Henrik P. Stougaard Nielsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Bruger Erhverstyrelsen ikke bare den forkerte begrundelse?

Nordnet (så vidt jeg husker) gør det samme på en ordretelefon, hvor VIP-kunder kan ringe ind for at lægge børsordrer. Her var der også nogen, som klagede, men udfaldet af den blev, at Nordnet gerne måtte optage samtaler uden samtykke, fordi årsagen var med henblik på at kunne dokumentere ordrer (...
Kommentar til Skal universitetsstuderende have kortere sommerferierer?

Hvad med de andre ferier?

Jeg glæder mig faktisk rigtigt meget til at kunne holde fri, når jeg har fri. Det bliver nok det bedste ved at få et rigtigt arbejde efter studiet er færdigt. Når jeg har fri fra mit fuldtidsstudie, så er jeg på arbejde. Og de fleste ferier er inddraget til undervisning, projektarbejde eller eks...
Kommentar til Ingen erstatning til Gladsaxe-borgere efter datalæk

Jeg håber, de anker sagen

Spændende sag, som vi kun kan håbe bliver anket, indtil sagen når til EU Domstolen. Sager under GDPR skal behandles ens på tværs af EU, og her er vi lidt specielle i dansk erstatningsret. Jeg lærte i hvert fald i min undervisning, at det er dansk retspraksis, som gør at der ikke kan tilkendes ers...

Re: Kombiløsning

Det var da bedre at lave een løsning, som kan bruges af børn, pensionister, turister, folk uden fungerende mobil, med kontanter etc. Den nævnte løsning med app + betalingskort virker til alle dem, du nævner, undtaget børn. Man kan d.d. få betalingskort til børn helt ned i 8-årsalderen (som ...

Kombiløsning

Jeg har netop læst for nogle dage siden, at San Franciscos trafikselskaber er ved at udfase papirbilletter for at gå over til plastikkort. Rejsekort herhjemme har tidligere selv foreslået en turistløsning, hvor en turist betaler et depositum for et Rejsekort i en dispenser og derefter kan afleve...

Re: Spændende..

Du får desværre sikkert ret. Men nu hvor det er en forordning, og ikke som tidligere et direktiv, så bliver retten (vel?) tvunget til at tage stilling til retspraksis fra andre lignende sager fra udlandet? Og det er især i sagerne om manglende sletning, at den tunge hammer er faldet i udlandet.

Re: Realistisk set

Jeg kan se, at der har været nogle thumbs-down på mit indlæg — dog uden nogen modargumenter? Den objektive sandhed er nemlig, at EU kræver en højere standard af en tredjelandeoverførsel end for den samme overførsel inden for EUs egne grænser. Det er med andre ord forskelsbehandling og en kunsti...

Realistisk set

Realistisk set — på længere sigt — så tror jeg egentlig mere, at vi kommer til at se en lovændring i stedet for total udelukkelse af overførsler til "usikre" tredjelande. Jeg håber selvfølgelig, at EUs marked for den slags bliver langt bedre, end i dag, men realistisk set tror jeg ikke på...
Kommentar til Google ramt af globalt nedbrud

OVH?

Der hvor jeg arbejder har vi været nede siden ca. kl. 11:30 - som skyldes et nedbrud ifm. med normal maintenance ved OVH i Frankrig, hvor vi er hosted. Google melder om nedbrud siden ca. kl. 12:55, altså godt en time senere. Er Google hosted af OVH her i Europa? Jeg kan læse, at de har et samarb...

Fedt

TARGET, TIPS, T2S, og hvad de ellers hedder, har også eksisteret i rigtigt mange år. Der er ingen årsag til at udvikle og drifte vores egne systemer, når man har fuldt funktionsdygtige hyldevarer der kan det samme. TARGET2 er i hvert fald kommet op i niveau de senere år med realtidsclearing, og i...

KL er utroværdige

»For KL og kommunerne er det en mærkesag, at der bliver passet på borgernes data. Uden borgernes tillid har vi ingen opbakning. Så enkelt er det.« Efter i årevis at have læst KL's underlige kritikpunkter, "benspændskatalog", og diverse kritikker fra KL i landets dagblade og aviser, så er...

Erstatning

Jeg tror, at det er svært at sige, om sagen med Banedanmark ville være faldet anderledes ud i dag, idet retspraksis fra det daværende direktiv i stor stil videreføres i dag under GDPR. Under det tidligere direktiv var det kun økonomisk skade, som var erstatningspådragende, men GDPR har også åbnet...

Re: Tiltrængt

Hvordan kan det ikke være dækket af Art.6.1(b): Det er skam også dækket af det grundlag, men der hersker en udbredt misforståelse om, at enhver type databehandling kræver samtykke.
Kommentar til Har vi brug for at sende personoplysninger uden for EU?

Re: Det er svært at svare på

Datatilsynet nægter at transmittere aktindsigt i sager, hvori man er part og man har ret til at se sagens akter (forvaltningsloven §9 og §9b, stk1 med mere), før man afgiver høringssvar. Fordi Datatilsynet i modstrid med Datatilsynets egne retningslinjer siger, at deres egen e-mail ikke er sikk...
Kommentar til Har vi brug for at sende personoplysninger uden for EU?

Det er svært at svare på

Der er ikke rigtigt nok informationer at gå ud fra, det som Steffen skriver. Men jeg kan da give et generelt overblik, som jeg har lært det i Persondataret på universitetet: Jeg regner ikke med, at Steffen befinder sig i et sikkert tredjeland. GDPR stiller konsekvent høje krav til offentlige myn...

Re: Man er særdeles uheldig, hvis man får en bøde af DT

Nå ja, og vi så jo også, at det tidligere Persondatadirektiv stort set ikke blev overholdt, fordi der ikke var mulighed for bødesanktionering. Den eneste årsag til, at GDPR og datasikkerhed i dag bliver taget så alvorligt — er bøderne. Hvis man slækker på bøderne, så signalerer man blot, at det (...

Man er særdeles uheldig, hvis man får en bøde af DT

Frygten for at få bøder af Datatilsynet i Danmark er totalt og aldeles ubegrundet. Man skal have opført sig særdeles uheldigt, hvis man har formået at få en bøde højere end 50 000 kr. herhjemme. I modsætning hertil ser vi bøder på 50 000 euro (!) for selv de mindste overtrædelser blot man går et ...

Re: EU er indført som et fællesmarked

Jeg forstår faktisk slet ikke, hvorfor vi skal bruge tid og penge på at administrere refundering af moms. Hvorfor skal turister ikke være med til at støtte vores samfund? Hvorfor skal vi gå glip af 25% af turisters indkøb? Hvis det stod til mig, så blev momsrefusion afskaffet eller minimumsgræns...
Kommentar til Europa har ikke flere nye IPv4-adresser

Jeg har IPv6 gennem 3

Opdagede det ved et tilfælde og var lidt overrasket over det. Huawei B618 står nemlig ikke på 3's liste over understøttede routere.

Re: Hvorfor fordyrelse FØR systemet overhovedet er startet?

MitID kan netop meget mere end forgængeren. Derudover skal det kære decentralt med en masse brokere. Så der er en masse nyt. Min erfaring er, at uhensigtsmæssige fejl i kontrakter bliver rapporteret videre centralt i det offentlige, så man ikke laver den samme fejl næste gang. Det er så dejlig...