Jesper Frimann

Kommentarer

Region Sjælland laver rigtig Big Bang

Så Region Sjælland tager udrulningen i et swoop. http://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/kritik-af-region-sjaellands... Det er jo ... hvad.. skal.. man.. sige.. hul i hovedet.. Jeg kan godt li' den der med, jamen så sender vi bare patienterne til region hovedstaden...... // Jesper

Re: Rotten in the state...

Uden at være jurist ... det er vel også det, man gør. En EU-forordning er per definition lov i alle medlemslandene (i modsætning til et direktiv, som skal implementeres via national lovgivning). Når der kommer en ny EU-forordning, skal national lovgivning tilpasses (måske endda forenkles?), så ...
Kommentar til Især unge under 24 år glemmer at åbne Digital Post

Midnats post

Og hvis man så har slået til at man skal have en SMS og en mail, kan man være sikker på at mobilen bimler, når man får post fra f.eks. SKAT kl 01.15 om natten. Jeg har prøvet et par gange, at have glemt at slå mobilen på lydløs og så vågnet af at SKAT har sent et eller andet til mig. Og der er j...

Re: Målløs...

Men jeg håber ikke, at det ville være lovligt i Danmark. Det var i hvert fald engang sådan, at opbyggelse af databaser med persondata skulle godkendes af datatilsynet. Jeg håber sandeligt ikke, at de ville godkende en sådan database som denne, for i mine øjne er marketingsformål ikke en "...

Re: For sent ...

Wow shit det var mange thumbs down på noget der er fundamentalt for god software. Enig. Altså at revidere koden internt og følge nogle guidelines så man får lukket fejl der måtte være opstået. Hvis man har hang til XSS, sql injections og andre fejl der opstår pga. dårlig sanitering af in...
Kommentar til Professor: Mine sundhedsdata skal ikke bruges til uetisk forskning

Re: Oplysning eller obskurantisme?

Her bliver jeg forvirret. Hvordan definerer du "persondata" kontra "offentlige persondata"? Offentlige persondata er data som det offentlige er besiddelse af. Og persondata er den mere brede definition. Altså data som også privatpersoner og virksomheder kan være i...

Rotten in the state...

Efter lige at have bare sådan skimmet lidt igennem både dataforordningen og så betænkningen, så var der noget der gik op for mig. Databeskyttelsespakken blev som nævnt vedtaget den 14. april 2016, og Danmark havde således fra denne dato ca. 2 år til at tilpasse dansk lovgivning til r...

Re: 1100 sider ?!?

Forordningen ligger her: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&... Hele 88 sider. // Jesper
Kommentar til Professor: Mine sundhedsdata skal ikke bruges til uetisk forskning

Re: Oplysning eller obskurantisme?

Du ejer ikke dine egen sundshedsdata. Men selvfølgelig har du et legitimt krav på at de behandles fortroligt af behandlere og forskere og sikres mod uvedkommende, f.eks. kommercielle aktører. Man har sådan generelt ikke rigtig fundet sine ben juridisk og politisk på det her område. Du har...

Re: Hørings frist til sidst i juli mdr.

Det er jo ikke realt muligt at migrere tilbage nu... ikke uden en voldsom ekstraomkostning. Der er IMHO kun en vej frem og det er rollforward. Men måske skulle man overveje nogle lidt drastiske midler fremadrettet. Men det kræver så lidt, at man holder folk ansvarlige og tager fagligheden...
Kommentar til Amazon og Microsoft alene på cloud-markedet - IBM er langt bagud

....så kniber det med eksekveringen

Eller så gik der bare Management i det, det har det med at knuse al kreativitet og udvikling. // Jesper

Hmm...

Efter at have siddet og bladet i referater m.m. indtil jeg fik en "page not found" på alle sider. Så sidder man tilbage med fornemmelsen, at Niels Høiby måske har en pointe. For det virker som om at man fra Projektet organisationen (administrationen) tager forskellige aspekter af...
Kommentar til Professor: Mine sundhedsdata skal ikke bruges til uetisk forskning

Et par ting...

Panelet var skævt sammensat. Man undres over manglen på fagfolk i panelet, ud over Thomas Ploug. Hvorfor har man ikke inviteret f.eks. en IT-faglig person der har forstand på IT-sikkerhed, der kunne forklare om konsekvenserne af tilfældig omgang med sundhedsdata ? Morten Freil fra Patient foreni...
Kommentar til 1.500 årlige hospitalsdødsfald kan nedbringes med dataanalyse

Re: Gode bud...

Er det ligefrem en forudsætning for at kunne leve op til aftalen med IBM, at man giver IBM rettigheder til at bruge vore sundhedsdata? Det er faktisk slet slet ikke så usandsynligt. Nu forlod jeg IBM, før Watson blev PRODUKTET, men i den gruppe jeg sad i prøvede man at få et projekt igang ...

Re: Foruroligende historie ...

Der er altså plads til forbedring på sikkerhedsområdet her. Ja, eller så skal man i IBM bare tilbage til 'de gamle dyder'. IBM mistede, som det er sket så mange andre steder, respekten for sin egen core business, for en del år siden. Synd for 'i de gode gamle dag...

Luftkastel ?

@Anne-Marie. Ah.. det fik mig til at genfinde referatet fra IT-OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET's møde 30/5. Og nu er der sørme bilag på. Og så kunne man se det bilag som var til punkt 2. Som ikke var der sidste gang jeg så på referatet fra mødet. Det er gennemgangen af besparelserne. .....
Kommentar til 1.500 årlige hospitalsdødsfald kan nedbringes med dataanalyse

Re: Gode bud...

Den er vist allerede afgjort.... http://www.dr.dk/nyheder/indland/watson-skal-screene-kvinder-brystkraeft // Jesper
Kommentar til IBM: Blockchain trækker tæppet væk under mæglere

Måske...

Jeg tror simpelt hen, at Erich Clementi, har IBM medarbejder aktier, og er så træt af, at den subcontractor som IBM har sat til at håndtere disse, at han gerne vil have teknologi, der kan 'cut the middle man/subcontractor'. Så kan han nemlig få sine mange optioner m.m. udbetalt...

Re: IT ikke det væsentligste

En IT styrelse der har til formål at fokusere på IT, det lyder altså helt ok i mine ører. Så man nu har en IT enhed i skat i mindst 3 niveauer, opdelt i 10 forskellige organisatoriske grupper ? Altså man har digitaliseringsstyrelsen, der så skal stå for det strategiske ... m.m. Så har man ...

Re: Men

Det har de altid været og det skal de også være. At være ekspert i rammearkitektur og fællesoffentlig digital infrastruktur er immervæk noget helt andet end at være ekspert i digital understøttelse af ligningsloven. Nu ved jeg ikke hvor du har 'det skal de også være' fra....