Rasmus Malver

Justitsministeren vil gemme fingeraftryk og DNA på sigtede i op til 20 år

Det tages når de sigter. Og beholdes når de frafalder.

29. marts kl. 23:31
Justitsministeren vil gemme fingeraftryk og DNA på sigtede i op til 20 år

Ja. Tobias Stadarfeld er i gang med en sag om det. Vi vil også være klar til at få underkendt hans nye regulering, hvor han giver sig selv lov til at krænke.

29. marts kl. 23:31
Justitsministeren vil gemme fingeraftryk og DNA på sigtede i op til 20 år

Version2 er desværre faldet i et hul af spin. Det danske register er ulovligt og i strid med menneskeretten. I stedet for at rette ind, vil Hækkerup lovliggøre det. Det er løgn at han vil gemme “sigtedes” fingeraftryk. Han mener “uskyldige”. Folk hvor politiet har frafaldet sigtelsen, fordi den viste sig at være ubegrundet.

I visitationszonerne sigter politiet folk for overtrædelse af våbenloven (ingen paragraf, bare hele loven), visiterer, og frafalder sigtelsen. Det kan tage mindre 5 minutter. Det er de mennesker som Version2 antyder er kriminelle. Institut for Menneskerettigheder har lige offentliggjort et studie som viste at politiet især vælger mennesker med en bestemt hudfarve, når det kommer til grundløse sigtelser.

Hækkerup vil lave et register over fingeraftryk fra en bestemt etnicitet.

29. marts kl. 16:38
Teleselskaber fortsætter ulovlig logning, selvom de ikke kan straffes for at stoppe

Der er desværre ikke nogen direkte vej til at sagsøge bestyrelsesmedlemmer. Ansvaret for bestyrelsesarbejde handler om hvordan man agerer som bestyrelsesmedlem. Ikke hvordan ens selskab fungerer. Men selskaberne vil, når de får en GDPR-bøde på en procentdel af deres globale omsætning, stille direktørerne til ansvar.

10. februar kl. 09:51
Teleselskaber fortsætter ulovlig logning, selvom de ikke kan straffes for at stoppe

Det gør vi i Foreningen imod Ulovlig Logning, når dommen fra Højesteret kommer. De skal jo have en GDPR-bøde på en procentdel af deres globale omsætning, men i Danmark er Datatilsynet et kontor i .. Justitsministeriet.

Så planen er at sagsøge et selskab, og bede retten sende et spørgsmål til EU-Domstolen. På den må kan vi, forhåbentlig, både få fixet det tandløse tilsyn og de overvågningsliderlige selskaber.

10. februar kl. 09:50
Justitsministeren slår fast: Teleselskaberne skal ikke frygte straf for manglende logning

Det er trist at Version2 bringer Hækkerups anekdote om bomben ved skat. Den sag blev opklaret fordi gerningspersonernes bil blev set. Derefter blev der iværksat indhentning af teleoplysninger.

Præcis den samme situation kunne være håndteret med en straksindhentning. Hvor man i et konkret tilfælde beder teleselskaberne gemme alt hvad de har på serverne. Det ville være indenfor menneskeretten.

Det er igen og igen dokumenteret at overvågningspolitikerne kun har anekdoter. Og anekdoterne er ikke engang særlig gode.

8. februar kl. 20:40
Derfor trækker telebranchen ikke stikket på regeringens logningsdrøm

Det er ikke kun ifølge EU at logningen er ulovlig. Det er ifølge Justitsministeriet. Som i 2017 sagde at den var ulovlig, men at de havde 12 måneder til at stoppe den.

Det er fundamentalt forkert at påstå at det er lovligt efter dansk lovgivning. Det gør mig så træt, for det er en grov misforståelse af hvordan samfundet er skruet sammen. Teleselskaberne retter sig ikke efter dansk lovgivning. Nick Hækkerup har, på skrift, understreget at de ikke behøver at logge.

Det er rigtigt at vi tabte i landsretten, men det er latterligt ikke at nævne hvorfor. Landsretten sagde at kun teleselskaberne kan stoppe logning. Ikke de borgere der overvåges.

