Henrik P. Stougaard Nielsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Ny besværlig redelegering af DNS

Det fremgår netop øverst i den vejledning, du selv vedlægger fra DanDomain, at der er tale om et forhandlerskifte eller en "flytning fra én udbyder til en anden udbyder", som kræver, at "du har bestilt en flytning af domænet ved din nye domæneudbyder", før du kan gøre noget inde...

Re: Ny besværlig redelegering af DNS

Min udbyder i USA: "Not ever heard of needing a code to change the DNS nameservers for a domain. Nu har man aldrig kunnet ændre navneserver i .dk-rodzonen uden samtidigt at skifte forhandler. Og når man skifter forhandler, så har man altid skullet indtaste autoriseringskoder på snart sagt...

Re: NemID tvang uden retsligt grundlag

Der er andre muligheder end NemID, fx at sende et papirbrev, men det gider DKH ikke. Man kan selvfølgelig diskutere det juridiske og etiske i at kræve NemID for danske statsborgere. Bankerne har gjort noget af det samme med godkendelse af betalinger på nettet - pludselig bestemte bankerne sig fo...

Version2 har glemt det allervigtigste

Version2 har glemt det allervigtigste. DK Hostmaster har nemlig i samme omgang gennemført en stor systemopdatering, der gør det muligt at administrere sit domæne gennem forhandleren, så registranten slipper for at gøre det gennem DK Hostmaster. Dette betyder, at registranten kan skifte navneserve...
Kommentar til Dom i Epic-sagen: Apple skal åbne for alternativ betaling i iOS-apps

Re: Hvordan hænger det sammen?

The Verge har også bragt en fuld transskription fra retssalen, og jeg må sige at hende dommeren er virkelig skarp, fx i forhold til spørgsmålet, at andre udbydere også tager 30% (det har Google så annonceret, at de ændrer på). Årsagen til, at det ikke afgøres endeligt, om Apple har monopol på sp...

Danmark som safe haven

Datatilsynet har ikke ønsket at kommentere sagen, da de vurderede at de ikke ville foretage sig yderligere efter at have modtaget Rejsekort og Rejseplanen A/S' redegørelse. Det lyder som det danske Datatilsyn. Det har tydeligvis ingen konsekvenser ikke at have styr på GDPR i Danmark - for selv, ...
Kommentar til Gamle Kindles bliver skåret af nettet

Re: Amazon har allerede lavet automatisk forældelse på kindle

Amazon lavede en opdatering, der fjernede min mulighed for at gå på nettet. Som jeg husker det, sendte Amazon en del emails ud omkring, at man skulle huske at opdatere inden en specifik dato, ellers ville man miste forbindelsen til Amazons services. Jeg kan ikke huske, om det var et rodcerti...

Bruger Erhverstyrelsen ikke bare den forkerte begrundelse?

Nordnet (så vidt jeg husker) gør det samme på en ordretelefon, hvor VIP-kunder kan ringe ind for at lægge børsordrer. Her var der også nogen, som klagede, men udfaldet af den blev, at Nordnet gerne måtte optage samtaler uden samtykke, fordi årsagen var med henblik på at kunne dokumentere ordrer (...
Kommentar til Skal universitetsstuderende have kortere sommerferierer?

Hvad med de andre ferier?

Jeg glæder mig faktisk rigtigt meget til at kunne holde fri, når jeg har fri. Det bliver nok det bedste ved at få et rigtigt arbejde efter studiet er færdigt. Når jeg har fri fra mit fuldtidsstudie, så er jeg på arbejde. Og de fleste ferier er inddraget til undervisning, projektarbejde eller eks...
Kommentar til Ingen erstatning til Gladsaxe-borgere efter datalæk

Jeg håber, de anker sagen

Spændende sag, som vi kun kan håbe bliver anket, indtil sagen når til EU Domstolen. Sager under GDPR skal behandles ens på tværs af EU, og her er vi lidt specielle i dansk erstatningsret. Jeg lærte i hvert fald i min undervisning, at det er dansk retspraksis, som gør at der ikke kan tilkendes ers...

Re: Kombiløsning

Det var da bedre at lave een løsning, som kan bruges af børn, pensionister, turister, folk uden fungerende mobil, med kontanter etc. Den nævnte løsning med app + betalingskort virker til alle dem, du nævner, undtaget børn. Man kan d.d. få betalingskort til børn helt ned i 8-årsalderen (som ...

Kombiløsning

Jeg har netop læst for nogle dage siden, at San Franciscos trafikselskaber er ved at udfase papirbilletter for at gå over til plastikkort. Rejsekort herhjemme har tidligere selv foreslået en turistløsning, hvor en turist betaler et depositum for et Rejsekort i en dispenser og derefter kan afleve...

Re: Spændende..

Du får desværre sikkert ret. Men nu hvor det er en forordning, og ikke som tidligere et direktiv, så bliver retten (vel?) tvunget til at tage stilling til retspraksis fra andre lignende sager fra udlandet? Og det er især i sagerne om manglende sletning, at den tunge hammer er faldet i udlandet.

Re: Realistisk set

Jeg kan se, at der har været nogle thumbs-down på mit indlæg — dog uden nogen modargumenter? Den objektive sandhed er nemlig, at EU kræver en højere standard af en tredjelandeoverførsel end for den samme overførsel inden for EUs egne grænser. Det er med andre ord forskelsbehandling og en kunsti...

Realistisk set

Realistisk set — på længere sigt — så tror jeg egentlig mere, at vi kommer til at se en lovændring i stedet for total udelukkelse af overførsler til "usikre" tredjelande. Jeg håber selvfølgelig, at EUs marked for den slags bliver langt bedre, end i dag, men realistisk set tror jeg ikke på...
Kommentar til Google ramt af globalt nedbrud

OVH?

Der hvor jeg arbejder har vi været nede siden ca. kl. 11:30 - som skyldes et nedbrud ifm. med normal maintenance ved OVH i Frankrig, hvor vi er hosted. Google melder om nedbrud siden ca. kl. 12:55, altså godt en time senere. Er Google hosted af OVH her i Europa? Jeg kan læse, at de har et samarb...

Fedt

TARGET, TIPS, T2S, og hvad de ellers hedder, har også eksisteret i rigtigt mange år. Der er ingen årsag til at udvikle og drifte vores egne systemer, når man har fuldt funktionsdygtige hyldevarer der kan det samme. TARGET2 er i hvert fald kommet op i niveau de senere år med realtidsclearing, og i...

KL er utroværdige

»For KL og kommunerne er det en mærkesag, at der bliver passet på borgernes data. Uden borgernes tillid har vi ingen opbakning. Så enkelt er det.« Efter i årevis at have læst KL's underlige kritikpunkter, "benspændskatalog", og diverse kritikker fra KL i landets dagblade og aviser, så er...

Erstatning

Jeg tror, at det er svært at sige, om sagen med Banedanmark ville være faldet anderledes ud i dag, idet retspraksis fra det daværende direktiv i stor stil videreføres i dag under GDPR. Under det tidligere direktiv var det kun økonomisk skade, som var erstatningspådragende, men GDPR har også åbnet...

Re: Tiltrængt

Hvordan kan det ikke være dækket af Art.6.1(b): Det er skam også dækket af det grundlag, men der hersker en udbredt misforståelse om, at enhver type databehandling kræver samtykke.