da det drejer sig om en oplysningskampagne...

"3: § 6, stk. 1 ­ Forbud mod anvendelse af elektronisk post, telefax mv. Stk. 1. En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et auto-matisk opkaldssystem eller telefax med henblik på afsætning af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser, medmindre den pågældende forudgående har anmodet om det."

25. november 2011 kl. 14:00