Teleselskaberne logger ulovligt, og har fået det at vide. Datatilsynet, som er en del af Nick Hækkerups ministerium, har startet en sag imod teleselskaberne. Nick Hækkerup vil formentlig beslutte at der ikke skal uddeles en bøde, men det skal Datarådet godkende.

Vi har varslet at vi anlægger en civil sag, med påstand om at der skal uddeles bøder. Dén sag vil blive sendt til EU-Domstolen, som skal vurdere om den danske ordning er i overensstemmelse med GDPR. Som I måske husker kræver GDPR et uafhængigt tilsyn.

Datatilsynet har 0 fuldmægtige ansat. De bemandes af personale fra Justitsministeriet. Personale som roterer imellem departementet og Rigspolitiet. EU-Domstolen skal vurdere om det er uafhængigt.

12. november 2021 kl. 15:24
Regeringen vil overvåge tidligere dømte for at omgå regler om telelogning

EU-Domstolen sagde at logning kun kan ske i ganske særlige, enkeltstående tilfælde, og at logningen effektivt skal kunne afprøves ved domstolene. På side 26-27 skriver han at muligheden for “terror” er nok, og at domstolene må finde sig i at der ikke fremlægges noget bevis for dén risiko. For det er hemmeligt.

Så der kommer ikke til at være effektiv domstolskontrol. Hækkerup lægger op til at indføre en ulovlig logning, hvis hjemmel lige akkurat er nok til ikke at være omfattet af dommen der kommer til maj. Dette udspil betyder at der skal anlægges en ny retssag, som han kan trække ud i 3-4 år.

24. marts 2021 kl. 13:15
Ærgerlig justitsminister i samråd om ulovlig logning: Jeg ville allerhelst blive ved

Beklager at tilmeldingen til vores nyhedsbrev ikke virker. Jeg kører det meste af foreningen, og har ikke selv udviklet den løsning. Man kan skrive til os og tilmelde sig. Kontaktoplysning på hjemmesiden.

Ift. diskussionen her, er det ikke værd at bruge sin tid på én bruger som konsekvent misinformerer om alt. Jeg har tidligere prøvet, men vedkommende forstår ikke jura, forstår ikke EU og forstår ikke retskildehierakiet.

De vigtigste informationer er

  1. Justitsministeriets jurister har sagt stop til Nick Hækkerup. Hvis man ser samrådet kan man skelne imellem minister Hækkerup og politiker Nick. Politikeren påstår at bekendtgørelser kan eksistere uden hjemmel, men ministeren læser ministeriets forberedte svar op, hvori det meget tydeligt står at bekendtgørelsen ikke gælder.

  2. The usual suspects er holdt op med at lyve. Med undtagelse af en enkelt bruger på Version2 er alle logningsentusiasterne holdt op med at lyve. Rigspolitiet, Teleindustrien, Socialdemokratiet. Støjberg skal for retten og vores sag har hovedforhandling d. 5. maj. Den går ikke længere.

  3. Teleselskaberne logger stadig. Efter dommen i oktober bad vi vores medlemmer sende indsigts- og sletningsanmodninger. Jeg har samlet telebranchens svar, og de bliver snart udgivet. Siden 2018 har jeg været i kontakt med alle de nævnte, og især de juridisk uddannede ansatte i teleselskaberne har været meget pressede. Indtil vi tvang dem, har ingen ansat i noget teleselskab bakket op om branchens løgn. Nu er fælden klappet, og de er i en hysterisk panik.

20. januar 2021 kl. 15:26
Nyt lovforslag om it-kriminalitet: Politiet skal have lov til at gå uden om domstolene

Et par nuanceringer. Det gælder udelukkende sager rejst efter straffeloven (strlv. paragraf 290), så der er ikke hjemmel til løbende overvågning af almindelige mennesker.

Jeg er blevet bedt om at forholde mig til dette andetsteds. Det passer ikke. Jeg ved ikke hvad “(strlv. paragraf 290)” betyder, men straffelovens § 290 handler om hæleri. Dette er en ændring af retsplejelovens kapitel 74 om edition (§§ 801 - 807 f).

