Mogens Engsig-Karup

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Det bør ikke handle om SP eller MidtEPJ

Forslaget om en Sundhedsreform lægger op til yderligere centralisering og mere bureaukrati - selvom den bliver solgt under dække af det modsatte. Tanken om ét fælles EPJ-system for alle hospitaler underbygger dette. Det gælder uanset om man vælger den ene eller den anden leverandør. Hvis regione...

Hvordan man vægter kriterier?

Der er lidt usikkerhed om hvordan det skal forstås, når kriterier for pris, kvalitet, implementering osv. tildeles forskellige vægte. Dette eksempel kan illustrere det: Et udbud tilrettelægges med tre kriterier: Pris, vægt 40% Systemets kvalitet 40% Implementering 20% To leverandører kommer med...
Kommentar til Leder: Den landsdækkende patientjournal – et livsfarligt luftkastel

Tag det lige roligt, Henning Mølsted

Det er ikke rimeligt at snakke om, at "skeletterne vælter ud af skaber", når såkaldt "kritiske journalister" graver i brugen af e-journal. For det første skal den kritiske journalist læse indenad. eJournal rummer journaldata fra * offentlige* hospitaler. Som bekendt er det...

Re: Myndigheder drukner i svar

Hvis alle borgere holdt sig til sagen - om jeg så må sige - ville det være relativt nemt at journalisere automatisk. Problemet er at der ofte sniger sig flere ting ind i borgerhenvendelser. Derfor må man sagsbehandle alle henvendelser. Både dem med indhold og dem uden. Det er en del af baggrunden...

Svar-knap handler ikke kun om selvbetjening

Version2-artikel kæder den famøse svarknap sammen med selvbetjening. Det er et skin-problem. Hvis Københavns kommune foretrækker at få strukturerede svar via selvbetjening, skal de blot teknisk blokere for, at borgeren kan svare på den givne meddelelse. Så bliver den nye svarknap ikke vist. Prob...
Kommentar til Fremtidens Digitale Post bliver mere end bare pdf’ede dokumenter

Re: Hvad med email?

Adresseoplysninger ligger i cpr-registret. Du er som borger forpligtet til at melde adresseændringer til BorgerService. Man får bøde, hvis man undlader det. Det er ikke specielt magisk. Man kunne naturligvis forestille sig et tilsvarende system for mailadresser. Gad vide hvordan den slags tvangsf...
Kommentar til Fremtidens Digitale Post bliver mere end bare pdf’ede dokumenter

Re: Hvad med email?

Kære Peter Jensen. Man gør tingene mere besværlige og usikre, hvis man baserer sig på en diffus identifikation som en mail-adresse. Hvor og til hvem skulle borgeren oplyse sin e-mail? Hvordan skal alle de offentlige myndigheder og institutioner, som potentielt skal kommunikere med en given borger...
Kommentar til Fremtidens Digitale Post bliver mere end bare pdf’ede dokumenter

Re: Hvad med email?

E-mail er et flygtigt medie. Som offentlig myndighed kan du ikke være sikker på, hvad der er borgerens e-mail adresse. Hertil kommer at det ifgl. Datatilsynet er for usikkert - og dermed ulovligt - at sende følsomme oplysninger i emails. Det kan man naturligvis diskutere, men indtil videre er det...
Kommentar til Fremtidens Digitale Post bliver mere end bare pdf’ede dokumenter

Digital post er allerede mere end pdf

Artiklen er noget vrøvl. Allerede nu er digital post mere end pdf. Selve den digitale meddelelse i pdf-format kan rumme væsentlig information, men som afsender kan man indlægge links til spørgeskemaer, digitale kort og masser af andre informationer ind i pdf-dokumentet. Det er ikke noget som førs...
Kommentar til Statens it-chef: Brugervenligheden rider os som en mare

Gør noget ved det selv...!!

Jeg er meget enig med dem som mener, at det bør være frivilligt at bruge offentlige digitale løsninger. Region Midtjylland sender nu ca. 2400 papirbreve om dagen til borgere, der modtager post fra regionen første gang, primært indkaldelser til undersøgelse på hospitalerne. Ca. halvdelen af disse ...

