Alex Østergaard

Læger: Dårlig it går ud over patientsikkerheden

Jeg har selv indtil fornyligt arbejdet som udvikler på et par af systemerne som leveres til de almen praktiserende læger.

Min oplevelse er derfra at der faktisk er et problem med at kommunikationen mellem primær og sekundær-sektoren, men at denne ofte opstår i SOR-registeret. Samtidigt bliver der gjort meget i ét forsøg på at forbedre situationen.

SOR (Sundhedsvæsnets Organisations Register) er en slags telefonbog som indeholder oplysninger om alle organisatoriske enheder i sundhedsvæsnet. Det har historisk set været brugt af de almen praktiserende læger til at finde én given hospitalsafdelings EAN-lokationsnummer, som så blev påført som modtager på f.eks. korrespondancer, henvisninger mm.

For henvisningerne gav det dog det problem at hospitalsafdelingerne ofte ikke modtager deres henvisninger selv eller at afdelingen har flere EAN-numre og lignende - det betød at mange henvisninger forsvandt i intetheden fordi ikke var nogle som lyttede i den anden ende. Hospitalerne har løbende ændret deres struktur for deres EDI-håndtering, således har de indført fælles visiterings afdelinger og lignende som, set fra primær sektorens side, mudre billedet af hvem en henvisning faktisk skal sendes til. Det er SOR ikke lavet til at håndtere og det gør det meget svært for den almen praktiserende læge at sende sin henvendelse til den korrekte modtager.

For henvisningernes vedkomne lavede man derfor et projekt som hedder Dynamiske Henvisninger (tidligere pakkehenvisninger). Projektet betyder at hospitalsafdelingerne definerer "pakker", som beskriver henvisnings opbygning, modtageroplysninger og "fraser" - et slags spørgsmål som den modtagende afdeling ønsker svar på i henvisningen fra den almen praktiserende læge. Disse pakker leveres af MedCom i en "Pakketabel" og skal opdateres af primær-leverandørerne mindst hver 14. dag.

Det betyder at når den almen praktiserende læge vælger en given pakke, f.eks. "Nyremedicinsk afdeling - Esbjerg Sygehus" (pakkenavnet er 100% opfundet), så kan henvisningen ikke sendes til den forkerte modtager, da oplysningen om hvem der skal modtage pakken vedligeholdes af modtageren selv. Dette koncept er dog, endnu, kun udført for en del af henvisningstyperne; Sygehushenvisninger og bi

Det var helt tydeligt at det implementering af Dynamiske Henvisninger reducerede antallet af henvisninger som endte ved forkerte modtagere eller sendt "glemte" EAN-numre. Samtidigt lod det til at hæve kvaliteten af henvisningerne.

Det krævede dog også bedre datakvalitet og derfor mere af de almen praktiserende læser som også skulle hæve kvaliteten af deres henvisninger - ellers kunne en henvisning ikke afsendes. Et faktum som mange almen praktiserende læger tæskede os for da Dynamiske Henvisninger blev udrullet. De kunne ikke længere sende deres halvudfyldte henvisninger.

Problemet er også ofte at de projekter som MedCom har lavet generelt har været lidt tandløse, da de har begrænsede sanktionsmuligheder overfor leverandørerne til både primær og sekundær-sektoren samt at certificeringen af implementationerne har været mere end almindelig løs i kødet. Derfor er mange deres projekter endt som sådan nogle halve løsninger.

Så det er helt klart muligt at forbedre kommunikationen mellem primær og sekundær-sektoren og gode projekter er allerede blevet gennemført. Det kræver dog at MedCom bliver hårdere i filten og får mulighed for at lægge pres på leverandørerne alá det man ser fra NSI samt ikke mindst at lægerne også er villige til at gribe i egen barm.

17. februar 2016 kl. 10:54
Udskældt it-system til akuttelefon blev hastet igennem

Lige en indholdsdeklaration - jeg er ansat som udvikler i den afdeling som laver det gamle system

Jeg har ikke tilbundsgående kendskab til årsagen bag at Region H ønskede at skifte det gamle system ud.

Der var i hvert fald ingen umiddelbare tekniske begrænsning i det gamle system som gjorde det nødvendigt. Så vidt jeg har forstået ønskede Region H blot en tættere integration med deres andre systemer som f.eks. Opus. Men der var som sådan intet i 1813-ordningen som det tidligere system, MedWin Vagt, ikke kunne understøtte.

Så jeg har aldrig helt forstået hvorfor Regionen ønskede at skifte det gamle system ud - samtidigt med en så betragtelig omlægning af personale og arbejdsgange. MedWin Vagt benyttes fortsat af de resterende regioner.

At der ligger et politisk ønske om at konsolidere til færre IT-systemer kan jeg til dels forstå, men at man valgte at gøre det på daværende tidspunkt står fortsat som en gåde for mig.

5. februar 2015 kl. 10:00
Agile metoder bedst til usikre og simple projekter

Hmm... Patientovervågning til hospitalerne? :D F.eks. på intensiv...

Der er det ret skønt at have dokumentationen i orden..

14. oktober 2011 kl. 15:05