Der er intet mindste-krav om straf (eks. kun for strafferamme over x år) og ingen begrænsning ift. særlovgivningen. Der er ingen krav om at borgeren bliver orienteret og der er intet krav om efterfølgende domstolsprøvelse.

Kristian Hegaard fra Radikale og Rosa Lund fra Enhedslisten har, på twitter, forsvaret dette indgreb. Begge har dog misforstået væsentlige dele af loven. Hegaard har misforstået at indgrebet retter sig imod banker, og Rosa Lund tror at det “styrker indsatsen mod økonomisk kriminalitet”.

Endnu værre er det at Hegaard bruger det som argument at kommuner, Udbetaling Danmark og skattemyndighederne allerede har denne ubegrænsede adgang. Det ser jeg ofte i retshjælpen. Kommune A's kontrolgruppe bemærker at borger B oftest bruger sit betalingskort i kommune C. Derfor ophæver de B's folkeregisteradresse med tilbagevirkende kraft, og kræver pension eller kontanthjælp tilbage. De truer ofte med politianmeldelse.

Hvis man, som borger, vil have det prøvet ved retten, skal man selv bede politiet indbringe det. Men man ved ikke at det er sket. Så den eneste løsning er at sende politiet en daglig mail, hvori man beder dem gøre det. Jeg overvejer at starte en sådan service.

5. januar 2021 kl. 19:21
Rigspolitiet betaler teleselskaber millioner om året for masse-logning af danskerne

Det var oprindeligt planen at sagsøge et teleselskab, men TDC oplyste at de bruge alle deres kræfter på at kæmpe for retten til at logge. I samråd med vores advokater anlagde vi derfor sagen imod Justitsministeriet.

Vi skriver om det på https://ulovliglogning.dk/#hvorforIkkeTDC

30. november 2020 kl. 10:53
Professor: Teleselskaberne kan stoppe ulovlig logning af danskerne - hvis de vil

Ift. overskriften “Europa logger løs” er det værd at bemærke at det eneste land med grænse til Danmark som logger er Polen. Tyskland stoppede tidligt, i Sverige stoppede telebranchen, i Norge stoppede man efter de tidligere domme og i UK tog et parlamentsmedlem sagen.

Ift. at Teleindustrien lyver om at være forpligtede er det vigtigt at huske at det er løgn. Det er usandt. Det er ikke i nærheden af sandheden. Men hvorfor er jeg så sikker? Fordi teleselskabernes egne jurister siger det. Og justitsministeriet. Pape skrev det i sit ulovlige brev til Teleindustrien.

Ingen jurister vil stå på mål for Teleindustriens løgn. For man er nødt til at bestå første årsprøve for at fortsætte på studiet, og dér har man lært om retskildehierakiet. Når noget med grundlovskraft siger at overvågning er ulovlig, kan en minister ikke udstede en bekendtgørelse som siger det modsatte. Det bekræftede Justitsministeriet under bl.a. Pape, og ingen andre end Teleindustrien påstår at logningsbekendtgørelsen er gældende. Ingen. Nul. Det er en fantasi.

Ift. løgnen om at logning er “vigtigt”, så er det relevant at huske at teledata ikke har betydet at kriminaliteten er faldet, at politiet ikke er handicappet i alle lande omkring os og at teledata er formålsløst ved planlagte forbrydelser.

Ulovlig overvågning retfærdiggøres gennem løgn. Det er ikke en acceptabel måde at drive en demokratisk retsstat.

5. november 2020 kl. 11:21
Regeringen fortsætter ulovlig masseovervågning af danskerne

Yoel, du tager fejl. Bekendtgørelsen er ugyldig. Det ved vi, for det har Justitsministeriet selv sagt. Du må have en advokat. Eller en ven som har læst jura. I sit (ulovlige) brev til telebranchen skrev Pape at I skulle logge i 12 måneder fra december 2016, fordi bekendtgørelsen var underkendt. I vil tabe erstatningssagen. Og Datatilsynssagen.

