Per Andersen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til De usandsynlige sandsynligheder

Re: MHP holder vist ikke vand

@Troels - så forstod jeg hvad du skrev :-) Du har ret og god forklaring!
Kommentar til De usandsynlige sandsynligheder

Re: MHP holder vist ikke vand

@Troels - man vinder ikke hvis man vælger en ged !!
Kommentar til De usandsynlige sandsynligheder

Re: Ulykker...

Der er i beregningerne taget højde for dette - der regnes alene med sandsynligheden for at omkomme ud fra, hvor mange der omkommer (uanset, om der er "klumper" eller ej).
Kommentar til De usandsynlige sandsynligheder

Re: MHP holder vist ikke vand

Jov, det gør den nu nok. Fra starten er der 1/3 sandsynlighed for at bilen er bag enhver af dørene. Men når værten åbner en dør og der viser sig at være en ged, så ændrer sandsynlighedsbilledet sig. Jeg har godt nok læst statistik, men må nok her støtte mig til beregningerne foretaget af endnu kl...
Kommentar til De usandsynlige sandsynligheder

Re: Er det nu osse rigtigt?

@Gordon - du har helt ret. Jeg har vist heller ikke påstået andet :-)
Kommentar til Odense kommune: Sådan udarbejder vi digitaliseringsstrategien

Re: Billedet

Ja, det er Peter Hauge - mouse-over skulle gerne give billedteksten :-)
Kommentar til LEGO: Succes så det klodser

Re: Overset?

Hej Peter, Ja og nej :-) Det er en del af analysen, at dannelse af nye øko-systemer er afgørende i nutidens konkurrence-landskab, og der er ingen tvivl om, at samarbejdet med fx Warner har været helt afgørende for successen. Det, som analysen af LEGO ser på - med "IT øjne" - er, hvad...

Re: Det er der vist ikke med

"Author Frank Herbert explored the idea of a time when mankind might ban clever machines entirely. His Dune series mentions a rebellion called the Butlerian Jihad, in which mankind defeats the smart machines of the future and then imposes a death penalty against any who would again create...

Tro og viden

Det var ikke min hensigt at begrave mig i dybe filosofiske betragtninger om "tro". Men min pointe er, at det netop ikke er muligt at sandsynliggøre eller ikke sandsynliggøre spørgsmålet, selv om forskerne forsøger (fx "Drakes formel" vedr. liv i universet) og dermed bliver det...
Kommentar til Facebook – demokrati eller slam?

Re: Hov

Peter, nej, jeg udøver selvcensur :-)
Kommentar til Facebook – demokrati eller slam?

Hov

Det er nu godt nok interessant hvad manglende læsning af overskriften kan lede til af diskussion. Det minder mig om dengang en student skrev en stil til eksamen om "forskellige begravelsesformer". Han havde ikke lige set, at der stod "Skriv om forskellige begavelsesformer" :-)
Kommentar til Facebook – demokrati eller slam?

Kommentarer

Tak for kommentarerne. Generelt går de nok på, at Facebook ikke på nogen måde udgør en støtte for demokratisk debat og at det er et (enkelt) kommercielt medie. Altså en sund skepsis - som jeg i nogen udstrækning er enig i. Det er derfor det for mig er bekymrende, når store grupper af mennesker ik...
Kommentar til It-ledelse er ledelse

Re: Er ledelse og domæneviden orthogonale?

Allan, det er et godt og relevant eksempel, der godt belyser at "ledelse" ikke er et firekantet begreb og der er overlap med andre discipliner. Som jeg læser det, handler dit eksempel om "værktøjer", "faglige metoder" og "ledelse", der går op i en højere...
Kommentar til It-ledelse er ledelse

Re: Er ledelse og domæneviden orthogonale?

Jeg er helt enig i en række af dine kommentarer, og jeg bliver taget til indtægt for noget, der bliver antaget. Det er klart, at it og ledelse ikke er orthogonale og jeg forsøger ikke at sige det ene for sig og det andet for sig. En god it-leder skal have kompetencer inden for begge områder. Det...
Kommentar til It-ledelse er ledelse

Re: Hmm

Tak for kommentaren, som jeg synes rammer i kernen af diskussionen. Og netop giver anledning til de overvejelser jeg rejser. For er projektledelse inden for it noget andet end projektledelse på andre områder (fx byggeprojekter)?? Jeg er med på, at substansen selvfølgelig er noget andet, men kan m...
Kommentar til It-ledelse er ledelse

Re: Googleology

Ja, jeg er helt enig. Det er på ingen måde videnskabeligt!
Kommentar til Julemanden er en god leder, men er teknologisk ignorant

Re: IT/teknologi sovs

Av, den med datatilsynet har jeg ikke lige tænkt over - persondataloven er i øvrigt gældende, i hvert fald delvist, uanset om det er elektronisk eller ej :-) Indrømmet, fik ikke lige researched "elver". Men det hedder det faktisk (http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=elver). Og der skulle...
Kommentar til Julemanden er en god leder, men er teknologisk ignorant

Re: En god chef

Nå nej, men hvad så med, at han midt om natten besøger millioner af kvinder over hele verden?
Kommentar til Overvågning eller logning?

Sidste kommentarer

Flere har anført, at logning bare er en delmængde af overvågning og dermed gør "overvågning" til et overbegreb. Eller at det drejer sig om metode og indhold. Jeg er uenig. Når jeg ser nogle af forslagene gå på, at logning jo er "umonitoreret overvågning" eller "asynkron...
Kommentar til Overvågning eller logning?

Kommentarer II

@Mogens Risholm @Jørgen Elgaard Larsen Jeg er selvfølgelig glad for at se, at vi er enige om, at logning og overvågning ikke er det samme - at I så tilsyneladende (hvis jeg ellers forstår jer korrekt) ikke er enige i forskellen viser, det er en vanskelig diskussion. Men uanset de mange, der sky...