Henrik Nielsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Spændende..

Du får desværre sikkert ret. Men nu hvor det er en forordning, og ikke som tidligere et direktiv, så bliver retten (vel?) tvunget til at tage stilling til retspraksis fra andre lignende sager fra udlandet? Og det er især i sagerne om manglende sletning, at den tunge hammer er faldet i udlandet.

Re: Realistisk set

Jeg kan se, at der har været nogle thumbs-down på mit indlæg — dog uden nogen modargumenter? Den objektive sandhed er nemlig, at EU kræver en højere standard af en tredjelandeoverførsel end for den samme overførsel inden for EUs egne grænser. Det er med andre ord forskelsbehandling og en kunsti...

Realistisk set

Realistisk set — på længere sigt — så tror jeg egentlig mere, at vi kommer til at se en lovændring i stedet for total udelukkelse af overførsler til "usikre" tredjelande. Jeg håber selvfølgelig, at EUs marked for den slags bliver langt bedre, end i dag, men realistisk set tror jeg ikke på...
Kommentar til Google ramt af globalt nedbrud

OVH?

Der hvor jeg arbejder har vi været nede siden ca. kl. 11:30 - som skyldes et nedbrud ifm. med normal maintenance ved OVH i Frankrig, hvor vi er hosted. Google melder om nedbrud siden ca. kl. 12:55, altså godt en time senere. Er Google hosted af OVH her i Europa? Jeg kan læse, at de har et samarb...

Fedt

TARGET, TIPS, T2S, og hvad de ellers hedder, har også eksisteret i rigtigt mange år. Der er ingen årsag til at udvikle og drifte vores egne systemer, når man har fuldt funktionsdygtige hyldevarer der kan det samme. TARGET2 er i hvert fald kommet op i niveau de senere år med realtidsclearing, og i...

KL er utroværdige

»For KL og kommunerne er det en mærkesag, at der bliver passet på borgernes data. Uden borgernes tillid har vi ingen opbakning. Så enkelt er det.« Efter i årevis at have læst KL's underlige kritikpunkter, "benspændskatalog", og diverse kritikker fra KL i landets dagblade og aviser, så er...

Erstatning

Jeg tror, at det er svært at sige, om sagen med Banedanmark ville være faldet anderledes ud i dag, idet retspraksis fra det daværende direktiv i stor stil videreføres i dag under GDPR. Under det tidligere direktiv var det kun økonomisk skade, som var erstatningspådragende, men GDPR har også åbnet...

Re: Tiltrængt

Hvordan kan det ikke være dækket af Art.6.1(b): Det er skam også dækket af det grundlag, men der hersker en udbredt misforståelse om, at enhver type databehandling kræver samtykke.
Kommentar til Har vi brug for at sende personoplysninger uden for EU?

Re: Det er svært at svare på

Datatilsynet nægter at transmittere aktindsigt i sager, hvori man er part og man har ret til at se sagens akter (forvaltningsloven §9 og §9b, stk1 med mere), før man afgiver høringssvar. Fordi Datatilsynet i modstrid med Datatilsynets egne retningslinjer siger, at deres egen e-mail ikke er sikk...
Kommentar til Har vi brug for at sende personoplysninger uden for EU?

Det er svært at svare på

Der er ikke rigtigt nok informationer at gå ud fra, det som Steffen skriver. Men jeg kan da give et generelt overblik, som jeg har lært det i Persondataret på universitetet: Jeg regner ikke med, at Steffen befinder sig i et sikkert tredjeland. GDPR stiller konsekvent høje krav til offentlige myn...

Re: Man er særdeles uheldig, hvis man får en bøde af DT

Nå ja, og vi så jo også, at det tidligere Persondatadirektiv stort set ikke blev overholdt, fordi der ikke var mulighed for bødesanktionering. Den eneste årsag til, at GDPR og datasikkerhed i dag bliver taget så alvorligt — er bøderne. Hvis man slækker på bøderne, så signalerer man blot, at det (...

Man er særdeles uheldig, hvis man får en bøde af DT

Frygten for at få bøder af Datatilsynet i Danmark er totalt og aldeles ubegrundet. Man skal have opført sig særdeles uheldigt, hvis man har formået at få en bøde højere end 50 000 kr. herhjemme. I modsætning hertil ser vi bøder på 50 000 euro (!) for selv de mindste overtrædelser blot man går et ...

Re: EU er indført som et fællesmarked

Jeg forstår faktisk slet ikke, hvorfor vi skal bruge tid og penge på at administrere refundering af moms. Hvorfor skal turister ikke være med til at støtte vores samfund? Hvorfor skal vi gå glip af 25% af turisters indkøb? Hvis det stod til mig, så blev momsrefusion afskaffet eller minimumsgræns...
Kommentar til Europa har ikke flere nye IPv4-adresser

Jeg har IPv6 gennem 3

Opdagede det ved et tilfælde og var lidt overrasket over det. Huawei B618 står nemlig ikke på 3's liste over understøttede routere.

Re: Hvorfor fordyrelse FØR systemet overhovedet er startet?

MitID kan netop meget mere end forgængeren. Derudover skal det kære decentralt med en masse brokere. Så der er en masse nyt. Min erfaring er, at uhensigtsmæssige fejl i kontrakter bliver rapporteret videre centralt i det offentlige, så man ikke laver den samme fejl næste gang. Det er så dejlig...
Kommentar til Skattestyrelsen dropper Tastselv-kode: Højere sikkerhed med NemID

Re: Jeg håber...

Jeg synes stadig ikke, at jeg har fået en gyldig årsag til, at man ikke kan få NemID, men samtidigt vil betjene sig selv digitalt? Hvilken lov om digitale signaturer henviser du til? Er det den som blev afskaffet i 2016? Jeg roder ikke rundt i det. Der er 4 samlelove der hedder "...

Re: Prisniveau

Jeg studerer Innovation og Digitalisering på Aalborg Universitet, hvor vi løbende beskæftiger os med dette. Der er lige så mange svar på, hvorfor disse projekter overskrider de budgetterede rammer og tidsplaner, som der er overskridelser. Det sker ikke blot i Danmark. Det er et internationalt ve...
Kommentar til Skattestyrelsen dropper Tastselv-kode: Højere sikkerhed med NemID

Re: Jeg håber...

Nu er jeg interesseret: Hvad er det for lovlige undskyldninger, du taler om? Man kan undtages NemID pga. fx manglende kompetencer eller sprogvanskeligheder. Jeg kan garantere for, at man heller ikke er i stand til at benytte Tastselv, hvis man har manglende kompetencer eller sprogvanskeligheder ...
Kommentar til Case study: Når betalingerne afvises

QuickPay

Vi kører med QuickPay på min arbejdsplads. Vi havde på et tidspunkt, at der var nogle MC-Debitkort fra Danske Bank, der blev afvist, selvom kunderne skrev ind (og i flere tilfælde vedhæftede screenshots), at der altså VAR penge på kontoen. Jeg sad også med en her den anden dag, som var rigtig m...

Re: Det hjælper ikke noget?

Selvfølgelig hjælper det, hvis blot ét selvskab lukker ned for det. Det hjælper for alle det selskabs kunder! Det er bare en måde at unddrage sig ansvar. Det er nøjagtigt det samme, som når Danmark ikke vil gå enegang med nye regler og tiltag, men i stedet vil arbejde på det på EU-plan. En åben...