19. oktober 2020 kl. 22:06
Politiet bruger ulovligt indsamlede teledata mere end 11 gange om dagen

Yoel, telebranchen har, før GDPR, solgt adgang til logningsdata, bl.a. så turisters bevægelser kunne følges. Jeg arbejdede engang som lobbyist for Telenor, og dengang havde vi en ønskeseddel med til politikerne. Efter at TDC og Telenor havde sagt at de ville kæmpe for logning i retten, fik de en hjælpepakke fra Christiansborg. Udover et millionbeløb fik de næsten alt fra ønskesedlen. Jeg har talt med teleordførere om det, som udtrykte overraskelse over det pludselige initiativ fra regeringens side.

Vi kan ikke kæde logning sammen med hjælpepakken, men timingen var .. bemærkelsesværdig. Og logikken bag var .. fraværende.

Ift. Ritsholm, så har jeg ikke så meget at sige. Det er bare forkert. Jeg ved ikke hvad Mogens går og roder med til dagligt, men ingen jurist kan bakke op om ham. Nogensinde. Ikke en eneste. Ingen i Justitsministeriet og ikke engang teleselskabernes jurister vil stå på mål for fortsat logning. De sender derfor kundeservicemedarbejdere og sælgere ud med en påstand om at de er forpligtede til at logge. Og så Mogens Ritsholm. Hvis en telefon bliver nævnt i et dansk medie, er Mogens der med sine fabler.

Ift. misbrug af data, så sker der hver dag. Som vi hele tiden har sagt i Foreningen imod Ulovlig Logning, så kan de ulovligt gemte data kun bruges imod folk. Ikke til deres forsvar.

Så sent som i dag har politiet indrømmet at de, med rettens velsignelse, afviste teledata som gik imod deres (forkerte) sag. https://www.berlingske.dk/samfund/politiets-efterforskere-forvekslede-fipskaeg-med-pilen-fra-en-p-skive-den

De fleste har formentlig hørt om teleskandale 1. Derefter kom teleskandale 2, 3, 4 og 5. Udover at bruge ulovlige data har politiet også forandret data, teleselskaber har delt mere end de blev bedt om og politiet har haft adgang til beskeders indhold.

Vores retssag er i Østre Landsret, og selv vores modstander har erkendt at logningen er ulovlig. Deres eneste indlæg er forsøg på at udsætte sagen. Senest i august hvor de løj for landsretten, og påstod at have insiderviden fra EU-domstolen. Derfor blev sagen udskudt til oktober 2021. Vores advokater er i gang med at få ændret på dét.

19. oktober 2020 kl. 20:25
Tonedøv aflytning

Kære Poul-Henning

Din juridiske argumentation er fundamentalt forkert. Du har misforstået retskildehierakiet, grundloven, FN's menneskerettighedserklring, EU's Charter og du har overset den vigtigste retskilde: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Du ignorerer forarbejder, lovgivning og ikke mindst retspraksis.

Der er så mange basale fejl at en gennemgang og forklaring ville være længere end dit indlæg. Eks. er brugen af grundlovens § 77 så arbitrær at det, mere end et politisk indlæg, snarere kan bruges som et tidligt tegn på demens. Ulovligheden ift. grundloven i ulovlig logning og FE-skandalen er §§ 3, 20 og hele femte kapitel.

Hvordan ved vi at det er ulovligt? Det siger domstolene, regeringen, Folketinget og et af sidstnævnte etableret tilsynsorgan.

Hvis du i fremtiden overvejer at udfordre al jura og samtlige jurister der nogensinde har eksisteret, er du velkommen til at komme forbi eks. Cryptohagen, sidste søndag i hver måned på Café Mellemrummet på Ravnsborggade på Nørrebro. Dér forklares også jura for teknikere og journalister.

Kram Rasmus

8. september 2020 kl. 12:37
Højesteret ophæver dom i Atea-sagen: Sender sagen retur til landsretten

Højesteret kan ikke tage stilling til skyldig / uskyldig. Kun rettergangsfejl og strafudmåling. I denne sag havde anklagemyndigheden anerkendt at der var sket rettergangsfejl for landsretten, så det var kun et spørgsmål om hvorvidt fejlen kunne have ført til et andet resultat.