Re: Slap nu lige af.....

Afsender og emnelinje er sammenhængende i e-Boks, rent visuelt. Det giver derfor ikke mening at skelne, når man skal vurdere, hvilke information modtager får. Man kan ikke se det ene uden at se det andet. Det afgørende må være at modtager får den information, som han har krav på. Man kan ikke vur...

Slap nu lige af.....

Hvis man vil vide, hvem man kommunikerer med, er det en god ide at åbne brevet. Det gælder både papirpost og digital post. I digital post har man en indbakke med en oversigt over brevene. Der er ingen præcise regler for, hvordan overskriften skal formuleres. Men det er efter Ombudsmandens mening...
Kommentar til Professor og Forbrugerråd: Stram op på cpr-lovgivning

Forveksling over landegrænser

Det er et problem at de nationale personnummersystemer gør det muligt at forveksle borgere på tværs af landegrænser. Eksempelvis er der personer i Danmark, der har fuldstændig samme personnummer som borgere på Island. Det får interessante konsekvenser, når en islænding oplyser sit islandske perso...
Kommentar til Forskere: Kommuner tabte 53 millioner på Digital Post i 2013

Det handler om en politisk aftale

Tallene i artiklen refererer til de politiske økonomiaftaler for 2013, som regeringen indgik i foråret 2012 med hhv. Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Princippet var, at besparelsen på papir og porto ved overgang til digital post skulle modregnes i bloktilskuddene. Resten af gevinsten...
Kommentar til Nyt it-system gennemtrawler journaler og finder skjulte skader

Re: Klar overtrædelse af loven

Det er lovligt at tilgå patientjournaler, også udenfor en behandlingssammenhæng, når det er nødvendigt "til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, herunder en patient, der ikke kan varetage sine interesser, sundhedspersonen eller andre...
Kommentar til It-chef kritiserer megabyte-porto i Digital Post

Hvad betaler Rudersdal ?

Uanset om denne sag lugter af fisk, kunne det være rart at vide, hvad Rudersdal kommune bataler for deres transaktionsfrie løsning. Er det løsningen reklamefinansieret, betaler kommunen fast pris - eller er det almindelig velgørenhed fra leverandøren. Er der loft over de mængder som løsnngen unde...

Hvad med dommeren....?

Noget af det mystiske i den sag er, at dommeren i Sø- og Handelsretten ikke bare afgør sagen - og pålægger advokat Bale alle sagens omkostninger. Hvorfor forplumre sagen ved at gøre det til et spørgsmål om mægling. Efter Version2's oplysninger kan der ikke være tvivl om, at sagsøgte har ret til a...

Der er ikke mange der savner NPI

Hospitalerne udveksler allerede i dag masser af journaloplysninger elektronisk. Og borgerne kan på sundhed.dk følge med i, hvad der er tilgængeligt om dem. Der er sjældent klinisk behov for at udveksle hele journaler mellem hospitalerne. Behovet for at dele informationer er størst mellem de forsk...
Kommentar til Jobcentre sender fortrolige breve til de forkerte

Hvor ligger fejlen.....?

Der er grundlæggende forskel på at putte en forkert fotokopi i en papirkuvert - og en systemfejl som fejladresserer 5000 breve. Artiklen siger intet om, hvilken type af fejl der er tale om. "Manuelle" fejl - eller systemfejl hos KMD eller en anden it-leverandør. Og kontorchefen i...
Kommentar til Region Midtjylland klar med SMS-påmindelser til patienter - uden NemSMS

Region MidtJyllands EPJ hedder MidtEPJ

For god ordens skyld: Både Systematic og CapGemini er leverandører til Region Midtjylland. Systematic har leveret mest af de de to. Desuden anvendes en masse standard 3. partsprodukter fra Oracle, IBM, TIBCO o.s.v.. Endelig har hospitalerne bidraget med udvikling af "Sundhedsfagligt Indhold...