Det er rigtigt at Højesteret sjældent accepterer fejl ved domstolene, men når begge parter er enige i at der er sket fejl - og især når sagen følges af medierne - er det svært for retten at gøre andet.

31. august 2020 kl. 15:26
Kan Version2's læsere hjælpe? Hvem byggede politiets fejlbehæftede teledatasystem?

En kontrolgruppe skal nu gennemgå over 10.000 sager fra perioden 2012 til 2019.

Det er desværre ikke korrekt. Rigspolitiet og Rigsadvokaten skal selv vurdere om de har lavet fejl, og på den baggrund skal den nedsatte gruppe godkende deres arbejde. Kontrolgruppen har ingen sekretærer eller fuldmægtige, og kommissoriet giver dem ikke adgang til selv at tage sager op.

17. juli 2019 kl. 16:10
Rigspolitiet sender aben videre i tele-skandale: Teleselskaber har sendt mangelfulde rådata

Det har vel i øvrigt altid været sådan, at man har skulle udvise forsigtighed med fortolkning af teledata. Teleselskaber logger fx intet om brug af Whatsapp, Messenger eller chatfunktionen i Twitter eller Wordfeud.

Elegant forvridning af sandheden. Teleselskaberne er først holdt op med at logge hvor man er, når man bruger Whatsapp, Messenger og chatfunktioner i efteråret 2018, da Datatilsynet endelig tog ansvar og forbød dem at logge metadata ved brug af internet på mobilen.

5. juli 2019 kl. 09:25
Justitsminister vil bremse retssag om masselogning: Vi skal vente på ny EU-dom

Hvad er der blevet af de oprindelige (og velsagtens gode) grunde til, at det indtil nu ikke har været muligt at bruge materiale på den måde?

Det er menneskeret, så det ignorerer vi. I demokratiske retsstater er den udøvende magt nødt til at overholde lov og forfatning, så derfor må de ikke have fordele ved at krænke borgernes rettigheder. Vi kommer til at genbesøge det i Aflyttet på søndag; når staten sparker døren ind til borgernes privatliv, kan de altid finde noget der bekræfter deres formodning. Det gælder både socialrådgivere og de paramilitære regeringsstyrker.

Det der undrer mig er, at man kan få dommere til at anvende love der er vedtaget efter en verserende sags start, eller specifikt vedtaget med henblik på anvendelse i en sag, som derefter er startet på lovgivers initiativ. Jeg troede i min grænseløse naivitet, at love skulle eksistere inden en given retssags start, hvis de skulle bruges.

Det er et velkendt princip, men i Danmark findes det kun på lovniveau. Så politikere kan uden videre forbyde noget du gjorde i går, og så skal dommerne straffe dig. Der er intet i vejen for at Folketinget indfører dødsstraf for alle der nogensinde har tegnet Pia Kjærsgaard.

Det lyder vildt, men det ér sket. Retsopgøret. Under besættelsen sagde konge, regering og folketing at man skulle samarbejde med tyskerne, men efter befrielsen blev der vedtaget en lov om samarbejde og folk blev idømt dødsstraf for noget der var lovligt på gerningstidspunktet.

21. februar 2019 kl. 09:23
Justitsminister vil bremse retssag om masselogning: Vi skal vente på ny EU-dom

Manglende tredeling er noget jeg længe har prædiket om. Når jeg ikke stopper ulovlig logning kæmper jeg for en forfatningsreform. De danske domstole er underlagt Folketinget, jf. grundlovens § 64, og fordi kongehuset hverken nedlægger veto eller udpeger regeringer, er den udøvende også en del af parlamentet.

Et konkret eksempel på § 64-misbrug er Papes lovforslag L17 fra indeværende folketingsår, hvor han ved lov legaliserer at bruge ulovlige beviser i en konkret retssag som han selv har anlagt. Nu bliver det lov, og så skal dommerne rette sig efter det.

Det er sværere for ham at gøre i sagen om ulovlig logning, fordi retten til privatliv kommer fra EU, som heldigvis kan trumfe Folketinget.

20. februar 2019 kl. 22:17